Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Levenscirkel

"Het Energiniale leven, Levenscirkel"Levenscirkel - 3 - 


Het ontstaan


De kern van het leven is waar we al vele jaren, zelfs eeuwen over bezig zijn om die te zoeken. 

- Als we dit of dat ontcijferd hebben, kunnen we zo handelen 
 en weten we meer van het ontstaan. 
- Als we het absolute nulpunt hebben, kunnen we dieper 
 komen in het leven en onbeperkt gegevens ophalen. 
- Als we verder de ruimte in kunnen gaan, zien we misschien 
 ergens de oorsprong of ligt er nog ergens de sleutel van 
 ons bestaan. 
- Als we dieper in ons lichaam kunnen kijken, zullen we 
 zeker een afkomst vinden want uiteindelijk moet ergens nog 
 een spoortje zijn van het begin.

Fabelen die we al lang horen en kunnen lezen in de vele publicaties in de verschillende wetenschappen. 
Het zijn uitspraken die we alsmaar aan moeten horen en waar weer bedrijven, landen of militaire 
grootmachten dan onzinnig veel geld pompen in waanzinnig dure experimenten. Onszelf onzichtbaar 
maken, onszelf ontleden en zelfs zover gaan dat we ook al proberen te meten hoe mensen energieën 
aan kunnen voelen en ermee werken. Allemaal om meer macht te krijgen en om dieper in het geheel te 
kunnen duiken. Om te reizen in de tijd en reizen in een lichaam om zo de oorsprong te vinden en die 
macht zien te krijgen om dan deze te gaan ge(mis)bruiken. 

Het is niet te geloven als we zien hoe triljoenen verspeeld worden aan zaken die niets hoeven te kosten. 
Het is onzinnig te zien dat hoog gestudeerden hun hoofden breken op iets wat zo vrij te plukken is vanuit 
het geheel. Het is triest te zien en te weten dat er vele mensenlevens in gevaar worden gebracht maar 
ook dat vele mensen verdwijnen als ze met bepaalde experimenten bezig zijn. Triest is te weten dat 
zoveel mensen gevaar lopen omdat ze spelen met een kracht waar men geen weet van heeft. 

Kijk wat ze gedaan hebben in Philadelphia, oktober 1943 met het verdwijnen van een schip compleet 
met bemanning. Na dat experiment werden alle mensen geestelijk een wrak. Het spelen met die 
frequenties faalde compleet en is toen meteen afgeblazen. 

Kijk naar het HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) experiment wat gestuurd 
wordt vanuit 11 plaatsen. En van waaruit men natuurrampen kan activeren waar dan ook ter wereld door 
bepaalde frequenties op een punt samen te laten komen. Maar ook kan men de gemoedsrust van de 
mens daarmee beïnvloeden wat momenteel een van de grootste missies is van HAARP. 

Kijk wat ze in medische laboratoria doen waar virussen en de meest vreemde ziektes geconstrueerd 
worden om dan die te testen op mensen. Het bewust dom houden en het bewust ziek maken van grote 
groepen mensen in bepaalde landen. Maar ook het bewust uitmoorden door totale landen uit te 
hongeren terwijl er op de wereld nog een overvloed aan voedsel is. Het bewust sprayen van landen met 
stoffen zodat de oogst beïnvloed wordt. Ook sprayen om mensen bepaalde stoffen binnen te laten 
krijgen die men uit wil proberen. We praten dan over chemtrails. Vergeet ook niet wat er met het 
drinkwater gaande is waar zowel chemicaliën toegevoegd worden als ook gif zoals fluor, chloor en zelfs 
zoutzuur! 

Allemaal experimenten die zogenaamd de mensheid moeten dienen en om zo dieper in het geheel te 
belanden. Experimenten ten koste van de mensheid en die alleen maar dienen om macht en nog meer 
macht te verkrijgen.

- De kern
Wat is de ‘kern’ en waar zouden we die kunnen vinden? 

Simpel omschreven, er is geen kern! Want als er een kern was dan zou het leven en het daaraan 
gekoppeld universum afhangen van maar een ding / plaats. Als er een kern zou zijn, zou het gevonden 
kunnen worden en zou dat dan de ‘absolute macht’ zijn. De absolute macht waar de mensheid naar 
zoekt. Die absolute macht, waarvan men vergeet dat een absolute macht niet een plaatsje of een kern 
is maar het geheel. Wil men de zogenaamde absolute macht gaan bezitten, zal het geheel mee moeten 
werken en zal men één moeten zijn met dat geheel. Men werkt dan voor de algemene energie. Ook zijn 
er uit het verleden en het nu, menselijke wezens die weten te werken met de absolute macht en die 
mensen doen hun werk in dienst van het geheel. Zodra die macht misbruikt wordt, zal de macht ook bij 
hen verdwijnen en is dat wezen weer een normaal mens wat hier rond loopt en verder niet veel meer bij
zal dragen aan het geheel.

Nu weet ik dat het allemaal weer zweverig klinkt en wetenschappelijk hoogstwaarschijnlijk niet veel bij 
zal dragen. Maar dat is de reden waarom de wetenschap duidelijk op een dwaalspoor is. Vroegere 
culturen wisten contacten te maken met de absolute macht. Deze ‘wezens’ werden verheven tot goden 
omdat ze meer konden dan een doorsnee mens. Zij wisten te werken volgens universele wetten en 
regels maar wisten ook de energie die overal is, om te zetten in die zaken die nodig waren om 
bepaalde zaken op deze aarde te bereiken. 

Men neemt aan dat een klein deel van deze macht nog aanwezig is bij bijvoorbeeld de hogere rangen 
van de masons. Maar het is duidelijk dat zij er nauwelijks gebruik van weten te maken. Dat komt omdat 
de pure kracht zich daarvoor niet laat gebruiken. Momenteel is hun macht, die zij menen te bezitten, 
puur op politiek en maatschappij gericht, dus puur in het aardse. De machten, hun symbolen, 
beschreven en uitgebeeld in de vele boeken zijn niet meer door deze mensen op te roepen daar die 
ruimschoots misbruikt zijn geworden. 

Die zogenaamde goden hadden extra gaven en wisten te werken met de energie die we nu nog om 
ons heen hebben. Het werken met deze energie geeft extra krachten en zelf heb ik regelmatig van deze 
energie gebruik mogen maken; 50 boeken geschreven in 3 jaren. 16 beelden vervaardigen en 
verplaatsen, enkele van meer dan 450 kilo. Zaken aanpakken in de huidige maatschappij waar mensen 
zich bij afvragen of ik nog wel eens slaap, zijn enkele zaken die ik doe met de energie die naar mij 
toe komt. 

Op sommige momenten kan de sterkte van de energie oplopen tot ongekende hoogte en merk ik dat 
alles mogelijk is. Dan is de wereld voor mij totaal anders en heb ik ook een totaal ander beeld van de 
wereld. De wereld is dan voor mij een totaal energieveld waar ik in kan kneden en mee kan creëren. 
Op dat punt waren vroeger vele zogenaamde goden die gebouwen neerzetten waarvan we nu nog niet 
weten hoe het mogelijk is.

Door te kunnen werken in die energiewereld ziet men dat er geen vast punt noch een kern is wat meer 
energie uitstraalt. Nogmaals, een kern zou een zwakte in het geheel betekenen. Wat de energie sterk 
maakt is de eenheid en is juist het geheel wat niet uitmaakt of het nu een nevel is duizenden lichtjaren 
verder of een enkel nano in je lichaam. Deze energie kent geen grenzen maar deze energie kent ook 
geen zwakke plekken. 

Ja, even zal ik hier verder op in moeten gaan want inderdaad, er zijn zwakkere plekken zoals grote 
gedeeltes op onze aarde en onder andere wij mensen. Wij staan in de energiewereld veelal op een 
zijspoor daar er weinig positieve energie aanwezig is. Zo wordt onze energie veelal gebruikt als er 
ergens negatieve energie nodig is. De aarde is grotendeels een groot negatief veld wat blijkbaar ook 
nodig is in een energiewereld. 

Bedenk even waarom wij mensen alsmaar overladen worden met negatieve energie. Zie de oorlogen, 
slachtpartijen en soms onderhand kannibalistisch gedrag. Zie de energieën waar wij mee werken; 
elektriciteit, atomen, frequenties en andere soortgelijke zaken als bijvoorbeeld de negatieve straling 
die vrijkomt van onze portable telefoons. Daar zal het totale energieveld weinig aan doen want alles 
reguleert zichzelf. Het maakt er alleen gebruik van, indien nodig. Het is een komen en gaan in de 
energiewereld en die zal werkelijk niet treuren als Moeder Aarde eens tussen alles weg gaat vallen. 
Eens is de aarde niet meer nodig en is de energie die wij leveren niet meer van belang. Onderzoekers 
vertellen ons nu al dat ons stelsel ten dode is opgeschreven en in de toekomst zal verdwijnen. Met al 
onze inzet en al onze menselijke energie betekenen we zeer weinig en kunnen we met de huidige 
manier van leven het totale energieveld nauwelijks beïnvloeden.

Dat is ook waarom we niet werkelijk ver van deze aarde kunnen komen als mens. Met de huidige 
materialen en apparatuur is het niet mogelijk buiten de aarde te komen. Het stralingsveld wat om onze 
aarde is, is zo sterk dat zelfs de maan te ver is voor de mens. Verschillende beelden laten ons zien dat 
er nog nooit één man op de maan is geweest. Het blijkt dat de mens niet veel verder komt dan 150 
kilometer boven onze aarde en het hem dan onmogelijk gemaakt wordt om verder te komen. 
Nieuwe bewijzen hebben aangetoond dat alle zogenaamde beelden van maanwandelingen niet plaats 
hebben gevonden op de maan. Ook is er uitgekomen en bewezen dat er een stralingsveld is wat ons 
mens tegenhoudt de aarde te verlaten. Het veld is te sterk voor de mens om met de huidige techniek 
dit te doorbreken. Er zullen vele zwaardere ‘bouwsels’ gemaakt moeten worden om door dit veld te 
kunnen komen. De Amerikaanse show is na jaren door de mand gevallen. Zelfs astronauten hebben 
al enkele malen toegegeven dat ze niet meer weten of ze wel werkelijk op de maan zijn geweest! 
Door hypnose is dat deel compleet gewist uit hun leven. En werden zij jaren lang uit voorzorg van elk
interview geweerd en alles werd gescreend wat er naar buiten kwam.
Komen we toch nog even op die kern. O ja, die kern die er dus niet is. Er zijn meerdere dingen waar 
we in dwalen. We willen o zo graag de oorsprong weten en we willen het liefst ook de toekomst kunnen 
bepalen. Onze oorsprong is niets meer dan een energetische reactie die twee energiepunten gehad 
hebben op een bepaald moment. Vanuit daar zijn wij ontstaan en zo zal deze ook weer verdwijnen. 
Dat wij als mens hoogstwaarschijnlijk uit een volk stammen, namelijk de Anunnaki, blijkt omdat we 
grotendeels (80%) hun DNA hebben. Die manipulatie was een tussenstap van onze evolutie. Wij als 
mens zijn echt niet het eerste wezen in het geheel. Al geruime tijd is het dat men spreekt van verre 
volkeren en verre contacten. Dat is allemaal om een begin te vinden. 

Nu klinkt dat vreemd omdat er geen begin is in de energiewereld maar ook geen einde en zo zou je 
zeggen dat het dus niet kan kloppen. Doch als we ons verder verdiepen in hoe de energiewereld zich 
gedraagt, zien we alsmaar om ons heen dat er energieën verdwijnen en weer ergens anders opduiken. 
Energie wordt niet verspeeld en het komen en gaan, is om te groeien in het geheel. Het mooie van het 
geheel is, dat het gehele universum één grote kern is. Welk deeltje men ook neemt zo klein of zo groot, 
het is een deel van de gehele kern. 

Illusie - hologram?

Zo komen we toch weer even op dat hologram, waar wel verschillende theorieën over en weer 
verschijnen. Omdat vele zaken alsmaar weer ergens anders opduiken lijkt het steeds meer of we in 
een hologram bezig zijn. De herhaling van zaken, het Déjà vu moment, de ‘rare’ gevoelens en het al 
eens gezien of meegemaakt te hebben. Allemaal prikkels van de energiewereld die over en weer 
herhaald worden om een grote prikkel te veroorzaken in het geheel.

We hebben nu al vele zaken in een korte tijd gelezen en het zal zeker niet gemakkelijk zijn om alles in 
een keer te begrijpen. Het zal zeker moeilijk zijn, want men weet nog niet werkelijk te werken met de 
energiewereld. Er zullen zeker vele zaken zijn die niet door de huidige hersenen begrepen 
kunnen worden. De mensheid is een kuddevolk en een mens wil geleid worden. Mensen zijn afhankelijk 
van elkaar en mensen kunnen niet zonder elkaar. Let wel, de mens is van oorsprong af al een ‘slavenvolk’. 

Maar wat gaat er nu gebeuren? 

De mens leeft voor zich, denkt alleen aan zichzelf en een mens wil niet meer samenwerken met de 
medemens. In dit gedeelte van dit boek zien we dat hier de zwakte ligt van de huidige mensheid.

Bij vroegere beschavingen, bijvoorbeeld de Maya’s, Azteken, Tolteken en de Egyptenaren, waren de 
gemeenschappen hecht en waren één als één bonk energie. Ook niet altijd vrijwillig en daarom gingen 
de vele beschavingen ook weer net zo snel ten onder. Maar laten we even de beginfase doornemen 
van de vele grote beschavingen. Groepen mensen verenigden zich onder enkele leiders met daarboven 
een oppermacht. Deze had veelal zijn tempels en zijn wijsheren. Deze mensen wisten te werken met de
energie en bundelden die om zo tot grote prestaties te komen. Naar gelang er dwang gezet werd, 
viel de macht ook weg want energie werkt niet onder dwang. Macht kun je verkrijgen als grotere groepen 
mensen één zijn en zo samen de kracht oproepen van de energiewereld. Die kracht zal dan naar een 
centraal persoon gaan en die geeft het door aan wat wij kennen als ‘goden’. Die goden waren dan die 
mensen (wezens) die met deze gebundelde kracht zaken wisten aan te pakken en te verwezenlijken. 
Mensen zijn altijd de werkpaarden maar ook de antennes geweest om energie vanuit de energiewereld 
op te vangen. 

Nu zou je zeggen, ik roep een grote groep mensen bij elkaar en we gaan energie verzamelen om zo in 
die grote macht terecht te komen. Dat is een onmogelijke zaak omdat men kan zien vanuit het verleden 
bij de vele vergaande culturen maar ook bij de vele godsdiensten, dat wij mensen er niet mee weten om 
te gaan. Er zal dan geen of weinig macht (energie) vrijkomen maar ook dat kleine beetje zal dan weer 
snel verdwijnen! We zien en voelen het in moskeeën en kerken waar mensen letterlijk leeggezogen 
worden van hun energie. Ook in popconcerten en grote bijeenkomsten zie je duidelijk dat de energie 
opgeslurpt wordt door de performer. Schoolvoorbeelden zijn Madonna, Michael Jackson die ware 
vampiers is / was en hun mensen leeg zogen en nog zuigen. Dat is waarom de megaconcerten 
gehouden worden en wat we in bijvoorbeeld 2013 zagen op de superbowl. Ook bij sportevenementen 
zie je massaal onttrekking van energie naar bepaalde punten. Mensen moeten zwak blijven, mensen 
moeten slaven blijven.

Toch ziet men dat al deze evenementen niets meer zijn dan onderdrukking die daarom al voor 
duizenden jaren plaatsvinden. Maar het mooie van dit alles is, is dat diegenen die deze energie 
absorberen er nauwelijks iets mee kunnen doen. Energie laat zich niet dwingen om zich vrij te geven 
en energie zal zeker niet tevoorschijn komen bij mensen die er diep in hun gedachtes misbruik van 
willen maken. De kracht van de totale energie zit hem in het feit dat er geen kern is noch aangetast 
kan worden. Bij het verkeerd gebruikmaken van die energie zullen meteen de krachten verdwijnen.


Hoofdstuk 3


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.