Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Levenscirkel

"Het Energiniale leven, Levenscirkel"Levenscirkel - Voorwoord - 


Deel 1 Levenscirkel

De kracht van de zuivere energie


Op een gegeven moment was ik aan het lezen over het verste, diepste, hoogste en alles wat 
maar geschreven kan worden om zo zaken te verklaren die te maken hebben met afstand en 
het omschrijven daarvan.

Zelf werk ik met energie en in de energiewereld is maar één hoogte / laagte of hoe je het wilt 
noemen. Er kwam in mij op, de verklaring van;

‘In het absolute is er geen overtreffende trap’ 

Bij het opzoeken over de betekenis van het woord ‘absoluut’ kwam ik in diverse
 woordenboeken op deze verklaring; 

‘Absoluut’ komt van het Latijnse ‘absolvere’, wat ‘losmaken’ betekent. 

‘Losmaken’, wat los maken? Waarvan los maken als alles één is? Ik ging verder want als het 
woord ‘absoluut’ komt vanuit het woord ‘losmaken’ dan is er meer aan de hand.

Bij het verder zoeken van de verklaring van het woord ‘absoluut’ kwam er een waslijst aan 
woorden tevoorschijn. 

In eerste instantie kwam ik in het Nederlands woordenboek voor het woord ‘absoluut’ maar 
1 omschrijving tegen:
absoluut, bn. bw. (...luter, -st), volstrekt.

Maar als trefwoord kwamen we wat meer tegen.
absoluut is 3 maal gevonden als trefwoord:
absoluut (bn): onvermengd, puur, zuiver
absoluut (bn): onverbiddelijk
absoluut (bw): beslist, compleet, gans, geheel, ongetwijfeld,   onvoorwaardelijk, ten volle, totaal, 
volkomen, volmaakt, volstrekt.

Dan zien we het woordje ‘volstrekt’ oplichten en dat heeft weer de betekenis; 
stellig, zeker.

We zijn nu op het punt waar duidelijk te zien is dat talen dwalen, en betekenissen zeker 
onzorgvuldig gekozen worden.

Laat me dit stellen: 
We hebben het over het absolute wat dan de bron moet zijn, 
want de bron is dus absoluut

Maar het woord ‘absoluut’ komt af van het Latijns en daar heeft het woord een ander uitgangspunt en 
komen we op ‘losmaken’. Maakt het absolute los? Als we dan de vele trefwoorden zien van absoluut 
zou het oppermachtig zijn en werkelijk ‘het’ (de bron) moeten zijn. Maar als je verder kijkt in de 
verklaringen, praat men daar over ‘volstrekt’. ‘Volstrekt’ dwaalt volgens de woordverklaring geheel af 
want de betekenis hiervan is geheel anders en praat men ineens over ‘zeker’ en ‘stellig’!

Waarom ik zo begin in dit boek is om aan te geven dat we leven in een wereld waar mensen zelf niet 
meer weten waar ze mee bezig zijn. Mensen nemen aan wat anderen zeggen en interpreteren zaken 
zoals het hen uit komt. Maar de mens doet nog meer want hij denkt niet verder en de verklaringen in 
de dikke boeken zijn niet aanvechtbaar. Wat staat geschreven vanuit het verleden is de waarheid en 
daar zullen we eindeloos mee moeten werken. Het mooie is dat we onder de talen al verschillen in 
betekenissen en verklaringen zien. Maar het gaat door want ondanks dat, brouwen we aan alles maar 
een conclusie, publiceren het en we zijn klaar. Het denken is dan niet meer nodig.

Waarom ik wilde weten wat er achter het woordje ‘absoluut’ zit, is omdat ik even in aardse termen 
dacht en dacht het ‘absolute’ te hebben gevonden. In aardse termen zou ik nu met het absolute 
werken maar waarom werk ik dan ‘stellig’ en waarom is het ‘zeker’?

Daar ben ik verder op doorgegaan en ik kan je verzekeren waar je uitkomt is waar je begonnen bent. 
De eindeloze berekeningen, de eindeloze beredeneringen maar ook de eindeloze gedachtes komen 
terug op het begin en zo zijn we in dit boek in een levenscirkel beland.
 
‘Levenscirkel’

Een magisch symbool wat werkelijk alles omvat wat het leven is. We zijn vele jaren bezig de bron van 
het leven te zoeken. Tevens zijn we vele theorieën verder waar en hoe leven ontstaan is. Doch we 
komen er nog steeds niet uit. Veelal is het een veronderstelling of een vage theorie waarmee men 
werkt. Wat is leven en hoe zit het leven in elkaar, zijn de vragen waar miljarden in gestoken worden 
om deze te kunnen beantwoorden. 

We gaan dieper duiken in het symbool ‘de cirkel’

We zien het symbool cirkel, waar ook een spiraal ondervalt, veel terugkomen en we weten onderhand 
dat het, het symbool is van geen begin en geen einde. 

- Waarom zou er een cirkel bestaan als we het ware bestaan 
 er niet van weten? 
- Waarom praten wij mensen alsmaar over een begin en een einde? 
- Waarom is er tijd ingevoerd? 
- Waarom vinden we niet het absolute nulpunt?
- Waarom zouden we niet sneller kunnen dan het licht?
- Wat speelt werkelijk in onze levenscirkel?

Vele vragen waar veel mensen hun hoofden over breken en waar de oplossing schijnbaar te eenvoudig 
is voor ons, mensen, om die te pakken.
In de voorgaande boeken van het energieniale leven ben ik uitvoerig ingegaan op de maatschappij, 
de wereld van nu, geschiedenis en de mensen van nu. Daar gaan we het dus even niet over hebben. 
Later zullen we een kleine update doen om zo de cirkel die we gaan bespreken compleet te maken. 
We gaan een stap verder en we gaan kijken waar het energieniale leven is en wat het energieniale 
leven werkelijk inhoudt.


Da Vinci


Hoofdstuk voorwoord


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.