Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Levenscirkel

"Het Energiniale leven, Levenscirkel"Levenscirkel - 22 - 


Frequenties en valse energie


Nu komen we op een deel waar we als mens vreselijk mee in de knoei zitten en wat een bedreiging is 
voor ons voortbestaan. Ik praat nu niet over ‘gif’ en ‘angst’ maar ik praat over ‘frequenties’.

We hebben gelezen en we zien nu duidelijk, met onze iets progressieve wetenschap, dat er heel wat 
‘niets’ om ons heen is. In dat niets weten we ondertussen dat er veel gebeurt, en dat kunnen we nu ook 
al in verschillende vormen meten. Het niets is dus duidelijk iets en in dat ‘iets’ (niets) zijn vele zaken 
gaande. 

Ons leven hangt en staat bij magnetisme en de frequenties om ons heen. De aarde is niet voor niets 
een magneet en we weten hoe de polen zich gedragen. Daarnaast hebben we vele frequenties die 
we alsmaar de lucht insturen. Sinds 1887 was er de eerste radiouitzending. Sinds 1901 is de 
commerciële radio de lucht ingegaan. Daarna volgden de televisie en toen de draadloze telefoon.
Even nog een stukje over hoe Wikipedia deze elektromagnetisme beschrijft:

Radiogolven, ook radiofrequente straling genoemd, zijn golven in de vorm van elektromagnetische 
straling met golflengten uiteenlopend van ruwweg duizend kilometer tot een millimeter, dus in het 
frequentiegebied van enkele honderden Hz tot enkele honderden GHz, die gebruikt worden in de 
communicatietechniek om informatie over te brengen van een zender naar een of meer ontvangers. 
De zender zendt via een antenne, al dan niet gericht, de radiogolven uit, die na voortplanting door de 
ruimte opgevangen worden door de antenne van de ontvanger. De radiogolf dient daarbij als drager 
voor de te zenden informatie, die als variatie in de amplitude (AM) of in de frequentie (FM) aanwezig is.

Door de in de radiogolf aanwezige informatie is de golf niet precies van één bepaalde frequentie, 
maar bestrijkt een zeker gebied, frequentieband genaamd, rondom de frequentie van de draaggolf.

De verzonden informatie betreft spraak, muziek, televisiebeelden en andersoortige data.

Vroeger onderscheidde men bij radio-uitzendingen vooral de korte, midden- en lange golf. 
Tegenwoordig beslaan de voor communicatie gebruikte radiogolven een veel groter deel van het 
elektromagnetische spectrum; met name zijn veel golven korter dan “korte golf”.

Radiogolven werden ontdekt door Heinrich Hertz.

Gezondheidsaspecten

Van verschillende delen van het radiospectrum wordt beweerd dat er negatieve effecten op de 
gezondheid zijn. Dit gaat onder andere om de elektromagnetische straling uitgezonden door het 
hoogspanningsnet (50 of 60 Hz), radarinstallaties en magnetrons (microgolven) en, meer recentelijk, 
UMTS-antennes.

In het geval van microgolfstraling met grote vermogens, zoals radar, kunnen nadelige effecten 
optreden ten gevolge van de opwarming van weefsel. Een lichaamsdeel dat aangetast kan worden is 
de ooglens (en ook wel het, die geen bloedvoorziening heeft om de warmte veroorzaakt door de 
straling snel af te voeren. Dit leidt dan tot grijze staar of cataract, een vertroebeling van de ooglens 
door denaturatie van eiwitten (vergelijkbaar met het koken van een ei). Het hoornvlies kan vanwege 
het ontbreken van bloedvoorziening ook aangetast worden. In de praktijk trad dit op bij magnetrons 
waarvan de beveiliging was omzeild. Er zijn bij militaire radarinstallaties ook gezondheidsklachten 
geweest betreffende het gehoor, men hoorde klikgeluiden. Dit bleek te worden veroorzaakt door 
uitzetting door warmte in het middenoor en niet door neurologische schade.
Naar langetermijneffecten van blootstelling aan “normale” niveaus is wel onderzoek gedaan, maar 
er is geen onderzoek waaruit ondubbelzinnig en overtuigend enig nadelig effect blijkt; hierbij moet 
worden aangetekend dat er vrijwel geen goed opgezet, langdurig onderzoek voorhanden is (in elk 
geval niet voldoende om negatieve effecten te kunnen uitsluiten), en dat uitgevoerd epidemiologisch 
onderzoek zich op slechts enkele gezondheidseffecten (voornamelijk hersentumoren en leukemie) 
concentreert. De angst voor nadelige effecten op de gezondheid heeft al meermalen geleid tot het 
vertragen of afblazen van de bouw van zendinstallaties. Met name zijn er in Nederland zo’n 
70 gemeenten die weigeren bouwvergunningen af te geven voor zendmasten voor UMTS-basisstations.

Voor zover wat de boeken zeggen.

Gaan we even naar ons simpel elektriciteit. In 1600 publiceerde de Engelse arts William Gilbert een 
uitgebreide studie over elektriciteit en magnetisme.

In 1791 publiceerde Luigi Galvani zijn ontdekking van dierlijke elektriciteit waaruit blijkt dat 
zenuwcellen elektriciteit gebruiken om signalen door te geven aan onze spieren.

Michael Faraday vond in 1821 de elektromotor en dynamo uit, en Georg Ohm analyseerde 
wiskundig in 1827 het elektrisch netwerk.

Uit nieuwe metingen in de kwantumtheorie is gebleken dat elektriciteit vele invloeden heeft op het 
menselijk lichaam. Er zijn ook rapporten vanuit vroeger opgedoken die aangeven dat elektriciteit 
een groot gevaar voor de gezondheid is. Al deze rapporten verdwenen veelal want elektriciteit was 
zo revolutionair dat men het niet tegen mocht houden. Zo zijn we vanaf begin 1900 verzwakt door de 
negatieve effecten van elektriciteit. 

Is het je niet opgevallen dat je, je vreemd voelt als je in een omgeving bent waar geen / nauwelijks 
elektriciteit is? Of als de elektriciteit uitvalt? Je lichaam reageert direct als een verslaafde die iets mist. 

Door het invoeren van de elektriciteit en de vele apparaten die met verschillende frequenties werken, 
zijn we als mens sterk afgezwakt. Ik noem eerst even wat frequenties en banden;

Frequenties
ELF-SLF-ULF-VLF-LF-MF-HF-VHF-UHF-SHF-EHF

Banden
Band III_ISM-band_L-band_S-band_C-band_X-band_
Ku-band_V-band_W-band

Praten we over de frequenties die wij als mens nu weten. Maar we weten ook dat er nog meer rond 
hangt wat alles beïnvloedt. Door het invoeren van ons zwaarste gif tegen de mensheid, is het duidelijk 
dat we als mens beïnvloed kunnen worden als we frequenties op ons lichaam afgevuurd krijgen.

We hebben het wereldwijde H.A.A.R.P project wat dit inhoudt: Het High Frequency Active Auroral 
Research Program (HAARP) is een Amerikaans militair en civiel onderzoeksinstituut in Alaska, 
dat onderzoek doet naar de ionosfeer. Dit onderzoek richt zich onder andere op hoogfrequente 
elektromagnetische (be)straling van de ionosfeer, waardoor deze plaatselijk tijdelijk wordt vervormd. 
Andere onderzoeksgebieden zijn er om inzicht te verkrijgen op het gebied van radiogolven, 
communicatie en navigatie. In verschillende andere landen staan soortgelijke installaties, waaronder 
Noorwegen, Rusland, in totaal over 11 locaties verspreid.

Het project is gestart in 1993, en zal 20 jaar duren. Het project wordt gezamenlijk gefinancierd door 
de United States Air Force, de United States Navy, de Universiteit van Alaska en Defense 
Advanced Research Projects Agency (DARPA).

Het programma is opgezet om te spelen met de natuur en het begeleiden van de natuur, maar is nu 
volop gaande om de gedragingen van de mens te beïnvloeden. We hebben vele rapporten mogen 
lezen dat HAARP op 11 plaatsen op de wereld operationeel is en dat men bezig is de mens te 
beïnvloeden in zijn / haar gedrag. 

Zo is ook wederom bewezen dat frequenties erg belangrijk zijn voor de mens. Natuurlijk, ons hart 
werkt via de impulsen uit het magnetisch veld om zich heen. De energie van de omgeving geeft aan 
hoe het moet kloppen om zo het lichaam te sturen. Onderzoeken wezen duidelijk erop dat het hart 
niet alleen een pomp is maar ook de regelaar voor onze hersenen. 

Zo is bewezen dat bij de huidige jeugd al zeer vroeg kankergezwellen gevonden worden, puur door 
het vele gebruik van de draadloze telefoon. De onder andere; Black Berries, I-phones, de Samsungs 
zijn niet aan te halen en zo ook niet de mysterieuze kankergezwellen. De straling van de vele 
draadloze modems en onze WIFI’s die door de huizen razen. Dag in dag uit moet ons lichaam 24 uur 
per dag deze frequenties verdragen en nog weten wat wel nodig is of niet.

In de tijd dat ik dit schreef, kwam er een documentaire uit over deze straling. Wetenschappers 
bewezen daar dat de jeugd en de huidige mens kankergezwellen krijgen op plaatsen waar men 
draadloze telefoons draagt. Ook het gezicht is daar slachtoffer van. Zij lieten ook zien dat door de 
huidige masten voor deze telefoons, 70% van de bijen families verloren zijn gegaan maar ook dat 
de mens aan het veranderen is. Wij wezens zijn afhankelijk van de 7.83 Hz. wat ‘Alfa golven’ 
genoemd wordt. Die 7.83 Hz. kan leven creëren en houdt leven in stand en is gekoppeld aan 
het magnetisme. 

Wat ook bleek, is dat de mens erg aan het verzwakken is. Vele mensen met hoofdpijn, zich vreemd 
voelen, lusteloos en vreemde pijnen. Dit is zeer sterk opgekomen toen de explosie in de draadloze 
telefonie op kwam zetten. Uit peilingen is gebleken dat, sinds het plaatsen van deze masten, 1/8 van 
de dierenpopulatie is verdwenen en dat de kanker- en gezwellenmeldingen sterk zijn gestegen! 
Vele gemeentes in Nederland verbieden dan ook om deze masten te plaatsen.

Ooit de gebruiksaanwijzing gelezen van je telefoon? 

We weten allemaal dat de mens gevoelig is en leeft van het magnetisch veld. Dus de mens wordt 
ook beïnvloed door alle ‘vuile’ stralingen 24 uren per dag. Nu blijkt dat te komen door cryptochrome, 
wat een gevoelig deel achter je ogen is, dat de connectie heeft met het magnetisme van de aarde. 
Ook de zoogdieren, vogels en bijen hebben dit. Kortom, elk levend wezen is in het bezit van het 
gevoelige deel cryptochrome. 

Uit een verder onderzoek is gebleken dat het verwarde beeld van de mens en dier te maken heeft 
met dag en nacht. En dat brengt ons bij melatonine die tijdens de slaap vele cellen van elk wezen 
vervangt, om zo ’s morgens weer ‘vernieuwd’ aan de slag te kunnen. Doordat onze slaapritme, en 
van de dieren, verstoord is door de vele frequenties die 24 uren per dag op ons lichaam inwerken, 
kan de melatonine onze cellen niet meer voldoende herstellen. Melatonine heeft de nachtrust, het 
donker zijn, nodig wil het lichaam de vele nieuwe cellen gaan produceren.

Blijkt nu dat de farmaceutische wereld melatonine veelal verboden heeft! Als mens mogen we ons 
niet herstellen op een natuurlijke manier. Er zijn zogenaamd te veel bijverschijnselen maar die komen 
wel omdat men niet weet ermee te werken. Melatonine is een natuurlijk product en heeft zijn nut 
bewezen in elk lichaam. Men stopt de mens liever vol met gif als een natuurproduct dat simpel 
‘s nachts het werk kan doen.

Nu wordt er voor jou ook vele zaken duidelijker want de vele depressieve mensen maar ook de jeugd 
zonder enig respect, de vreemde handelingen van mensen zijn veelal terug te voeren in de verstoorde 
frequenties waarin de mens leeft. We zien het in de dierenwereld die de verschillende magnetische 
velden niet meer uit elkaar kunnen houden. De walvissen en andere zoogdieren die de weg kwijt zijn. 
Vogels die met bosjes uit de lucht vallen. 

Toch blijft de wetenschap volhouden dat deze frequenties geen effect hebben op ons mens. Met de 
juiste frequentie maak je van een engeltje een seriemoordenaar. De huidige mens weet nauwelijks 
het verschil tussen moorden en laten leven. De jongeren worden alsmaar agressiever en dat is 
allemaal het gevolg van al deze verstoorde frequenties om ons heen.

We hebben onze monden vol over ons voedsel en de manier van hoe de wereld draait. Toch wil ik hier 
duidelijk stellen dat vele problemen per direct opgelost zouden worden, als we de natuurlijke 
frequenties weer hun gang lieten gaan. Dat wil zeggen, weg elektriciteit, weg telefoons en weg 
experimenten met frequenties. Onze grootste vijand zijn de frequenties die we nu dagelijks om ons 
heen hebben en niet natuurlijk zijn. 

Oplossing

Zoals ik al stelde, frequenties en het daaraan gekoppelde elektriciteit / magnetisme zijn een must in 
deze maatschappij. Door simpele manipulaties vanuit die maatschappij kunnen ze de mens ‘sturen’ 
zoals zij het willen. Puur omdat ons lichaam nu eenmaal een deel is van de totale energie. 

Dat wil niet zeggen dat men ‘het’ gevonden heeft om ons zo te manipuleren of zelfs uit te roeien! 
Er is genoeg te doen om ook dit gevaar uit te sluiten. 
- Sluit zoveel mogelijk uit wat draadloos is in je omgeving. 
- Elektriciteit is extra te beveiligen en ook te isoleren, doe 
 dat waar mogelijk is.
- Er zijn frequentievrije zones te maken. Maar let wel, de mens
  heeft de 7.83 Mz. nodig om zich op te laden. 

Dan is er lichamelijk nog veel te doen. Want vergeet niet, een lichaam is flexibel en kan veel 
oplossingen aandragen. 

- Ga je afsluiten, fysiek afsluiten voor die frequenties die niet 
 nodig zijn op dat moment. 
- Laat je lichaam aangeven waar, wanneer en hoe je de frequenties 
 kunt ontwijken. 
- De energie die wij bezitten is nog duizenden malen sterker 
 dan de zwaarste straling / frequentie die er momenteel bestaat. 
 Wij zijn in staat de negatieve straling / frequentie te weren.


Hoofdstuk 22


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.