Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Levenscirkel

"Het Energiniale leven, Levenscirkel"Levenscirkel - 17 - 


Wat zit achter ons leven


Wat kunnen wij op een simpele manier doen 
als bewoners van deze planeet?

We hebben nu volop gepraat hoe mensen zaken zien en beleven. We horen verklaringen over en weer, 
maar wat kunnen wij doen?

Om hier op in te gaan, gaan we eerst even recapituleren wat er allemaal gaande is in de huidige 
wereld. 

We leven met ruim 7 miljard wezens op één planeet. Velen geloven in een of andere god en ze geloven 
ook in de politieke spelletjes die er gespeeld worden. Daarnaast zien we dat er bepaalde groepen zijn 
die de macht nemen en er is zelfs een absolute top die al gaat naar de 102 graad mason. We weten 
dat de masons met hun topmensen menen te moeten bepalen, wat er moet gebeuren in de huidige 
wereld. Dat alles gebeurt dan zogenaamd in opdracht van een hogere macht. Die hogere macht 
menen wij te kennen als zijnde Anunnaki. Wezens vanuit de ruimte die de mens gecreëerd hebben. 

Met deze beschrijving zien we, dat we steeds verder gaan en zelfs de ruimte erbij betrekken om zo 
ons vreemd gedrag te verklaren. We waren slaven om goud te zoeken want daarvoor waren (en zijn) 
de Anunnaki hier. Ze zijn hier nog steeds rijkelijk aanwezig want we hebben hun genen. Heel mooi en 
allemaal geloofwaardig. We hebben zelfs bewijzen ten overvloede volgens velen. Ook dat is allemaal 
geweldig en is geen probleem. Maar snapt men dan niet dat we praten over een energie? Of is het zo 
dat we niet mogen weten, dat het over een energie gaat? Mochten we dat door gaan krijgen, wil 
zeggen dat een werker op het veld net zo machtig is als de hoogste graad van de mason! En dat, ja 
dat is wat we niet mogen weten, laat staan ermee werken.

Aangenomen wordt dat bij het creëren van het menselijk ras, van dag één al ingedreund is dat zij 
slaven zijn en geen krachten bezitten. Het ras mens is van nature een slaafs wezen. Het zijn die 
organisaties die menen de mogelijkheid te hebben om ons zogenaamd te redden en ons te 
beschermen. Niets van dat alles is waar en de masons en hun mensen zijn niets anders dan 
menselijke machtshebbers, zoals jij en ik, die met mensenlevens spelen. Ook zij zijn een poppetje 
van het geheel en gedragen zich als poppen aan een touwtje zoals de absolute top het wil. 

Maar wat hebben we momenteel?

- Het opleggen van de ‘Verichip’.
- De creditcards / paspoorten en andere kaarten die nagaan 
 wat je gedragingen zijn.
- De portabel telefoons die niets anders zijn dan om na te gaan 
 waar je zit en hoe je gedrag is, maar ook om mensen ziek te maken.
- 9/11 door president Bush ontketend en zo vele moorden op 
 zijn naam heeft staan.
- Hetze tegen terrorisme terwijl het terrorisme vanuit Amerika 
 zelf komt.
- Het laten vervallen van alle contracten, constituties rond 
 de wereld.
- ‘Chemtrails’ over de gehele aarde.
- Testen met ufo’s, wat afgedaan wordt als ‘drones’.
- De banken die een vuile taktiek hanteren om zo mensen hun 
 leven te bepalen. 
- Uw werkgever, die meer dan het uiterste vraagt van u.
- ‘Monsanto’ die alles wat voedsel is, vergiftigt.
- Het vergiftigen van drinkwater door fluoride- en zout-
 zuurhoudende stoffen. 
- Het bespuiten met gif van voedsel.
- Genetisch gemanipuleerd voedsel.

Kortom, ons leven wordt bepaald door een select groepje mensen

Nu lijkt het voor vele mensen dat we op het einde van de wereld zijn beland. Het is juist interessanter, 
we zijn beland op het deel waar er iets groots gaat gebeuren. Al die mensen die nu alle moeite doen 
om ons te bezitten en alles te bepalen, laten dagelijks steken vallen. Zij zien dagelijks dat de door hun 
bemachtigde macht, weer door hun vingers aan het glippen is zonder dat ze er iets aan kunnen doen. 
Ze worden duidelijk onvoorzichtig.

Hoe dat mogelijk is, is gewoon heel eenvoudig.
Wat we zien om ons heen;
- Geweld
- Ziektes
- Pijn
- Geld
- Macht
- Geloof
Zaken die de wereld nu maken zoals hij nu is.

Gaan we het rijtje nog even langs maar dan kijken we vanuit de energiewereld.

‘Geweld’ is er alleen als er een tegenstander is. Bij elk gevecht behoort er een tegenstander te zijn. 
Geen tegenstander geen geweld.

‘Ziektes’ bestaan er niet in de energiewereld. Het is simpel een verstoorde energie. Er zijn eenvoudige 
methodes om welke ziekte dan ook in je leven aan te pakken en te vervangen met gezonde energie.

‘Pijn’ is wat je zelf creëert en wat je zelf kunt aanpakken. Pijn is een ‘teken’ vanuit je eigen energie, een 
teken dat er iets niet klopt. Dat is dus aan te pakken en om te zetten in gezonde energie.

‘Geld’ is een middel om mensen te onderdrukken. Geld is ontstaan om van mensen algehele slaven te 
maken. Dat, door diegene die meent dat de wereld draait op geld. Door niet of zo min mogelijk met 
banken te werken, is er geen vat op je. Kredietkaarten zijn niet nodig en zodra je het geld, wat je nodig 
hebt om verder te gaan, buiten deze instanties houdt is er een wereld die men niet kan controleren.

‘Macht’ is wat jezelf toelaat. Als mede energie heb je zeker zo veel kracht als alle andere wezens om 
je heen. Het probleem is, hoeveel macht geef je uit handen en laat je nemen door derde. 

‘Geloof’ is een hoek die menen de wereld te bezitten. Kerken, moskeeën zijn plaatsen waar men de 
energie van mensen zwak maakt. God is geen persoon, god is een energie die in elk wezen zit. 
God is niets anders dan je eigen energie. Energie die je moet beschermen.
 
Zo is geloof ook niets meer dan een verlengstuk van de politieke wereld en is een wankel illusionair 
wereldje net zoals het monetair systeem, met ons, burgers, onder aan de trap van de algemene macht. 
Maar hoe hoger men komt, en dat wordt bij de mason nog gemeten aan IQ en aan hoe men mensen 
weet te bespelen, des te meer zij bang gaan worden voor het onbekende. Want ook daar krijgt men 
zijn opdrachten en dat gaat niet meer over geld en macht maar over het totale plaatje aarde. 

Men is bezig om de aarde één regering te geven, mensen weer verder te onderdrukken en zelfs uit 
te roeien. Dat, omdat wij als wezens niet erg belangrijk zijn in hun ogen. Het enige wat nog trekt is 
onze genetische samenstelling. Er is zich een ‘next step’ aan het ontwikkelen en dat hebben we in de 
evolutie van de aarde al meerdere malen mee moeten maken. Alles volgens een plan en helemaal 
niet gekoppeld aan wat Moeder Aarde werkelijk met ons wilde bereiken.


Hoofdstuk 17


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.