Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Levenscirkel

"Het Energiniale leven, Levenscirkel"Levenscirkel - 5 - 


Het einde


We worden door vele kerkgenootschappen en verschillende mensen er op geattendeerd dat de 
wereld zal vergaan. Velen zien de dood als het einde. Weer anderen zien zover ze kunnen en 
zeggen dat er al een einde is. En zo worden we wel dagelijks even op de maatschappelijke 
werkelijkheid geattendeerd dat het einde om ons heen is.

Als ik dat hoor probeer ik altijd eens goed te kijken en in mijn ogen te wrijven en dan nog kan 
ik het einde niet zien. De wereld zal niet vergaan. Dood is geen einde evenals het niet verder 
kunnen kijken, want ook dat wil niet zeggen dat daar het einde is. Waarom zie ik het einde niet 
en een ander spendeert zijn hele leven zoekend naar een einde?

Onze goudvis zwemt er lustig op los in zijn kom. Eens hoopt hij een luie stoel te vinden waar hij 
in kan uitrusten. Ons bloed ziet ook geen einde en gaat van de hersenen naar onze tenen, dag 
in dag uit. Die ene cel gaat ook alsmaar door en wordt gestuurd waar het dan nodig is. En zo 
blijven alle delen in het lichaam in de weer om maar alles op gang te houden.

O, er is een dood en planten, bomen en dieren sterven ook. Ook cellen sterven en bloed heeft ook 
niet het eeuwige leven. Dat klopt helemaal. Al het tastbare zal komen maar al het tastbare zal 
ook gaan. O jee, wat schrijf ik nu. Want hier staat dus wel dat er een begin en einde is. Stoffelijk 
gezien ja en stoffelijk is zoals de mens denkt en meent te moeten zien. Maar als men het tastbare 
gaat zien door de energiebril is het een ander verhaal. Want hoe men ook of waar men ook leeft 
op deze aarde, alle energie blijft bestaan. Het omhulsel valt weg zoals ook de mensheid zal 
verdwijnen. Dat omdat deze dan niet meer nodig is in de hoedanigheid we nu leven. Zoals een 
stelsel in ons universum ook zijn leven heeft, maar ook die bacterie die voor een bepaalde aardse 
tijd bestaat. Alles is nodig om de energie in stand te houden of het nu een ster, planeet, dier, plant 
of bacterie is. Er komt zeker wat anders voor in de plaats, wat dan nodig is in het geheel. 

Maar wat is dan het probleem? Er is een einde! 

Nee, er is geen einde want energie is er overal en is niet te stoppen. Een einde is wat wij als 
materie zien en dat is wat we willen zien als mensen. Ja, willen want wij mensen zien maar zeer 
weinig en zijn zo goed als blind!

Wat nu weer? 

We zijn blinde wezens die alleen zien wat onze hersenen herkennen. 

Okay, en dat maakt dat we nog niet eens één procent zien van wat er werkelijk in en om ons heen 
bevindt en wat er werkelijk gaande is. Een voorbeeld; de indianen in Amerika stonden op de uitkijk 
om vis te signaleren in hun zeeën. Ze hielden ook de wacht om hun vijanden te signaleren die op 
simpele bouwsels aan land kwamen of via land hen bedreigden. Ondertussen, terwijl zij op wacht 
stonden, kwamen grote monsters in de vorm van schepen aan de horizon. Schepen met mensen 
die hun grootste vijand bleken te zijn. De wakers sloegen geen alarm want ze wisten die objecten 
niet te plaatsen en herkenden de bouwsels niet. Kortom, ze zagen deze schepen niet! En zo kon 
men gemakkelijk Amerika binnenvallen zonder enige tegenwerking. De eerste wakers die daar 
op wacht stonden, waren er heilig van overtuigd dat ze niets gezien hadden! 

Ze hadden gelijk want hun hersenen signaleerden deze boten niet omdat ze geen boten kenden! 
Als men nu kijkt, zien we miljarden objecten die we kennen en ook zodanig signaleren. Maar er 
zijn triljoenen objecten die we niet waarnemen en niet kunnen zien. Simpel omdat we ze niet weten 
te plaatsen met onze hersenen. Denk aan het filmpje van het coca cola flesje wat uit de lucht viel 
in de oerwouden van Afrika! Voor die man waarbij het flesje voor de voeten viel, was het object 
niet te herkennen en hij maakte het een of ander heiligdom van. Want het kwam uit de lucht en 
wat uit de lucht komt, zijn voor vele mensen goden! 

Er zijn enorm veel zaken die we niet weten en er zijn ook nog eens vele zaken die we niet kunnen 
plaatsen. Ook nu zien we vele berekeningen die domweg uit een computer gespuwd worden en 
ons zeggen ‘er is iets, maar we kunnen het niet plaatsen’. Meetgegevens die niet kloppen volgens 
onze huidige kennis. Gegevens waar niet om gevraagd is maar plotsklaps opduiken als een ‘vuiltje’ 
in het geheel. Momenteel zijn er verschillende wetenschappers veel preciezer aan het werken met 
die gegevens en zoeken ook daar hun oplossingen.

Einde, daar hadden we het over en elke zin heeft toch een einde? 
Elke weg houdt een keer op? 
En bij alles is er toch een begin en weer een einde? 

Vragen en stellingen waar een mens die niet verder kijkt als alleen materialistisch, gelijk in heeft 
maar dat komt omdat er aan de mens zeer beperkte informatie gegeven wordt. Door de beperkte 
informatie op scholen waar de hersenen gewoon gespoeld worden en niet geactiveerd, doet men 
op die manier alles er aan om de komende mensen te laten zien wat wel en niet kan. 

Als er een school bestond waar kinderen het ‘zien’ en het ‘weten’ verder konden ontwikkelen, wat 
zij al reeds bezitten, zouden vele zaken anders verlopen en zijn we al veel verder in het geheel. 
Ik weet dat school voor velen een levenslijn is en is onze toekomst. Nee, school is het afstompen 
en klaarstomen voor goedkope werknemers in de maatschappij! Op school worden alleen die 
zaken vrijgegeven waar de maatschappij een antwoord op heeft en vrij wil geven. School is niet 
dat instituut waar kinderen zich kunnen ontplooien op de manier zoals ze gekomen zijn op deze 
wereld. 

En zo zijn we op een belangrijk punt gekomen waarom wij als mensheid niet verder komen. 
Inderdaad, ook ik heb scholen bezocht maar zie dat nog steeds als een tekortkoming en een 
moeten wat door mijn ouders en de maatschappij opgelegd werd. 

Als men een baby op zou voeden en hem / haar de kans zou geven zichzelf te ontplooien, hadden 
we nu theorieën en oplossingen voor vele wereldproblemen. Af en toe schiet iemand omhoog 
maar die wordt dan snel achter een bureau gezet met een rekenopdracht voor zijn leven. 
Deze begaafde jonge mensen worden afgezonderd en worden vastgezet in de maatschappij. 

Tijdens het schrijven van dit boek kwam op mijn weg een documentaire over de man Semler. 
Een man die woont en werkt in Brazilië. Hij merkte dat de mensen ontevreden waren op hun werk
in zijn fabrieken. Hij veranderde het systeem van werken en maakte daarnaast duidelijk dat je moet 
beginnen bij de kinderen. Hij heeft een school opgericht waar kinderen kunnen doen wat ze willen 
en kunnen leren wat ze willen. Dit project is een waar succes en het draait nog. Die kinderen zijn 
vele malen verder dan hun leeftijdgenootjes wereldwijd. Deze kinderen willen zelf de vele informatie 
zoeken en uitvinden. Gevolg, een nieuwe generatie kinderen die veel weten van de wereld maar 
ook van het leven. 

Wat heeft dat met ons einde te maken? 

Ja, niets! Klopt, of toch wel! 
Zijn we misschien niet ons eigen einde aan het versnellen? 

Je weet wel, dat stoffelijke einde waar de mens o zo bang voor is. Einde is er niet, maar een 
stoffelijk einde wel! We kunnen zo onze eigen mensheid beëindigen en zorgen dat we niet
 meer bestaan. Helaas mensen, al doen we nog zo ons best, einde is niet daar waar men het ziet. 
Al zou je zeggen dat onze dinosaurussen het einde wel gezien hebben. Weer het zelfde antwoord,
 ja stoffelijk zijn ze gestopt maar in de totale energie hebben zij bijgedragen en dragen ze nog bij 
in ons leven.

We zullen eens vanaf moeten om aan alleen stoffelijk te denken. Elk plantje, alles wat nu leeft 
vergaat weer en komt terug met zijn energie waar het in de energiewereld nodig is. Einde is er 
alleen als men stoffelijk denkt en alles stoffelijk interpreteert. Het stoffelijke is net zoals de tijd, 
namelijk het is iets wat men denkt nodig te hebben om door te kunnen gaan in een leven. 
Waar het ware leven zich mee bezig houdt is de totale energie en we zien dat ook bij de dieren- 
en plantenwereld. De gehele natuur is bezig met één geheel wat universum heet, en daar vallen 
wij mensen steeds meer buiten. 

Zoals ik al schreef, wij mensen menen meer te zijn, intelligenter en ook menen wij verheven te zijn 
boven de natuur. Dat maakt juist dat we als mens ons steeds verder isoleren en steeds meer 
beperkingen opgelegd krijgen. We maken de ingang naar het geheel steeds nauwer en we willen 
blijkbaar ook die connectie niet meer hebben. Het lijkt wel of het anders te gemakkelijk zou zijn 
voor ons om hogerop te komen. Dan zouden we misschien als minder beduidend personen in 
een maatschappij te veel te weten komen.

Waar gaat het om? 

Het is duidelijk dat de ‘gewone’ mens geen extra kwaliteiten tentoon mag stellen. Als een persoon 
gaat onderzoeken en uitvinden dat er ‘meer’ is en dingen veel gemakkelijker kunnen, zoals 
bijvoorbeeld zelfgenezen, dan wordt die persoon al snel geïsoleerd. We doen de screening via 
scholen en langzaam maar zeker is ook die persoon opgeslokt in het maatschappelijk geheel en 
bedolven onder formules en nietszeggende technieken. Er wordt alles aangedaan om de mens in 
een gareel te houden en zeker geen buitensporige zaken opentrekken of daarvan iets bekend 
maken. Het is een wereldwijd fenomeen wat er heerst de laatste eeuwen. Het fenomeen dat de 
mens zeker niet mag ontdekken dat de wereld zoals hij nu afgespiegeld wordt, gebaseerd is op 
valse theorieën. 

We deden dat, zoals ik al eerder schreef, bijvoorbeeld met de bewering dat de aarde nog wel 
eens rond kon zijn. Vele mensen zijn vanwege deze theorie gestorven en veel later konden ze 
de platte aarde niet meer verdedigen toen er foto’s kwamen en bewijzen dat de aarde er wel 
erg rond uit zag. Met de ronde aarde hebben we ook dat we zien dat alles, en zo ook de aarde, 
weer één geheel is waar we onbeperkt, zoals onze goudvis in de kom en onze bloedcellen in ons 
lichaam, rond bewegen. Dat alles zonder einde en zonder begin. 

Volgens de allernieuwste wetenschap is nu het bewijs zich aan het openbaren dat onze planeten 
niet om de zon draaien zoals het alsmaar aangevoerd wordt. Wat blijkt, de zon is in een grote 
elliptische baan in ons stelsel en de planeten volgen de zon in een spiraalvorm! We moeten het 
zien als de eeuwige spiraal die we zien bij onze DNA maar die eigenlijk overal terug komt 
denkende aan ‘The golden ratio’. Revolutionair en het zou een bevestiging kunnen zijn dat de 
oude theorieën klaar zijn om als sprookjesboeken weggezet te worden. We gaan later daar 
verder nog op in, in dit boek. 

Regelmatig wordt er duidelijk bewezen dat alles in alles valt en dat er wanneer je ook uit die 
wereld vertrekt, je weer in een andere wereld terecht zult komen. Het hoeft niet een perfecte ronde
bol te zijn maar die ene punt op het schoolbord is ook al een wereld op zich. 

Wat er misschien goed aan zou doen is, als de mens zich eens niet zo oppermachtig opstelt in 
het geheel. De mens is namelijk maar een bloedcel in een groot geheel. Momenteel wel een 
bloedcel die een lichaam verlaten heeft en ligt te wachten tot deze opgedroogd wordt door 
een zon. De mensheid heeft de grote fout begaan om zich buiten alles te plaatsen. Dat deden we 
in het verleden ook en alsmaar worden we teruggeplaatst.

In het verleden waren we in ieder geval nog meer betrokken bij het geheel en wisten we tot 
geweldige prestaties te komen door individuele krachten. Nu zijn we slaaf van machines die 
computers heten, die alles berekenen en dan jou precies vertellen wat wel kan en niet kan.
Deze computers, die niets meer zijn dan machines die niets weten van het leven, calculeren 
wat de mens eens ingebracht heeft en zijn totaal los van het energieveld wat het leven maakt. 
Een computer met zijn virtuele leven is als een doodgeboren kind wat niet tot leven kon komen 
en nooit werkelijk iets bij kan dragen aan het totale leven. 

Vergis je niet, een computer en de wereld daar omheen gecreëerd is een illusiewereld waarin 
gewerkt wordt en waar dan alles op draait. Denk even aan het volgende; als we de stekker van 
de computer uit het stopcontact halen dan hebben we een dood apparaat wat niets kan en ook 
niets kan bijdragen aan het geheel. 

Nu, wat doen we met het menselijk leven? 

Sinds lange tijd halen we de stekker, de connectie met het universum, uit onze kinderen en de 
huidige mens. Wat blijft er over? Een lichaam wat dwaalt over een aardbol niet wetende waar 
het voor dient!

En op die manier zijn we gekomen aan het einde van de mensheid. 
 
Schiet me een uitspraak te binnen van een bijzonder persoon om me heen.

‘Het leven is niet om te leven maar om op aarde te zijn. 

Deze uitspaak is een uitspraak die heel veel zegt. 

Deel één zegt, ‘Het leven is niet om te leven’ wat een zware uitspraak is en je gaat denken dat 
deze persoon een slaaf is van het systeem. Het lijkt wel een gehersenspoeld persoon die elke 
opdracht uitvoert en verder het leven ziet als een sleur.
Maar dan deel twee; ‘maar om op aarde te zijn’. Dan ziet men de ware betekenis van deze zin. 
Het slaafse van deel één is omgebogen naar niet een slaaf zijn, maar in dienst zijn van het grote 
geheel. Deze persoon neemt wel deel aan het geheel zoals we het systeem kennen maar staat 
ver daarboven en is ongrijpbaar door die wereld omdat hij werkt voor een energie die ongekend 
sterk is. 

Deze uitspraak heeft me lang beziggehouden om de juiste context daarvan te zien. Ik kon namelijk 
deze uitspraak maar niet plaatsen in het geheel totdat ik het zag vanuit de energiewereld. 
Het is een uitspraak die ik in soms een iets andere vorm nog tegenkom en dan zou je het kunnen 
vertalen in de volgende zin; 

‘FEAR is the biggest obstacle in a human life.’ 

En dan komen we op een van de belangrijkste factoren waar wij mensen mee te maken hebben.

ANGST, over dat woord gaan we nu verder.


Hoofdstuk 5


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.