Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Levenscirkel

"Het Energiniale leven, Levenscirkel"Levenscirkel - 11 - 


Het zien


Definitie van het ‘zien’. Gaan we er even websites en boeken over raadplegen.

zien: werkw.
Uitspraak: [zin]
Verbuigingen: zag (verl.tijd enkelv.)
Verbuigingen: heeft gezien (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen

1) waarnemen met je ogen
Voorbeelden: `een bril nodig hebben, omdat je minder goed 
gaat zien`,
`een programma gezien hebben op tv`	
Synoniem: kijken
het voor gezien houden (weggaan)
Ik zie je! () Synoniem: tot ziens
Mij niet gezien! ()
We zien wel. (we wachten maar af)
iets zien in... (verwachtingen hebben van (iets of iemand)) 
`Wat ziet hij toch in dat meisje?`

zien (werkwoord; zag, heeft gezien) 
het gezichtsvermogen hebben
waarnemen met het oog: (er is) niets (van) te zien; na twee 
jaar voorzitter te zijn geweest, had hij het wel gezien had hij 
er genoeg van; dat ziet de directeur (niet) graag vindt hij 
(niet) aangenaam; mij niet gezien daar begin ik niet aan
overleggen, oordelen: we zullen eens zien
(+ te) proberen, moeite doen: ik zal het zien te krijgen
een bep. beeld vertonen: het zag er zwart van de mensen was 
er zeer druk
(+ als) beschouwen: hij wordt gezien als een groot schrijver
We gaan even verder met het opzoeken van het woordje ‘Zien’.

Zien is het waarnemen van beelden. Zien kan hierbij duiden op het direct waarnemen van beelden uit 
de fysieke werkelijkheid met het gezichtsvermogen, maar ook op het indirect waarnemen van mentale 
beelden: denken of dromen. Het woord zien is afkomstig van het proto-Indo-Europees Chi. In het Latijn 
is daar scientia van afgeleid terwijl van het proto-Indo-Europees Ved (weten) het Latijnse woord voor 
zien komt: videre (en video).

Het directe ruimtelijk zien van beelden berust op het zien met beide ogen tegelijk. Door de afstand 
tussen beide ogen kunnen we diepte waarnemen. Zie Stereoscopie.

Via de pupil komen de beelden van buitenaf omgekeerd op het netvlies terecht, maar de hersenen 
zetten dit om in wat wij een normaal beeld noemen. (vergelijkbaar met het negatief in een camera).

Kijken is een bewuste en aandachtige vorm van direct zien. Dat wil zeggen dat de kijker weet wat 
hij ziet. Hij kan wat hij ziet zowel objectief als subjectief benoemen. Het gezegde: “Kijk, als je tekent 
zie je meer” geeft in dit verband duidelijk het verschil aan tussen ‘kijken’ en ‘zien’.

Ook onbewust direct zien is mogelijk. Dit treedt bijvoorbeeld op als een geoefend autorijder na een 
tijdje plotseling bemerkt dat hij onbewust een stuk is opgeschoten, zonder dat hij zich bewust was 
van de door hem waargenomen beelden van de afgelegde weg.

Het perifere zichtsveld is de zone buiten het centrale zichtsveld van het oog.

Nu stap ik meteen naar deze definitie; ‘direct waarnemen van beelden uit de fysieke werkelijkheid met 
het gezichtsvermogen, maar ook op het indirect waarnemen van mentale beelden’. Waar ook nog eens 
verder dit werd aangehaald; ‘Ook onbewust direct zien is mogelijk’.

Men kan hier alle kanten mee op en zelfs naar de kant van het zien. Maar het laatste gedeelte van de 
eerste zin is interessanter en wordt ook aangehaald in zin twee. Hier wordt meer gedoeld op dromen 
en beelden die niet tastbaar zijn. Er werd dan ook meteen de woorden ‘denken’ en ‘dromen’ gebruikt 
om dit te verklaren. De definitie van ‘zien’ van een ander woordenboek was veel voorzichtiger en bleef 
puur op het ‘zien’ van materie en de vaste vorm die daaraan vast zit.

Toch zie je dan weer dat er alsmaar middenwegen gezocht worden en dat de ene verklaring de ander
tegenwerkt of voorzichtiger aanpakt. Met het woordje ‘zien’ zien we dat heel goed en ben ik blij dat er 
de mogelijkheid bestaat in deze periode van ons leven, om verschillende informaties te winnen, buiten 
wat de vele organisaties ons geven. Omdat vele organisaties bewust ons een kant proberen te laten 
denken. Dat heb je met de vastgeroeste bedrijven en organisaties, die menen werkelijk de mens in 
hun handpalm te hebben. 

We gaan zeker nog verder op in, in de zwakheden en de manieren om deze zwakheden aan te pakken. 
Grote bedrijven en hun politiek evenals de zogenaamde leiders en hun ‘systeem’, hebben verschillende 
zwakheden waar ze geen antwoord op weten. Het klinkt vreemd want alles is beschreven en vastgelegd
in wetten en regels, maar toch zijn ze erg bang dat de gewone bevolking deze kracht door gaat krijgen.

Dit alles komt, omdat ze er alles aan doen om het woord ‘zien’ te omschrijven als een woord wat alleen 
op materie kan slaan. Terwijl zij zelf al zeer veel jaren proberen in sektes, geheime of duistere 
organisaties en leger dit ‘zien’ te ontrafelen. 

Zo worden mensen van wie men weet dat ze de kracht meester zijn, voor zogenaamd onderzoek 
opgepakt en onderzocht. Kelders vol aan informatie heeft men en dat, van baby’s tot zeer oudere toe 
onder de bevolking die al hun kennis tentoonstelden en waarbij alles mooi beschreven werd en 
uitgezocht. De kennis is er, de woorden zijn er en de bewijzen zijn er ook. Dat zien zij zelf ook en het
is ook meerdere malen vastgelegd. 

Wat zien we? 

Er wordt weer een programma opgestart en er worden miljarden in deze projecten gepompt. 
Na verloop van tijd is wat ze met hun eigen ogen gezien hebben, een flop geworden. Want wat blijkt, 
er missen nog wel wat oerdeeltjes in het geheel. Zaken die ‘simpel’ gedaan werden door de begaafde 
mensen en ook simpel werden verklaard, bleken niet zo ‘simpel’ te zijn. Iets werkt alsmaar tegen. 
Zelfs met al de knowhow die men heeft van wezens die niet direct van onze aarde zijn, weet men niet 
werkelijk om te gaan. De vorderingen gaan langzaam en zelfs veelal tergend doodlopend naar alle 
hoeken van het project. Weer een kennis waar men niet mee weet om te gaan en waar men het niet 
toe laat om mee te werken. 

Wat missen ze?

Simpel en dat is wat ik ook heer Miller schreef; u mist het gevoel en de energie achter de woorden die 
als een waterval uit uw mond komen. Woorden die we zien als geschreven letters, hebben in elke taal 
meerdere frequenties. Maar er is een betekenis waarmee maar zeer weinig mensen werkelijk 
rekening houden en dat is de taal die niet te zien is. Oude geschriften worden met bosjes vertaald en 
men meent af en toe de kern gevonden te hebben. En dan plotsklaps duikt er een totaal tegenstrijdig 
stukje op en wat alles weer in het ongewisse laat. We zien vele plaatjes en tekeningen maar het 
verbazendwekkende is, we interpreteren ze allemaal anders en ieder heeft een net iets ander verhaal.

We zien van alles maar we weten het gevoel niet op te pakken. Zeker in het zien van letters, cijfers en 
plaatjes schieten we veel tekort als het om gevoel gaat. Gevoel dat vertaald kan worden in frequenties 
die dan hun unieke wereld prijsgeven. Dat komt omdat we al geruime tijd leven in werelden van illusie, 
werelden die al lang gaande zijn en waar zelfs de grondleggers in verstrengeld zitten.

 Ik schreef eens dit en het bleek dat weinig mensen het begrepen:

‘In the world of illusion tomorrow is just another day’

Deze zin zegt veel en wat doen we ermee. Een glimlach of een belachelijk makerij of we gaan 
nadenken. Nu, ik kan je zeggen dat maar weinig mensen werkelijk interesse hebben wat er met hen 
en het geheel gaande is. Dat komt omdat hun ‘leven’ niets meer is dan een plaats in de werelden van 
illusie. 

Kijk naar de dromen van de hedendaagse jeugd en de volwassenen die menen achter het grote geld 
en de vele materialistische zaken te moeten gaan. De huidige jeugd en volwassenen zijn grotendeels 
gerelateerd aan een energie die materie creëert, materie zoals zij dat zien. Zelden, zeer zelden ziet of 
hoort men weleens een woord wat met het leven te maken heeft. Dat vindt men ook terug in de 
energieën van de vele wezens op deze aarde. 

Laten we maar eens het woordje ‘leven’ gaan belichten en we gaan zeker nog terugkomen op het zien 
en het voelen van woorden en plaatjes.


Hoofdstuk 11


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.