Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Levenscirkel

"Het Energiniale leven, Levenscirkel"Levenscirkel - 21 - 


Ons eten, ons drinken, onze levensstijl


Veel is daar al over geschreven en vele boeken gaan over dit onderwerp en iedereen heeft wel zo zijn 
oplossing. Toch zijn er mensen die leven als kluizenaars en anderen bannen alles uit wat in hun ogen 
en volgens de cijfertjes, ongezond zou kunnen zijn. Er zijn vele boekwerken die je vertellen wat je mag 
en wat je niet mag eten en drinken. 

Okay, laten we even onze geheugens opfrissen. Alles is energie en alles is aan elkaar gekoppeld. 
In de homeopathie zien we dat een spoor van 10 tot 10.000 procenten nog steeds werking heeft op 
de mens. Er zijn vele resultaten behaald met verdunningen, zo klein dat het men al doet geloven dat 
het oplichterij is. Nu, die verdunningen stralen energie / frequenties uit en die energie zal niet 
verdwijnen hoeveel malen men ook verdunt!

Wat doen wij? 

We recyclen water, plastic en alles wat er maar te recyclen valt. We hergebruiken al onze materialen. 
Maar we hergebruiken het ook om er weer uit te eten. Zelfs ons drinkwater hergebruiken we, niet 
alleen om te bemesten of te bewateren van onze fruit / groenten, maar zelfs om het opnieuw te drinken. 
Kortom, we eten keer op keer die sporen die we niet kunnen tracen, omdat we niet weten wat er met 
het vorige materiaal gebeurd is.

We zien weleens op verpakkingen staan dat er misschien ‘sporen’ gevonden kunnen worden van het 
een of ander! Nu, dat zou op alles wat we eten, op de verpakkingen moeten staan! Het water, de 
drankjes en je sap. Niets is zuiver en niets is vrij van sporen. Nu heb je hoge en lage concentraties 
en dat is veelal een geluk voor ons, althans dat denken we. 

Spa, het zuiver bronwater, zet zelfs op hun fles dat er sporen van fluoride in kunnen zitten! Door hun 
aan te schrijven kreeg ik als reactie van hen te horen dat de concentratie zo laag was dat hij niet 
meetbaar was! Mmmmmmmmmm mooi, niet meetbaar met onze machines die tot 60 nullen gaan! 
Maar het zijn ALLE producten die sporen hebben. Sporen waar wij als mens niet zo goed op 
functioneren. Althans, volgens de regels van onze natuurmensen. 

Nu kun je alles wat niet goed is uitbannen. Dan komt het simpel erop neer dat men geen lucht mag 
inademen, geen water drinken en geen voedsel kan nemen. We hebben extreme gevallen van het 
nemen van alcohol, drugs, roken, energiedrankjes en fastfood eten waarvan we weten dat het niet 
al te best is voor ons gestel. Dan hebben we bespoten groenten en fruit, genetisch gemanipuleerd 
groenten en fruit, en we hebben ‘bewerkt’ water met fluoride, chloor en zoutzuur. We ademen 
uitlaatgassen, fabrieksgassen en vele gassen in, waar we het bestaan niet van kennen. Allemaal 
niet goed zullen we zeggen. 

Gevolg; mensen, we gaan dood!

Toch wordt de mens ouder dan ooit te voren en de generaties voor ons deden het niet slecht. 
Maar we gaan dood door alle ongezonde giffen die bewust vermengd worden in ons voedsel en 
waterbronnen. We gaan dood omdat we worden vergiftigd door de mensen in het systeem! Mooi, 
maar we leven wel langer! We gaan dood maar leven langer!

Ons lichaam is een verschrikkelijk ingenieus apparaat. We zijn in staat om zelfs bedorven of 
vergiftigd voedsel, als deugdelijk voedsel te accepteren en erop te leven. Wat we ook naar 
binnenwerken we blijven leven. Zelfs het gif heeft geen vat op ons! Totdat, totdat we ziek gaan 
worden en de gevolgen gaan voelen. Als ik je dan zeg dat we niet ziek worden door de overmaat 
van gif, zit je nu raar naar mij te kijken. Waar we ziek van worden is omdat we eenzijdig gif gebruiken! 
We nemen meteen 6 pilsjes per dag, 3 hamburgers of 4 blikjes cola of Monster drank. We worden 
niet ziek van een enkel spoor, hoe krachtig die soms is maar we worden ziek omdat we ons zelf 
eenzijdig vergiftigen. 

Nu ben je ondertussen van je stoel gevallen en pak maar eerst eens een heerlijk giftig drankje. 
Ons lichaam is een perfect apparaat wat voor alles een antwoord heeft. Neemt men te veel van het 
een of het ander waarschuwt het lichaam jou met een of andere ziekte. Maar je lichaam kan meer 
doen. Als men gaat inzien dat zelfs onnatuurlijk en ongezond voedsel goed voor je is, omdat je 
geen andere keuze meer hebt, zal het lichaam zich aanpassen. Denk even aan het verhaal van de 
monnik in de gevangenis maar ook het rijst- en waterverhaal. Het is het lichaam dat welk vergif je 
ook naar binnen werkt als voeding ziet. 

Daar is een bepaalde manier voor nodig, om via je energie je lichaam daarop in te stellen. 
Daarnaast is er weinig voor nodig als je grote variatie hanteert bij het nemen van vele verschillende 
vergiftigd voedsel en drank! Oeps, ik lijk wel een promotor van een giffabriek! Maar let wel, er bestaat 
niet één drank, niet één etenswaar op deze wereld wat geen sporen van gif heeft. 

Ik beschreef het al eerder. Alles is recyclebaar en we drinken nu water wat nog niet zolang geleden 
als spoelwater vanuit onze toiletten kwam. Ook het bronwater valt daaronder en ondanks alle filteringen 
blijven de sporen daar! Zie maar in de homeopathie waar verdunningen van 10.000% nog werking 
hebben!

Het geheim / de oplossing

In de wereld van de energie is er een compleet andere zienswijze. Elk wezen in de energiewereld 
maakt een metamorfose mee die wij noemen de ‘evolutie’. De mens is vanuit een pure wereld beland 
in een giftige wereld waar men denkt niet onderuit te kunnen komen. Het lichaam past zich aan en de 
energie zal genetisch oplossingen aanmaken voor dit probleem van vergiftiging. Genetisch kan ons 
huidig lichaam al veel meer aan dan 200 jaar geleden. We zijn al aangepast wat trouwens een 
dagelijks proces is. Het proces van aanpassen kan elk persoon wijzigen en zelfs zwaar vergiftigd / 
vervuild voedsel kan nog als voeding functioneren. Dat vereist wel dat je kunt werken met je energie. 
De verslaafden hebben veelal deze gave en er zijn erbij die alles overleven puur omdat ze wel 
verslaafd zijn aan drugs maar niet dood willen gaan. Zo zijn er zieken die voor velen als een wonder 
beter worden, puur omdat ze weten te werken in hun energie. Doch er zijn twee standaarden in leven 
die men moet respecteren; 

   1 Tart niet het lot
   2 Wees eerlijk tegenover je zelf 

In de voeding wil dat zeggen; 
Voed je niet eenzijdig en probeer zoveel mogelijk andere zaken tot je te nemen. Door alsmaar het 
zelfde te eten, zal het gif zijn werking gaan krijgen maar als je van het een naar het ander gaat, kan 
je energie de schade van het vorige eten herstellen. Het variëren is zeer belangrijk.

Dan houd je, je zelf niet voor de gek. Waarom wil je wel, je eigen vergiftigen maar niet dood willen 
gaan? Je energie zal dat niet begrijpen en zeggen, okay we laten hem / haar even voelen en je 
wordt ziek. Dan zeg jij, ik zal het nooit meer doen, maar na enkele weken ben je weer in het oude 
patroon gevallen en krijg je weer een signaal. Totdat de energiewereld je genoeg gewaarschuwd 
heeft en de stekker eruit trekt, en het lichaam laat voor wat het is. Want energie verloren laten gaan 
in onzinnige spelletjes, is niemand mee geholpen.

   - Alles wat je drinkt bevat gif.
   - Alles wat je eet bevat gif.
   - Alles wat je inademt bevat gif.

Doch met mate en afwisseling, en de juiste instelling is het mogelijk te leven op aarde met wat je 
om je heen hebt.


Door je energie te laten zien dat jij er alles aan doet om het goede te doen voor je lichaam, wordt de 
rest van het probleem overgenomen door je energie die dan je cellen, genen en DNA aanpassen voor 
deze situatie in de komende generatie. Het is een kwestie van werk


Hoofdstuk 21


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.