Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


Levenscirkel

"Het Energiniale leven, Levenscirkel"Levenscirkel - 1 - 


Waarom dit boek


Ik kwam een tijd geleden een man op mijn pad die kennelijk ook zijn leven lang al bezig was met 
de vraag van het leven en zijn gedrevenheid om deze vraag op te lossen. Ik zag de documentaire 
‘Black (W)hole’ en zijn naam is Nassim Haramein. Buiten die video van hem heb ik nog wat ander 
video’s gezien en boeken gelezen van mensen die via de vrij nieuwe wetenschap 
‘Kwantummechanica’ zaken proberen te verklaren. 

Mensen als Steiner, Timmers, Melchizedek en Peale die veel geld maken met het verkondigen 
van hun woord. Maar ook vele organisaties maken kapitalen om mensen maar te overtuigen dat 
hun woord de beste weg is. Bijvoorbeeld ‘Project Camalot’ of ‘Zeitgeist’. De laatste is een 
organisatie die zelfs verder gaat en beweert dat geld waardeloos is maar ondertussen wel 
donaties vraagt voor hun project! Valt dat te rijmen? Nee, en daarom ook zeer twijfelachtig met 
waar zij mee bezig zijn.

We hebben ook mensen zoals Bob Dean en David Wynn Miller die beiden mason zijn en het is 
duidelijk dat zij het project Camalot controleren en infiltreren. Project Camalot moet ons informatie 
verstrekken over wat er achter de schermen gebeurt maar, deze heren weten dit werkelijk mooi 
af te kappen en dan bijvoorbeeld de ‘New World Order’ goed te praten. David Wynn Miller gaat 
zelfs heel ver en is wereldwijd alle rechters, contracten en overeenkomsten ongeldig aan het maken 
om dan alles weer onder te brengen in die ene wereld. Je zult later in dit boek nog meer 
daarover lezen.

Maar even terugkomen op de beweringen van Nassim Haramein. Deze man is gedreven door de 
puzzel van het leven en het is mooi te zien hoe hij de moderne wetenschap weet te koppelen aan 
de conservatieve wetenschap. Een beetje schuchter komt hij met een theorie die de oplossing en 
antwoord is op de relativiteitstheorieën van Einstein. En hij weet met wat verklaringen zo ver te 
komen dat het ene in het andere past. Doch we zagen nog meer, want even leek het erop dat we 
een doorbraak te horen zouden krijgen wat betreft tijd, afstand en het geheel. Helaas, daar bleef 
heer Haramein steken. Hij ging door op zijn meest belangrijke theorie die mensen aan het denken 
zette en dat is ‘dat juist het niets, iets is’.

Het niets is iets!

De meest belangrijke stelling waar we nu uitvoerig over gaan praten. Met deze stelling is de 
levenscirkel namelijk aardig compleet te maken. We hebben veel meer ‘niets’ om ons heen dan dat 
we ‘iets’ om ons heen hebben. We kunnen al het ‘iets’ in een relatief kleine ruimte proppen en dan blijft 
er zeer veel ‘niets’ over. Heer Haramein had hier een punt waar ik al enkele jaren geleden over schreef, 
bijvoorbeeld in het boek ‘World of positive energy’ waar ik al aanhaalde dat juist de ruimte om ons 
heen meer is dan de zaken die we met het blote oog kunnen zien en aan kunnen raken. Het zwarte 
om ons heen in de ruimte heeft een zwaardere kracht dan de zichtbare sterren, planeten en stelsels. 
En vele stelsels hebben zo’n ‘zwart gat’ en wat men aanneemt dat, dat het middelpunt is van dat stelsel.

Met deze theorie en zijn bewijzen was ik even blij te horen dat dus nu wetenschappelijk bewezen is, 
dat juist het niet zichtbare (niets) en het zwarte om ons heen meer aan energie bevatten dan wat we 
in werkelijkheid zien (het tastbare, iets). In de energiewereld is het een gewoon gegeven dat overal 
energie is. Maar dat juist zwarte gaten meer energie zouden hebben dan een geheel stelsel, was even 
een heel andere kijk. Maar dat je wel kunt zien in de energiewereld waarmee ik me bezig houd.

Ik ben verder doorgegaan met dat gegeven en al snel bleek dat de theorie op zich niet gek is, maar 
dat ook heer Haramein zich beroept op een oude theorie van Einstein. Einstein is nog steeds uitgegaan 
van afstand, tijd en object en daar gaat de wetenschap alsmaar de fout mee in. 

Object is wat de mens ziet in zijn / haar wereld maar wil niet zeggen dat een ander wezen het object ook 
op die manier ziet! 

Afstand is gekoppeld aan tijd en tijd is er niet in de vorm zoals de mens het vertaald heeft. Hoe ik daar 
op kom is heel simpel en zal ik nog uitvoerig op ingaan. 

Aangezien heer Haramein deze zaken mee liet lopen in zijn berekeningen, bleek dus dat een zwart gat 
de geweldige kracht bezit en dat in elk stelsel alles om dat zwarte gat heen gebouwd moet zijn. 

Okay, zover even de verklaringen van heer Haramein en we gaan in dit boek even gewoon op een 
simpele manier zaken op een rijtje zetten. Ik ga dat niet doen als een wetenschapper want dat ben ik niet. 
Ik heb geen zwaar academische studies gevolgd en heb geen titels. Ik ga dat ook niet doen als een 
‘zwever’ of ‘spiritueel’ persoon die met vreemde onverklaarbare wezens komt. Ik ga het verklaren zoals 
ik het zie en doorkrijg van de energiewereld waarin ik leef.

Deze energiewereld is de levenslijn en de bron van elk leven en zoals ik al in de vorige boeken beschreef; 
het energieniale leven kent geen grenzen. Dit is ook bevestigd door heer Dean en meerdere personen uit 
onze wereld als een totale energiewereld zien. Al proberen ze het alsmaar te beschrijven in moeilijke taal 
of wordt er gebruikgemaakt van buitenaardse wezens. Dat is omdat ze bang zijn om de zogenaamde bron 
vrij te geven. 

Nu is er bij mijn eerste boeken hierover al snel de stempel ‘spiritueel’ opgeplakt omdat de theorie en de 
praktijk niet te rijmen waren. Zeker niet met de huidige wetenschap en ons manier van leven. We weten 
allemaal dat we o zo snel zijn in stempels zetten. En wij zijn o zo snel om mensen die een andere manier 
van leven en denken hebben, te plaatsen onder zweverige labels. Doch bij het laatste boek ‘Zelfgenezing’ 
werd al meer gekeken wat er nu misschien weleens waar kon zijn. 

Het boek ‘Zelfgenezing’ beschrijft een manier van leven waarbij men niet ziek hoeft te zijn en waar men 
zaken als aids, kanker, suiker en andere zaken zelf aan kunt pakken. Dat allemaal met het gebruikmaken 
van je eigen energie en het geloof in jezelf en de weg die zich gaat openen. 

Doch het is nog steeds moeilijk in de huidige maatschappij als mensen met andere gedachtes komen en 
als mensen zaken aandragen die dwars liggen op dat wat al honderden jaren, soms duizenden jaren, 
beweerd is door mensen die niet beter willen weten. Als kanker al vanaf het begin genezen kan worden 
dan is het diezelfde maatschappij die dit tegenhoudt omdat veel geld achter elke ziekte schuilt. Kanker is 
te genezen vanaf rond 1900 en door de indianen al zelfs eeuwen lang. Van Aids zijn ook al vele gevallen 
van genezing bekend. Zo zijn we dus in een wereld beland waar geld en materie boven gezondheid staan 
maar waar geld ook de wetenschap bepaalt!

Als men vastgeroeste theorieën gaat aanvallen is men bij wijze van spreken al ten dode opgeschreven. 
Dat heeft het gevolg dat, bij onder andere heer Haramein en vele wetenschappers, er voorzichtig 
omgesprongen moet worden met het koppelen van hun theorieën aan de nieuwe wetenschap. Dat houdt 
hen veelal tegen om met de werkelijke cijfers te komen en te laten zien dat oudere wetenschappers niet 
verder konden omdat hun monden gesnoerd werden. Gesnoerd door die firma’s die het geld betaalden 
voor het onderzoek. Ook Einstein en zijn vele collega’s zijn op latere leeftijd voor ‘gek’ verklaard of netjes 
geschreven ‘dolgedraaid’ omdat ook zij erachter kwamen dat er ‘meer’ was dan wat zij becijferden en 
publiceerden.

Heer Haramein maar ook heer Dean laten meerdere malen doorschemeren dat er vanuit de oudheid 
zaken bekend zijn die we nu niet meer weten (veelal vernietigd) maar dat in die oudheid wel sporen 
nagelaten zijn waar we bepaalde krachten terug kunnen vinden. Dat we die krachten nu niet mogen 
aanspreken is duidelijk, want angstvallig worden plaatsen dichtgemetseld, geheim gehouden of zelfs 
vernietigd. We hebben plaatsen waarvan men weet dat er meer te vinden is dan een paar oude 
gebouwen opgetrokken van steen. Er zijn geschriften die door geloven en door vele kerken en masons
achtergehouden worden, omdat ze het geloof of hun kracht aan zouden tasten, maar ook dat deze de 
mensheid te wijs zouden kunnen maken. Maar ondanks dat, zijn er mensen die achter zaken komen en 
daardoor de puzzel duidelijk is geworden. Mensen die niet zoeken in een verleden maar bezig zijn met 
een heden. Mensen die weten dat we allemaal deze krachten bezitten doch, er wordt door de huidige 
maatschappij alles aan gedaan om die tegen te werken. 

Het is niets anders dan dat wij als mens sterk onderdrukt worden in ons kunnen. We moeten presteren 
bij een baas, doch we presteren totaal niets in ons dagelijks leven. Dat is duidelijk te lezen in het boek 
‘Zelfgenezing’ waar de gevolgen en oorzaken beschreven staan. Maar, we gaan verder achteruit want we 
worden tegengehouden, niet door de grote kracht van het leven maar door de kracht van een huidige 
maatschappij die o zo bang is dat we onze krachten gaan herwinnen. Daarom worden mensen voor 
gek verklaard, ze verdwijnen of ze worden overal waar hun boodschap opduikt, verbannen. 

Bijvoorbeeld een Wikipedia wat dan zogenaamd een objectief losstaand medium is maar waar mensen 
zoals Haramein niet voorkomen omdat hij een zogenaamde zwendelaar is! Maar ook verder op internet 
waar veelal zaken in het vergetelhoekje geplaatst worden en websites verdwijnen die te kritisch zijn. 
Dat, om maar niet een te groot bereik te hebben en op die manier veel mensen te kunnen informeren.

Grote namen als J.F. Kennedy, Michael Jackson, Prinses Diana, Luther King, John Lennon, Bob Marly, 
Bruce Lee, Tupac en ga zo maar door, verdwenen de dag dat zij te veel naar buiten brachten.
Men schroomt niet om mensen in een eeuwig leven te werken, puur om de kracht te beschermen die 
degene die hogerop zit, meent te bezitten. We praten hier niet over de energieniale kracht want die kan 
niet negatief gebruikt worden. Dit is gewoon het terroriseren van het menselijk ras.

In de energiewereld is alles mogelijk en is energie niet tegen te houden door welke macht dan ook. 
Theorieën en bewijzen blijven opduiken en die mensen die klaar zijn om ermee te werken, zullen deze 
gegevens allemaal op hun pad krijgen die ze nodig hebben. Ze zullen door deze positieve kracht zelfs 
boven de 102 graad mason staan of welke macht dan ook van welk ras en welk levend wezen op aarde. 
Als men energieniaal bezig is, is er geen beperking en maakt de plaats in het universum niet uit. 
We gaan dit nog uitvoerig bespreken.

Maar goed, we weten ondertussen wat er allemaal met ons gebeurt en waar men mee bezig is. 
Nogmaals, mocht je dat nog niet weten, lees dan mijn 3 voorgaande boeken over de vele zaken in onze 
huidige maatschappij. We gaan in dit boek verder met de wereld van het energieniale leven.


Hoofdstuk 1


NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.