Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Levenscirkel

"Het Energiniale leven, Levenscirkel"Levenscirkel - 9 - 


De cirkel


We gaan toch even verder met het getal 0. De nul van ‘niets’ en het getal wat een mystiek is in de 
gehele getallenreeks. Net zoals het alfabet de O heeft, staat in de getallenreeks de 0 (nul) centraal. 
Ook in onze moderne computerwereld is de 0 (nul) niet weg te denken. Laat staan in onze visuele 
wereld waar op vele plaatjes de cirkel zoals de nul 0 en de O (oo) genoemd / getoond worden. 
De cirkel / ovaal* achtervolgt ons overal en de cirkel / ovaal* zie je terugkomen bij vele symbolen 
als het over oneindigheid gaat. 

* Uit de beschrijving die we op pagina 34 hebben gelezen is de ovaal een uitgerekte cirkel. 
Vandaar dat ik het ook in dit hoofdstuk mee laat gaan. 

Die cirkel is het mysterie in het leven van de mens. We doen alsmaar onze best om het mysterie 
rond en om de cirkel, wat de O en 0 is, te ontcijferen en te begrijpen maar hoe kunnen we dat 
begrijpen als we het niet willen zien en zelfs in de schoolbanken ons zaken opgelegd worden 
die compleet tegen de regels zijn van Moeder Natuur.

Laten we even de zaken op een rijtje zetten;

We raadplegen eerst onze experts die de volgende verklaring ten toon stellen:

- Cirkel

Een cirkel is in de meetkunde een tweedimensionale figuur die wordt gevormd door alle punten die 
dezelfde afstand tot een bepaald punt hebben. Dit punt, in de figuur aangegeven met m, heet het 
middelpunt van de cirkel. De constante afstand heet de straal en wordt in de figuur aangegeven met r. 
Een cirkel is de meetkundige plaats van alle punten in één vlak die op een constante afstand 
(de straal) van een vast middelpunt liggen.
Soms wordt, om de maat van een cirkel aan te duiden, in plaats van de straal de diameter gebruikt 
(d in de figuur). De diameter is de grootste afstand tussen twee punten van de cirkel, en exact 
tweemaal zo groot als de straal.

Soms wordt met de cirkel niet de kromme bedoeld, maar de verzameling van alle punten op en 
binnen die kromme. Wiskundig gezien is dat onjuist; alle punten binnen een cirkel vormen een schijf.

Een lijnstuk waarvan de grenspunten op de cirkel liggen, noemen we een koorde. Elke koorde die 
door het middelpunt van de cirkel gaat, is een middellijn van die cirkel. De lengte van de middellijn 
is de diameter.

De wiskundige vergelijking voor de punten (x,y) (coördinaat) in een 2-dimensionaal assenstelsel, 
die een cirkel vormen met middelpunt (x0,y0) en straal r is:Als het middelpunt van de cirkel de oorsprong is, dan vereenvoudigt zich dit tot:
 


Als nu de straal van deze cirkel 1 is, spreekt men van de eenheidscirkel:Of, in poolcoördinaten, de parametervoorstelling 
(parameter is  ):
 
De totale omtrek O van een cirkel, de lengte van de kromme, is:met pi, geschreven als  , een wiskundige constante (bij benadering 3,14), r de straal van de cirkel en 
d de diameter.

De totale oppervlakte A van de cirkelschijf is:De cirkel is de figuur met de grootste oppervlakte-omtrek verhouding: zij vormt het grootste oppervlak 
dat men kan omvatten met een gegeven lengte.

Erg knap om het zo complex mogelijk te omschrijven en dat voor een cirkeltje.

We hadden het net over de cirkel en Moeder Natuur, over het leven van een plant en dier maar ook 
dat van de mens. Dan praten we nog niet over het complete universum dat het geheel omvat! 
Het leven is een cirkel en elk mens creëert een eigen wereld en een eigen cirkel om zijn leven. 
Nu zijn we beland bij de essentie van het leven. Laten we een menselijk leven nemen. Kan overigens 
ook een dierlijk of plantaardig leven zijn.

- Hij creëert een eigen wereld.
- In die eigen wereld leeft hij zijn leven.
- Werkt met de energie die, in zijn omgeving, zijn wereld is.
- Het leven eindigt, leven en cirkel verdwijnen en energie 
 wordt opgenomen in het geheel.

Dit is een summier overzicht van welk leven dan ook wat er bestaat. Zelfs in andere werelden, 
universums of welk stelsels dan ook is er deze gang van leven. Ik heb het al eens beschreven in 
het boek ‘Het energieniale leven’ en de daarna later uitgekomen boeken, ‘Dood is dood’ en 
‘Zelfgenezing’. Boeken die aangeven dat men zelf de wereld om zich heen opbouwt maar ook zelf 
kan bepalen hoe jouw wereld er uit zal zien. Het creëren van een wereld gaat over van mens naar 
mens maar ook van plant naar plant en dier naar dier. De gehele natuur en alles wat ermee 
samenhangt is daarbij betrokken. Zelfs dat ene zandkorreltje kan een hele woestijn veranderen. 

Het creëren van een wereld wordt werkelijkheid na het komen op deze aarde bij de eerste stap. 
Doch wij mensen menen in meerdere dimensies te moeten leven wat momenteel vrij veel gebeurt. 
Daarnaast leven we nog een leven gecreëerd door computer en zijn techniek. De virtuele 
computerwereld heeft naast een eerst gecreëerde virtuele wereld zijn intrede gedaan, en mensen 
zwalken tussen deze verschillende werelden. Dat maakt dat de mens nu veelal niet meer actief 
bezig is in zijn werkelijke leven. 

Wat erger is, is dat nu al bij kinderen op zeer jonge leeftijd de virtuele werelden hun leven overnemen 
van de energiewereld. Zeer jonge kinderen en baby’s weten niet meer wat hun leven werkelijk 
inhoudt en ze gaan zelfs hangen aan de wereld van ‘punten’, ‘likes’ en ‘dislikes’ maar ook aan de 
virtuele maatschappij. Zelfs virtuele steden, huizen en levens kunnen gestart worden en is er, al 
geruime tijd virtueel geld. Dat, buiten het ongedekte geld in onze maatschappelijke wereld. 
Met dat alles dwalen we af van ons leven, onze cirkel en onze energie die we moeten bijdragen 
aan het geheel. 

We spenderen veel energie in werelden die niet bestaan. Doch, zodra de stroom uit valt, valt deze 
virtuele wereld weg! Weg wereld en dan merkt men dat men in een onbekende en ongemakkelijke 
energie terecht is gekomen. Mensen lijken onderhand aan verslaving nummer één ten onder te gaan; 
Elektroverslaving met de daaraan gekoppelde frequenties. En dat maakt dat we lege wezens worden 
zonder energieniale inhoud.

Nu we onze eigen virtuele werelden gecreëerd hebben en de nodige energieën verzameld hebben 
om een leven te starten, is het de energie die bepaalt waar en wat er gaat komen in ons menselijk 
leven. De een heeft een hard leven te verwerken, de ander heeft weer een ziek leven te gaan. 
Zaken zoals jij het zelf bepaalt en al vanaf het begin zelf hebt ingedeeld. Het creëren van een eigen 
wereld is taak nummer één van je start in een leven. Dat daarbij dus ook nog gekozen wordt voor 
een schijnwereld / een virtueel leven is waar de mensheid op dood zal lopen. 

Even voor alle duidelijkheid een beknopt samenvatting

Een kind komt op aarde en zou een ‘menselijk energie leven’ moeten gaan starten. Doch na enkele 
weken wordt deze al in virtuele wereld nummer 1 geduwd wat we aanduiden als zijnde 
‘de maatschappij’. Later zal er een 2de illusiewereld opduiken en dat is de ‘wereld van de techniek’. 
Computers en andere elektronica creëren een illusie in een illusie.

Zoals men nu veelal in virtuele levens bezig is met ‘punten’ en ‘likes’ zo was men vroeger bezig in 
een wereld met energie die men naargelang men inzet, het mogelijk maakte om connectie te maken 
met de grote energieniale kracht. In de wereld die je zelf maakt en bewandelt merk je dat er zaken 
zijn die voor jou onoverkomelijk zijn en voor een ander een peulenschilletje. Dat komt omdat niet 
iedereen de juiste energie aansnijdt om bepaalde zaken aan te pakken. Zie het als dat de ene 
persoon zich goed voelt in een rode wagen en de andere in een blauwe wagen. Dat de ene blij is 
met een 2 kamerwoning en de ander een flatgebouw moet hebben als huis om in te leven. 

De kracht die we in het verleden hadden, is sterk teruggedrongen door toedoen van ons zelf. 
We vertrouwen op de techniek maar ook klampen we ons vast aan de maatschappij. Beide zijn 
virtuele werelden. Onze hersenen zijn zo gespoeld dat we op techniek en gekoppelde maatschappij 
moeten vertrouwen. Het zuivere denken is op scholen afgeleerd. Het werken via ‘gevoel’ is een
taboe in het moderne levenspatroon. En zo dwalen we af naar de tijd der slaven en het collectief 
denken dat ons opgelegd wordt door de ‘grotere’ op aarde, wie men ook aanneemt welke mensen 
dat zijn.
De eigen ontwikkelde energie is nihil en de kracht van de mens is duidelijk aan het verzwakken. 
Dat is wat ik eens schreef, namelijk dat ik vele ‘energiedode’ mensen om me heen zie. Mensen die 
zelf niets meer toe in staat zijn, wezens doelloos bezig met zichzelf, dwalend in vreemde werelden, 
vastklampend aan een of ander technisch apparaat, ontwikkeld vanuit de maatschappij die zegt 
wanneer en hoe te ademen en op welke tijd.

We dwalen af van de wereld van zelfsupporting energie en dan zien we dat er weinig mensen daar 
nog toe in staat zijn. Het is triest te weten dat mensen gedegradeerd zijn naar lager dan welke vorm 
dan ook in het universum. Ondanks dat, denkt men juist nu dat men zo goed en intellectueel bezig is, 
samen met de wetenschappers die nu juist tentoonstellen, in hun formules en lange cijferreeksen, 
dat ze zeer veel te kort schieten.
 
Mensen met werkelijke kennis worden veelal geweerd, verstoten of als afval gedumpt. Meestal zijn 
zij juist degenen die weten te werken met pure energie die komt vanuit hun gevoel en de ingevingen 
die daaraan samenhangen. Wat we laatst zagen; Een 15 jarige student vond een methode uit om 
kanker te testen wat nog geen 3 cent kost! Daar sta je dan als wetenschapper achter je miljoenen 
dollar machines! Maar deze jongen zal verdwijnen of zo vastgepind worden dat hij de rest van zijn 
leven geen boe of bah kan zeggen. 

In de ware energiewereld kan men niet wachten op meneertje tijd of op de juiste plaats waar zaken 
besproken kunnen worden. In de energiewereld is er een wet en dat is de wet van ‘nu’. ‘Nu’ doen wat 
er ‘nu’ ingegeven wordt. Het is de juiste weg om verder te komen. Men houdt ons voor dat, dat niet 
past in grote bedrijven, winkels of de gehele maatschappij. Maar het wil zeggen dat we op een dood 
spoor bezig zijn. 

Al zien we hierin al verandering op enkele plaatsen zoals dus in Brazilië. Men denkt dat de bedrijven 
niet zullen draaien als niets georganiseerd is. Er zal dan volgens hen alleen maar chaos bestaan. 
Het zal hen verbazen wat zogenaamde chaos teweeg kan brengen. Chaos kan een gecontroleerde 
energie zijn die precies aangeeft wat en waar er nodig is op dat moment. 

Het zou niet meer in te denken zijn als er geen bazen meer waren, geen klokken en geen regels. 
De wereld zou vergaan! Nee, de wereld zal niet vergaan. Alleen die mensen die geen eigen energie 
meer hebben zouden buiten de boot vallen maar een compleet universum draait gewoon op de 
impulsen die nu uitgegeven worden. Zonder klok, zonder baas en zonder wetten en regels. 
Wij mensen leven op onze manier nu enkele duizenden jaren terwijl het universum volgens aardse 
berekeningen al miljarden jaren draait en het meest perfecte systeem blijkt te zijn.

Veel menselijk handelen is momenteel onnodig. 98% van de mens is bezig met handelingen die in 
het nu nergens toe bijdragen. Niet aan de wereld en mensheid laat staan aan het universum. 
Leven met berekeningen volgens tijd en wetten is een levenswijze die nutteloos is en werkelijk een 
dood spoor is die men bewandelt. Ook dat dood spoor kan men terugvinden in de wereld van 
een cirkel. Want als men een cirkel zou bewandelen en alsmaar alleen dezelfde energie zou pakken 
wat daar in rond draait, zal men snel van herhaling op herhaling stuiten! Die herhaling wordt nog 
weleens omschreven als zijnde dat we ons bevinden in een hologram. Heel veel mensen hebben 
dat ‘hologram idee’ omdat ze niet openstaan voor de totale energie en op die manier aangewezen 
zijn op dat kleine beetje wat ze vergaard hebben in die tijd dat ze hun wereldje aan het vormen waren.

Een cirkel is de prikkel (frequentie) wat achter elk leven zit. Het is een vreemd gevoel als men beseft 
dat men bijvoorbeeld in een luchtbel zou wonen. Zie de wereld als een luchtbel die geen contact kan 
maken met de buitenwereld. Een luchtbel is te doorbreken. De bel (het iets) wordt weer een deel van 
de watermassa. Maar daarnaast wordt de lucht wederom gekoppeld (het niets in die bel), met de 
lucht wat om die bel aanwezig is. Zo is een cirkel geen symbool wat op zichzelf staat maar zich als 
een geheel om ons bevindt. Het is een iets en een niets tegelijk gekoppeld in één wereld.

Het lijkt allemaal gecompliceerd te worden want de ene keer schrijf ik over een alleenstaande nul, 
dan weer over een gesloten cirkel. Dat alles zonder begin zonder einde en dan weer een geheel 
met alles. De cirkel, spiraal, nul of de letter O, is zo mooi en zo mystiek. Het laat ons duidelijk zien 
waar we staan. Maar daarentegen laat het ons ook merken wat we aan het doen zijn. Kortom de O, 
de cirkel is het antwoord op alles. 

Hebben we wel door waar de cirkel, de O, de nul voor staat?

We haalden het al even eerder aan waarom we overal dit teken tegenkomen. Ergens kunnen we als 
mens geen afscheid nemen van dit symbool, omdat vanuit ons binnenste verteld wordt dat het wel 
ons enige houvast is naar het grote geheel toe. Wat het grote geheel dan ook mag zijn en waar wij 
als mensen steeds verder vanaf dwalen. Het symbool van de cirkel is de kracht van het leven. 
Alles is gekoppeld aan elkaar en alles is één. Wat duidelijk is, is dat de mens nog steeds een 
duidelijke band heeft met dit symbool. De 0 (nul) en de o (oo) komen overal in voor maar het wordt 
ook dagelijks vele malen gebruikt. De cirkel, die beide voorstellen, is overal nog duidelijk 
diepgeworteld in ons. Dat kan ook niet anders omdat de cirkel wel aan geeft waar onze oorsprong ligt. 

Is het in de cirkel of juist buiten de cirkel 
of … is het juist het geheel wat ons leven bepaalt? 
Of is het een spiraal? 

We hebben nu al enkele malen duidelijk gemaakt dat in de energiewereld geen binnen, buiten, 
ver of dichtbij is. Klinkt raar en is in de huidige manier van denken even moeilijk te bevatten. 
Maar ga eens even terug naar je eigen leven. We hebben een leven in ons lichaam maar hebben 
ook werelden gecreëerd buiten ons lichaam. Met dat innerlijke leven, beleven we het leven om 
ons heen. Maar buiten die beleving is er een totaal geheel waar wij allemaal aan zouden moeten 
bijdragen met onze energie. Dat is sterk afhankelijk in welke vorm je, je buitenwereld hebt gevormd 
en of je het wel überhaupt gevormd hebt. Want vele levens worden geleefd om een ik-persoon, 
carrière of zorgen dat een gezinnetje te eten heeft en een zogenaamde toekomst gaat krijgen in 
het geheel. 

Alles draait om een klein deel van die cirkel en veel verder komen we niet meer, helaas. Het werken 
en denken naar het universeel geheel toe is niet toegestaan daar we anders teveel overzien wat en 
waar we in verzeild zijn geraakt. We zien dan dat we al onze energie verspelen, zoals ik al eerder 
schreef, aan die virtuele werelden. Die virtuele werelden die het systeem goed uitkomt want weinig 
bemoeienissen met het aardse geheel maakt een koning snel tot een goddelijk persoon.

De cirkel die oneindig is, maar dan zal zeker de vraag oprijzen, maar een vierkant, zeshoek, 
40 hoek is ook oneindig. Dan kan ik alleen zeggen; ja, dat is zo als men de lijn alsmaar blijft volgen. 
Maar bij deze symbolen van binnenuit gezien, worden we altijd even naar een andere hoek gestuurd. 
Zo worden wij bewust die kant gestuurd. Vanuit de buitenkant gezien, worden we uit het geheel 
geslingerd de ruimte in. 

Onze driehoek is het mooiste voorbeeld van de huidige maatschappij. Met zijn drie vlakken is hij 
van binnenuit een sterk bepalend geheel. Aan de buitenkant worden we letterlijk in het niets 
afgevuurd, er vanuit gaande dat, dat het niets is. Dat maakt de piramide en de daaraan gekoppelde 
driehoek de ‘verrader’ in vele mythologieën en vele zaken waar we nu nog aan vast zitten. 
Deze piramides zijn niets meer en niets minder de tekenen van de onkunde van de mens. Dat deze 
in bepaalde verbanden staan, komt omdat de mens vroeger veel verder was dan in de huidige tijd. 
Als mens konden we reizen zo ver we wilden. Er waren geen getallen die ons beperkten. Er was nog 
geen wetenschap die alles ontkende en tegenwerkte. 

Nu zul je wel een glimlach op je gezicht hebben maar verschillende bewijzen zijn voorhanden. 
De exacte berekeningen. De bepalingen van vele oude gebouwen. De complexiteit van kalenders 
en hun berekeningen wat en waar zaken gaan gebeuren. Zo zijn vele zaken al voor onze 
technologisch tijdperk aangetoond en bewezen. Veel knowhow is verloren gegaan daar de mens de 
kracht misbruikte en daardoor zijn er vele grote beschavingen werkelijk geheel verdwenen van 
de aarde. Bij misbruiken van de energieniale kracht is altijd de mens die daar aan het kortste einde 
zal trekken. 

Het aanhalen van de Anunnaki en het in verband brengen ervan met de mens, is een gevolg van dat 
wij als mens vele evoluties hebben meegemaakt. We hebben als mens niet altijd zo uitgezien en 
we zijn, zoals al bepaald is door wetenschappers, met onze DNA (spiraal) voor 80% afkomstig 
van de Anunnaki’s. Zou het niet kunnen zijn dat we allemaal samen hebben geleefd en dat het een 
overheersend volk was en dat zij zich als ‘goden’ gedroegen? Ook dat zien we nu bij onze heren 
boven aan de top, die zich verheven voelen boven ons en zelfs andere energieën tentoonstellen 
dan de doorsnee mens. Wat als meerdere beschavingen hier samen met ons leven, werken en 
aanwezig zijn? Nu bestempelen we hen als ‘buitenaardse wezens’ wat ook mogelijk is. 
Maar wat blijkt? Wij bezitten ook het DNA van die wat men noemt, buitenlandse wezens! 

Even een tussenwoord

Ik noemde zojuist bij het DNA en bij de kop van dit hoofdstuk het woord ‘spiraal’. Dat heb ik bewust 
gedaan omdat in de nieuwe wetenschap, maar ook in de nieuwe kennis van de oneindige energie, 
de spiraal zo dadelijk besproken gaat worden. We zien dan dat we de cirkel maar ook de nul en de 
O (oo) als een plat vlak hebben gezien, maar nog niet als zijnde meerdere dimensies.

Alles is toch één energie en alles heeft te maken met frequenties en elementen waarmee de 
energie werkt. Zo maakt het dat wij als aardse mens misschien qua uiterlijk anders er uit zien maar 
qua opbouw (energie)veel hebben van wat er om ons heen aanwezig is.

Op dit moment hebben we vele technieken ontwikkeld en het enige wat we ermee doen is ons zelf 
vernietigen. We zien in deze periode wederom dat we niet weten met bepaalde krachten om te gaan. 
We zien dan dat vreemde zaken gebeuren maar ook dat we weer alles, wat we opgedaan hebben 
aan kennis, verliezen. De mens is eigenwijs en leerd nog niet veel van het verleden. Het is weer zo, 
dat de mens zijn verworven krachten aan het misbruiken is. Het zal dan ook niet lang meer duren of 
ook deze beschaving zal grotendeels verdwijnen. We gooien het alsmaar op natuurkrachten maar 
de werkelijke kracht is de totale energie die momenteel in disbalans is op onze aarde. 

Dat cirkeltje met een gewist geheugen, gewiste kennis en gewist verleden. Want wat we ook vissen 
in het verleden, als we de kennis en het gevoel niet bezitten, zullen we niet begrijpen waarover 
geschreven / uitgebeeld is. We zullen de essentie niet begrijpen noch weten ermee te werken. 
We kijken alsmaar over zaken heen als zijnde niet interessant. We zoeken te ver, te diep en we 
vallen van hologramplaatje 1 naar hologramplaatje 34,926. Het verleden is het heden en als we 
niet weten volgens de kracht van de energie te zien en t e handelen, zullen zaken alsmaar onzeker 
en onstabiel zijn. Net zoals onze tijd die niet klopt. Onze vele nullen zijn er enkel omdat we niet weten 
in wat voor vorm we zaken moeten uitdrukken. Alles is in het complexe getrokken omdat we leven, 
werken en handelen in een virtuele wereld.

Wat kunnen we doen als we weten wat mogelijk is met 
een cirkel, O of een nul?

Voordat ik daar op in ga, wil ik een ander fenomeen belichten; Het niets!


Hoofdstuk 9


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.