Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

 

 

Het Energiniale leven "Het lang verborgen geheim"


			
Een vermoeide maar tevreden groep bereikte uiteindelijk de ingang van de tunnel van het 
Western Pacific complex. Slechts één enkele elektrische spoorlijn ging door de bergtunnel. 
Bij de montage van de rails haalde de auto zijn stroom uit de bovengrondse warmlijn en 
ging door de tunnel. Caldwell was ongelovig toen hem werd verteld hoe het kleine autootje 
de jeep enkele kilometers had gesleept. “Ik ben niet verbaasd,” zei Caldwell, “maar laten 
we eens kijken hoe de trekkracht van deze platte treinwagon met zware machines wordt 
gedemonstreerd”. Bij die uitdaging, de 3.000 pond auto gekraakt op de rails voor de vele 
tonnen van de treinwagon en apparatuur. Het kleine autootje bewoog vooruit, de ketting 
werd strakgespannen. Als het een touwtje oorlog was geweest, zou de platte treinwagon 
verloren zijn gegaan. De treinwagon steeg gewoon op en volgde de auto alsof het een 
wandelende hond aan de lijn was. Caldwell riep: “Dat is genoeg! Ik ben een gelovige.” 
Na vele maanden van experimenteren was Charles Wilkerson ervan overtuigd dat de 
posities van de echte noord-zuid magnetische krachtlijnen nooit door de modemman waren 
uitgezet. Dat deze krachtvelden bestonden zonder bijzondere resolutie, waren alle mensen 
zich er vaag van bewust. Wilkerson wist zeker dat de lengte- en breedtelijnen die op kaarten 
werden getekend alleen maar de navigatieposities moesten beschrijven en niet meer. Hij 
was ook van mening dat de aarde niet werd gedekt door een magnetisch veld als een 
onzichtbare deken, maar dat de magnetische kracht was opgebouwd van pool tot pool 
langs constante, gedefinieerde parallelle concentraties of misschien intervalbanden. Kolonel 
Wilkerson redeneerde dat als dat het geval was, en hij wist dat de afstand tussen deze lijnen 
van magnetische kracht, een veel krachtiger en responsievere anti-magnetische motor zou 
kunnen worden ingebouwd in de ronde vleugel vliegtuigen maken van alledaagse 
toekomstige reizen in elke richting zonder aanpassing. Hij had erkend dat de aarde zelf was 
een gigantische magnetische generator die voorwerpen zoals het ronde vleugelvliegtuig met 
fenomenale snelheden, zelfs 30.000 mijl per uur, goed kon voortstuwen in elke richting. Maar 
de magnetische fluctuaties van de vliegtuigen moeten eerst worden afgestemd op de banden 
die de aarde opwekken. 

Aan de Cornell University kwam hij een oud manuscript tegen met tekeningen op de muur 
van een geheime kamer in de piramide van Gizeh. Die tekeningen suggereerden Wilkerson 
sterk dat zijn “krachtlijnen” theorie juist was. Vliegend naar Egypte, ging hij naar de 
Universiteit van Caïro, waar hij verder bewijs kreeg dat een dergelijke kamer in de grote 
piramide bestond. Een professor en fotograaf vergezelde Wilkerson naar de grote piramide. 
Door een geheime doorgang bij de top van het oude wonder kwamen ze op een deur terecht. 
Bij het openen van de deur bevond de groep zich in een volledig ronde kamer van een meter 
of twee meter hoog. Het was een perfecte reproductie van de wereldbol, achtergelaten door 
de oudheid om de volgende generaties te laten zien. Charles B. Wilkerson was de eerste 
eigentijdse man die zich aangetrokken voelde tot die verborgen kamer en de betekenis ervan 
had afgeleid. Toen hij naar de reliëfkaart van de aarde keek, zag hij duidelijk de noord-zuid 
lijnen die met exacte intervallen tussen elkaar werden weergegeven. De drie stonden in ontzag, 
zonder te spreken, toen ze de beeldende boodschap van enkele duizenden jaren eerder zagen 
overkomen. Wilkerson realiseerde zich toen dat zijn beschaving niet de eerste gevorderde 
beschaving was. Minstens één ander ras van goed geïnformeerde mensen had al lang geleden 
bestaan. Iemand of groep die erkende dat hun oude wereld in verval was, had besloten om een 
verslag van de waarheid achter te laten voor de mensen van de verre toekomst die de wereld 
zouden kunnen herbouwen aan de hand van gegevens uit het oude verleden. 

De omringende muren van de kamer werden in detail gefotografeerd. Wilkerson nam de foto’s 
mee naar huis. In de maanden daarna had hij het moeilijkste raadsel van zijn leven opgelost. 
Het was zijn grootste triomf. Toen hij klaar was, had hij een nieuw aardrastersysteem van ware 
lengtelijnen in kaart gebracht, die precies 32 mijl uit elkaar liepen bij de evenaar en zich in de 
keel van de aarde op de 85e breedtegraad terugplooiden. Opkomend in de mantel van de 
aarde naar het binnenste, elk paar magnetische longitudinale lijnen van het oppervlak kwam 
samen om slechts één magnetische lijn te vormen die door het binnenste van de aarde naar 
de Zuidpool loopt. Later werd ontdekt dat de richtingen van de oceaanstromen ook beïnvloed 
werden door dezelfde magnetische krachtlijnen. 

Het definiëren van de echte magnetische lijnen beantwoordde een groot aantal verbijsterende 
vragen die de piloten van ronde vleugels jarenlang hadden gehinderd. Wilkerson had de 
magnetisch opgewekte banden of snelwegen van de aarde geïdentificeerd waar ze het sterkst 
waren, waar ze verdwenen, waar ze weer verschenen. De onmetelijkheid van zijn precieze 
ontdekking was vanzelfsprekend voor een aantal elektromagnetische toepassingen, maar 
vooral omdat het van toepassing was op toekomstige vliegreizen met ronde vleugels. Toen de
tests op de locatie in Los Alamos werden voltooid, werd besloten dat de vervanging van de 
bestaande anti-magnetische motoren van het grootste belang was voor de Anglo-Amerikaanse 
rondvleugelvloot. Na de motoromschakeling kon de rondvleugelvloot in alle richtingen vliegen, 
recht of schuin, gericht op een zelfcorrigerend vliegpatroon. Generaal William Donovan, OSS 
Chief, was verziend toen hij in 1945 adviseerde aan het hoofd van de Amerikaanse luchtmacht, 
dat “hij de grootste wiskundige geest stuurde om te helpen bij het perfectioneren van de ronde 
vleugel vliegtuig voor toekomstig gebruik”. 

De heer Plateu, de inwonende Venusiër die de aardmannen meer dan welke andere 
buitenaardse wezens had geholpen, had in de vroege jaren ‘40 gezegd: “We moeten u zelf het 
rondvleugelvlak laten perfectioneren. Wij hebben u naar een goed begin geleid. Onder u zijn 
intelligente geesten die van tijd tot tijd zullen verschijnen om u te laten zien hoe u de problemen 
van toekomstig ruimtereizen kunt oplossen”. Kolonel Charles B. Wilkerson, later gepromoveerd 
tot luitenant-generaal in het Amerikaanse leger en ook geridderd was een van die aardmensen 
die op het juiste moment langskwamen. 

In 1978 waren er twaalf centra in Noord-Amerika, waarvan twee in Canada, die onderzoek deden 
naar het ronde vleugelvliegtuig en andere facetten van het antimagnetische populatiesysteem. 
De oorspronkelijke inspanningen van de onderzoekers van het Project Melkblik hadden de 
operationele verbetering en begeleiding van de Caldwell ronde vleugelvliegtuigen, die in de 
laatste dagen van de wereldoorlog zo majestueus door de lucht geveegd werden, aanzienlijk 
verbeterd en begeleid. 

De nieuwe Anglo-Amerikaanse vloot van rondvleugelvliegtuigen kon zich sneller dan alle andere, 
soortgelijke of andere, soortgelijke transporten op het aardoppervlak slingeren. Maar de 
aardwetenschappers wisten dat ze nog steeds niet zo geavanceerd waren als het ruimtevaartuig 
van de zusterplaneet Venus. 

Sir Charles Wilkerson trok zich in 1962 terug uit het onderzoeksprogramma voor ronde vleugels 
in 1962. Enige tijd in de toekomst zullen biografen en historici in staat worden gesteld om de 
bijdragen die hij en zijn Los Alamos cohorten hebben geleverd te evalueren.
Slechts één groot probleem moet nu nog worden opgelost. De vliegtuigen met ronde vleugels 
konden sneller vliegen en meer wrijving creëren dan hun buitenste huiden van roestvrijstaal en 
duraluminium veilig konden weerstaan. Bovendien zou het desastreus zijn om stofdeeltjes en 
meteorieten ter grootte van kiezelstenen in de ruimte tegen te komen die met een snelheid van 
misschien wel 200.000 mijl per uur reizen, omdat ze de buitenste huid van het schip bombarderen. 
Er waren geen bestaande materialen op aarde ontwikkeld die ondoordringbaar genoeg waren 
om ruimtedeeltjes te weerstaan. (Tijdens de tornado’s is het bekend dat er rietjes in telefoonpalen 
zijn gedreven.) De roestvrijstalen, duraluminium huiden kunnen een vaartuig van de aarde naar een 
andere planeet brengen, maar tijdens de reis kan het zo diep in de aarde komen te zitten dat de 
terugreis naar huis onmogelijk wordt gemaakt. 

De mensen in de ruimte hadden bijna 30 jaar lang naar de Anglo-Amerikanen gekeken en hadden 
in 1975 blijkbaar besloten dat de formule voor de laatst overgebleven technologische verbetering 
aan de VS en haar Engelstalige familieleden moest worden gegeven. 

Aldus, laat in de avond van 18 februari 1975, landde er een onbekende buitenste” aardse” lander 
in Washington en verscheen kort daarna voor president Gerald Ford. Na zijn aanhef waren zijn 
eerste woorden: “Wij zijn van mening dat er geen verdere vertraging mag optreden bij het verlenen 
van directe hulp aan de Verenigde Staten van Amerika om haar ruimtevaartprogramma te 
voltooien”. Toen hij gedematerialiseerd werd, liet hij een schijf op het bureau van de president liggen. 
Bijgenaamd het pratende boek, de schijf beschreef de formule voor het maken van het zeldzame, 
lichte, onbreekbare metaal dat nodig is om de buitenkant van het ronde vleugelvliegtuig te bedekken. 
Binnen 32 dagen nadat de schijf was gegeven, had Amerika met succes zijn eerste partij van het 
nieuwe metaal gevonden. Vijf top chemici en metaalbewerkers werkten aan het destilleren en afvuren 
van de flux op Wright Patterson Field. Na zeker te zijn geweest van succes, werd Stanley Tool and 
Die Works of New Britton, Connecticut, ingeschakeld om de ontwikkeling van het materiaal tot 
structurele componenten te voltooien. Een staalbedrijf dat de platen uit de walserij rolt voordat ze 
naar de fabrikanten worden gestuurd. Het nieuwe metaal is elektrisch niet geleidend tegen bliksem 
en lasers. Het is bestand tegen hitte en kou en kan na een jaar niet meer worden gevormde platen 
worden gevijld, gevormd of geboord. Het metaal bouwt geen wrijvingswarmte op en beschermt tegen 
straling. 

Afstandhouders kunnen nu ver de ruimte in en terugreizen zonder omslachtige beschermpakken. 
Het gebruik van dit metaal heeft de Amerikaanse ruimtevaartindustrie zo gemoderniseerd dat bijna 
alle onderdelen van de ruimtevaart, van de buitenste huid van het schip tot de kleding van de 
astronauten, nu opnieuw worden gemaakt. 

Op 30 oktober 1976 verscheen er boven Washington en andere Noord- Amerikaanse steden, een 
zwevend eskader van de nieuwste model ronde vleugelvliegtuigen, aan de onderkant waarvan het 
insigne van de Amerikaanse luchtmacht was gestencild. 

De verschijning van deze wonderlijke machines was een stille groet aan duizenden Noord-
Amerikaanse arbeiders, die, niet wetende dat ze het geloof van de leiders van hun naties en dat 
van een ander hemellichaam (Venus) niet kenden, een ruimteschip produceerden dat voortaan zijn 
plaats zou innemen tussen de tijdloze voertuigen die al tussen de planeten van het universum pendelen. 
Ergens aan de westkust van Noord-Amerika was een man genaamd Jonathon E. Caldwell, alias Major 
Crawford, die in 1936 het ronde vleugelvliegtuig van Amerika ontwikkelde, zeker tevreden, ongeacht 
het feit dat hij incognito moest leven en sterven. 

NAAR HET VOLGENDE HOOFDSTUK
 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.