Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

 

 

Het Energiniale leven "Het lang verborgen geheim"


			
Maar de de legatieuitwisseling van de V.S. tussen andere planeten in ons zonnestelsel komt 
reeds voor en bepaalde van de zonneplaneten dragen reeds zorgvuldige diplomatieke 
dialoog met de V.S. reeds voor. Op de 7e verdieping van de U.S. Diplomatic Training School 
in Washington, zijn enkele kantoren met vreemd klinkende namen. Een daarvan is de Inner 
Earth delegatie en een verdieping boven deze delegatie zijn kostuums van kantoren die 
worden aangeduid als Outer Space delegatie. In de laatste suites bevinden zich de Venusiers, 
Marsmannetjes en Plutonische legers. Alleen gecodeerde badges die aanvaardbaar zijn voor 
elektronische ogen, plus een controlepost van de Marine guard, krijgen bezoekers in dit gebouw. 
De diplomatieke neefjes en nichtjes van de Aardbewoners en hun vrouwelijke staf lopen 
ongemerkt door de straten van Washington en haasten zich door de menigte. De Venusiers zijn 
het minst opvallend omdat ze identiek zijn aan de witte rassen van de aarde. Ze beweren een 
gemeenschappelijke afkomst te hebben en zeggen dat ons moederras blauw van kleur was. 
De Marsmannetjes zijn grote mensen, de mannen zijn meestal rond de 1 meter 80, met 
doordringende ogen. De Plutonianen hebben een huidskleur die soms een groenachtige tint 
heeft met bruine in plaats van witte tinten. Hun wandeling lijkt soms onzeker of schokkerig te 
zijn. Elke weergegeven planeet heeft een delegatie van vijf man. Er is voortdurend overleg 
tussen de ruimtevaarders en de V.S. vanwege wederzijdse problemen die van invloed zijn op 
alle zonneplaneten. De onderwerpen variŽren van defensie tot gezondheid en onderwijs. 

Het verlaten van de kosmische ruimte legaties, laten we kijken voor een moment op zoek naar 
de innerlijke aarde uitwisselingen: De Verenigde Staten heeft een diplomatieke legatie van 
tien man, onder leiding van een gepensioneerde luchtmachtofficier, gevestigd in het land van 
Atturia (Nieuw-Atlantis). In ruil daarvoor hebben de Atturianen een delegatie op de 7e 
verdieping van de Diplomatic Training School in Washington. Maar de Bodlanders vragen 
zich af waarom de Verenigde Staten niet om een uitwisseling van consulaire officieren of 
bonafide waarnemers hebben gevraagd. 

De Nieuwe Duitsers van onderaf huisvesten hun vijfkoppige delegatie in hetzelfde pand als de 
Bondsrepubliek West-Duitsland. Hun chef wordt de tweede secretaris van de delegatie voor 
de Binnenste Aarde genoemd. Eric Von Schusnick, voormalig hoofd van de binnenaardse 
delegatie, werd begin 1978 teruggeroepen voor een gesprek met de auteurs. Deze heldhaftige 
man heeft meer gedaan om de Duits-Amerikaanse betrekkingen te verstevigen dan degenen 
die hem veroordeelden, beweren dat hij lid is van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse 
Zaken. 

De VS heeft sinds 1977 ook een delegatie in Nieuw Berlijn. 

Al bijna 20 jaar vinden er burger- en kadetuitwisselingen plaats tussen de landen van de 
Binnenste Aarde en de Amerikaanse Cadetten van West Point (leger), Anapolis (marine) en de 
Air Force Academy in Denver, die hieronder via de rondvleugelvliegtuigen op regelmatige basis 
worden uitgezonden. (Zij zijn strikt samengevoegd om hierover te zwijgen, ten koste van de 
krijgsraad.) Bezoekers van onderen die de VS bezoeken moeten meestal een dikke, gerookte 
bril dragen om hun ogen te beschermen tegen de bovenzon. Anders blijven ze onopgemerkt. 
Voortdurende bezoeken van onbekende vreemdelingen aan de National Science Foundation en 
de NASA zijn geverifieerd en er is een grote kans dat Amerikaanse wetenschappers al aan 
Venus werken en dat er ongetwijfeld verschillende wetenschappelijke documenten worden 
uitgewisseld. 

Op 7 tot 12 juni 1975 werden vooraanstaande wetenschappers van Venus, Mars en Pluto 
uitgenodigd om lezingen te geven op een symposium voor het delen van interplanetaire 
wetenschappelijke informatie bij de National Science Foundation in Washington, D.C. Earth, 
een collega van Yale, Northwestern en Harvard. 

Een van de gevarieerde onderwerpen die uitgebreid werden besproken was de methode die 
door andere planeten werd gebruikt om veilig het ondergrondse aardoppervlak van de aarde 
in te graven voor toekomstige doorgangen in de binnenstad en intercontinentale doorgangen. 
Aardse wetenschappers werd verteld hoe een dergelijke tunnel kan worden voltooid door 
lasers met een snelheid van een mijl per dag en hoe anti-magnetische treinen en autoís nu in 
dergelijke ondergrondse tunnels in andere planeten rijden. 

Voor miljoenen aardbewoners zouden openbaringen over het spirituele leven en geloof van de 
bewoners meer gewaardeerd worden dan die van hun driedimensionale, eindige bezigheden. 
De meningen over de toekomstige rol en het doel van de buitenaardse wezens bij het 
uitstippelen van de koers van de wereld in de rest van deze eeuw zijn verdeeld onder de 
contacten met de Venusianen, en deze bezorgdheid zou moeten worden uitgedragen door hen 
die bekend zijn met de Venussische geloofsovertuigingen en die gewone, verbijsterde mensen 
kunnen informeren over het onderwerp buitenaardse religie. Degenen van de christelijke 
werelden die de buitenaardse vereniging uitdagen worden geagiteerd door het falen van de 
Amerikaanse regering om de buitenaardse bezoekers toe te staan hun geloof te laten spreken. 
Het werkelijke doel van deze wezens is kritisch besproken sinds een groep protestantse 
predikanten in 1977 in een motel in Orlando, Florida, een ontmoeting met hen had. De christenen 
baseren hun hoop op een typisch bijbelvers: ďEr is geen andere naam (behalve Jezus Christus) 
onder de Hemel, waardoor wij gered zouden kunnen worden. Zij vragen zich af of deze vermaning 
alleen voor aardbewoners geldt en niet voor Venusiers en andere planetaire wezens. Wie weet, 
tot nu toe? Een christelijke predikant op de conferentie beschuldigde ook de aarzelende 
Venussische prelaten van het bewust negeren van oude bijbelse profetieŽn in het Oude en Nieuwe 
Testament met betrekking tot de relevantie van die profetieŽn voor een hersteld IsraŽl in de jaren 
tachtig, die volgens de christenen het middelpunt zullen vormen van alle komende gebeurtenissen 
in de wereld in de rest van deze eeuw. Het Venusiaanse antwoord op deze bijbelse profetieŽn die 
zich richten op een terugkerende Messias is niet uitgezonden. 

Maar als de hogere aardnaties problemen hadden om andere wereldreligies te interpreteren, dan 
verhinderde dit niet de voortzetting van de technologische vooruitgang in de binnenwereld. Zo 
leerden bijvoorbeeld de dieharde overblijfselen van het Duitse Derde Rijk, die zich vanaf 1944 in 
het binnenland van de aarde vestigden, al snel dat hun utopie zonder bovenmenselijke opofferingen 
niet haalbaar was. En omdat offers het eerste ingrediŽnt waren dat nodig was om een nieuwe natie 
op te bouwen, overwon het subliminale verlangen om in vrede te leven de emoties van de Nieuw-
Duitsers, die eerder de recente passies hadden aangewakkerd die tot de Tweede Wereldoorlog 
leidden. Terwijl ze zich bezighielden met het bouwen van een nieuwe soevereine natie, 
kanaliseerden ze hun formidabele vindingrijke vindingrijkheid in vredestijd. 

Voor deze ontheemde Duitsers was het een kwestie van overleven dat ze vanaf de eerste dag dat 
de vliegtuigen werden gevlogen, het ronde vleugelvliegtuig zowel militair als commercieel moesten 
inzetten. Het eerste 120 voet lange vliegtuig dat in zijn darmen vee, tractoren, treinwagons, 
vrachtwagens, bulldozers, machines en passagiers vervoert, waar ze maar konden worden 
ingeknepen. Een groot deel van hun oorspronkelijke zware uitrusting kwam uit de V.S., waar het, 
zoals reeds opgemerkt, illegaal op hun ronde vleugelvliegtuigen werd geladen en in het donker naar 
buiten werd gevlogen. Een dergelijke reis laadde in 1946 vier nieuwe rupsbandwegmachines bij 
New Orleans. 

In 1978 exploiteerde een Duitse maatschappij voor rondvleugelvliegtuigen, ďAirtruk LimitedĒ 
genaamd, twee vaartuigen van 120 voet die vracht vervoeren, en een derde 90 voet vaartuig met 
42 zitplaatsen werd uitsluitend gebruikt voor driewekelijkse passagiersdiensten. Op de 
passagiersvlucht wordt ook post en consumptie-expres tussen West-Duitsland en het binnenland 
vervoerd. 

Nieuw Duitsland importeert 1.000 West-Duitse ketelwagens met geraffineerde olie per jaar via de 
rondvleugelvliegtuigen en verwacht binnen tien jaar 10.000 ladingen geraffineerde olie te kunnen 
vervoeren. (Natuurlijk gebruiken de Odlander AtlantiŽrs en de oude Vikingen het magneetvliegtuig 
al eeuwenlang voor allerlei toepassingen). 

Drie vliegtuigen vormen het totale commerciŽle materieel, aangezien deze vliegtuigen uit de 
militaire inventaris van Nieuw Duitsland zijn verwijderd wegens veroudering. 
In de bovenwereld vloog de jonge, onbetwiste Amerikaanse adelaar sinds 1945 met haar nieuwe 
rondevleugelvloot over de verre streken van de wereld. De eerste modellen waren drastisch 
verbeterd in prestaties, zodat er weinig gelijkenis bleef bestaan met de eerste Caldwell-vliegtuigen 
van de pre-forties. Maar toen de hoge adelaar over de slagvelden van Korea of de jungles van 
Vietnam voer of de daken van Moskou, Havana of Hanoi afroomde, had ze haar klauwen nooit 
laten zien. Maar ze waren er wel, en zijn er nog steeds. De laser- en microgolfwapens waren 
bewezen, waaruit een vertrouwen van onoverwinnelijkheid ontstond dat tot uitdrukking kwam in het 
vertrouwen van de hoogste militaire leiders van de natie en de bemanningen die dag en nacht met 
de nieuwe vliegtuigen op de wind rijden. 

Vanwege de militaire prioriteiten en ook omdat het vliegtuig met de ronde vleugel niet nodig was 
voor commerciŽle doeleinden, vonden de VS het niet nodig om de overgang naar commercieel en 
passagiersgebruik te plannen tot het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw. De militairen 
hadden toen het gevoel dat alle laatste ultra-ontwikkelingen in hun versie van het 
rondvleugelvliegtuig waren opgenomen. Vervolgens hebben ze op typisch Amerikaanse wijze 
doortastend gehandeld. 

NAAR HET VOLGENDE HOOFDSTUK
 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.