Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Levenscirkel

"Het Energiniale leven, Levenscirkel"Levenscirkel - 10 - 


Leegte


Definitie:

leeg•te (de; v) 
lege ruimte: de leegte in zijn hart onvoldaanheid
(meervoud: leegten, leegtes) lege plek

de leegte
zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak: [‘lext?]
Verbuigingen: leegte|s, leegte|n (meerv.)

plaats waar niets is
Voorbeeld: `een leegte opvullen`	
Synoniemen: leemte, gat
een leegte achterlaten 	(gemist worden)

Leegte
de leegte zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:  [‘lext?] Verbuigingen:  		
leegte|s, leegte|n (meerv.) plaats waar niets is Voorbeeld:`een leegte opvullen`Synoniemen: 
leemte, gat een leegte achterlaten (gemist worden) ...

Leegte
Leegte is de afwezigheid van al het andere. Binnen verschillende religies en in de fysica wordt 
deze term specifiek 
gebruikt. == Mythologie == In verschillende oude mythologieën wordt het begrip leegte aangewend 
om het begin van 
de kosmische wereld aan te geven. Zo spreekt de oude Noordse mythologie die voor het christendom 
in de noordelijke helft

LEEGTE
1) Een grote onvoldaanheid 2) Een grote onvoldaanheid (crypt.) 
3) Gat 4) Gemis 5) Glop 6) Gaping 7) Hiaat 8) Holle ruimte 
9) Holte 10) Het niet gevuld zijn 11) Het niet-gevuld zijn 
12) Het niet-vol zijn 13) IJdelheid 14) Inhoudsloosheid 
15) IJlte 16) Ledigheid 17) Leemte 18) Leegheid 
19) Ledige ruimte 20) Loze ruimte 21) Lacune 22) Lege ruimte 23)

Ik wil beginnen met deze uitspraak;

First time in life scientist are agree; 
“The universe is almost empty”.
Our world is almost empty and 
so we can work with all that “empty space”!
So let we start and change the negative energy.

Verder zien we bij de vele definities hierboven, dat leegte dus simpel niets is en dat er zelfs 
23 definities in een puzzelwoordenboek staan over dat simpel woordje. Men komt er werkelijk niet 
uit en er wordt weldegelijk van de ene verklaring naar de andere overgegaan. Met dit woordje zien 
we duidelijk dat de huidige wereld niets weet te doen met onze leegte. Een leegte die wel dubbel zo 
intens is en dubbel meer gevuld is dan onze zichtbare ruimtes.

Zolang als deze tegenstrijdigheden gaande zijn, kunnen velen niet de weg vinden naar de energie die 
achter dit geheel zit. Dat lijkt juist de bedoeling van de huidige maatschappij die gebaseerd is op 
leugens en ons probeert af te leiden van de ware kennis door ons te overladen met onzinnige 
informatie, met feesten, muziek en sporten.

Dat bleek toen ik in februari 2013 onze lokale autoriteiten in de persoon van heer Hodge (minister 
president), Heer Wiels (huidige leider), Heer Schotte (oppositie) en enkele personen die nauw 
betrokken zijn bij de absolute top van het eiland, een brief schreef over de grote veranderingen die 
gebeurd zijn in het einde van het jaar 2012. Statuut, wetten , copyrights en contracten zijn al ruim één 
jaar niet meer geldig wereldwijd. Ik maakte hen er op attent dat één persoon per direct al deze mensen 
af kan laten zetten en zelfs op kan laten sluiten! 

Weinig personen reageerden, alles werd doodgezwegen. Het was wereldwijd duidelijk dat Amerika 
bijvoorbeeld al niet meer bestond en dat er een nieuwe constitutie was geschreven. Hawaï, China, 
Australië en Engeland zijn ook naarstig hun zaken aan het regelen want de wet is er niet meer en de 
overeenkomsten zijn vervallen. Wij mogen het niet weten maar de wereld heeft een zeer grote turn 
gemaakt in het jaar 2012. Iedereen werd met valse informatie overdonderd dat er oorlogen en 
natuurrampen zouden komen maar wat er werkelijk gebeurde, en dat is bevestigd door twee zeer 
hoog geplaatste internationale masons, dat de wereld en zijn contracten niet meer bestaan in de 
oude vorm. Amerika heet ‘Verenigd Amerika’ en daar zit Canada en Mexico bij ingesloten. Bij de 
bloedbanden met Engeland (net zoals Nederland) zijn er nieuwe overeenkomsten geschreven.

Onze lokale leiders reageerden niet. Het was net zoals in het woord ‘niets’. We zien of horen toch niets 
dus er is niets aan de hand. Het niets (geen reactie) is dus duidelijk iets, en deze iets wordt gezien in 
de maatschappij als zijnde niets. Wat kan men met ‘niets’ of ‘leegte’ doen als men er niet mee weet
te werken? 

Hoe naïef kan men de mensen houden?

Ondertussen is er veel gaande in deze tijd. Wereldleiders verdwijnen van het toneel. Koningin Beatrix 
en Paus Benedict XVI stopten zonder duidelijke redenen en men ziet dat grote zakenlui maar ook 
oude politici zich totaal terugtrekken van het toneel. Het is echt niet een toeval en er zullen nog meer 
verrassingen komen. De ommedraai is in een versneld tempo gaande en voor men het weet is alles 
op zijn plaats zoals het draaiboek al aangaf. 

Zoals ik al eerder aanhaalde, verklaarde dus de Duitse president Joachim Gauck dat men in Europa 
meer Engels moest gaan praten. Het is niet vreemd als men weet wat er hier achter zit. De nieuwe 
‘Syntax Grammar’ is in het bezit van één man, een 92 graads mason en die is drukdoende de wereld 
op zijn kop te zetten. We gaan later hier verder op in.
 
Gaan we even verder van het ‘niets’ / ‘leegte’ 
naar ons totaal universum

Het universum is grotendeels opgebouwd uit, wat wij mensen menen, ‘niets’, ‘leegte’. We zien het 
‘niets’ niet alleen tussen de planetenstelsels en het gehele universum. Maar we zien het niets ook 
tussen jou en mij, in ons lichaam maar ook in de kleinste deeltjes die we nu zien door onze 
microscopen. Tussen alles is een ‘niets’ en wat we zien en wat we herkennen, begeeft zich in een 
niets. Hoe ver we in het universum ook kijken en hoe diep we met de microscoop ook gaan, het niets 
heeft altijd het overwicht in wat we waarnemen. 

Maar in het ‘niets’ zien we dat er zeer veel gaande is. We gaan daarom nu naar de andere kant van 
de menselijke wereld en laten zien waar we werkelijk mee bezig zijn. We gaan dan zien dat er 
weldegelijk veel gaande is in dat ‘niets’. Ik wil beginnen met dit stukje wat op internet opdook en ik 
helaas de herkomst niet van kon achterhalen.

- Electra onze ziekmaker

Met elektroallergie of elektrosensitiviteit wordt een overgevoeligheid voor elektromagnetische 
straling bedoeld. Er wordt meestal een onderscheid gemaakt tussen hoogfrequente radiostraling 
zoals gebruikt wordt bij radars, mobiele telefoons, microgolven en laagfrequente straling die door 
gloeilampen en hoogspanningsleidingen worden uitgezonden. Als verzamelnaam voor deze straling 
wordt wel de term elektrosmog gehanteerd die een analogie suggereert met schadelijke luchtvervuiling.

De medische wetenschap ziet elektroallergie als een psychosomatische aandoening. 
Natuurwetenschappelijk kan niet verklaard worden hoe de relatief geringe energie in de straling 
dergelijke effecten zou kunnen veroorzaken.

Omdat elektroallergie een psychosomatische aandoening is, is het niet te behandelen of te genezen 
met medicijnen. Het leven voor andere elektroallergische personen kan alleen draaglijk worden indien 
ze hun leefomgeving ‘opschonen’, dat wil zeggen het verwijderen van de elektrische apparatuur die 
de overgevoeligheid veroorzaakt of het gebruik van afschermmiddelen.

De aan elektroallergie toegeschreven symptomen variëren van jeuk, duizeligheid en hoofdpijn tot 
huiduitslag, vermoeidheid en slapeloosheid. Elektroallergie zou ook samenhangen met meervoudige 
chemische overgevoeligheid (MCS). Het mogelijke mechanisme voor het ontstaan van deze 
aandoening is klassieke conditionering.

De Raad van Europa stelt in een rapport uit 2011 dat kinderen door elektromagnetische golven uit 
wifi en mobiele telefoons mogelijk worden blootgesteld aan gezondheidsrisico’s, ook wanneer het 
gaat om stralingsniveaus die onder de huidige drempels liggen. De Raad pleit daarom voor een 
aantal veiligheidsmaatregelen tot er meer sluitend onderzoek is rond de gevaren van gsm- en 
wifistralen en pleit om deze reden voor een verbod op mobiele telefoons, wifinetwerken en DECT-
telefoons in klaslokalen. Verder moet er onderzoek komen naar veiligere antennes en telefoons, en 
moet duidelijk worden aangegeven wanneer een toestel elektromagnetische straling uitzendt en wat 
de gezondheidsrisico’s daarvan kunnen zijn.

Na dit gelezen te hebben, is duidelijk dat er in het ‘niets’ veel afspeelt. We praten hier dan alleen nog 
maar over ‘elektriciteit’ en dan hebben we het nog niet over de vele frequenties, stralingen van onder 
andere telefoons, maar ook wat er in onze lucht afspeelt die we inademen. Maar buiten dat alles weten 
we ook nog niet wat er in dat zogenaamde ‘lege gedeelte’ van het universum afspeelt. 
We concentreerden ons altijd op het tastbare en wat te berekenen viel. We durfden ons niet in te laten 
over alles wat we tegen kwamen in het niets, laat staan dat we gingen kijken wat er werkelijk gaande 
is in dat zelfde niets. We zeggen dan ook, dat men zich bewust afsloot van wat men niet kende en niet 
wilde kennen.

Ik schreef al eerder in dit boek dat de massa van het ‘niets’ bijna het dubbele is van het ‘iets’ wat we 
wel zien, wel voelen en wel herkennen als zijnde iets. Dat zette me aan het denken want ‘zien’ wij het, 
als eenvoudig wezen wat de mens is, misschien verkeerd? Wat als het ‘niets’ veel machtiger is en 
misschien wel meerdere sporen van leven heeft dan dat wij vermoeden. 

Het is mooi te weten dat het steeds duidelijker gaat worden dat er in het ‘niets’ veel meer gaande is 
dan wat wij in het ‘iets’ zien en meemaken. Een voorbeeld; Lang geleden lanceerde ik deze gedachte:

‘Thoughts can change the structure of water.
What can thoughts do with our body,
our body made of over 70% of water?’

We zagen dat Dr. Masaru Emoto diverse filmpjes maar ook vele foto’s de wereld in heeft gestuurd 
over wat emoties en simpele boodschappen naar water toe, het water kunnen veranderen. 
Door simpel goed of kwaad te denken over het water, oftewel positieve of negatieve boodschappen 
naar helder bronwater te sturen, veranderde de structuur van het water wat hij dan op de gevoelige 
plaat vast legde. Water veranderde door een gedachte maar ook door diverse golven die uitgezonden 
werden door de mens. Het water veranderde ook door een negatieve boodschap in de vorm van een 
geschreven boodschap geplakt op het flesje zuiver water. Dus zelfs het geschrevene wat ook een 
energie is, veranderde een structuur. 

Zo komen we weer op het ‘niets’. Want bij een paar geschreven woorden op een briefje, wat letters zijn 
vastgezet op een papiertje, reageerde het water ook. Buiten dat, reageerde het water ook nog eens op 
negatieve gedachten. Geluidsgolven maar ook frequenties waren ook een bron waar men zag dat het 
water zich aanpaste. Tussen de fles water en de gedachte zat niets volgens menselijke begrippen 
en wetten.

Hetzelfde hebben we gezien met verschillende potjes rijst waar dagen lang positieve en negatieve 
energie naar gestuurd werd. De negatief gebombardeerde rijst bedierf. De rijst die positief benaderd 
werd was na veel maanden nog gewoon te eten.

In het ‘niets’ is duidelijk wat gaande. We zien dat het ‘niets’ overladen is aan energie wat we ook 
frequenties kunnen noemen. Daarnaast heeft het bijna de dubbele massa ten opzichte van materie en 
is tot vele zaken toe in staat, als men de juiste energie weet aan te spreken. Een ding is mij, in mijn 
onderzoeken naar het ‘niets’, duidelijk geworden. En dat is, dat juist het niets veel meer bevat dan 
het iets! Wij mensen denken te leven van de zaken die we zien en tastbaar zijn om ons heen.

Maar wat zien we werkelijk?
Wat speelt er werkelijk af om ons heen?


Hoofdstuk 10


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.