Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

 

 

Het Energiniale leven "Het lang verborgen geheim"


Hoofdstuk 8 

Uitgebreide documenten en getuigenverklaringen 

Aantekening: 
Voordat ik verder ga wil ik alle mensen, organisaties en alle websites waar ik informatie 
gevonden heb bedanken voor deze informatie en gedachtegangen in deze materie. 
Achter in het boek heb ik, zover mogelijk, alle namen en websites gepubliceerd die 
bijgedragen hebben aan dit geheel. Verder verklaar ik hierbij dat dit boek NIET 
geschreven is voor commerciële doeleinden en heb er zelf geen royalty’s op staan. 
De gedachtegang is dat ik zoveel mogelijk informatie bij elkaar wil hebben om een 
bepaalde theorie voor te leggen aan het publiek. 

Vanaf mijn toetsenbord iedereen hartelijke dank. 

John H Baselmans-Oracle 
Om alle details en documenten die voorhanden zijn duidelijk neer te zetten plaats ik 
hier de diverse getuigenverklaringen die ik gevonden heb, beschreven in het boek 
“Genesis voor de Nieuwe Tijd” van John B. Leith. 

Uitleg: 
De definitie “rondvleugelvliegtuigen” staat voor wat we nu zien als zijnde UFO’s. 
Verder zijn de verklaringen die je nu gaat lezen wel rapporten vanuit defensies rond 
de wereld en officiële stukken van diverse officiële instanties die sinds kort vrijgegeven 
zijn. 
Let wel: Het zijn geen opgemaakte “verhaaltjes”. 
“Genesis voor de Nieuwe Tijd” van John B. Leith 
Het manuscript is volledig origineel, uit primaire bronnen, waarvan de meeste anoniem 
moeten blijven. Er zijn meer dan 100 interviews afgenomen. Het onderzoek voor het 
project nam drie jaar van twee mannen tijd 159 
in beslag, plus duizenden uren vrijelijk bijgedragen door anderen, van wie sommigen 
hun carrière in gevaar brachten om dit te doen. Het materiaal werd voornamelijk 
verzameld in de VS, maar er werd ook een bezoek gebracht aan de USSR, Mexico, 
Duitsland, Canada, Frankrijk, Engeland, Spanje, Brazilië en het Vaticaan. 

Ufo 35


8-1 Aarde onder bewaking 

Verklaring 1 

De zon was twee uur hoog op 24 juni 1947 boven Mount Ranier in de staat Washington, V.S. 
Een commerciële piloot die in het noorden in een heldere lucht boven de Cascade Mountains 
vloog, richtte zijn zicht naar links waar een flits was opgetreden op de tienduizend voet hoogte 
van de torenhoge berg. 

De 50-jarige Kenneth Arnold scande de reflectie, maar hij had niet gedacht dat zijn 
beschrijving van de voorwerpen die hij bij de lichtinval had gezien, zou leiden tot het ontstaan 
van een nieuw universeel woord. 

Hier is hoe Arnold zich die middag uitsprak zoals later in kranten over de hele wereld werd 
bericht: “De negen objecten die ik zag vlogen als schotels, als je ze over het water zou 
overslaan. Hoewel wat Arnold zag zeer technisch was, stelde hij het zich voor in een 
eenvoudige, idiomatische term die daarna tot de verbeelding sprak van koningen en gewone 
mensen over de hele wereld. 

Aldus was bom de leeftijd van vliegende schotels in de twintigste eeuw. En niemand, 
wetenschapper of ziener, kon de klok terugdraaien naar de komst van het nieuwe luchttijdperk. 
Honderdduizenden gelijkaardige waarnemingen in de huidige jaren zouden de wereld 
verdeeld verlaten over de controverse. Eenvoudig begrepen, zou de vraag die gesteld wordt 
zijn: Zijn de vliegende schotels echte stukken van hardware of zijn het verzinsels van 
verbeelding? 

Onbekend bij Arnold in de directe naoorlogse jaren, waren de ongeïdentificeerde vliegende 
objecten die hij waarnam, geconstrueerd en vertrokken uit het geografische gebied 
waaronder hij vloog. In zijn bespiegelingen, zou hij niet veronderstellen dat hij net het 
bewijsmateriaal van een luchtvaartkundig geheim had getuigd dat meer dan twintig jaar 
onder officiële omslagen was gehouden. 

Wat de ervaren piloot van vaste vleugelvliegtuigen had gezien waren zijn eigen landgenoten 
die een revolutionaire doorbraak in de aërodynamica, “ronde vleugel vliegtuigen” genaamd, 
bestuurden. 

Vandaag de dag zijn de nieuwste versies van die vroege ronde vleugelvliegtuigen die 
Kenneth Arnold over de Cascade Mountains zag, ontsnapt aan de banden van de 
zwaartekracht van de aarde, en dus gewichtloos, patrouilleren ze in de buitenlucht van deze 
planeet en wagen ze zich onbevreesd in het rijk van de enorme ruimte. 
Op dit moment, voordat de bredere verklaring van de intrigerende luchtfenomenen wordt 
onthuld, zal de gemiddelde lezer dit onbeantwoorde raadsel herkennen. Nooit is aan leken 
verteld wat de identiteit is van de duizenden waarnemingen vanuit de lucht die professionele 
piloten en gewone toeschouwers in de laatste helft van deze eeuw hebben gezien. 

Om het raadsel kort te verklaren, werden de zogenaamde vliegende schotels die door 
Arnold en talloze anderen over de wereld werden gezien, door de Amerikaanse luchtmacht 
“ongeïdentificeerde vliegende objecten” genoemd. De terminologie werd gemeengoed 
maar misleidend. Vandaar dat het kortere eufonisme, de UFO’s werden gebruikt om 
dergelijke waarnemingen vanuit de lucht over de hele wereld te beschrijven. Dit gezegd 
zijnde, zal de lezer eerst kennismaken met vier identificeerbare luchtfoto’s die 
gederubriceerd zijn. Het zijn allemaal onderzochte en gedocumenteerde gevallen uit de 
jaren 1947, 1948 en 1955, en het zijn daadwerkelijke neerstortingen en ontmoetingen met 
wezens uit andere werelden. 

Na deze rapporten zal het verhaal worden onthuld van het ronde vleugelvliegtuig zoals het 
op de planeet Aarde is ontwikkeld. En wanneer de openbaring wordt ontvouwd, vrij 
ongemerkt, zal bij de meeste lezers de volgende conclusie opduiken: 
Voor Aardbewoners is het ontstaan van een nieuw tijdperk al begonnen. En het is 
vanzelfsprekend - we zijn laat in het aansluiten bij de interplanetaire wezens die zich 
hebben gewaagd in de uitgestrektheid van het universum op zoek naar andere 
intelligente wezens. 

Het is een nieuw fenomeen, de ongeïdentificeerde vliegende objecten - en daarmee de 
buiten- en buitenaardse wezens. 


NAAR HET VOLGENDE HOOFDSTUK
 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.