Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

 

 

Het Energiniale leven "Het lang verborgen geheim"


			
8-27 Sociaal, politiek, economisch en religieus leven in de binnenste wereld 

De gesproken en geschreven taal van de Binnenwereld Atturians in hun hoofdstad Shambala, 
van waaruit professor Haammaan via een IJslands paspoort naar de VS emigreerde, is het 
oorspronkelijke Sanscriet. Hun vlag is oranje met zwarte letters onder een wapenschild, 
waaronder de legende “Peace with Honor” staat, die een einde maakt aan een oorlog zonder 
zich over te geven. 

Hun Sanscrit-alfabet bevat 38 letters, waarvan vele in dubbele vorm, zoals AA, CC, 00, enz. 
Deze dubbele letters worden alleen gebruikt in echte zelfstandige naamwoorden zoals 
personen, steden, Aarpo, Baacco, Winnaabbaago, Saapraanoo, Jaapanno, Cannaggo. In 
woordconstructie worden vaak ook twee woorden samengevoegd en als één woord 
uitgesproken. Bij interpunctie wordt één vraagteken ondersteboven geplaatst voor een 
ondervragingszin en een normaal, rechtopstaand vraagteken volgt dan de zin. 
Het land van meer dan 300 miljoen mensen wordt bediend door kleurentelevisie. Kranten 
zijn kleiner dan de onze en bevatten weinig reclame vanwege het tekort aan pulphout. 
De thuisstad van professor Haammaan is de hoofdstad van Atturias, Shamballa, gelegen 
op het continent Agharta, met enkele miljoenen inwoners. 

De stad (net als de natie) wordt bediend door het luchtvervoer met andere grootstedelijke 
centra (d.w.z. magnetisch aangedreven vaartuigen die in hun bezit zijn sinds hun 
voorvaderen van Venus kwamen). Het vervoer over de weg gaat via spoorwegen die op 
luchtkussens rijden in plaats van op rails. (De Japanners zijn momenteel met deze 
methode aan het experimenteren.) Het meeste grondverkeer vindt plaats met vierwielers 
en bussen, die beide hoofdzakelijk elektrische energie als motivatiebron gebruiken. De 
elektrische stopcontacten bevinden zich op afstanden van 25 mijl langs de weg, vanwaar 
gratis een nieuwe lading van drie minuten wordt getrokken, die een rijbereik van 100 mijl 
kan bieden. De radiogolven die van de remitting source naar elk energiedepot worden 
gestuurd, leveren de elektrische energie, waarbij de remitting sources zonne-, hydro-
elektrische en kernfusie zijn. Er wordt ook gebruik gemaakt van gratis energie, 
magnetische voertuigen. 

Professor Haammaan werd gevraagd om kort hun immigratiesysteem te beschrijven, 
gevolgd door hun monetair beleid. Wat immigratie betreft, legde hij uit dat er geen visa 
tussen landen in de Binnenwereld bestaan en dat internationale reizen onbeperkt zijn, 
hoewel elk land zeer isolationistisch is in zijn visie en niet afhankelijk is van een politiek 
orgaan van de Verenigde Naties zoals dat bovengronds wordt uitgeoefend. Wanneer 
een buitenlandse reiziger een ander land bezoekt, tekent hij/zij gewoon een kaartje bij 
binnenkomst en zegt hij/zij ermee in te stemmen dat hij/zij zich aan de wetten van het 
land dat hij/zij bezoekt zal houden. Aangezien alle munten en papiergeld volgens de 
internationale monetaire normen met goud kunnen worden ingewisseld, kunnen 
reizigers hun eigen geld inwisselen voor het geld van het gastland. Voortbordurend op 
geld voegde Haammaan eraan toe: 

“Zoals je hierboven zegt: ‘Liefde voor geld is de wortel van alle kwaad’. Daarom staan 
wij het oppotten van geld niet toe. Het moet worden uitgegeven voor onmiddellijke 
behoeften. Om hamsteren te voorkomen, wordt ons papiergeld jaarlijks teruggeroepen 
en worden er nieuwe genummerde vervolgverhalen uitgegeven. Het hamsteren brengt 
de hebzuchtige persoon 30 jaar in de gevangenis, maar het spaargeld wordt niet met 
de mantel der liefde in een bank bewaard. We gebruiken ook munten om te ruilen, 
waarvan de inhoud van goud of zilver 70 procent is en die van de legering 30 procent. 
“De reden voor de harde anti-schatwetgeving is dat als er geld in omloop wordt 
gehouden (wat onze banken doen met spaargeld van mensen tegen een lage rente), 
kapitaalprojecten in de particuliere, bedrijfs- en overheidssector volledige 
werkgelegenheid bieden. Een van de problemen hierboven is dat zoveel van de rijkdom 
die door de jaren of eeuwen heen door bepaalde groepen is opgebouwd, uit de 
circulatie wordt gehouden en verborgen wordt gehouden in particuliere banken of kluizen.
 In dergelijke gevallen is dat ingehouden geld (meestal goud) een vorm van macht die 
schadelijk is en vaak gebruikt wordt als machtsbasis om sectoren van de gehele 
samenleving te beïnvloeden. Ik ben er zeker van dat u op de hoogte bent van vele 
voorbeelden van dit misbruik door zulke machtige controlegroepen.” 
“Onze centrale overheidsschatkist bezit al ons goud ter ondersteuning van de munt van 
het rijk, dat is het gevestigde beleid van elk land hieronder. Een groot deel van onze 
eigen goudreserves werd uit het oude Atlantis weggehaald.” 

“Ons numeriek systeem is wat u noemt Romeinse cijfers en het Algebraïsche systeem, 
geen van beide namen is historisch correct. Ons systeem van nummering is meer 
gerelateerd aan uw Britse en Amerikaanse methoden. We gebruiken het decimale 
systeem niet en ik voorspel dat het hier binnen 100 jaar zal worden weggegooid. 
Sommige van onze meeteenheden zijn als volgt: 1 kwataal = 1 mijl *** 1 qqquttall = 1 inch 
*** 1 quntall = 1 voet *** 1 vartall = 32 inch (gelijk aan de Britse yard van 36 inch) *** 
16 quntalls = 1 ketting. De gemiddelde breedte van de weg eronder in Atturraas is 3 
kettingen en een steegje is 1 ketting breed. (Haammaan zei dat hun innerlijke wereld 
23.000 kwatalen in omtrek is en het is 7 Vi (zeven en een half) duizend kwatalen van Pool 
tot Pool.)” 

De kalender die in de hele Binnenwereld wordt gebruikt is gebaseerd op een jaar van 
360 dagen, elke maand met 30 dagen. De vijf resterende dagen aan het eind van het jaar 
worden door de mensen “de einddagen van het jaar” genoemd, waarin alle niet-essentiële 
werk stopt. Baby’s geboren op deze dagen zijn geboren officieel op 1 januari volgend. 
Al duizenden jaren wordt de bovenstaande kalendertijd hieronder gevolgd. 

Heeft u specifieke ideeën over werkgelegenheid? 

“Afhankelijk van de technische of academische vaardigheden zijn afgestudeerden van de 
lagere school of hogeschool al vooraf getest (zoals in Bodland) om hun carrière te bepalen. 
We hebben geen pensioenwetgeving, maar beperkt of deeltijds werk is de norm in de hele 
binnenwereld in latere jaren. Het is aan de man of vrouw. Bepaalde functiecategorieën 
worden geschikter geacht voor vrouwen die niet worden aangemoedigd om mee te dingen 
naar bepaalde mannelijke banen en vice versa. 

“Ons medisch onderzoek heeft de meeste ziekten overwonnen, waaronder alle vormen van 
kanker en artritis door middel van voor- of na-detectie. De mensen raken nog steeds 
gewond door een verscheidenheid aan ongelukken. Noodmaatregelen om botten te 
herstellen en de huid te vervangen behoren tot de geavanceerde medische praktijken. Zo 
wordt bijvoorbeeld een synthetische huid die gebruikt wordt bij enten of plastische chirurgie 
als gevolg van ernstige wonden of zwervers eenvoudigweg gesneden van een rol stof op 
dezelfde manier als plastic papier of aluminiumfolie voor huishoudelijk gebruik in de 
Verenigde Staten wordt verwijderd. 

“Geplaatst over het verbrande of zieke gebied, onder steriele omstandigheden, samen met 
een speciale helende gel, neemt de synthetische transplantaat onmiddellijk naar de 
huidzone om te worden herbouwd. Het gebruik ervan maakt plastische chirurgie veel 
gemakkelijker en sneller.

“Amputaties zijn uiterst zeldzaam, omdat verbrijzelde ledematen onmiddellijk worden 
hersteld met synthetisch bot dat snel wordt geaccepteerd door het natuurlijke bot dat wordt 
gerepareerd. Harten, longen, ogen, oren en andere lichaamsdelen worden routinematig 
vervangen, net als verrotte tanden en kiezen. (Schade aan zenuwvezels werd niet besproken.)
 
“Er wordt gratis en volledige medische zorg geboden aan alle leeftijdsgroepen. 
De Atlantiërs hebben de meeste van de ziekten overwonnen die mensen aan de oppervlakte 

kennen, en hun levensduur lijkt over het algemeen meer dan duizend jaar te zijn, met een 
voortijdige dood als een uitzonderlijke gebeurtenis. 

Het eerste interview van twee uur met Haammaan werd in het geheim gehouden op een 
luchthaven in Maryland. Er werd kort ingegaan op de misdaad en er werd gezocht naar 
antwoorden op de vraag hoe hun samenleving omgaat met de overtreders die het 
eeuwenoude systeem van wetten ter bescherming van leden van de samenleving schenden. 

NAAR HET VOLGENDE HOOFDSTUK
 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.