Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

 

 

Het Energiniale leven "Het lang verborgen geheim"


 
1-10 Ruimte (astronomie) 

De term ruimte wordt in de astronomie over het algemeen gebruikt om delen van het heelal buiten de 
Aarde, het zonnestelsel of andere hemellichamen aan te geven, of meer algemeen de relatief “lege” 
delen van het heelal. Dit is met name de intergalactische ruimte (zie onder). Termen als ruimtevaart 
en ruimtesonde verwijzen ook naar dit gebruik van de term ruimte. 
De ruimte is geen echt vacuüm, maar bestaat hoofdzakelijk uit plasma van waterstof en helium, 
elektromagnetische straling (in het bijzonder kosmische achtergrondstraling) en neutrino’s. 
De ruimte bevat zeer weinig atomen van andere elementen (metalen) en stofdeeltjes. 
De intergalactische ruimte bevat slechts enkele waterstofatomen per kubieke centimeter 
(in ingeademde lucht zitten ongeveer 1019 atomen per kubieke centimeter). Volgens de meeste 
theorieën is de ruimte daarnaast rijk aan donkere energie en donkere materie. Ook kunnen er 
objecten doorheen bewegen, zoals meteoroïden en kometen. 


1-11 Interplanetaire ruimte 

Met de interplanetaire ruimte wordt de ruimte tussen de planeten binnen het zonnestelsel bedoeld. 
Deze ruimte bevat interplanetaire materie - vooral kosmische straling, geïoniseerde atoomkernen 
en diverse subatomaire deeltjes. De interplanetaire ruimte loopt tot aan de heliopauze, waar de 
heliosfeer overgaat in de interstellaire ruimte. Vanzelfsprekend hebben exoplaneten hun eigen 
interplanetaire ruimte.


1-12 Interstellaire ruimte 

De interstellaire ruimte is alle ruimte in een sterrenstelsel die niet bezet wordt door sterren en hun 
planetenstelsels. De materie en straling in de interstellaire ruimte wordt interstellair medium 
genoemd. Het enige door mensen gemaakte object dat de interstellaire ruimte heeft bereikt is 
de ruimtesonde Voyager 1. 


1-13 Intergalactische ruimte 

Met de intergalactische ruimte wordt specifiek de ruimte tussen twee sterrenstelsels bedoeld, 
bijvoorbeeld tussen de Melkweg en de Andromedanevel. Doordat de over het hele heelal 
verspreide sterrenstelsels heel ver uit elkaar liggen, maakt de intergalactische ruimte veruit het 
grootste deel van het heelal zelf uit. Zo is bijvoorbeeld de doorsnede van de Melkweg “slechts” 
zo’n 150.000 lichtjaar, terwijl het dichtstbijzijnde sterrenstelsel, de Andromedanevel, pas op een 
afstand van zo’n 2,2 miljoen lichtjaar ligt. Volgens de meest gangbare theorie zal de 
intergalactische ruimte in de toekomst een exponentieel steeds groter wordend deel van het 
heelal gaan uitmaken, doordat de sterrenstelsels steeds sneller uit elkaar drijven. Doordat de 
intergalactische ruimte zo groot is, is de dichtheid binnen het heelal zeer laag en daarmee ook 
de zwaartekracht. Dit maakt het mogelijk dat de uitdijing van het heelal voor onbepaalde tijd 
door kan gaan. 


1-14 Intergalactisch medium 

In de intergalactische ruimte bevindt zich een soort van plasma, beter bekend als het intergalactisch 
medium, dat waarschijnlijk grotendeels uit geïoniseerd waterstof bestaat en precies evenveel 
elektronen als protonen bevat. De reden om aan te nemen dat het hier om geïoniseerd gas gaat 
is dat de temperatuur hoog genoeg is om het mogelijk te maken dat gebonden elektronen in een 
waterstofkern ontsnappen. De dichtheid van het intergalactisch medium is naar schatting 10 tot 
100 maal de gemiddelde dichtheid van het heelal. 


1-15 Interessant gegeven 

Door het lezen van al deze termen valt op de onzekerheid in de gehele wetenschap. Maar waar 
ik extra aandacht op wil vestigen is de beschrijvingen van het “niets” en de zware massa waarvan 
altijd is gezegd dat het niets is! 

In vele huidige experimenten is duidelijk geworden dat het “niets” wat wij denken dat het is, juist 
heel veel bevat en wel degelijk “iets” is! Het heeft de zware massa en vele gegevens liggen daar 
verscholen. Alleen wij als menselijk ras zien deze informatie niet of lijkt het op een schild om ons 
heen wat vele zaken verborgen houdt. 

Zo gaan we dan als blinde mensen denken aan goden of bovennatuurlijke wezens maar is het wel 
zo bovennatuurlijk en buitenaards? 
uitenaards? 


 NAAR HET VOLGENDE HOOFDSTUK
 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.