Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Levenscirkel

"Het Energiniale leven, Levenscirkel"Levenscirkel - 12 - 


Het leven


Komen we op het leven.

Definitie leven. Even de boeken / internet weer raadplegen.

I het leven
zelfst.naamw.
Uitspraak: ['lev?(n)]
Verbuigingen: levens (meerv.)

1) periode tussen je geboorte en je dood
Voorbeelden: `je hele leven blind zijn`,
`een doodzieke patiënt in leven houden`	
Antoniem: dood
een leven als een luis op een zeer hoofd (een makkelijk en 
prettig leven)
om het leven komen (doodgaan)
uit het leven gegrepen (overgenomen uit de werkelijkheid) 
`Dit verhaal is uit het leven gegrepen.`
nooit van mijn leven (echt helemaal nooit) `Ik zal nooit van 
mijn leven naar een tropisch land gaan: veel te heet.`

2) alles wat binnen een bepaalde kring gebeurt
Voorbeelden: `bedrijfsleven`,
`het sociaal-economische leven`	
in het leven zitten (hoer zijn)

3) drukte en lawaai
Voorbeeld: `In een station is altijd veel leven.`	

II leven
werkw.
Uitspraak: ['lev?(n)]
Verbuigingen: leefde (verl.tijd enkelv.)
Verbuigingen: heeft geleefd (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen

1) (van mensen en dieren) lichamelijk en geestelijk functioneren 
tijdens je leven (1)
Voorbeelden: `De zwaargewonde man leeft nog.`,
`Mijn opa heeft negentig jaar geleefd.`	
Antoniem: dood zijn
Leef je nog? ()
leven en laten leven (tolerant zijn)
naar (iets) toe leven (je verheugen op (wat nog zal gebeuren)) 
`na een drukke tijd naar de vakantie toe leven`

2) (van niet-levende dingen) er zijn
Voorbeeld: `Welke ideeën leven er in jouw organisatie?`	
Synoniem: bestaan

Leven is een eigenschap van organismen die, naast hieronder nader uitgewerkte eigenschappen, 
in ieder geval de mogelijkheid hebben zich voort te planten.

Een gebruikelijke definitie van leven is de volgende;	

Leven is een open fysico-chemisch systeem dat door middel van uitwisseling van energie en materie 
met de omgeving en door een inwendig metabolisme in staat is om zich in stand te houden, te groeien, 
zich voort te planten en zich aan te passen aan veranderingen in de omgeving, zowel op korte 
(fysiologische en morfologische adaptatie) als op lange termijn (evolutie).

Leven staat enerzijds tegenover dood: een voorheen levend wezen dat zichzelf niet meer in stand heeft 
kunnen houden, en anderzijds tegenover levenloos: een voorwerp dat nooit leven heeft gekend.

Voor zover de definities. Ik ga even naar de volgende uitspraak:

De kracht van een spiegel.
Men neemt een spiegel en houdt die voor een persoon.
Men zal merken dat die persoon kwaad wordt op iedereen 
om deze spiegel heen.
Pas later beseft die persoon dat hij kwaad had moeten worden 
op die persoon die in die spiegel tevoorschijn kwam.

Wat heeft een spiegel te maken met het leven? 

Alles! We kijken dagelijks in een spiegel. Nee, niet die van onze badkamer of die van onze 
kledingskast. Maar de spiegel van het leven. Leven wat we zelf creëren, leven wat we zelf opbouwen 
en alsmaar afbreken.

Als men gaat beseffen dat alles om ons heen een reflectie is van ons binnenste, dan merkt men ook 
dat er gewerkt kan worden in en aan die reflecties. Nu is dat even gemakkelijk hier neergezet maar in 
de praktijk is het wel even iets anders. Niemand ziet graag zijn / haar werkelijke ik en niemand zit te 
wachten dat hij / zij zichzelf tegen gaat komen. Toch zien we duidelijk dat iedereen een eigen weg 
creëert en inslaat. Van kinds of aan worden we geduwd, getrokken en gewezen welke weg we moeten 
volgen. We worden dan zogenaamd ‘gevormd’. Velen volgen deze weg en lopen een heel scala van 
mogelijkheden af die men kan nemen. Maar elke keuze is een eigen keuze. 

Nu hoor ik u denken; en die mensen zonder eten in de meest onmogelijke delen van de wereld? 
Ook zij hebben een keuze en hebben zelf de keuze gemaakt om net daar, onder die omstandigheden 
te gaan leven. Ook het vroegtijdig sterven, een crimineel of junkie worden, zijn wegen die men zelf 
bepaalt. Als men in gaat zien dat er geen tijd is, ziet men ook dat er geen begin en geen einde is aan 
een leven. Met dat gegeven is het te verklaren waarom de mens zich ontwikkeld heeft tot wat hij nu is. 

Kinderen worden geboren maar ze hebben allemaal al vele keuzes gemaakt. Door de manipulatie van 
een systeem en hun scholen, lijkt het dat we geen kant opkunnen maar wat blijkt? Waarom zijn er weer 
anderen die zich totaal nergens aan storen en doen wat zij willen doen? De weg is jouw weg en jouw 
keuze. Die spiegel is alleen de reflectie van jou zelf en van niemand anders. 

Het grote probleem met die spiegel is dat heel veel mensen niet tegen de waarheid kunnen. Ze zijn 
bang om te zien wat de werkelijkheid is. 

Want wat is werkelijkheid? 

Dat mooie witte strand met een blauwe zee dat je zo graag wilt zien? Of is diezelfde plaats misschien 
wel een giftige plas vol ziektes en vergif? 

Wat wil je zien? 
Wat kun je zien?
 
Die laatste vraag is een belangrijke vraag in het geheel. Want wat men wil zien, is een sprookje waar 
alles koek en ei is en waar alles gaat zoals jij denkt via je verstand, en gepland hebt. Doch, als men in 
die spiegel kijkt, schrikt men. Ben ik dat? Is dat waar wat ik zie? Men wil niet zien en van dag één op 
deze aarde zijn we bezig om een onwerkelijke wereld te vormen die we angstvallig proberen vast te 
houden tot onze dood. 

Pijnlijk is het als men toch op een gegeven moment gaat inzien waar men de vele jaren aan 
gespendeerd heeft. Geld, macht en bezittingen die een energie zijn waar men niets mee kan doen. 
Je ziet dat je, al je tijd weggegooid hebt door ‘verkeerde’ wegen in te slaan. 

Nu schrijf ik verkeerde wegen maar eigenlijk is het jouw pad die jij gekozen hebt. Recht naar een doel 
gaan is een moeilijk begrip voor een mens. De mens zwalkt van links naar rechts, zit graag te wroeten 
in het verleden en in de toekomst. Zaken die domweg niet bestaan en die in een leven niet belangrijk 
zijn. Met het verleden is niets mee te beginnen, laat staan te veranderen. Deze energie heeft al zijn weg 
bewandeld en is niet even terug te draaien. Toekomst is iets wat men niet kan bepalen omdat er 
simpelweg geen tijd is. Toekomst zijn dromen, veronderstellingen en calculaties die gemaakt worden 
hoe het zou kunnen worden. 

Dus wat bepaalt onze weg? 

Ons eigen handelen, beslissen en ondernemen, op het moment wat ‘heden’ genoemd wordt. Dat is het 
moment dat zaken zouden kunnen veranderen of bepaald kunnen worden. Die energie-impuls is wat de 
weg direct bepaalt en ook op die manier verder gaat in het geheel. Elk impuls, elke energieprikkel is er 
een die weer andere plaatsen beïnvloedt.

Onze innerlijke spiegel laat zien wie en wat we nu zijn. Een spiegel die niet liegt en een spiegel die 
niets verbergt. Dan komen we op de aanschouwer, de kijker die voor deze spiegel staat. Zijn hersenen 
kraken en willen vele waarheden niet zien. Ze worden anders geïnterpreteerd en beelden vervagen of 
vervormen. De spiegel is in onze hersenen wazig als wij dat willen. We dwalen, we verloochenen en we 
zijn bang. Ja, bang want de waarheid om jouw eigen persoon is soms zwaar te accepteren. 

Dat zien we steeds meer in de huidige maatschappij, maar meer en meer mensen zichzelf alsmaar 
‘verbouwen’ en zich schuilen achter maskers, spuiten en optrekken. Dat is omdat ze alleen maar kijken 
naar een uiterlijke, niet wat er binnen gaande is. Vergeet niet de vele transformaties van het lichaam 
maar ook het verkrachten van het lichaam door zich piercings en velerlei vreemde objecten aan te 
meten. Deze zijn allemaal uiterlijke zaken. Vele mensen zien zichzelf anders dan dat ze werkelijk zijn. 
Het gaat zelfs zover dat ze zelfs van geslacht veranderen puur omdat ze een compleet ander beeld 
van zichzelf hebben. Doch deze zijn personen die zichzelf verloochenen en psychisch compleet een 
wrak zijn. Je bent wat je ziet maar veelal wil je dat niet zien, namelijk de ware kracht van het zijn in het 
leven. Want met dat gegeven ga je te werk in de complete energiewereld.

Vele malen heb ik als een soort test, mensen een spiegel voorgehouden. Niet om hun uiterlijk te laten 
zien maar om hun innerlijke. Altijd is er dezelfde reactie, namelijk dat het die ander is die de situatie 
zo maakt. Die ‘ander’ die zogenaamd in een leven wil inbreken of bepalen. Die ‘ander’ die het 
alsmaar gedaan heeft. Die persoon, die zichzelf anders ziet in die spiegel, geeft diegene die de 
spiegel voorhoudt de schuld voor deze handeling. 

Wat ziet die persoon werkelijk? 

De waarheid en de feiten vlak voor zijn neus. De energie die niet te verloochenen is. Bang als ze dan 
worden, worden er snel ‘andere’ bijgehaald maar al die anderen zijn zij zelf. Diegene die hen de 
spiegel voorhoudt, is de persoon die niet deugt en zal vrijwel altijd verstoten worden.

Dit experiment heb ik met vele mensen gedaan. Bij vreemden en ook bij familieleden, met altijd 
hetzelfde resultaat; een ruzie en geen contact meer. Pijnlijk? Nou ja, of eigenlijk nee. Want het zegt 
puur via de energieniale weg dat de mens erg afgedwaald is en niet meer zijn / haar eigen leven 
nastreeft. Als men de spiegel werkelijk kan verdragen, kan men duidelijk stellen dat die persoon weet 
wat er gaande is in een leven en weet wat zijn / haar rol is in het geheel. Als energie zijnde is er geen 
confrontatie wat men niet aan durft of hoeft te ontwijken, al zijn de situaties nog zo hard en nog zo 
zwaar te verwerken. Als mensen in de energiewereld werken is alles aan te pakken en niets is te zwaar. 

De innerlijke spiegel is een mooi gereedschap dat we als mens hebben om te kijken hoe en waar men 
staat in het leven. Duidelijk is dat de spiegel pijn doet als men zichzelf anders ziet dan wat er 
gereflecteerd wordt. Een leven is een hologram waar vele spiegels je voorgehouden worden en waar 
elk stukje een exacte kopie is van de ander. Als men al in dit gegeven gaat ontkennen en komedie gaat 
spelen, is er nog veel te overwinnen voor die persoon.

Men vergeet namelijk dat, dat hologram alsmaar terug komt. Als men dan niet de situatie kan 
accepteren en wat / wie er achter zit, zal men keer op keer in dezelfde situatie terechtkomen. Zo zien we 
dat er vele personen zijn die geen stap verder komen in hun leven omdat ze door ‘angst’ de realiteit niet 
willen zien. Door dat te ontkennen, merk je dat ze alsmaar in dezelfde ‘fout’ belanden en dat hun situatie 
over en over herhaald wordt. Dit allemaal zonder resultaat want men kijkt naar wat men in de uiterlijke 
spiegel ziet, niet wat er in de innerlijke spiegel gaande is.

Je eigen leven is, buiten via je eigen energie, dus ook te zien in die innerlijke spiegel. Maar willen we wel 
ons eigen leven zien? Zijn we zover dat we het aankunnen om onze eigen fouten te zien? Zijn we zover 
dat we doorhebben dat we alsmaar in herhalingen vallen? Vragen die we in het algemeen, allemaal met 
nee kunnen beantwoorden. Bij die mensen die het aankunnen en ‘zelfreflectie’ toepassen, zul je zien dat 
zij elke keer verder en verder komen. Ondertussen worden die mensen die wegdraaien van de 
werkelijkheid bozer en bozer omdat het die ander wel lukt en hen niet. 

Begint er een belletje te rinkelen?

Door niet jezelf te zijn, zoals je wel BEWUST gekozen hebt voor die plaats op de wereld in die 
hoedanigheid, is je leven zonder enig inhoud. Je bent wat en hoe je bent en daarmee zul je dat leven 
moeten doen. Operaties, make-up en vele verbouwingen kunnen je niet helpen. Het getuigt van je 
zwakheden en dwalingen in dat leven. De werkelijke winnaars, als ik het even zo mag noemen, zijn die 
personen die verdergaan zoals ze zijn. Zelfs al raken ze verlamd, verminkt of hebben ze gebreken, hoe 
en in welke vorm dan ook. Dat alles is er niet voor niets en heeft duidelijk een reden in dat grote 
energieveld. Die ware energierijke mensen zie je dan ook duidelijk hoger opkomen vanuit diverse 
hoeken. Geen benen en armen? Geen probleem, we laten zien dat we toch kunnen leven en 
meedraaien in het geheel. Verlamd, geen probleem zolang ik kan denken, helpt de techniek me wel 
om door te gaan. Pijn, nu wat zal dat, hebben we allemaal en het kan veel betekenen in de wereld 
van de energie. Alles is er zo, omdat het zo moet gaan en een duidelijke betekenis heeft. 

De natuur (energiewereld) heeft niet voor niets een kortstondig leven ingesteld of een lang leven. 
De natuur (energiewereld) laat niet voor niets zaken doorgaan of voor een geboorte afbreken. Al dat 
gemanipuleer met kinderen en met het door laten gaan van kansloze ongeborenen, is waar wij 
mensheid onder anderen aan ten onder gaan. Maar dit gaat om veel geld en om ego, om dan te laten 
zien dat het kind er wel komt. Na vele jaren hoor je hoe het verder is gegaan. Dan is het veelal een 
waar drama geworden of het stoffelijk lichaam is alsnog verdwenen van deze aarde. Het manipuleren 
van leven is erger dan een doodvonnis en daar doen velen aan mee, al is het maar voor hun eigen 
ego te strelen. 

Waarom kun je geen kinderen krijgen? 

Omdat het zo is en moet in de energiewereld! De energie bepaalt dat je verder moet met je eigen 
leven zonder kinderen. Als er dan toch kinderen komen via ‘kunstmatige inseminatie’ of via
‘draagmoeders’, lopen die vrijwel altijd zeker uit op gezondheidsfiasco’s of op egoproblemen van 
de ouders. Het is zoals het is en ‘acceptatie’ is een stap die we in het leven moeten nemen.
Leven is een bron; de 7.83 Mz. frequentie en een samenvoegsel van energie die de impuls gekregen 
heeft om een nieuwe ‘bron’ leven te creëren. Als men daaraan gaat sleutelen, zoals we nu doen, 
missen we het ware energieniale leven.

Nu we de spiegel voor ons gehad hebben en we hebben het hologram van het leven gezien, komen 
we op het punt van; wat is realiteit en wat is illusie.


Hoofdstuk 12


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.