Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Energieniale leven

"Het Energiniale leven"Hoofdstuk - 23 -


1-5 Het leven


Maatschappij en het systeem

Om verder te kunnen komen zullen we eerst moeten gaan inzien hoe
ons huidige leven in elkaar zit. Ik heb je al eens eerder wat vragen gesteld en
ik weet dat die niet zo prettig voor je waren. Toch zul je door die zure appel
heen moeten want het is belangrijk dat je, je huidige situatie, waarin je nu
leeft, gaat zien.

Wat doe je momenteel, wat doe je NU? Je bent een deel van een
maatschappij waarin jij meedraait en waar jij zorgt dat er genoeg geld is om
een huis, wagen en fatsoenlijk leven te hebben. Nu zijn er in die laatste zin al
aardig wat dingen die jou het leven best moeilijk maken. Je werkt, woont en
leeft in een gemeenschap die door een maatschappij aan de praat gehouden
wordt. We worden van kinds af aan al ingeprent dat we moeten gaan presteren
en iets moeten gaan betekenen in diezelfde maatschappij. Allemaal zaken
waaraan wij als medeburger moeten voldoen. Als je dat niet doet ben je een
verrader, nietsnut of een dwarsligger. Toch is de maatschappij een wankel
geheel. Vroeger werd het je door een slavernij en zware onderdrukking van
vele burgers met geweld opgedragen. Je werkte altijd voor een hogere en je
was altijd diegene die dit of dat moest doen. Voldeed je niet aan de eisen van
de hogere laag dan werd er gemarteld, gedood of werd je verstoten! Dit is al
zeer lang gaande en is in onze ogen nog steeds de manier van een maatschappij
dragen. Nu moorden en martelen we misschien lijfelijk minder maar geestelijk
worden we nu al op zeer jonge leeftijd sterk aangepakt en ingeprent wat kan
en wat niet kan.

De maatschappij is aan het wankelen schreef ik en dat klopt omdat
de basis steeds smaller wordt. Meer en meer zie je dat de maatschappij tekort
schiet wat tot gevolg heeft dat het systeem, waarin alles in draait, werkelijk
uit elkaar aan het vallen is. Niet dat dit binnen de kortste keren zal gebeuren
maar de tekenen zijn er en je merkt dat vele hoog geplaatsten naar oplossingen
aan het zoeken zijn. De maatschappij in het huidig systeem is niet veel langer
meer te hanteren en dat heeft vele redenen.
- De mensen worden mondiger.
- Het systeem faalt en vele misstappen zijn al gaande.
- De nieuwe generatie heeft een antwoord op een falend systeem.

En zo zullen er nog veel meer redenen in dit boek aangehaald worden.
De wereld van macht zal gaan verschuiven en het zal een macht gaan
worden van een energie waar we wel eerder gebruik van hebben gemaakt in
het verleden maar langzaam onderdrukt werd. Het monetair systeem zal gaan
verdwijnen en zo ook al die machthebbers. Geld heeft al lang geen waarde en
zal zo ook geen dienst meer doen. Wat er ook zal gebeuren is, dat ook diegenen
die menen te moeten overheersen via geweld of wat voor negatieve energie
dan ook, zullen gaan verdwijnen of terugvallen naar het absolute simplisme.
Macht in de vorm van geld of geweld zal geen stand houden. Daarentegen
zal de macht opkomen bij diegenen die weten positief met energie om te gaan.
Deze mensen zullen ieder ander respecteren.

Nu denk je zeker dat ik een fantasie wereld aan het beschrijven ben.
Ja, zou kunnen, zeker in de tijd van nu. Toch bestaat die wereld al, alleen we
kunnen er geen gebruik van maken. We zijn te afgestompt door een maatschappij
en een ziek systeem waarin wij het te druk hebben om te overleven. We
hebben macht nodig. We hebben geld nodig en we hebben verder niemand
nodig dan alleen onszelf. En daar ja, daar gaat alles goed de fout mee in.


(Hoofdstuk 23) 


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.