Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Levenscirkel

"Het Energiniale leven, Levenscirkel"Levenscirkel - 4 - 


Het begin


Begin, einde en daartussen is allemaal waar het om draait in onze wereld. Dat we als huidige mens 
het zien als allemaal losse componenten is waarom we geheel de mist mee in gaan met onze huidige 
wereld. We stelden al eerder dat er geen begin is! Zelfs het zogenaamde begin van de eerste 
energiekoppeling voor het ontstaan van het geheel is weer een deeltje van nog een ander geheel. 
We zijn dus werkelijk als onze goudvis die oneindige afstanden zwemt in zijn kom. Maar wij mensen 
denken ook alsmaar in theorieŽn die niet kunnen kloppen omdat ze niet zuiver zijn. Zeker als we 
kijken hoe het grote geheel allemaal feilloos in elkaar zit. En ook uit het verleden zien we zaken die 
feilloos zijn! Dan praten we nog niet over onze natuur! Dan is het toch niet te rijmen dat we maar 
aanmodderen met theorieŽn. TheorieŽn die tot stand gekomen zijn via geld en hun geldschieters 
met daarachter hun heersers. Zo komen we op theorieŽn die totaal kant noch wal raken.

We modderen maar wat aan om de oude theorieŽn te beschermen. En om beweringen zoals in de 
archaÔsche tijd, toen men stellig overtuigd was dat de aarde plat was, weer niet te laten voorvallen. 
Wetenschappers hebben alsmaar hun theorieŽn aan moeten passen en nu, heden ten dage, worden 
de huidige theorieŽn met hand en tand verdedigd om maar niet weer in die fout te gaan. Toch zien 
we dat vele theorieŽn weer aan het wankelen zijn onder de nieuwere kwantum theorieŽn. Een kwantum 
theorie die op zijn beurt een brug had moeten slaan tussen de oude en de huidige wetenschap. 
Door wat aanmodderen, blijven we eindeloos steken in zaken als afstand, hoogte, breedte en tijd. 
Onze vierde dimensie die ondertussen alles blokkeert om verder te komen in het Ďschap der wetení. 

Willen we wel weten? 

Als we werkelijk zouden willen weten, zouden we nu veel verder kunnen zijn dan de Egyptenaren, 
Grieken, Mayaís, Olmeken, China en verdere oude culturen. In plaats van dat we leren, verleren we 
steeds meer en dwalen we alsmaar verder af. We weten steeds minder hoe te leven en wat het leven 
werkelijk is en inhoudt. We zijn afgeweken van het grote geheel en zijn nu de eenlingen in een groot 
geheel waar we niet meer bij willen horen. Doordat we ons afzonderen van het geheel, verzwakt onze 
energie enorm en laten we ons beÔnvloeden door theorieŽn die ons nergens brengen. 

Is het jou niet opgevallen dat er meer uitsluitingen zijn in zaken dan dat er nog zaken geaccepteerd 
worden? Als we het huidige internet bekijken maar ook de vele publicaties die er dagelijks naar buiten 
komen, zien we veelal wat zaken niet zijn. Weinig mensen durven nog naar buiten te komen met zaken 
zoals zij menen dat ze zijn. Alsmaar worden vele dingen belachelijk gemaakt of afgedaan als zijnde 
Ďonziní. Zeker als het boven het vermogen van denken is. Dan is het zeer snel Ďspiritueel gezwamí 
of men beweert dat die persoon een klap van de molen heeft gehad. Ontkenning is een menselijk 
stokpaartje en waar vele mensen zich achterschuilen. Niet alleen in het dagelijks leven maar ook in 
de wetenschap. Er gaat veel energie verloren in dat ontkennen, terwijl in de energiewereld al lang 
geen issue is wat bewezen is of nog bewezen moet worden. Door de simpele logica die er in de 
energiewereld heerst, is het voor iedereen gemakkelijk te begrijpen. Geen verloren energie, geen 
levens verkwisten om zaken zogenaamd Ďgeheimí te houden.

Laatst was ik in een discussie met David Wynn Miller die werkelijk vele mensen weet te overtuigen 
van zijn manier van wereld besturen. Een simpele vraag bracht hem helemaal van zijn voetstuk en het 
werd me duidelijk dat hij totaal niets begrepen had van de geheimen achter de mason. Hij wist daar 
geen raad mee en dat is duidelijk door een ontkennend antwoord te schrijven in zijn taal, niet wetend 
dat ik juist het gevoel achter zijn zinnen zag. En dat was mijn volgende vraag aan hem; 


Kent u het gevoel achter elk woord wat geschreven is in elk 
boekwerk wat u tot dusver heeft omgezet in uw taal? 

Wat ik bedoelde met gevoel, legde ik hem uit, is dat het over de energie en zijn kracht gaat. 
Toen kwam duidelijk naar boven dat hij niet met gevoel werkte en met andere bedoelingen bezig was. 

Maar we gaan even verder over het achterhouden van de waarheid. Kijk naar die mensen die 
methodes hebben gevonden waarbij kanker verleden tijd is maar ook waar AIDS niet die 
ongeneeslijke ziekte is zoals voorgehouden. De mensen die zelfs met bewijzen komen dat alles 
te genezen is worden krankzinnig verklaard, bedreigd of ze verdwijnen zelfs van deze aarde! 
Alles wat tegen de huidige maatschappelijke en wetenschappelijke macht is wordt vakkundig 
weggewerkt. Doch ook dat is blijkbaar niet de oplossing want steeds meer laat de kracht van de 
energie zien dat het niet tegen te houden is. Via boeken, lezingen en vooral internet worden mensen 
directer geÔnformeerd en zien mensen met eigen ogen de leugens.

Doch door alsmaar te dreigen, zijn die mensen met zeer goede ideeŽn bang of heel voorzichtig 
geworden. Ze proberen alles in te bouwen in de stugge en achterhaalde wetenschappen of regels 
die gesteld zijn. Bang voor hun toekomst, bang voor hun inkomen. Doordat de nieuwe wetenschappers 
al meteen met de ware maatschappelijke bedreigende wereld geconfronteerd worden, blijven de 
angsten die je leest in hun beweringen of onderzoeken duidelijk zichtbaar. Zelfs als een bepaald 
onderzoek te veel neigt naar de kwantumleer of te revolutionair is, worden snel vele zaken van de 
oude wetenschap omheen gebrouwd om zo geen argwaan te trekken dat men te rationeel bezig bent. 
Zo worden werkelijk nieuwe ontdekkingen maar ook nieuwe zienswijze alsmaar afgebroken en weer 
in een kast gestopt. 

Het begrip Ďbeginí is een obsessie geworden bij vele wetenschappers. Het begin zal en moet de kern 
bevatten en moet gaan verklaren waarom zaken nu lopen zoals ze nu gaan. Het Ďbeginí is volgens hen 
de sleutel van het geheel en het begin is waar wij mensen, dat wordt aangenomen, zullen overleven. 
Juist, alleen al die gedachtegang maakt dat de mens stoffelijk een sterveling is. Men gaat er niet 
vanuit dat alleen zijn energie alsmaar weer zal opduiken waar dan ook. Energie is niet gebonden aan 
mens, dier of plant. 

Door het alsmaar zoeken naar een begin is er een ware race ontstaan om wie het begin gaat beheren 
en die dan meent de meester te zijn en het eeuwige leven te bezitten. Oude beschavingen waren 
verder in dit begrip en waren ook al niet meer geÔnteresseerd in het begin. Zij wisten dat het begin niet 
daar te vinden is waar we het nu ook weer zoeken. Begin is er gewoon niet omdat het gehele 
menselijk leven een cirkel is! En daar komt nog bij dat het een matrix, een hologram is. Dat gegeven 
begrepen de vele oude wijsheren die toen nog vrij waren om revolutionaire theorieŽn te lanceren. 

We zien dan alsmaar overal in oude beeltenissen dat een cirkel of een gesloten vorm opduikt en waar 
daarin weer andere gesloten vormen, zich openbaren. Voor onze goudvis is er geen begin en voor de 
natuur is er geen begin want alles loopt in het een of ander over. Maar ook, dieren sterven uit maar 
andere diersoorten zijn er voor in de plaats gekomen. Mensen komen en mensen gaan en de aarde 
heeft alsmaar een ander aanzicht. Maar waar alles uit bestaat, blijft alsmaar weer terugkomen of gaat 
direct door in welke vorm dan ook. 

Wij menen dat wat we zien dat, dat het is wat de wereld maakt en is. Maar juist wat we niet zien is wat 
het geheel maakt. Namelijk het Ďnietsí waar we het al even over hadden. Er is simpel gewoon geen 
begin en die is er nooit geweest. Het begrip Ďbeginí is er gekomen toen de mens het over tijd begon 
te hebben en vandaar is het uitgegroeid tot een alleenstaande theorie die nergens zijn oorsprong kan 
vinden. Zoals onze kip en het ei. Een eeuwige vraag is dan ook; wat maakte ons gehele universum en 
wat was er eerst? Er moet wat geweest zijn die begonnen is met deze cyclus. En zo blijft de mens 
dwalen in zijn eigen theorieŽn en blijft de mens denken dat hij eens de sleutel zal vinden in een Ďietsí 
wat er niet is. 

Hť, dat hoorde ik eerder! Weet je nog die punt op het schoolbord wat niets is? En als symbool door 
de mens als een Ďnietsí verklaard is en als punt op een schoolbord een hele wereld op zichzelf is. 
Zou niets toch iets zijn!

Om dat te achterhalen moeten we vele conservatieve gedachtes, wetten en regels even aan de 
kant zetten. Even maar en je hoeft niet alles te wissen wat je in het verleden met veel pijn en moeite 
hebt moeten leren. Ik vraag in dit boek gewoon even de tijd van je (die niet bestaat) om gewoon zaken 
eens anders te belichten. 

We beginnen dus bij het begin wat er ook al niet is. Alles heeft een begin volgens de wetten en regels 
heden ten dage. Maar als men tijd uitsluit, waar zoeken we dan dat begin? Waarom we die tijd 
uitsluiten is duidelijk. Tijd is een onbetrouwbare bron die niet past in de oer- en werkelijke wereld 
vanwaar we uit leven en ons in bevinden. 

Zoals we al stelden, tijd is een onzuivere dimensie die de mens heeft toegevoegd omdat hij meent 
dat er afstanden gemeten kunnen worden. Cijfers is waar alles dus om draait terwijl cijfers op zich 
niets verklaren en hetzelfde symbool is als de nul die een O kan zijn. Maar ook die punt op het bord 
wat weer niets is in de huidige wetenschap. Zie je nu hoe we maar wat aan goochelen om zo zaken 
in een vakje te duwen? Door die onzekere factoren als tijd en ook symbolen die zaken moeten 
verklaren, blijkt dus dat we er niet van op aan kunnen of er wel werkelijk iets is wat meetbaar is om 
het zo in vakjes te zetten. 

Als we alles gaan zien in energie dan is er geen begin en geen einde. Ons eigen lichaam is een 
machine waarbij alles alsmaar rondjes blijft draaien en alles zich afspeelt in dat ene lichaam. 
Wat we in ons nemen is de lucht, want zonder lucht is er geen leven. Ook die lucht draait alleen 
(zover we weten) om onze aarde omdat wij wezens zijn die leven van de lucht. De aarde wordt 
aangenomen dat die draait om de zon en komt ook niet verder dan dit planetenstelsel. En ook in 
ons planetenstelsel wordt aangenomen dat alles draait om een zwart gat wat weer zogenaamd 
niets is! In ons lichaam hebben we bloedcellen en elk bloedcel heeft zijn eigen wereld met weer 
kleinere delen en zo kunnen we ook de werelden aangeven in ons eigen lichaam. Want wat we 
ook tegen komen in ons lichaam, zelfs het kleinste deeltje, bevat weer een eigen wereld.

Je ziet, alles is een wereld op zich en alles draait of beweegt zich weer in een andere wereld. 
Planten, dieren, mensen maar wat dan ook zijn werelden in werelden. Elke wereld is een gesloten 
eenheid die op zichzelf werkt en op zichzelf staat. Doch al deze werelden hebben een connectie 
met elkaar. Ze leven van elkaar en voeden elkaar, is het niet via lucht dan wel via voedsel maar als 
hoofdzaak leven ze allemaal van hetzelfde en dat is energie.

Als je dit even enkele malen terug leest en gaat beseffen wat hier staat, zal er op den duur een 
belletje gaan ringelen. Want als dat ene neutron, die ene cel, dat ene lichaam, die ene aarde, 
dat ene zonnestelsel, dat ene universum allemaal ťťn is en in elkaar overloopt ondanks dat het 
werelden op zich zijn, dan is er iets wat het universum voedt. Wat het universum voedt is de 
energie / frequentie wat elk deeltje produceert in zijn eigen wereld. Als we dat gaan inzien weten 
we ook dat het enige wat het universum kan voeden energie is want die komt voor in het kleinste 
maar ook in het grootste object uit het geheel. 

Denk hier even over na en zet in je achterhoofd, er is geen begin. Met dat gegeven laat ik je 
even alleen.


Hoofdstuk 4


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.