Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Levenscirkel

"Het Energiniale leven, Levenscirkel"Levenscirkel - 6 - 


Angst


We slaan onze boeken even open want ik wil toch even de definitie met je delen.

Angst is een fysiologische toestand die gekenmerkt is door lichamelijke, cognitieve, emotionele en 
gedragscomponenten. Angst kent verschillende gradaties. Voorbeelden van mildere vormen zijn: ‘je 
niet op je gemak voelen’, onrust en bezorgdheid. Voorbeelden van meer extreme vormen zijn paniek, 
de paniekstoornis en de gegeneraliseerde angststoornis.

angst
zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak: [??st]
Verbuigingen: angst|en (meerv.)

bang gevoel
Voorbeelden: `panische angst`,
`angst voor de dood`,
`angst om te stikken`	
Synoniem: vrees
duizend angsten uitstaan (erg bang zijn)
iemand angst aanjagen / inboezemen (iemand bang maken)


‘FEAR is the biggest obstacle in a human life.’ 

Deze zin beschrijft letterlijk alle problemen die wij mensen midden in beland zijn.
- Angst wordt sinds het bestaan van de mens gecreëerd door 
 die mensen die menen bezit te hebben over andermans leven. 

-Angst wordt gecreëerd door mensen met de dood te bedreigen 
 als ze een andere denkwijze hebben. 
-Angst zie je ook bij ieder persoon als het gaat in hoe ver ze 
 denken te kunnen gaan met hun lichamelijke limieten.
-Angst is wat de mens van dag één al is ingebracht en is 
 perfect beschreven in het verhaal van Adam en Eva en de 
 bewuste appel. 

Als kind hoor je vele malen ‘pas op anders gebeurt dit of dat’. Heel erg jammer, zeker als je weet dat 
elk wezen zonder angst op de wereld komt. Dat is gewoon omdat in de energiewereld geen angsten 
bestaat, laat staan zaken die niet kunnen. Door angst op te leggen, brengt men de mens in een 
bepaald patroon, rijtje of zelfs in een hokje. Bang dat ze misschien anders zijn of uit het rijtje steken, 
voeren de mensen blindelings opdrachten uit. En dat ja, was dat toch niet het eerste gedeelte van de 
bewuste uitspraak die ik te horen kreeg? 

‘Het leven is niet om te leven’

Is het zo, dat het zo ingeprent is dat men zelfs zover denkt dat 
men geen recht op een leven heeft? 

Je gaat het bijna denken, zeker als je die robotten ziet bij het leger of van welke bendes dan ook. 
Dat die zonder enig nadenken en zonder enig respect naar de mensheid toe, opdrachten uitvoeren 
wat een ziekelijke geest hun op draagt. 

Angst is wat de mens totaal heeft lamgeslagen en de mens vele energie ontnomen heeft. Natuurlijk 
hebben we nog wat maatschappelijke buitenbeentjes maar dat is meer om te kijken hoever men 
durft te gaan en om op te vallen. Ego is dan duidelijk in het spel en men kan zo goed als zeker al 
die acties plaatsen in de hoek van ego. De mensheid is werkelijk een omhulsel van angst.
Dagelijks worden we overgoten met TV, radio en internet berichten wat er allemaal gebeurt als je even 
over de lijn stapt. Dagelijks zien we mensen de ‘fout’ ingaan omdat men zich niet aan regels houdt. 
Maar dagelijks zien we ook dat er systematisch mensen verdwijnen of vastgezet worden. Die mensen 
die iets minder angst hebben dan de doorsnee mens. Kunstmatig wordt alles in een angstvorm gezet, 
tot de vele spelletjes en muziek toe die onze jeugd voorgeschoteld krijgt. 

Het is de kracht, wat je kracht noemt, van de huidige maatschappij om mensen zo in het gareel te 
houden. Het gaat erom dat men als een vrije gevangene precies doet wat men meent te moeten 
doen, maar het is wel indirect opgelegd door hogerhand. Die hogerhand, zul je zien, stopt bij een 
politiek of een rechtbank. Doch deze hogerhand staat nog maar onder aan de trap en ook zij zijn 
pionnen van veel andere krachten. Nu gaan we daar niet verder te diep op in want dat heb ik al vele 
malen beschreven. Maar wat mij wel interesseerde was, in welk stadium die hoge kracht aanwezig
is om ons totaal te beheersen en zelfs op te ruimen.

Nu, sinds 2012 is er iets slims bedacht. De wetten en wereldregels en hun statuten zijn niet meer 
rechtsgeldig. Alles is verlopen en er is een nieuwe manier verzonnen om de mensen totaal af te stoten. 
De ‘nieuwe regels’ zijn maar door enkele landen bekrachtigd en na lang de vele vermoedens gelezen 
en gehoord te hebben is de ‘New World Order’ een feit geworden. Het is op een slinkse wijze 
geïnfiltreerd en zelfs op zogenaamde spirituele en zeer kritische websites tegen het systeem, zijn deze 
mensen werkzaam. In de muziek en in boeken is het nieuwe systeem al volop gaande en wij mensen 
zijn slachtoffer van een verschrikkelijk juridische maffia die de wereld en vele landen lam aan het 
leggen zijn. Mooier nog, sinds kort stelde de Duitse president voor om in geheel Europa Engels als 
standaard aan te gaan nemen! Waarom? Omdat het ‘nieuwe’ Engels deze regels bevatten en zo ook 
geldend gaan worden in Europa.


Dit stuk van het boek is niet om nog meer angst te kweken want we hoeven simpelweg nergens bang 
voor te zijn. Er zijn bij alle acties tegenacties mogelijk en die zul je later lezen in dit boek. Waarom ik 
dit even aanhaal is, omdat dit de nieuwste vorm van angst aanmeten is en vele mensen zien het leven 
daarom dan ook echt niet meer zitten.

Angst is de kracht waarmee een systeem en hun heersers menen een wereld te kunnen bezitten. 
Aan een van die heersers heb ik een vraag gesteld. Ik vroeg hem of hij de gelezen woorden in het 
verleden begreep en voelde. Deze man draaide door en hij wist drommels goed dat hij aan de 
zwakke kant staat van het geheel. Men kan zoveel regels maken, zoveel wetten schrijven maar achter 
elke regel, elk woord zit een energie / frequentie en die is alleen toe te passen als men daarmee 
weet te werken.

Rechters kunnen niet hebben als je woorden aanvecht en zeker als je gaat zeggen dat die een andere 
mening hebben en een ander gevoel voor jou. Dat maakt het gehele juridisch geheel een zwak geheel. 
Want wetten kunnen geschreven zijn om oordelen vast te leggen maar als deze regels mij zeggen 
‘je bent een vrij man’ dan kun je mij opsluiten maar ik ben en blijf vrij! 

Misschien verwarrend maar energie is niet op te sluiten en energie is gewoon simpel in zijn geheel. 
Men werkt in de energie of men sluit zich af van die energie. Werkt men met die energie dan is alles 
mogelijk en ligt die energiewereld open voor je. Je hebt een geheel universum waar je mee kunt 
werken. Als men zich afsluit van het universum, waar blijkbaar ruim 99% van de mensen zich niet in 
bevinden, sluit men zich op in een sterfelijk lichaam en kan men zich hooguit gedragen als een 
gevangene van dat lichaam.

Door iemand angst in te praten (negatieve frequenties) is zijn lichaam snel een prooi en gemakkelijk 
te bezitten door anderen. Door het lichaam los te koppelen van de angst kan de andere persoon 
geen vat hebben op jouw lichaam. Schiet me dood dan sterft mijn lichaam maar mijn energie zal 
verder gaan. Met dat gegeven sta je ver boven alle aardse wetten en regels. Dat wil niet zeggen 
dat men geen respect moet hebben voor het geheel. Men kan schoppen tegen alles wat voor jou 
negatieve energie is maar de belangrijkste regel is wel dat je het via je hart en ziel doet, zonder 
enige wraak of vergelding. Die pure energie zal je dan de weg wijzen in die situatie waar je, je dan 
in bevindt.

Angst, waar zou je bang voor moeten zijn? 

Het ergste wat er lichamelijk (aards) kan gebeuren is dat je dit lichaam verliest. Nou wat, er zijn 
ontelbare manieren om door te gaan in welke vorm dan ook en dan is jouw tegenpartij al lang de 
weg kwijt. 

Je wilt je lichaam niet verliezen? 

Dan hebben we een probleem. Volgens de regels van de energie is je lichaam een tijdelijke omhulsel 
om mee te werken. Elk lichaam wat je ziet is een energie die zich alsmaar laat zien waar het nodig is. 
Dat gegeven is niet angstig noch moeilijk want geloof me, alles is al vastgelegd hoe men zijn best ook 
doet om dat te veranderen. 


Hoofdstuk 6


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.