Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Levenscirkel

"Het Energiniale leven, Levenscirkel"Levenscirkel - 16 - 


Wat zit achter ons leven


We hebben dit al ruimschoots beantwoord en ik heb zelfs laten zien wat er in ons menselijk leven 
gaande is. Ik ga toch nog wat zaken even doornemen die ik belangrijk vind voordat we gaan praten 
over wat we kunnen doen om deze wereld weer op menselijk niveau te brengen.

Laten we met de huidige werelden van illusie beginnen

In de huidige werelden werken we met 95% automatisme (onderbewustzijn) en met 5% rationalisme 
(direct inhaken). Dit percentage is verschrikkelijk als men weet dat men dus zichzelf compleet in een 
‘robot mode’ heeft gezet en veelal bang is veranderingen aan te brengen. Je ziet het overal dat 
mensen onprettig reageren zodra je anders denkt of een verandering gaat aankondigen. ‘Het is zo 
toch goed, laat het zo’. Dat het beter / anders kan, daar willen ze niets van horen.

In de wetenschap is op die manier een vastgeroeste theorie al honderden jaren nog steeds de 
standaard. Maar ook in de wetten en regels zien we alsmaar dat men zeker niet flexibel is.

‘Hersenen maken materie’

Het is een regel die in de huidige wereld niet erg welkom is, of waar mensen bang zijn om over 
te praten. Toch zegt men ‘als je echt iets wilt bereiken dan gaat het ook komen’. Je gedachten 
worden werkelijkheid, je dromen komen uit. Dat alles is mogelijk omdat men duidelijk in een wereld 
van illusie leeft en zo weet de illusie om zich heen aan te passen en werelden aan te passen of zelfs 
geheel om te gooien. 

Het is niet de werkelijke wereld die reageert op deze vorm van gedachten maar het zijn de 
schijnwerelden die je anders laten zien en zo deze zaken om je heen creëren. In de ware 
energiewereld is elk energiedeeltje hetzelfde, het gaat alleen zich verweven waar het nodig is. 
Net zoals de cellen die zonder voedingsbodem zelf hun eigen voeding creëerden en door gingen 
met waar ze bezig waren. 

De energiewereld is zo opgebouwd dat deze niet afhankelijk is van enkele energieprikkels. 
Valt een deel uit, bijvoorbeeld prikkel aarde, dan wordt dit per direct overgenomen door een ander 
deel in het geheel. Op die manier is onder andere elke ziekte aan te pakken maar daar gaan we 
later nog op in.

Ik ga even wat anders belichten.

Ga ik even het getal 1.618 belichten. Het getal waar de gehele wetenschap hun ‘weten’ in- en 
aangekoppeld heeft. Even de boeken er weer bij halen.

PHI = De gouden ratio in wiskunde, kunst en architectuur.De gulden snede, ook wel de verdeling in uiterste en middelste reden genaamd, is de verdeling van 
een lijnstuk in twee delen in een speciale verhouding. Bij de gulden snede verhoudt het grootste van 
de twee delen zich tot het kleinste, zoals het gehele lijnstuk zich verhoudt tot het grootste. Geven we 
het grootste deel aan met a en het kleinste deel met b, dan is de verhouding van beide zo dat 
a : b = (a+b) : a.

De bedoelde verhouding a/b wordt het gulden getal genoemd en aangeduid met de Griekse letter 
(phi); zoals hieronder aangetoond wordt, geldt:Hoewel de wiskundige eigenschappen van de gulden snede al in de oudheid werden bestudeerd, 
dateert de term “gulden snede” pas uit de jaren 30 van de 19e eeuw.

Maar we hebben de gulden snede ook in de natuur.

De lengte van een groot blok ten opzichte van een naastgelegen kleiner blok is de gulden snede, 
hierin is een logaritmische spiraal getekend
De Fibonacci spiraal, gebaseerd op de rij van Fibonacci

De gulden hoek (ongeveer 137,5°) is de hoek die een cirkel volgens de gulden snede verdeelt. 
In de natuur zien we die hoek terug in delen van bloemen zoals bloemblaadjes, zaden en kelkbladeren.

Dergelijke bloemdelen groeien uit stukjes weefsel die ontstaan op een vaste plaats, bijvoorbeeld 
bloemblaadjes die ontspringen in het hart van een bloem. Om optimaal zonlicht te kunnen opvangen 
is het belangrijk dat de blaadjes allemaal een andere kant op groeien en zo een schijf vormen. 
Als elk blaadje een gulden hoek met zijn voorganger vormt, wordt de schijf het efficiëntst gevuld. 
(Vergelijk dit bijvoorbeeld met een zeer inefficiënte hoek: 120°. Het vierde blaadje groeit in dat geval 
op precies dezelfde plek als het eerste blaadje, het zevende ook, enzovoort. Er ontstaan dan drie 
pakketjes van over elkaar heen groeiende blaadjes, op 0°, 120° en 240°.)

Een populaire theorie die iets vergelijkbaars beweert over de schelp van de nautilus, blijkt bij na 
meting niet te kloppen. De logaritmische spiraal die door deze schelp wordt gevormd heeft een 
hoek van 107,04°, een hoek die noch met de gulden hoek noch met de gulden driehoek in verband 
valt te brengen. 

Je weet, ik ben huiverig voor cijfertjes zeker als men meent zaken mee te kunnen 
verklaren. Doch deze cijferreeks zien we overal opduiken en velen zweren bij deze reeks. Er zijn zelfs 
mensen die het gehele leven kunnen verklaren met deze 1.618 cijfers genaamd PHI! Erg knap lijkt me dat, 
maar via de energie gezien, eerlijk gezegd, erg bekrompen. Door deze cijferreeks menen velen uit 
de maatschappij dat ze de bron van het leven gevonden hebben. Ze rekenen zich suf en komen 
met harde schijven vol met informatie. Helaas, de energie kan dan wel een structuur hebben maar 
geeft zijn geheimen niet vrij via wat cijfers, laat staan theorieën. Het is de frequentie die hierachter 
zit en dat is dan de energie die dit teweeg brengt. Dit zullen we nog uitgebreid gaan belichten in 
de hierna volgende hoofdstukken.

We hebben het al wat keren aangehaald; ‘onze manier van denken is de manier zoals we alles zien’. 
Daar is ons menselijk leven aardig mee beschreven. We spelen met illusies en we leven in deze 
illusies. Gemakkelijk voor onze psychologen om dan even de beelden wat te veranderen. De trein 
gaat dan vanzelf weer rollen. 

Hetzelfde ervaren we als we de snelle sprekers zien die je in de illusiewereld stuk voor stuk weten 
te manipuleren. Ze gaan zover totdat je het zelf helemaal ‘ziet’ en dan naar gaat handelen! Let maar 
eens op, hun lezingen zijn lang, soms dagen achtereen en men kan op het einde alleen nog maar 
informatie laten binnenkomen die dan automatisch op dat moment als realiteit wordt opgenomen. 
Veelal het eerste uur, zie je dat de huidige wereld bij de deelnemers in verwarring wordt gebracht. 
Daarna gaan ze het totaal afbreken en dan komt de wereld van deze heer of vrouw. 

Het gehele fenomeen ‘peppraters’ en ‘babbelaars’ gaan er vanuit dat hun woord verkondigd wordt 
en hun woord het ware woord is. Inderdaad, er kunnen vragen gesteld worden maar dan zal men 
altijd zien dat het omgezet wordt naar hun wereld en omgebogen wordt naar hun wereld. Hier hebben 
we te maken met een soort massahypnose en hoe hele zalen aan de voeten gaan hangen van deze 
mensen. Men brengt de bezoekers in een hogere sfeer en laat hun daarin diverse eenzijdige 
informatie in zich opnemen. De huidige wereld is ver weg, ver van hen vandaan. Er mag geen 
storende factor zijn in die lezingen. 

Massahypnose met een gevoel van eenheid en een gevoel van macht. Dat verklaart waarom die 
bezoekers keer op keer deze praters weer moeten bezoeken om zo in die staat te blijven. 
De peptalkers / illusiewereld wordt naargelang de menselijke tijd en behoefte, weer teruggedraaid 
en weer gezet naar je eigen illusiewerelden. 

Zo zien we dat ook bij muzikale optredens en grote bijeenkomsten waar de mens in andere 
sferen komt. Eenmaal buiten de zaal gekomen, weten ze zichzelf niet te plaatsen in die huidige 
wereld en voelden zich ze vervolgens ook nog dagenlang afgestoten. Ondertussen zijn de 
boodschappen wel opgenomen en opgeslagen in het onderbewustzijn. Men ziet dan duidelijk 
dat men in die eerste uren / dagen vreemd reageert of de wereld anders ziet.

Als genoeg mensen zeggen dat groen rood is, gaat men het geloven en ook zelfs verdedigen. 
Dat maakt de mens werkelijk een slaaf van zijn / haar eigen denken, zien en leven. Ik wil zielig zijn. 
Je bent en wordt zielig! Ik wil miljonair worden, je wordt miljonair. Volg de weg in je illusiewereld 
en je zult hem vinden. Allemaal spelingen van een illusiewereld waar de zaken zoals een stoffelijk 
voorwerp ook nog eens een rol speelt. 

Zo zien we mensen die groots denken en handelen, en dan ook nog uit gaan voeren. Ego is dan 
in optimale vorm en zal er alles aan doen om die ‘illusiewereld’ in stand te houden. Hoe meer 
aandacht en groter die wereld des te beter wordt dit ego gevoed. We zien dat bij alle bekende 
en zogenaamde grootse mensen. Bij hen zie je een vreemde energie om hen heen die ze 
angstvallig vasthouden. Alle stoorzenders of zaken die dan niet passen in die wereld worden 
simpel aan de kant gezet door hen zelf of door de vele managers. Het gaat in de vorm van; 
Ik heb je nu niet nodig maar zodra je weer in mijn wereld past (lees, ik je energie nodig heb) 
vind ik je wel.

Zo komen we via een hinkstap op dat wij als mensen zelf de chaos creëren die we om ons heen 
hebben. Doordat we alsmaar onze illusiewereld aan het aanpassen zijn, blijven er net zoals bij een 
computer, oude gegevens hangen of worden die niet compleet gewist. Die oude informatie gaat 
dan in vele gevallen tegenwerken met je nieuwe wereld (energie). Dan ga je op het punt komen 
dat je onbewust vele zaken in je energieën door elkaar haalt. Je weet ze dan niet meer te scheiden 
laat staan mee te werken.

Wat is er gaande in de menselijke wereld van energie

De eerste 6 jaren van ons menselijk bestaan is zeer belangrijk voor het vormen van de mens. 
Pas sinds kort ben ik er achtergekomen waarom mijn leven een totaal ander leven is dan menig 
ander persoon op deze aarde. Mijn eerste 6 jaren heb ik doorgebracht in een afgelegen bos met 
enkele mensen, maar grotendeels met dieren en de natuur om me heen. Ik was een met die dieren 
en zij waren mijn vrienden. De wereld in de bewoonde gedeeltes vond ik maar een ‘zielige’ wereld 
en met die gedachte ben ik met mijn leven verdergegaan. Ik wist van kinds af aan dat er grotere 
krachten waren en dat de mensen energieverarmde wezens zijn. De dieren leerden me vele zaken 
van de energiewereld maar zo ook de bomen, planten en de gehele natuur. Zij waren mijn 
kameraden en zij behandelden mij als een deel van hun. Dat maakte me wel dat ik creatief mijn 
zaken kwijt kon, maar onder de mensen altijd als een ‘zonderling’ bestempeld word. 

Het werken met energie was dus niets nieuws en er was geen school / maatschappij die me die 
‘domme’ stof voorhielden. Van de pure energiewereld (voor mijn geboorte) belandde ik in een start
 als mens (eerste 6 jaren) waar ik mijn krachten in de menselijke wereld kon omzetten. Na deze 
periode werd ik als een stuk vlees voor de leeuwen gegooid. Scholen probeerden me om te turnen 
maar dat lukte niet erg. Mijn interesse in dode stof bleef op een minimum en zo heb ik me toch op 
vele gebieden zelf kunnen ontwikkelen.

Zaken die nu goed van pas komen want door deze perfecte jeugd midden in de natuur, blijf ik zaken
anders benaderen maar ook zeker zien. Het ‘aardse’ en het bekrompen denken is geen optie voor 
mij en je ziet alles in een geheel, niet als een los onderdeel.

Zo zijn ‘tonen’ een belangrijk onderdeel van mijn opvoeding geweest. Ik communiceerde via tonen, 
via gedachten wat allemaal frequenties zijn die via het menselijke deel van mij niet bij de andere 
bronnen aankwamen en begrepen werden. Ik hanteerde geen taal en in praten was ik ook erg karig. 
Nu nog zie ik de taal alleen maar om met de mens te kunnen communiceren. Ik praatte niet veel, 
zeker niet voordat ik met school begon. Praten was niet nodig. Mijn ouders voelden me aan en in de 
natuur vond ik mijn maatjes. 

De mens is zo verarmd geworden in de loop van het bestaan dat zowel hun gevoel als hun vermogen 
om via frequenties te communiceren vrijwel verloren zijn geraakt. We hebben dan wel miljarden 
muziekstukken en zeker even zoveel boeken maar wonderwel zijn er maar enkele daarvan die 
werkelijk iets zeggen in de wereld van de energie. 

Muziek zijn golven en werkt met bepaalde frequenties. Muziek zou een geweldig communicatiemiddel 
kunnen zijn. Maar de muziek is van het bestaan af vervuild met manipulatie en zelfs met het 
hypnotiseren van de mens. Zeker de huidige muziek die we horen is veelal om de maatschappelijke 
frustratie over te brengen naar anderen. Haat, nijd, pijn en veel ellende wordt via muziek verspreid. 
Net zoals een computervirus. Het ziek maken van de mens is eenvoudig te doen door bepaalde 
frequenties de wereld in te sturen. Die frequenties geven trillingen die zeer negatief op de mens 
werken en maakt elk mens, met water als basis, ziek. Het is zeer gemakkelijk een mens de zwaarste 
ziekte over te dragen via muziek. 

Even nog. Als we luisteren naar muziek, buiten de negatieve frequenties, horen we ook nog de 
vreselijke teksten die de wereld worden ingestuurd. Die teksten samen met de tonen die ten gehore 
worden gebracht completeren het plaatje waarmee de maatschappij bezig is. Daarnaast is dan 
duidelijk, dat bepaalde teksten niet zo overkomen als dat men ze wil horen. Verder zullen teksten 
die de leiders van de maatschappij niet aanstaan, tot gevolg hebben dat deze artiesten per direct 
verdwijnen.

DNA, we hadden het er ook al even eerder over gehad; We hebben een DNA van 46 codes en de 
huidige mens gebruikt er maar 20 en dat, als hij optimaal functioneert. 26 codes bengelen er maar 
wat bij volgens de huidige wetenschap en men ziet ook niet werkelijk het nut er van in. Weer zien we 
dat we als huidige mens in een ‘slaap toestand’ bezig zijn. Onze hersenen en ons lichaam worden 
zeker niet voor de 100 % gebruikt. Ons lichaam lijkt er de kantjes vanaf te lopen! Althans, zo ziet het 
de huidige wetenschap. 

Maar in de energiewereld zien we het anders. Elk deeltje in je lichaam is nodig. Is het niet om het 
lichaam in stand te houden dan wel om het lichaam verder te brengen in het leven. Elk deel van je 
machine is daarbij nodig. Dat maakt dat beschadigen of zelfs verwijderen van delen van dat lichaam 
zo riskant. Natuurlijke delen zijn te missen en het lichaam vindt wel een weg om het verlies in te vullen. 
Maar je machine draait niet meer zoals hij had moeten draaien. Het inmengen via operaties maar 
ook via medicijnen in je leven, is alleen je proces van leven vertragen. 

Lees goed, want ik bedoel niet dat je langer gaat leven. Zelfs bij het medisch ingrijpen bij een 
hartaanval, laat het je geen minuut langer leven. Het leven is al lang vastgelegd in de energiewereld. 
Ga je verder met de vele hulpmiddelen, dwaal je steeds verder af van de energiewereld. 
Jouw missie zit erop op het moment van die hartaanval. Deze impuls is nodig voor het grote geheel. 
Leven voltooid, next! Klinkt hard, klinkt vreemd maar het inmengen in het leven heeft ons mens juist 
zo kwetsbaar gemaakt. 

In de energiewereld is elke menselijke seconde, een komen en gaan van energie. Niemand die 
treurt, niemand die zich durft af te vragen; waarom nu en waarom ik? Overigens, er bestaat geen 
‘iemand’ of ‘niemand’ in de energiewereld want het is een collectief geheel waar alles elkaar in 
stand houdt. Zo zou de mens zich moeten houden aan de wetten van de energiewereld en die 
geeft duidelijk aan dat je, je lichaam kunt genezen via de natuurlijke weg. Namelijk een lichaam 
is niet bedoeld zijnde een machine met reserveonderdelen. We doen er van alles aan om het 
leven te verlengen, maar helaas zijn we dan te zwak voor de energiewereld en daarom zwak voor 
het grote geheel. Dat maakt voor ons dat we steeds verder vluchten naar de illusiewereld. 

Zoals ik al meerdere malen heb geschreven, alle antwoorden zijn om ons heen. Maar we 
1.	maken het allemaal (bewust) complex.
2.	snappen de ‘plaatjes’ niet.
3.	voelen de energie / frequenties niet van wat we zien.

Zaken waar ik ook heer Miller mee confronteerde maar ook anderen die meende ‘het’ (lees macht) 
gevonden te hebben. De vele masons hebben onwijs veel tekens, ritualen en regels. Tot in den 
treure staan ze deze uit te kramen en op te voeren. Ze hebben hun gebouwen overspoeld met alles 
wat maar symbool is en menen daardoor de macht te hebben die ze zichzelf toebedeeld hebben. 
Elk symbool is een ‘frequentie’, elk symbool is een ‘geluid’. Het is een plaatje voor de mens maar 
in werkelijkheid is het de taal van de energie die niet ontvangen kan worden door hen, omdat ze 
niet het vermogen hebben deze frequenties te ontvangen. 

Vele symbolen zijn hier gebracht door andere energiebronnen. Wij mensen noemen het 
buitenaardse wezens. Ze praten niet, ze schrijven niet en zijn juist in onze ogen superintelligent. 
Waarom houden ze ons alsmaar ‘plaatjes’ voor? Plaatjes zijn in de energiewereld universeel en 
stralen een bepaalde frequentie uit. Nu, dat is wat we over onze aarde alsmaar zien. Oude / nieuwe 
afbeeldingen en we gaan er verhaaltjes bij verzinnen. We laten deze plaatjes niet hun frequentie 
uitstralen en hun verhaal vertellen! 

Dat komt omdat de mens dood is in zijn communicatie, zeker in de communicatie vanuit de 
energiewereld. Mensen weten niet te werken met gevoel, zeker niet met frequenties in hun leven. 

We hebben ons ‘doof” laten maken door onzinnige talen, onzinnige muziek, onzinnige frequenties 
van zelfdestructie. Ook de vele plaatjes worden niet begrepen, noch door de masons noch door 
de wetenschap. Ze zien deze symbolen, interpreteren ze, maar dan is het einde verhaal. Er zijn 
naast die plaatjes vele boeken geschreven. Allemaal alleen door mensen, want mensen kunnen 
helaas alleen op die ene manier communiceren. Die boeken zijn allemaal geschreven op die 
manier zoals die persoon het zag en mocht weergeven. ‘Zag’ in zijn illusiewereld en ‘mocht’ wat 
zijn toenmalige leiders hem opdroegen en toelieten. Boeken waar wel hints in kunnen staan die 
onbewust erin geslopen zijn, maar hints die niet ontvangen kunnen worden heden ten dage. 
Want we lezen de woorden, zien de zinnen en de plaatjes maar kunnen ze niet voelen. 

Het is een belangrijk gegeven wat ik hier nu gezet heb. Mensen zien een illusiewereld, werken en 
leven in een illusiewereld en hebben dan ook nog een handicap, dat ze het gevoel niet kunnen 
gebruiken zoals men in het universum en zijn energiewereld te werk gaat. De mens heeft een 
groot handicap wat hem een buitenstaander maakt van het geheel. Het is zo erg nog niet dat ze 
in een eigen gecreëerde wereld leven. Want de energie, de frequenties en het geluid van de ware 
energiewereld kan men niet aan. Dat zien we ook als de mens te ver gaat in de wereld die hij 
niet begrijpt.

Zoals ik al schreef, men werkt veel met hoogbegaafde mensen om macht te krijgen in het geheel. 
Maar dat kan en zal nooit lukken. Omdat zelfs bij de hoogst begaafden onder ons, hun kennis en 
gave niet zullen blijven aanhouden als het niet past in de totale energiewereld. Het mooie van de 
energiewereld is dat het een ‘totale bron’ is en alles elkaar in evenwicht houdt. Een gezwel wordt 
opzij gezet en elk negatieve invloed op het geheel wordt afgeschermd. Afgeschermd tot het 
zichzelf vernietigt. En in dat gezwel leven wij. 

Kunnen we ontsnappen? 

Ja, dat is mogelijk maar dan zul je de regels moeten volgen van de energiewereld. De regels waar 
het geheel op draait en die kan men alleen volgen als men open staat voor die energie. Regels die 
zeggen dat er geen misbruik mogelijk is maar ook dat alles collectief moet gaan.

Als menselijk machine zien we dat we allemaal bronnen zijn. Motoren, die een voor een energie 
opwekken en energie delen. Lang is ons voorgehouden dat onze hart puur een pomp is om het 
bloed door onze lichaam te jagen. Wat blijkt nu in de modernere wetenschappen? Dat onze hart niet 
alleen een pomp is, maar ook de magneet is die alles op gang houdt! Onze hersenen reageren op 
die impuls en naargelang wat de energie-impuls is, werken onze hersenen naar wat ons hart aangeeft. 

Ik hoor je al denken, die mensen met een kunsthart, die met een ander hart van een ander persoon? 
Juist, hoeveel malen hoort men niet dat de persoon met een hart van een ander niet meer de oude 
persoon is? Een kunsthart zal wel het lichaam van bloed voorzien maar niet de impulsen geven. 
Wat je hebt, zijn verwarde en verstrooide mensen want andere energiebronnen moeten de hersenen 
gaan overnemen. Energiebronnen die daar niet voor bestemd zijn.

Zo hebben we een beetje een overzicht waar wij mensen in verzeild zijn geraakt. Een wereld geheel 
vervormd en een wereld die met een speldenknop kan verdwijnen. Nu, die speldenknop gaan we 
nu bespreken.


Hoofdstuk 16


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.