Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Levenscirkel

"Het Energiniale leven, Levenscirkel"Levenscirkel - 14 - 


De mogelijkheden met nul of het zogenaamde ‘niets’


We gaan nu een stapje verder. We weten ondertussen dat een nul weldegelijk ook iets is en dat nul 
de geheimen vertegenwoordigt van het leven. Geheimen is wel een groot woord omdat er geen 
geheimen zijn. Wij zijn als mens zo ver afgestompt dat wij menen dat een doorsnee mens niets 
kan / mag weten. Je moet in duistere organisaties zitten, wil je de ingewikkelde structuren kunnen 
doorgronden.

Ik kreeg nog niet zolang geleden deze mail van een 92ste graad mason:

AS1 LONG2 AS1 YOU2 CANNOT1 PROVE2 A1 CORRECT-SENTENCE-FACT1, 
YOU1 WILL2 BE1 STUDING3 FROM4 THE1 WORLD3 OF4 A1 2ND3 GRADE3 READING3 
LEVEL4 AND0 LEFT4 TO1 YOU2 OWM1 FACTS2

Het was van onze man David Waynn Miller die geconfronteerd werd met zijn eigen verstrengelende 
wereld. Ik had hem uitgelegd dat elk woord gevoel bezat en zoals men weet, gevoel is een uiting 
van energie. Door zijn woorden te analyseren kwam ik op wat bijzondere ontdekkingen en dat vond 
hij kennelijk niet echt zo fijn. Zijn gecompliceerd schrift wat hij CORRECT-PARSE-SYNTAX-GRAMMAR 
noemt is een nieuwe vorm van hoe men probeert zaken complex te maken die niet complex zijn. 

Als je woorden leest, zijn het niet de woorden die bij je indruk kunnen maken maar het is het gevoel / 
frequentie daarachter. Het gevoel geeft weer, een bepaalde frequentie en die frequentie heeft de 
kracht om bij te dragen aan het geheel. Woorden zijn simpele tekens die per land nogal verschillend 
zijn. Men is al geruime tijd geleden achtergekomen dat bijvoorbeeld andere wezens om ons heen niet 
met woorden communiceren. Ze werken met energie / frequenties en dat kan zijn via telepathie maar 
ook geluid. 
Letters / woorden zijn aards en zijn ingevoerd om mensen te onderdrukken onder het mom van 
communicatie. Kijk maar hoe men strest op het woord communicatie in deze maatschappelijke wereld. 
Het woord wordt wel in elk verhaal meerdere malen aangehaald. Men weet dat communicatie die 
klanken voortbrengen die een mens zwak maakt. De ‘wijzen’ op deze aarde spreken nauwelijks maar 
communiceren puur met hun energie wat de juiste frequentie weergeeft. 

Zo heb ik tot op heden een grote weerstand mogen ervaren bij de zogenaamde hoog intellectuelen 
die ik aanschrijf of zelfs mee in discussie ga. Eens heb ik 2 uren lang onder vuur gelegen in een 
interview omdat men meende dat ik maar wat beweerde. Maar niet een van die gasten kon het 
tegendeel bewijzen, laat staan aanvoeren. Zo is vanuit de literaire kant ook een grote weerstand. 
Ik ben geen schrijver. Heb ik dat dan ooit beweerd? Wel heb ik tot op heden 52 boeken op mijn 
naam staan en zijn er al ruim 5 miljoen exemplaren gedownload! Niet gek voor een niet schrijver.

Ik kwam overigens een frappante uitspraak tegen over de Nederlandse taal in een van de boeken 
geschreven door een Neerlandicus. Daar werd aangehaald dat het gevoel belangrijker is als de taal! 
Ja, dat had ik ook eens gehoord bij een van Nederlandse grootste cabaretiers genaamd 
Toon Hermans. Hij schreef zijn boeken zoals hij zijn uitvoeringen deed, recht uit het hart en begrijpbaar 
voor iedereen.

De weerstand is er omdat ik in mijn woorden gevoel leg. Ik werk met de energie en die is puur. 
Wat uit mijn mond komt, of wat ik schrijf op papier is energie. Daar heb je geen literaire achtergronden 
voor nodig. Ook hoef je daar geen wetenschapper voor te zijn. 

Al vele jaren ‘voorspel’ ik zaken die mis gaan of die gaande zijn. Niemand snapt hoe ik aan al die 
informatie kom. Zelfs de lokale veiligheidsdienst heeft me lang in de gaten gehouden om te 
achterhalen waar ik mijn informatie vandaan haal. Tevergeefs, want dan zullen ze iets meer moeten 
doen dan in mijn computers te gaan en afluisteren. Maar alles wat tot op heden geschreven is door 
mij, is uitgekomen of is nog gaande. 

Hoe ik het doe? 

Simpel, ik laat mijn energie zijn beloop gaan en vang de frequenties op. Geeft deze energie mij aan 
om dat nu te zeggen of te schrijven, doe ik het. Zuiverder kan de informatie niet zijn en is altijd 
kloppend. Zelf sta ik wel eens verbaasd wat er uit mijn mond komt, of wat ik met deze letters neer zet. 
Toch vallen alsmaar alle stukken in elkaar, keer op keer.

Alles is verbonden, net zoals die cirkel of die punt maar ook de langste weg of de verste ster is nog 
één met onze energie. Daarom is het duidelijk dat er geen tijd is, geen afstand en dat alles 
gemakkelijk te overbruggen is. 

Men meende dat oude beschavingen goden waren, buitenaardse wezens en wezens die ons 
gebruikten. Het is niet zo want er zijn geen goden noch buitenaardse wezens. Het is duidelijk dat ook 
die wezens energie zijn net zoals jij en ik en staan zeker niet ‘buiten’ ons. 

Hoe kan het dan iets vreemds zijn? 
Hoe kan het dan dat zij wel extra krachten bezitten 
waarvan wij nog niet van durven dromen?

Die extra krachten bezitten wij ook, alleen wij mensen hebben die krachten veelal laten onderdrukken 
door mensen zoals heer Miller of de masons en hun systeem en hun scholen. 

Het systeem is een zeer wankel geheel. Het is een wankele illusie waar we allemaal aan mee willen 
doen want wij willen ook van dat belangrijk papier bezitten wat men geld noemt. De huidige 
beschaving is slaaf van het geld, slaaf van bezittingen. En nog nooit in het bestaan van de mensheid 
is deze mensheid in zijn totaal zo slaafs geweest. Vroeger waren er heersers die met geweld mensen 
onder druk hielden. Toen kwamen de kerken massaal op. Maar ondanks dat allemaal, waren er toch 
nog vrije mensen met een eigen energie. Nu op dit moment in onze beschaving kan men de vrije 
mensen tellen op een hand! Allen zijn slaaf van het geld en het systeem om hen heen.

Wat hierachter zit is zo doorzichtig en is niets anders dan mensen dom houden en hen als slaven 
behandelen. Contracten, vonnissen en ga zo maar door, zijn geschreven in een illusiewereld. 
Niemand kan je veroordelen omdat er geen duidelijkheid is wie je bent. In het huidige systeem heeft 
elk mens op aarde twee identieke namen. Bijvoorbeeld mijn naam; John. H. Baselmans en 
:JOHN-H: BASELMANS. Alles wat menselijk is, is geschreven in kleine letters. Alles wat met geld te 
maken heeft zoals belastingen, verzekeringen, bankrekeningen, credit cards en ga zo maar door, 
zijn geschreven in hoofdletters. Waarom? Je naam in kleine letters is de naam die je gekregen hebt 
als mens van vlees en bloed. De naam in hoofdletters is er, om je verantwoordelijk te stellen voor de 
fakewereld (financiën, gedrag enz). 

Zelf ben ik al lang bezig om dit op papier te krijgen vanuit Nederland en het eiland waar ik woon 
Curaçao. Een oproep in de kranten werd nauwelijks geplaatst. Rechters, OM, juristen die ik gebeld / 
aangeschreven heb, wisten van niets! Pas later kwamen enkele schuchtere contacten die met wat 
duistere verklaringen kwamen. 

Gaat er een belletje rinkelen? 

Het systeem met zijn fouten en zijn illusiewereld heeft parallelnamen nodig om te werken! Maar er zijn 
meer mensen die dat ook weten en zij proberen nu met dit gegeven, buiten de rechterlijke macht een 
financieel voordeel uit te halen. Dat is nu juist waar het mij niet om gaat. 

Wat ik je hier in dit boek wil laten zien, is dat het systeem zelf opereert in het ‘niets’, genoemd ook 
wel de illusiewereld. Geheel duidelijk is het, dat dit systeem ons via dat niets als slaven behandelt! 
Wij wezens van de aarde worden door ‘niets’ geregeerd en in de tang gehouden. Ons zwaar 
verdiende geld, wat waardeloos papier is, wordt weer afgenomen door belastingen en andere 
geldziekelijke mensen! Maar nogmaals, wij laten het toe en het is een mooi voorbeeld wat de wereld 
van het niets omschrijft en bewijst.

De maatschappij, het systeem en zijn geld en waardepapieren zijn dus gebaseerd op een 
illusiewereld genaamd; 

DE WERELD MET DE HOOFDLETTERS 

Die wereld is nu uitgebreid door onder andere heer Miller als 92 graad mason en gaat nu verder als 
de ‘nieuwe wereld’. Juist, ‘de nieuwe wereld’ is eind 2012 gestart! Het was niet de natuurlijke 
ondergang maar de overgang naar deze nieuwe ‘slavenwereld’ gecreëerd in de illusiewereld. 
‘Farmvill’ ‘een computerwereld’ is gekopieerd door deze machtige groep!

Deze illusie gaat verder. Want zoals men weet, is het huidige geld al langere tijd niet meer gedekt 
door edelmetalen! Het huidige geld is gedekt door lening op lening. Lening wat op zich al een illusie is. 
Ook met deze handelingen wordt duidelijk bewezen dat men met ‘niets’ weldegelijk ‘iets’ kan maken. 
Nog mooier is, dat we er al lang mee werken. Men kan een schijnwereld laten draaien op het niets! 
Dat is dus duidelijk bewezen. 

Toen ik kwam met mijn vraag om uitleg over de naam in kleine letters en hoofdletters, werd het 
antwoord ontweken veelal in de pers, overheidsinstanties, justitie en gespreksgroepen. De wereld
 van illusie is compleet en duidelijk bewezen.


Uit de verschillende voorschriften, wat betreft de naam in hoofdletters te schrijven, bleek dat het 
werkelijk vanuit één hoek kwam waar weinig mensen het zouden verwachten. De leiders van de vele 
landen op de wereld hebben via hun genootschappen duidelijke regels opgelegd gekregen. Dit is niet 
iets van afgelopen eeuwen, maar gaat door naar waar de vele Koningen en leiders die zich lieten 
leiden door kerken en genootschappen. Nu pas duikt er een persoon op die beweert de enige ware 
taal te schrijven in de correcte vorm. Mijn puzzel viel kort daarna compleet op zijn plaats. 

Deze heer Miller lanceerde zijn Syntax Grammar voor over 5000 talen op deze wereld. Hij is de man 
die elke taal in de juiste vorm kan plaatsen. Grote machtige mensen als president Obama, 
Koningin Elisabeth, Koningin Beatrix, land China, Australië en Wales lieten direct de meest belangrijke 
stukken van hun land ‘herschrijven’. Plotsklaps vielen deze landen onder andere regels en wetten. 
Joachim Gauck, de president van Duitsland lanceerde zelfs dat Europese landen Engels moesten 
gaan praten! Maar wat blijkt? Er zijn maar weinig mensen die het doorhebben wat er nu gaande is. 
Zaken worden bewust in het belachelijke getrokken maar de machtigen der machtigen hebben de 
zaken al geheel geregeld.

Door het omzetten van de belangrijkste documenten werd er wereldwijd juridisch een machtswisseling 
veroorzaakt en zelfs vele kaarten geschut naar de manier zoals de nieuwe wereld het wilde. Alle oude 
contracten, overeenkomsten zelfs patenten, zijn juridisch ongeldig mits ze in de nieuwe structuur 
geschreven zijn! Dat wil zeggen dat vele patenten, contracten enzovoorts juridisch niet meer te 
verdedigen zijn! 

Koning Alexander liet al meteen weten dat er veel zou gaan veranderen. Obama doet nu zaken op 
zijn eigen houtje en vele kopstukken verdwijnen van het toneel omdat ze zogenaamd ‘te oud’ zijn. 
Maar vervang ‘te oud’ maar met ‘dat ze veelal met de zaken niet eens waren of hun macht verloren 
hebben’. Allemaal worden ze met zwijgplicht naar huis gestuurd. Zelf hele machtige mensen en 
ex-bestuurders worden nu eensklaps juridisch vervolgd of veroordeeld.

De ‘nieuwe wereld’ is sinds eind 2012 van kracht geworden. Met gevolg dat vele landen nu 
financieel, economisch maar ook juridisch aan het wankelen zijn. Het mooie is dat dit allemaal 
gebeurt in de wereld van ‘illusie’ in de wereld van het ‘niets’. Angstvallig wordt veel verzwegen en 
heel wat mensen hebben geen weet of willen het niet weten. De tekenen van dat men de mensheid 
drastisch zou terugbrengen is nu compleet gelegaliseerd. Er zijn geen strafrechtelijke gevolgen 
meer voor diegenen die mensen massaal gaan vernietigen. Alles is volgens de wet, die geschreven 
is in de juiste Grammar, vastgelegd. Deze woorden en het gevolg daarvan had ik aan heer Miller 
gemaild en kreeg daarop zijn verward antwoord die ik reeds eerder geplaatst heb. Het is zijn 
antwoord op wat ik aan hem heb voorgelegd en waar hij geen energie vrij gaf en zo geen frequentie 
zette. Een duidelijke wereld die in het niets aan het werken is. 

Uit zijn manier van handelen en schrijven is niets van gevoel terug te vinden. Daardoor heeft hij 
meteen zijn bedoelingen laten zien. Want zodra deze man en zijn organisatie buiten de speeltuin van 
een rechtbank bevinden, is er iets wat hen nietig en klein maakt en dat is hun energie die dan totaal 
verdwenen is. Waar hij zonder steun van zijn rechtbanken op een niets terugvalt. Dat is omdat zijn 
leven in rechtbanken geleefd wordt.

Het is frappant te zien dat de ‘machtigste rechter op aarde’, zoals hij zich noemt, bestaat uit een 
minimum aan energie en weinig betekenis heeft in het geheel van de mensheid. Dit zien we bij 
vele grote leiders die op hun plaats zijn gezet door alsmaar dezelfde macht. De macht die zij nu 
als ultieme poging via juridisch steekspel en in veranderde juridische talen (elk land in hun eigen 
vorm), proberen vast te houden.

Zo zie je dat men met een ‘illusie’ of het ‘niets’ een complete mensheid kan beïnvloeden en zelfs 
domineren. Wat Mao, Stalin en Hitler niet is gelukt, denkt men nu wel te gaan verwezenlijken. 
Onze Verichip, manipulaties, regels en het elimineren van vele mensen en het verschonen van de 
mensheid heeft nu geen wettelijke gevolgen meer. Men meent nu de ware sleutel gevonden te 
hebben. In de nieuwe wereld is vrijwel alles gevrijwaard. 

Toch is het een geweldig moment geweest toen de puzzels in elkaar vielen en ik, van boven af zag, 
wat er achter dit alles zit. De vele personen die ook dit onder een complottheorie wilden gooien, 
wil ik wijzen op alle omschrijvingen in de diverse woordenboeken. Ook wil ik hen erop attenderen 
dat zelfs de wetenschap bevestigd heeft waar ik het hier over heb. Het ‘niets’ is ‘iets’ en met het niets, 
is veel te bereiken in de ietswereld. Het tastbare is wat de mens kan pakken en alles draait om deze 
iets, wat we dus duidelijk als niets kunnen bestempelen. Het niets heeft juist de grote kracht om ruim 
7 miljard mensen te voeden en op de aarde te houden in een of andere vorm van een heerschappij. 

Juist nu zien we dat overduidelijk bewezen is dat men meent het ‘niets’ te kunnen bezitten. ‘Meent’ 
schrijf ik en daar gaan we zeker nog op terug komen.


Hoofdstuk 14


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.