Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

 

 

Het Energiniale leven "Het lang verborgen geheim"


			
8-18 Mannen uit Atlantis 

Negentien tachtig (het jaar van de publicatie van dit boek) zal de eerste keer zijn dat de 
mensen van de bekende wereld voor het eerst te weten komen dat ze niet alleen op deze 
planeet zijn. Meer dan een half miljard verloren familieleden van ons 
oppervlaktebewoners leven vreedzaam in het centrum van de aarde. Bovendien bezetten 
deze zeer geavanceerde mensen een landmassa die groter is dan de buitenkant van het 
aardoppervlak. 

Hun beschavingen bloeiden duizenden jaren voordat Mozes de Israëlieten hun eerste 
wetboek van wetten gaf. Hun mensen reden in auto’s en vlogen in “luchtauto’s” toen het 
oude Griekenland de fundamenten van de westerse beschaving legde, en hun handel 
veegde de binnenzeeën toen de Middellandse Zee nog maar een Romeins meer was. 
Toch zijn deze schuchtere bewoners van de holle aarde 30.000 jaar lang incognito en vrij 
van oorlog gebleven. In welke periode deze binnenwereld voor het eerst gekoloniseerd 
werd, is onbekend, maar het bestaan van de grootste groep die in het binnenland van de 
aarde verborgen ligt, dateert van 15.000 jaar geleden - 3000 jaar voor het zinken van hun 
bovenste continent Atlantis. Zij beweren dat de catastrofe de zondvloed is die bij ons 
bekend staat als de Noach-vloed of Gilgamesj Epos. 

Maar het oudste ras in de binnenwereld is van oude Germaanse afkomst en vindt zijn 
oorsprong in het bevroren Antarctisch gebied in de wereld daarboven, toen dat 
subcontinent ooit een bewoond tropisch paradijs van ongeëvenaarde rijkdom en 
schoonheid was. Hun uittocht naar de binnenwereld was 30.000 jaar geleden. 
Ongeacht de internationale censuur van de overheid weten duizenden 
oppervlaktebewoners in verschillende landen iets van de binnenste aarde door de 
recente ondernemende kolonisatie door modem-dag Duitsers. Maar aanvullend bewijs 
is onweerlegbaar dat de voorouderlijke rassen van de Lapps, Eskimo’s, Chinezen, 
Scandinaviërs, Duitsers, Grieken en andere grote etnische groepen nog steeds in de 
aarde leven. 

Ten eerste, opdat de twijfelachtige lezer zich niet afvraagt of dit het begin is van een 
hoofdstuk over mythologie, zal worden onthuld dat er op dit moment (onbewust) een 
constante oceaanhandel plaatsvindt tussen bepaalde naties boven en (bewust) door 
hun tegenhangers beneden. Verder is het in verschillende overheidsarchieven dat meer 
dan 100 van deze binnenste aardbewoners in de V.S. werken of studeren, net zo veel 
in Canada en enkele honderden in Europa. Wanneer ze via de Arctische zeeroutes 
naar boven komen, reizen ze op IJslandse visa, maar ze komen ook boven aan via 
minstens drie grote slagaders in de treintunnel, waarvan één in het westen van de 
Verenigde Staten. Deze professionele en technologische “missionarissen” uit het 
binnenland, die al vele jaren in plaatsen als de Verenigde Staten, Canada, Duitsland 
of Engeland landen, komen alleen als vrienden zonder politieke of religieuze motieven 
en kunnen het best vergeleken worden met het Amerikaanse Vredeskorps Vrijwilligers 
naar onderontwikkelde landen. 

Toen admiraal Byrd in 1927 door de noordelijke ingang van de aarde naar het 
binnenland vloog, bracht hij de eerste authentieke foto’s van de verloren mensen en 
steden waarnaar dit hoofdstuk verwijst naar de buitenwereld terug, en de twee vluchten 
van de Amerikaanse rondvleugelvliegtuigen met hun kaarten en foto’s uit 1947, 
bevestigen ruimschoots het vroege Byrd record. (In 1965 maakte de NASA een 
volledige, gedetailleerde inventarisatie van de binnenwereld.) 

Maar om de holle aardse feiten te begrijpen en te begrijpen waarom ze nog steeds in 
diskrediet worden gebracht, moet de lezer er bewust van worden gemaakt dat een 
sluier van geheimzinnigheid tussen de nationale overheden ze 50 jaar lang verborgen 
heeft gehouden. In plaats van de waarheid is de vurige kernhypothese van de 
gesmolten aarde geaccepteerd als de huidige geologische toestand in het binnenland 
van de aarde. Veel wetenschappelijke artikelen en boeken leggen deze theorie nog 
steeds uit en scholen geven er les in. Maar zo’n verklaring is misschien wel een 
verklaring voor het ontstaan van de aarde, maar niet meer van deze tijd. Vandaag de 
dag bespotten gerenommeerde wetenschappers stiekem het verhaal dat een 
prestigieuze instelling als de National Scientific Foundation toestaat om door te gaan 
met het gegeven verhaal. 

Verschillende oude kronieken van Scandinavische en Eskimo-oorsprong vertellen nog 
steeds over mensen die door de oceaanstromingen naar het binnenland van de aarde 
werden meegevoerd en jaren later terugkwamen om het te vertellen. Maar er waren 
drie projecten ontwikkeld door het 20e eeuwse Duitsland die de realiteit van het 
binnenland van de aarde met meer onderscheidingsvermogen ontrafelden dan 
ongefundeerde mythen. Die Duitse pogingen om het bestaan van de holle aarde te 
valideren en methoden te bedenken om erdoor te dringen voor hun kolonisatie, 
begonnen in het jaar 1913 voor alle praktische doeleinden. 

Een artikel over deze ongewone wetenschappelijke zeereis werd in 1977 gesponsord 
door een niet met name genoemde wetenschappelijke faculteit van de Georgetown 
University, en een West-Duitser gaf de lezing. De lezing verraste de officiële status en 
later werd iedereen die de toespraak hoorde geïnstrueerd om er niet over te spreken. 
Het volgende verhaal, met uitzondering van de vroege Amerikanen die hierna worden 
genoemd, maakt deel uit van die lezing. 

Misschien weten de Duitsers van de vroege theorieën van John Cleves Symmes, van 
de U.S.A. Infantry, dat de aarde eigenlijk hol en open was aan de polen. Een andere 
Amerikaan, Cyrus Teed, hield ook vast aan deze theorie, hoewel openlijk belachelijk 
gemaakt. De holle aarde werd beschreven in een boek dat James McBride in 1816 
publiceerde, en in 1838 vertrok een Amerikaanse expeditie naar Antarctica nadat 
Symmes’ bewonderaars in het Congres dit mogelijk maakten. De expeditie van 
Symmes, waarvan we weinig weten, inspireerde Jules Verne tot het schrijven van zijn 
JOURNEY to THE CENTER of THE EARTH. 

In maart 1913 verliet de Duitse keizerlijke zakcruiser MOLTKE Keil, Duitsland, op een 
uiterst geheime missie om een noordelijke doorgang over de top van de wereld te 
vinden. Net als pogingen van andere landen waren de Duitsers op zoek naar een 
Arctische route via een noordwestelijke doorgang door de Beringstraat naar de Stille 
Oceaan. Oorlogswolken maakten het noodzakelijk om de missie geheim te houden. 
Het schip stond onder het bevel van kapitein Von Jagow, nu overleden. Aan boord 
was ook luitenant Von Tirpitz, kleinzoon van de keizer en achterkleinzoon van koningin 
Victoria. Het was de zoon van kapitein Von.Jagow die in september 1977 werd 
geïnterviewd over zijn missie. Met hem op het interview was luitenant Von Tirpitz (nu 81 
jaar oud), die ooit Groot Admiraal van de Duitse Noordzeevloot was, net als zijn vader 
en grootvader. 

De MOLTKE onder kapitein Von Jagow stoomde eerst naar IJsland, dan langs het 
zuidelijkste puntje van Groenland en noordwestelijk langs de westkust van Groenland 
naar Canada’s Baffin eiland. Het was eind mei toen het schip voor anker ging bij het 
noordelijke uiteinde van Baffin Island in de buurt van 70 graden breedtegraad en 60 
graden lengtegraad om te wachten tot het pakijs zou breken. 

Binnen twee weken verscheen er een bevaarbaar noordelijk kanaal in plaats van de 
bekendere westelijke route in het Lancaster Sound gebied (ook wel de Northwest 
Passage genoemd en voor het eerst opgenomen in 1903-04 door Roald Amundsen). 
Het ijs knikte en brak, waardoor de Moltke verder naar het noorden open water kon 
passeren. 

Dit was de eerste onverklaarbare situatie. De open wateren ten noorden van de 
Moltke waren groter dan de Duitsers verwachtten. Toen ze op een schijnbaar 
bevaarbare koers naar het noorden trokken, strekte het open water zich zo ver als 
het oog kon zien uit. Eind mei voer de bemanning nog steeds voorzichtig de 
warmere wateren in. Robijnen en blauwvogels werden geïdentificeerd en op de 
eilanden waar zij voorbij waren gekomen waren er rendieren en zwarte beren, 
afkomstig uit het noorden. Het Duitse schip manoeuvreerde nog steeds langzaam 
verder naar het noorden, waardoor de diepte zorgvuldig werd gepeild. Het daglicht 
was ononderbroken. 

Toen raakte de kapitein verbijsterd. De zon leek laag aan de hemel te staan in 
plaats van erboven en hoe verder ze zeilden, hoe lager de positie ervan was. Eind 
juni was de zon blijkbaar ondergegaan of verdwenen en de gevechtskruiser voer in 
het donker. Het kompas was grillig en het echte noorden was niet te onderscheiden. 
De lucht werd mistig, de wind nam toe. Geleidelijk aan werd de duisternis opgeheven 
en scheen er een nieuw licht uit de voorwaartse richting. Terwijl ze doorvaren, 
veranderde de gloed van de nieuwe zon nooit. De lucht was nu grijs tot zwart. De 
navigator vermoedde dat ze voorbij de Noordpool waren gezeild en dat ze op de een 
of andere manier weer naar het zuiden voeren op een onbekende koers. 

Toen passeerden ze een Eskimo in een kajak, die een Groenlands dialect van het 
Deens sprak. Hij zei dat hij was gekomen van een plaats genaamd Vineland, gelegen 
op ongeveer 500 mijl ten zuiden van de plaats waar hij overwinterd had. 

300 mijl lang bleef kapitein Von Jagow een zuidelijke koers sturen. Een doorlopende 
kaart en diepteregistratie van die reis is vandaag te zien in het Duits Federaal Archief 
in Bonn, samen met het logboek van het schip. 

Ufo43


NAAR HET VOLGENDE HOOFDSTUK
 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.