Banner The New World

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


WORLD OF POSITIVE ENERGY

"THE NEW WORLD"

My diary

Article 1298

 

Wie niet voor zichzelf kan zorgen zal sterven.

Als we naar moeder natuur kijken zien we in elke vorm van leven dat het een gevecht is waar de zwakste het aflegt tegen over de sterkste. We hadden dat vroeger ook in de mensenwereld en we zien het nog bij enkele stammen die leven op afgelegen plaatsen.

Een vogel die niet kan vliegen, sterft.
Een roofdier wat niet kan jagen, sterft.
Welk dier dat ziek is, sterft.
Een zieke plant zal compost zijn voor de sterke planten.
Een ziek dier zal gejaagd worden en voedsel zijn.

En zo zien we alsmaar duidelijk de cirkel van het leven wat zorgt dat de sterken het leven dragen en zorgen voor een zekere toekomst.

Wat zien we bij de mens?
De niet sterke mensen overleven omdat de zwakkere weten te manoeuvreren in de vuile werelden van geld en macht. Veelal de zwakkere zorgen wel dat ze in leven kunnen blijven. We zien dat de sterke financieel en mentaal geheel kapot gemaakt en afgesloten worden van het leven. Dat doen de zwakkere door hen op te sluiten of te laten vermoorden. "Laten" omdat de zwakke het zelf niet kunnen en via opdrachten en geld te koppelen, andere de vuile baantjes laten opknappen.

Bij de mens is er dus een omgekeerde wereld en dat maakt dat we nog erger zijn dan konijnen en ons erger gedragen dan ratten! De mensheid is een ziekte geworden, een gezwel en is de ondergang van zijn eigen bestaan.

Ondanks al die vernietiging van dit menselijk ras zien we dat de natuur zijn weg blijft vinden en de mens zieker en zieker worden. De mens die zijn eigen soort uitbant en een mens die steunt op de zwakkere soortgenoten, handelend als een robot geprogrammeerd door enkele zeer slimme personen.

De mens die zich zo oppermachtig neerzet maar uiteindelijk de laagste niets beduidende schakel is van het geheel. De mens bestaat alleen nog omdat men zijn energie nodig heeft. Als de energie is verdwenen, worden ze afgemaakt, verstoten en omgebracht en naar gespeelde oorlogen afgevoerd of vergaan ze van de honger of ziektes.

Q-E is de enige weg en deze weg moet leiden tot weer de kracht van de mens als individu. De mens heeft de algehele kracht van het leven en deze moet terugkomen bij de sterkste. Simpel zoals de natuur het ons laat zien, meedraaiend in waar de aarde voor staat.

Q-E
John H Baselmans_Oracle


Q-E


Written 26-10-2018

 

 

 


 

 

Alle oude artikelen (ingezonden stukken en opinie) kunnen terug gevonden worden via de link:
http://www.place4free.com/Watamula/Watamula_Opinion/Watamula_OpinionIndex.htm

Wake up

of klik op wake-up logo

 

 


 

"Being human is helping each other"

 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

 

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon

 Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.