Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Energieniale leven

"Het Energiniale leven"Hoofdstuk - 22 -


1-4 De mensen en hun maatschappij


Vechten en oorlogen

Ik ben zelf werkelijk tegen elk geweld en heb daarom ook alles aan
gedaan om onder mijn dienstplicht uit te komen, wat overigens gelukt is. Verder
kan ik duidelijk stellen dat ik tot de dag van vandaag, niet één maal fysiek
gevochten heb tegen een of ander wezen of dat ik mensen, dieren of planten,
letsel heb toegebracht. Vechten zie ik als een zwakheid van die persoon. Dat
heb ik meerdere malen bewezen in vele zaken. Mensen die vechten zijn mensen
die vele tekortkomingen hebben, problemen hebben met zichzelf of omdat er
een ego is die niet aan zijn trekken komt. Vechtende mensen zijn werkelijk
het grootste probleem. Probleem mag ik eigenlijk ook niet zeggen omdat het
bewust op deze aarde wordt gecreëerd. Als je werkelijk een mens was dat
verder was in de wereld van energie, was je niet op deze aardbol. Nu voel ik
al de energie die van deze laatste zinnen vrijkomt en een vraag brandt nu op
je tong en die is; ‘Wat doe jij dan hier?’ Goede vraag en het zal een antwoord
worden waar jij niet aan gedacht hebt. Dat ik hier ben heeft zoals alles in de
wereld een reden. Die reden is dat ik een doel heb en ik wil laten zien dat
zonder te vechten het toch mogelijk is op deze wereld stand te houden. Het
lukt me omdat ik weet wat ik kan en wat mogelijk is. Wel moet ik toegeven
dat er aardig wat ‘testen’ op mijn pad komen om als mens niet in deze fout van
het vechten te belanden. Het is niet makkelijk om er overal langs te komen
en je om te draaien. Toch doe ik het en zelfs toen ik eens klappen heb mogen
ontvangen, dan nog was ik diegene die omdraaide en wegliep

Vechten heeft werkelijk geen enkele doel in de wereld, het komt dan
ook alleen voor op deze planeet en vandaar dat wij veelal gemeden worden.
Net zoals een burger die niet vrijwillig naar een gevang gaat. Zo zit dus werkelijk
niemand in de energiewereld te popelen om contact met ons te krijgen.
Zeker omdat ze weten wat de geschiedenis en de destructieve eigenschappen
zijn van de wezens die hier wonen.

Klinkt misschien ‘science fiction’? Natuurlijk, want het past ook niet
in wie zijn straatje dan ook en het doet altijd pijn om een waarheid te horen.
Erger is dat de mens meent boven veel en zowat alles te staan en daar gaan
velen de mist mee in. Als elk mens zich als een gelijke zou zien met wie dan
ook, dan kon er niet gevochten worden. Al is diegene die tegenover hem staat
een moordenaar, kinderverkrachter of zelfs Hitler ‘himself’. Dan zul je merken
dat in de wereld van energie ook zij niet meer of minder zijn dan een ander
mens. Bam, boem, de bom ploft nu bij jou. Kan wel zijn maar zo staan de
zaken. Wie, elk mens dan ook, heeft het recht om te denken dat hij beter is dan
bijvoorbeeld Hitler, Stalin, Bouterse, Bush en de vele moordenaars op deze
wereld? Welk recht heeft wie dan ook om te beoordelen wat er WERKELIJK
achter deze mensen zit? Die mensen die mensen menen andere mensen op
te moeten lichten of een ander onnodig mentaal of fysiek pijn te doen. In de
energiewereld telt dat net zo zwaar. Maar vergeet niet dat het ook kan zijn
omdat je mensen materialistisch benadeelt en mensen pijn bezorgt omdat jij
de macht hebt over een deeltje van de geldbuidel. Niets verschilt in de wereld
van de energie en er is niets dat wie dan ook boven een ander kan zetten.
Ik wil nog even wat duidelijker maken. Een crimineel die iemand
zijn leven beroofde was een spel wat gespeeld behoorde te worden. Die pijn,
die onmacht zal dan de nabestaanden moeten dragen omdat er geleerd moet
worden. Begrijp me even heel goed, ik praat niets van deze acties goed en
het is alleen een gevolg van. ‘Actie creëert reactie’ en dat is de belangrijkste
stelling in de wereld van energie. Het kan zijn dat jij een slachtoffer was van
onrecht of jij diegene geweest bent die in een ander tijdsbestek ook anderen
dingen heeft aangedaan. Dan praten we niet over een zelfde leven. Dat hoeft
helemaal niet zo, het kan zijn dat het al duizenden jaren heeft gepeeld in
aardse begrippen. Want alleen op de aarde is de term tijd een begrip en in de
rest van het Universum bestaat er geen tijd. Hier gaan we zeker later nog op
terugkomen.

Nu is dit alles misschien even een zware pil want ik vergelijk andere
mensen met een Hitler en ik maak ze ook even uit voor misschien een moordenaar.
Moeilijk voor menselijke begrippen en zeker als je nooit verder gedacht
hebt over het leven dan alleen wat je uit boekjes hebt geleerd. Mensen die
werkelijk verder zijn zullen nu grinniken en denken dat ik wel even te hard
te werk ga. Maar in mijn manier van leven draai ik niet werkelijk eromheen
en alsmaar omschrijven. Het heeft geen nut want anders blijft de mensheid
alsmaar in een roes en zal er nooit iets veranderen in jullie leven.
Vechten, daar hadden we het over en vechten is geweld en geweld
heeft geen kans van slagen, want het lokt nog meer geweld uit (actie lokt uit
reactie) en zo blijf ik erbij dat elk geweld zinloos is. Hoe ik het dan rijm om een
moordenaar goed te praten of een gewelddadig iemand. Het is niet dat ik hem
goed praat maar dat hij een product is van het systeem wat draait op geweld.
De gehele maatschappij heeft geweld nodig, anders zou het afgelopen zijn met
het bestaan daarvan! Ja, oorlogen worden gecreëerd omdat een machthebber
aan ego prikkels tekort komt. Geweld is er omdat mensen niet meer weten te
communiceren. Geen wonder want met al de talen op de wereld vervreemdt
iedereen van elkaar. De taal der energie is verder aan het terugvallen en zo
worden steeds meer mensen afgesloten van het geheel en nog meer slaafs van
een systeem.

Geweld is een product van deze maatschappij en vele industrieën
draaien hier op. Industrieën die bepaalde mensen meer geld verschaffen en
zo weer meer macht. Weer is er dat woordje geld met daaraan gekoppeld
macht. Omdat het daar allemaal om draait op deze wereld. De ‘Towers’ op
11 september werden door ‘eigen’ mensen (Amerikanen) opgeblazen en ze
vermoordden zo hun eigen burgers om een oorlog te starten aan de andere
kant van de wereld! Wereldleiders die niet aan de macht van Amerika mee
willen doen worden vermoord. Zo gaat het alsmaar door in de veelal vervalste
geschiedenis. Tot op heden zijn gelukkig kleine dingen doorgeslipt waarmee
te bewijzen valt dat het anders gegaan was. Toch hebben we in de wereld van
de energie geen bewijzen nodig en zijn er ook geen vervalste geschriften. Ik
kan je vertellen dat ik met medewerking van de wereld van energie alles op
kan roepen en terughalen wat er speelde in welke tijd dan ook. De minuut
dat ik de connectie heb met dat fragment van het leven kan ik het herbeleven.
Lastig is het zeker en daarom sluit ik me ook zoveel mogelijk af van dit 
alles. Toch komt het zeer regelmatig voor dat ik op een plaats ben waar ik een
vreemd gevoel heb en waar werkelijk vele plaatjes me passeren. Dingen van
honderden, duizenden jaren geleden. Ik maakte het mee in Mexico, Europa,
Amerika en op deze eilanden. Daarom zou ik vele boeken kunnen schrijven
maar helaas schiet ik daar niets mee op.

Het gaat om een gegeven, het heeft geen zin geweld te plegen, naar
wie dan ook! Gebruik je geweld, je ontvangt het terug. Vermoord je iemand,
in jouw naaste omgeving zal dat ook jou overkomen en zo blijft het wiel van
geweld draaiende gehouden. Mensen genoeg, dus moorden en verdere negatieve
handelingen zijn zo verzekerd van succes.

Wat ik al aanhaalde, de aarde is een plaats waar zeer veel mensen
bij elkaar zijn die wat te vereffenen hebben. Mensen met een zwaar verleden
maar ook mensen die nog steeds niet weten met elkaar om te gaan. Natuurlijk
zijn er ook die met een andere reden hier zijn en daar zie ik mezelf eentje van.
Het is niet om aan te zien hoe het er hier onderling aan toe gaat. En ook heel
lang is bij mij de vraag gesteld hoe het mogelijk is dat mensen onder elkaar,
allemaal komende van dezelfde bron, zo kunnen leven. Ze leven als ratten en
hebben totaal geen respect meer naar de andere toe. Je zult later in dit boek
gaan begrijpen wat ik daar allemaal mee wil zeggen en het zal zaak worden
dat wij mensen, weer als mensen met elkaar de zaken aan gaan pakken. We
gaan nu door met het volgende paragraaf wat jou in de wereld van energie zal
inleiden.


(Hoofdstuk 22) 


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.