Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Levenscirkel

"Het Energiniale leven, Levenscirkel"Levenscirkel - 20 - 


Liefde en geweldWe hebben gezien hoe liefde, en geen geweld, oorlogen kan stoppen. Mensen die vertikten om te 
gaan vechten. Mensen die elkaar lief hadden in die tijd en samen een energiebron veroorzaakten 
waar de zwaarste wapens niet tegen bestand waren. Die ene man op het grote plein die in zijn eentje 
een rij tanks tegenhield. Vietnamoorlog, wat na lange ‘zitacties’ en ‘praten over liefde’ uiteindelijk 
verloren werd door Amerika. En zo zijn meerdere voorbeelden te noemen. 

Ook zul je zien dat er altijd provocaties zijn vanuit het systeem. Mensen onterecht veroordelen maar 
ook onschuldige mensen indoctrineren en / of martelen. Dat alles om zo haat en nijd te zaaien. 
Het systeem en zijn machthebbers draaien op de fouten die wij maken. Fouten als terugslaan, 
terugkomen met rechtszaken, wraakacties en terugschelden als men onterecht behandeld wordt. 
Allemaal onder het mom ‘ons recht halen’. Welk recht, een illusionair recht? Dat maakt het systeem 
wat het nu is. Als men niet in discussie gaat met het systeem, men zich niet agressief opstelt noch 
inlaat in rechtszaken, is men uiteindelijk de winnaar. Je hebt dan geen kans om fouten te maken en 
er is dan geen punt om je te laten intimideren, opsluiten of te veroordelen. 

Zie wat het systeem met ons doet. Als men te gevaarlijk wordt, elimineert men die persoon. Als dat 
niet gaat dan negeert men hem. En zo geeft het systeem zijn zwakheden zelf aan. Als je dan dat aan 
gaat pakken door passief op te stellen en door hun zaken te negeren, zie je dat het systeem een 
luchtballon was die midden in een cactusveld is gevallen. 

Zelf heb ik dat nu meerdere malen meegemaakt en men ontwijkt me van alle kanten. Heel mooi, 
want een persoon die mij ontwijkt, zie ik als een persoon die toegeeft dat hij zijn energie verloren heeft. 
Mijn brieven worden zelden beantwoord en dat komt om de volgende regel waarmee ik vele van mijn 
officiële brieven eindig. 
De regel luidt:

‘Bij geen wederbericht uwerzijds neemt ondergetekende aan dat, bovengestelde op waarheid berust / 
u met bovenstaande akkoord gaat’ 

Deze regel is goud waard en juridisch waterdicht. Want waar je deze regel hanteert, heb je meteen een 
bewijs van wat je hebt geschreven maar ook bewijs van wat je gesteld hebt. Zo zijn er verschillende 
brieven in mijn bezit die de stelling over de connectie mason-politiek juridisch toegeven. Zelfs de handel 
in kinderen en zelfs kinderporno en het offeren van kinderen zijn op die manier toegegeven.

Toen ik de brief schreef over de bewuste hoofdletters werd er ook niet gereageerd. Wat inhoudt dat wat 
ik stelde in die brief op waarheid berust. Zowel enkele politici, inclusief onze minister president, hebben 
door niet te reageren, openlijk bevestigd dat het waar is wat ik stelde. 

Een grote fout wat de lokale politiek maakt is dat zelden brieven beantwoord worden. Je merkt ook dat 
ze de brieven niet lezen. Maar ik ben blij als ik geen antwoord krijg, want dan geeft men die zaken toe 
zoals ik ze beschreven heb. Mooier nog, ze geven juridisch een vrijbrief van wat ik stel in die brieven.

De zwakheden van het systeem komen steeds verder naar buiten, en het is dan mooi dat je op een 
eiland woont waar je sneller tot de top komt dan in logge landen zoals Amerika en Nederland, die een
leger aan veiligheidsmensen hebben die alles moeten onderdrukken en ontkennen. Dan nog zijn
juridisch juist gestelde brieven een geweldig middel om je tegenpartij te ontmantelen.

Dan is er nog een volgende punt. Van een van de grote rechtspersonen in onze samenleving kreeg ik 
deze wijze raad: 

Schrijf enkele regels op, dat is je verweer. 

Niets meer, niets minder. En daarna houd je, je mond en je zult veelal je zaken winnen. En wat blijkt? 
Het klopt, want in mijn enkele regels geschreven, was er geen aanleiding mij te veroordelen en was er 
geen vonnis te wijzen op foute woorden die ik uit zou kunnen kramen in emotionele toestanden, 
kwaadheid of overgevoeligheid. Dat is de fout die het systeem jou wil laten begaan, daar ligt jouw 
kracht. Blijf bij enkele regels en houd verder je mond, de energie doet de rest.

Maar de gouden regel is de volgende; Hoe erg en zwaar je tegenstander ook is, hoe slecht hij je ook 
behandelt, benader hem als je beste vriend. Hij heeft dezelfde energie als die van jou en kan niet 
vechten als jij je niet negatief gedraagt. Je zult zien, hij verandert naar als het ware een kind aan je 
hand. 

Nu gaan we even een andere kant belichten en dat is wat we zelf in de hand hebben..


Hoofdstuk 20


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.