Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Levenscirkel

"Het Energiniale leven, Levenscirkel"Levenscirkel - 19 - 


Komen we toch weer even terug op het woord ‘angst’


‘Angst’ is het woord waar de wereld en zijn systemen op draaien. Men kweekt mensen angst aan en 
legt hen angst op, om zo deze mensen te kunnen bespelen en toe te eigenen. Angst is de 
hoofdoorzaak van vele ellende en wordt gretig misbruikt in de maatschappij. Als je dit niet doet, 
gaat er dat gebeuren en als je dat niet betaalt, zal er dit gaan komen, als, als en als. Als, zijn de 
eindeloze bedreigingen van het systeem. We hebben dat in hoofdstuk 6 al uitvoerig beschreven.

Met het woord angst komen we op het punt wat een totale wereld kan veranderen. Als men niet bang 
zou zijn en als men angst niet zijn gang zou laten gaan, heeft het totale systeem geen vat op je. 
Door angst aan te praten, daalt je energie en je kracht en dat is juist wat men wil bereiken. 
Door geen angst te hebben, ben je sterk en is je energie optimaal en juist dan zijn vele zaken te 
veranderen omdat je gelijk, of hoger staat dan diegene die je angst aan wil praten.

En hoe kunnen we angst bij ons weghouden? 

Laten we heel even stilstaan bij de diverse levens. Het leven is een aanwezig zijn in een matrix / illusie 
die men zelf creëert. Doordat we onze eigen werelden creëren, is het duidelijk dat er om de matrix nog 
een andere wereld is. Ik heb daarover al veel geschreven en ik noem het de energieniale wereld. 
Het is waar energie als een wereld opereert. Er zijn mensen die in meerdere werelden kunnen leven 
en zelfs meerdere levens leven. Al deze werelden komen vanuit de energieniale wereld. 

Nu, die energieniale wereld gaat door en zal niet stoppen als een van jouw werelden ophoudt te 
bestaan. Het zijn de schakelaren die we ook in computers hebben en overal om ons heen zien. 
De bewuste aan en uit knop, de negatieve en positieve schakeling en ga zo maar door. Maar omdat 
we bijna allemaal opereren vanuit een illusiewereld is deze gemakkelijk aan te passen en zo in te 
delen dat we niet meer bang zijn. Nu zal dat voor velen moeilijk gaan omdat de illusiewerelden juist 
bestaan in die maatschappij met hun heersers. Dat is wederom gekoppeld aan geld, macht en ego. 
Dus wat men moet doen is, deze illusiewereld gaan aanpassen of verlaten. Om zo te gaan naar de 
basis van het leven en gaan leven volgens de energie om zich heen. Maar dan zijn we weer bang, 
bang omdat we niet weten wat deze wereld is of waar die ons naar toe brengt! 

Waar moeten we dan bang voor zijn? 

- Bang om materiele zaken te verliezen die toch maar gecreëerd zijn 
 in een matrix, in een hologram? 
- Bang dat het leven zal eindigen? 
- Bang om het geldbedrag wat men gaat verliezen? 

Allemaal zaken die zich afspelen in een hologram met zijn eigen matrix (illusiewereld) gemaakt 
door jou. Al stopt dit leven, men gaat door in de energiewereld. Als men alles afpakt waarom 
daarvoor bang zijn? Je bezit niets, want je weet nu dat alles wat je ziet niets is maar energie is die 
je gestapeld hebt in jouw vorm. Laat het tastbaar zijn maar de wetenschap weet nu dat ‘iets’ een 
lagere dichtheid heeft dan het ‘niets’. Dus in het niets ligt nog een hele wereld voor ons open. 

Dat weten de diverse masons, dat weet ook het systeem en ze zijn o zo bang dat wij, onderdanen, 
daar gebruik van gaan maken. Deze personen uit de diverse masons zijn werkelijk beperkt in hun 
handelen daar men deze energie niet kan gebruiken. Er komt onder dwang geen energie vrij, laat 
staan dat deze energie zich zal openbaren en zich laat gebruiken. Het is om die redenen dat de 
vele masons en hun orders zo bang zijn om zaken te delen en zo die weinige macht die ze bezitten, 
door regels en wetten op te leggen, te verliezen. 


Mensen die werkelijk weten in de energiewereld te werken, springen er dan ook uit en worden 
meteen opgeslokt door deze orders. Als dan deze mensen hun taak gaan doen, opgelegd door de 
orders, laat de energie hun voor wat ze zijn en dalen ze af in het menselijke, worden ziek of zwak.

‘Angst’ is het enige houvast waarmee deze groepen werken. Zie het geloof maar ook de vele 
masons (maatschappij) die angst en verderf zaaien over ons mensen. Zonder angst staat men dan 
boven deze groepen en worden zij bang voor jou. Want tegen die ware energie zijn ze niet 
opgewassen, zelfs niet met hun kennis. Ze zullen je bedreigen met de dood, rechtszaken of 
financiële ellendes maar dat kan niets veranderen in het geloof wat je hebt in de energiewereld. 
Boven al die zaken, en dat weten deze groepen ook, staat de energie. Vertrouw op die energie 
en je zult zien, je zult terechtkomen in een nieuw leven.


Hoofdstuk 19


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.