Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

 

 

Het Energiniale leven "Het lang verborgen geheim"


			
Zodat vandaag de dag een groep oudere, stille mannen door de straten van honderd steden 
oopt of in de raden van de industrie of de beroepsgroepen zit, ervaart hun ware oorlogstijd 
een leegte voor iedereen die er iets over zou kunnen vragen. 

Het “tijdperk van de ruimte” is een nieuwe orde. Ons huis is niet langer een kleine wereldbol 
die bewoond wordt door enkele etnische homo sapiens. In de nieuwe openbaring is de 
wereld hol. In dit interieur is de andere en misschien wel de oudste van de twee werelden. 
In deze binnenwereld hebben de Nieuwe Duitsers een armada van ronde vleugelvliegtuigen 
gewaagd en gebouwd als verdedigingsmacht die eenzijdig of in geval van een aanval 
samen met andere landen in de Binnenwereld kan worden gebruikt. De auteur heeft geleerd 
dat de Nieuwe Duitsers hun troepen niet hebben ontwikkeld voor wraakzuchtige doeleinden 
om te worden gebruikt in de Bovenwereld, vooral omdat zij buren zijn van de twee oudste 
naties op aarde wiens doel het is om oorlog te voorkomen en de wereldwijde ambities van 
de oorlog te onschadelijk maken. Maar vertrouwelijke bronnen onthullen ook dat de Zuid-
Amerikaanse Duitse ballingen ook het rondvleugelvliegtuig hebben en ook een nucleaire 
aanvalscapaciteit hebben. 

Een andere beschaving bestaat ook onder de zeeën van deze planeet, waarvan bepaalde 
wetenschappelijke sectoren zich bewust zijn, zelfs als ze het ontkennen. En, aan de 
oceaanbewoners toegevoegd, zijn er nog miljarden meer wezens in de mantel van de 
aarde die blijkbaar nog nooit uit hun afgelegen huizen zijn opgedoken om de politie te 
waarschuwen of contact op te nemen met de wayfarers daarboven. 

Op het aardoppervlak zijn meer dan tien landen in staat om een kernoorlog te voeren, met 
de twee reuzen die in staat zijn om een holocaust te lanceren die de buitenste hemel 
honderd lichtjaren verderop de oerknal zou laten registreren. 

En boven in de lucht van de aarde zijn er nog steeds de onopgeloste buitenaardse 
ruimtevaartverschijnselen van vreemde objecten die naar believen komen en gaan. Niet 
te vergeten, om niet te vergeten, is het dicht bij de baan van de aarde te blijven, die 
enorme, houthakkende, bewoonde planeet, Nagirth, die tweeënhalf keer zo groot is als 
de aarde, waarvan de uiteindelijke bestemming een botsing met de zon kan zijn. 

En wie weet welke onvriendelijke werelden buiten ons eigen zonnestelsel de 
radiosignalen van de aarde hebben opgevangen en zich onder die buitenaardse wezens 
bevinden die kijken of op het punt staan aan te komen - zelfs morgen? 

De ontnuchterende vraag moet dus worden gesteld. Staan de bewoners van deze 
planeet aan de vooravond van een verandering in onze wereldorde, die door verre 
planetaire krachten op het punt om dictatoriale regels op te leggen aan de mensheid 
om te voorkomen dat een van onze nucleaire clubs een totale oorlog begint in een 
verpletterende finale van de Aarde? 

De voortdurende oorlogsvoering van deze planeet kan slechts de zichtbare fase zijn van 
een vergaande afstemming van onzichtbare tegengestelde krachten, of ze nu als 
driedimensionale of spirituele krachten bestaan. Deze tegengestelde krachten, hoe de 
lezer ze ook wil noemen, kunnen al klaar staan om de mensheid te gebruiken in een 
confrontatie die de toekomst van de wereld zal bepalen. Voor de lezers van de 
dagelijkse pers kan de aardse of politieke aard, die door deze krachten wordt 
geïllustreerd, eenvoudigweg het communisme versus de democratie zijn, en voor de 
filosofen kan het goed versus kwaad zijn, en voor de religieuzen, de satan tegen God. 

Maar om het raadsel op te lossen, moet elke attente persoon zich afvragen: Is er 
ergens op een hoger bestaansniveau een verborgen machtsstrijd van zo’n omvang 
dat we het doel ervan niet kunnen begrijpen? En staan deze krachten nu in de rij voor 
een klimatologische strijd waar de mensheid slechts een pion zal zijn, en de aarde 
de prijs - of de aarde de pion en de mensheid de prijs? Of is deze planeet gewoon 
een vierkant in een gigantisch schaakbord van verraderlijke interstellaire rivaliteit?
Misschien is te bepalen zal niet alleen de uitkomst van deze kleine planeet, maar zijn 
hele zonnestelsel en mogelijk het universum. 

De tijd gaat verder. Het wacht op geen mens - of natie. En elke keer is de tijd 
gevangene. Er zijn tal van vragen over de toekomst van de mensheid in de nieuwe 
tijd die de auteurs niet konden verzoenen. Het werd dus al snel duidelijk, gezien de 
leemten in onze verzamelde gegevens, dat het onvolledige verhaal verteld moet 
worden, zelfs als het meer provocerend dan wetenschappelijk is. 

Met de publicatie van dit boek “Het nieuwe Duitsland en de holle aarde of Genesis 
voor de Nieuwe Tijd door John B Leith.” en het onderwerp van het boek, dat openstaat 
voor critici en geleerden, zullen vele nieuwe pogingen worden ondernomen om de 
betekenis van de pagina’s ervan te leren en te begrijpen. In de eerste plaats moet de 
natie - nee, de wereld - collectief haar meest urgente problemen oplossen en samen 
de toekomst tegemoet gaan. De Engelssprekende mensen en al hun 
oorlogsgeallieerden hebben de kloof gedicht van de oorlogsgeallieerden naar hun 
vijanden, en al deze naties begrijpen nu gezamenlijk het nieuwe zonne-concept van 
vertrouwen en samenwerking. 

Goed gescheiden van de politiek is het dan aan de astronomen van de wereld om 
zich bijvoorbeeld te buigen over het probleem hoe ze de mensen van de wereld 
kunnen vertellen dat we niet alleen zijn, dat ons hele zonnestelsel zelf bezet kan 
worden door wezens die veel gelijkenis vertonen met de Aardbewoners die denken 
dat ze in zo’n geïsoleerde grootsheid op deze planeet wonen. 

Al snel zal het de verantwoordelijkheid zijn van alle federale regeringen van de 
wereld (die verbijsterd zijn over hoe te om van buitenaardse bezoeken te vertellen), 
om hun vertrouwen in het publiek te herwinnen en aan hen de aankomst op aarde 
van wezens van verre melkwegen en intelligences 519 

te verklaren verwant aan zelfs het overtreffen van van ons. Deze regeringen moeten 
ook de nieuwe stellaire kaarten vrijgeven, evenals volledige informatie over de 
onderaardse en innerlijke aarde. 

In de nabije toekomst is het aan de Dragers, de Drakes, de Columbus die 
terugkomen van nieuwe werelden om de Aardbewoners te vertellen over de 
wonderlijke dingen die ze in de ruimte hebben ontdekt. En wanneer dit alles is 
volbracht en het begin van een Utopia is bereikt, is het misschien aan de filosofen 
om aan te bevelen wat er op Aarde gedaan moet worden met die oude ondeugd 
of deugd die vrije tijd heet. Maar om voor alle mensen alles te zijn, moeten de 
wetenschappers van de naties grenzen overschrijden en hun doelen verenigen in 
het belang van een nieuwe wereld vrij van oorlog met voordeel voor iedereen. 

Het is echter mogelijk dat de grootste uitdaging, die de auteurs niet konden 
onderzoeken, eenvoudigweg dit was: Hoe zullen de niet-geloofsovertuigingen van 
de wereld reageren op het nieuwe beeld van de mens, dat hij niet alleen is? Zullen 
ze blijven geloven dat de God van het universum uiteindelijk de controle heeft over 
het lot van de mens door de mens? En wanneer de vleesgeworden Christus 
terugkeert, zoals Hij beloofde, hoe denken de trouwe christenen dan dat Hij Zijn 
hoopvolle gelovigen zal redden, of Zijn veelgebeden Gouden Eeuw van harmonie 
zal vestigen, wanneer de gerechtigheid de aarde zal bedekken zoals het water de 
zeeën bedekt? 

Het centrale thema van dit boek (Het nieuwe Duitsland en de holle aarde of 
Genesis voor de Nieuwe Tijd door John B Leith.) is de komst van de vrije energie, 
het ruimtevaartuig en de daaropvolgende ontwikkeling ervan door bepaalde 
landen in de wereld van de 20e eeuw. 

Dankzij het anti-zwaartekrachtprincipe van dat magnetisch aangedreven vaartuig, 
ligt er een betere wereld voor ons in het verschiet die de meest gedurfde technische 
hoogstandjes belichaamt die je je maar kunt bedenken.

En ook daar ligt de brede weg voor een militaire of vreedzame invasie in de ruimte. 
Maar nu de mens naar de sterren begint te reiken, waar kunnen we ons dan 
afvragen waar is die wijze en welwillende menselijke leider of kosmische Messias 
die de wederzijdse angst uit de harten van de mensen zal verdrijven? Zal deze 
Koning der Koningen op tijd arriveren om ons naar vrede op aarde te leiden voordat 
deze planeet weer in de as wordt gelegd? 

NAAR HET VOLGENDE HOOFDSTUK
 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.