Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

 

 

Het Energiniale leven "Het lang verborgen geheim"


			
			
8-13 Verdwijnende Duitsers ontdekken het mysterie van de Middeleeuwen 

De internationale wedloop om een vloot van rondvleugelvliegtuigen in de lucht te zetten ging 
onverminderd door de Duitsers die op een ander halfrond een nieuw leven begonnen nadat 
ze hun voorouderlijk huis aan het einde van de Eerste Wereldoorlog hadden verlaten. Maar 
eigenlijk kon hun ijzeren vastberadenheid worden toegeschreven aan een twist van het lot die 
400 jaar eerder was begonnen. 

Om het belang te begrijpen van bepaalde historische bewijzen met betrekking tot de 
voortdurende Duitse inspanningen om een nieuw land op te bouwen onder de bescherming 
van het rondvleugelvliegtuig, moet de lezer kennismaken met het volgende ware avontuur. 
Het is een caleidoscoop van Duitse vindingrijkheid die de 16e en 20e eeuw overbrugt.
De verklaring ligt rond 500 krijgerskolonisten die Duitsland in de 16e eeuw verlieten en 
vermoedelijk 4.000 mijl verderop in de Amazone zijn omgekomen. Het bestaan van deze oude 
avonturiers werd vergeten. Geallieerde agenten op zoek naar de verloren volgelingen van 
Hitler in de late jaren veertig van de vorige eeuw vonden onbewust afstammelingen van de 
16e eeuwse kolonisten wiens huidige aanwezigheid in dat halfrond de uitkomst van de Eerste 
Wereldoorlog veranderde, een verbazingwekkende openbaring die nog steeds verborgen 
werd gehouden voor pers en publiek. 

Het avontuur in kwestie begon in 1572 toen een selecte en sterke groep van ongeveer 500 
Duitse kolonisten, voornamelijk afkomstig uit het Hertogdom Saksen-Coburg en met rekruten 
uit Beieren en Oost-Pruisen, door Sebastian I, koning van Portugal, als soldaat-dienaren 
werden ingehuurd om een garnizoen aan de oever van de Amazone te bemannen. De Duitse 
soldaten mochten hun vrouwen meenemen, want na de bouw van het fort en het uitvoeren van 
de garnizoensdienst, kregen ze landtoelagen in het binnenland van wat nu Brazilië is. De 
families waren voornamelijk Lutherse families die het slachtoffer waren van katholieke vervolging. 
Deze avonturiers vertrokken vanuit Lissabon, Portugal, in drie licht bewapende, 130 voet lange 
oorlogsschepen met de naam Ureas. Hun eerste taak was het bouwen van een Portugees fort 
op de bovenloop van het Amazonegebied in een gebied van wat nu de grens tussen Brazilië en 
Ecuador is. Na de voltooiing van het fort moesten de Duitsers hetzelfde doen tegen de 
Spanjaarden aan de andere kant van de rivier. Door territoriale verovering had Paus Pius V 
een pauselijke stier uitgegeven die het binnenland van Zuid-Amerika verdeelde tussen de 
Spanjaarden op de westelijke oever van de Amazone en de Portugezen op de oostelijke oever. 

De schepen werden aan het einde van de reis vernietigd toen de Portugese bemanning en de 
Duitse huurlingen in een hinderlaag werden gelokt door de woeste Indianen. Op een ordelijke 
manier verwijderden de Duitsers en de Portugezen vee, varkens, kippen, kippen en een paar 
paarden, evenals waardevolle zaadkorrels voor fruit en groenten. De Europeanen vochten tegen 
een vijand die hen tot de laatste man en vrouw probeerde te doden. Het was een strijd van pijl en 
boog, dodelijke blaaspijlen en speren tegen kruisboog en kogelvrije vesten. Maar het was een 
overlevingsstrijd voor de Europeanen, die al snel de heimelijke Indiase tactieken van 
bosgevechten toepasten, in tegenstelling tot de open Europese massale gevechtsformatie. 
Uiteindelijk stuitten de blanke mannen op een grotingang in de zijkant van een berg. In de strijd 
tegen een achterhoedegevecht werden de Duitse overblijfselen gered, evenals hun vee en 
bezittingen. Omdat de Indianen doodsbang waren voor de grotgeesten, verlieten zij de 
belegering en vertrokken. Het gat in de zijkant van de aarde werd een toevluchtsoord voor die 
blanken. Periodiek konden de huurlingen gewapende vluchten maken om verse producten en 
wild aan te schaffen. Ondertussen vonden de belegerde mensen in de holte voldoende vers 
water en door het aansteken van vuur leerden ze zichzelf in stand te houden in een primitieve 
routine. Met vindingrijkheid en vaardigheden zette de groep door, maar durfde zich niet 
opnieuw te vestigen in de gevaarlijke wereld buiten. Alleen hun fundamentele overlevingsinstincten 
weerhielden hen van totale wanhoop. 

Na hun kwelling over hun dilemma’s verkenden verkennende partijen het binnenste van de holte en 
meldden dat de vluchtgrot eigenlijk de ingang was tot een diepe ondergrondse tunnel. Ze 
ontdekten ook dat er bewijzen waren van menselijke bezetting voor hen, wat misschien verklaart 
waarom de Indianen bang waren voor het binnenland. De blanke mannen gingen naar de tunnels, 
niet wetende waar ze heen gingen, maar in de hoop dat de routes uiteindelijk weer naar de 
oppervlakte zouden afdalen om zich tussen de vriendelijke Indianen te kunnen vestigen. 
Een gedocumenteerd verhaal van dit avontuur werd in dagboekvorm vastgelegd op het logboek 
van het schip dat de groep redde.

De ontberingen werden drie generaties lang door de Duitse kolonisten doorstaan, tot ze in 1647 
“tevoorschijn kwamen”. De episode wordt hier kort verteld omdat wat die 16e eeuwse Duitsers 
hebben bereikt het Duitse Derde Rijk na de Eerste Wereldoorlog door kon gaan. 

De leider van de oorspronkelijke overlevenden van de aanvallen van 1572 was de Duitser Von 
Luckner. Hij was het die ook de ontsnapping uit de tunnel organiseerde en zonder het te weten de 
restanten van zijn partij in groepen van 30 personen door de spleten leidde, diep in de aarde waar 
ze enkele maanden later een enorme, zwak verlichte holte van ongeveer 75 vierkante mijl vonden. 
Het plafond was 300 voet hoog en de vloer bestond uit grond met alle natuurlijke voedingsstoffen 
voor de groei van het gewas. Hier vestigden de Duitsers hun eerste gemeenschap, vrij van 
agressie van buitenaf. Geďsoleerd van de oppervlakte wereld van de headhunter indianen en een 
onvriendelijke jungle, bouwden ze een dorp dat in de loop der jaren hun permanente thuis werd. 
Op hun reis naar beneden hadden de Europeanen over het algemeen zoet water, soms ijskoud, 
dat van bovenaf in druppels en beekjes kwam. De temperatuur bleef ongeveer de eerste 100 mijl 
hetzelfde als aan de oppervlakte, maar in latere jaren, naarmate ze dieper doordrongen, zouden 
ze een toename van de warmte ervaren van 80 naar 100 graden. Het voortbestaan was een 
dagelijks probleem, maar de ruwe elementen van de natuur aan het oppervlak zoals regen, kou, 
wind en roofdieren waren totaal afwezig. 

In die tijd waren deze kolonisten een verloren beschaving. Als groep zouden ze nooit meer 
terugkeren naar de oppervlakte. Hopeloos, maar met een instinctieve drang om te overleven, 
gaven ze hun oude banden met Duitsland op en namen ze een nieuwe identiteit aan. Maar het 
culturele, taalkundige en religieuze erfgoed uit hun thuisland bleef sterk. Deze bezittingen zouden 
ze zorgvuldig bewaren en registreren voor hun kinderen terwijl ze door de tunnels dwaalden en zich 
aan hun veranderde levensstijl aanpasten. 

Er wordt al eeuwenlang verteld dat er blanke mannen werden gezien op de bovenloop van het 
Braziliaanse Amazonegebied. Deze verhalen die we ons nu realiseren zijn waar. Hun basis groeide 
gedeeltelijk toen de gejaagde Duitsers voorzichtig weer aan de oppervlakte kwamen, waar ze 
handelsroutes ontwikkelden zoals de Franse “coeur de bois” in Noord-Amerika. De Duitsers 
moesten noodzakelijkerwijs met de indianen ruilen en uiteindelijk ook handel drijven met posten 
en forten die andere niet-Germaanse blanke mannen vervolgens op de rivier hadden gebouwd. 
Maar de verdwaalde Duitsers hielden hun schuilplaats geheim. Ten koste van alles zorgden zij 
ervoor dat geen buitenstaanders de nieuwe gecamoufleerde tunnelingang die naar hun woonplaats 
in het binnenland van de aarde leidde, zouden tegenkomen. Degenen die dat wel deden, kwamen 
nooit meer terug. 

In 1980 overleeft het dorp dat de Duitsers begonnen zijn en draagt de naam van zijn oorspronkelijke 
stichter, Von Luckner, die in 1572 tot eerste koning werd uitgeroepen. De bewoning heeft nu een 
bevolking van meer dan 30.000 zielen. 

Toen Amerikaanse kolonisten in 1700 in westelijke richting door de ene natuurlijke hindernis na de 
andere braken, bleven de Duitsers in de tunnel verkennen en verder trekken. Vanaf de eerste 
nederzetting van Von Luckner, verhuisde verder een groep onder leiding van een man genaamd 
Wagner in de tunnel. Ze vonden een andere holte waar een nederzetting werd gestart onder de 
achternaam Wagner. (Bevolking 1977, 60.000). Medio 1600 hadden de Duitsers een systeem van 
ruwe sporen en karren op houten wielen ontwikkeld. Op dit rudimentaire spoorwegsysteem konden 
ze hun boerderijproducten en vee vervoeren. Ze begonnen met het verbouwen van gewassen (met 
name gerst) die zich aanpasten aan de fotosynthese die het gevolg was van de gloed van de rotsen. 
Dit zwakke natuurlijke licht van de rotswanden stelde hen ook in staat om te zien en hun 
gezichtsvermogen aan te passen aan het donker. Verderop in de tunnels daalden de Duitsers af en 
stichtten uiteindelijk zes steden langs hun 3.000 mijl ruw houten railsysteem. Hun nakomelingen 
overleefden ziekte en honger. 

Als een leger richtten ze elke basis op en na het consolideren van de basis, gingen ze verder met 
het veroveren van het tunnelsysteem.

Een terugkerende beproeving confronteerde de kolonisten met een terugkerende beproeving. Om 
hun problemen te begrijpen, is het noodzakelijk om uit te leggen dat de oorspronkelijke tunnel die zij 
volgden, slingerde door 3.000 mijl doolhoven. Vanuit de afzondering van de talrijke off-shoots van de 
tunnel werden de Duitsers vaak aangevallen door een ondergronds ras van wezens die hen 
probeerden te doden, net als de Indianen aan de oppervlakte. Op een gegeven moment hebben 
deze “kwade” of “Zonen van Satan”, zoals de kolonisten het noemden, de gemeenschap van 
nieuwkomers in Duitsland ommuurd. Om uit te breken, werden de Duitsers gedwongen om door 
een mijl van puin naar buiten te tunnelen. De binnenste bewoners hadden een hevige afkeer van de 
nieuwkomers en stemden ermee in hen terug naar de oppervlakte te leiden als ze zouden vertrekken 
en weggaan. Duitsers die nog steeds in deze oorspronkelijke binnensteden wonen, zeggen dat het 
binnenste van de mantel van de aarde gevuld is met vele steden die bewoond worden door de 
“slechte”. Deze Duitsers die nu meer dan 400 jaar in de tunnelsteden onder Zuid-Amerika hebben 
gewoond, beweren dat de hele mantel van de aarde gevuld is met verschillende rassen van 
rotsbewoners die ondergronds gingen om te overleven na verschillende oppervlakte omwentelingen 
of overstromingen die plaatsvonden tijdens de voormalige pre-adamitische en postadamitische 
beschavingen. Ze beweren dat er letterlijk honderden grote steden in zakken over de hele wereld en 
onder de zeeën liggen, van 350 voet onder het buitenoppervlak tot vele kilometers diep. De Duitse 
kolonisten van 1572 zijn misschien wel de laatst aangekomenen die - net als de Duitse kolonisten - 
de mantel van de aarde zijn binnengeslingerd en zijn gebleven. NAAR HET VOLGENDE HOOFDSTUK
 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.