Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

 

 

Het Energiniale leven "Het lang verborgen geheim"
7-4 Wetenschappelijke en wiskundige theorieën 

Enkele van de grootste wetenschappelijke geesten hebben de theorie van een dichte aarde 
uitgedaagd: Rond dezelfde tijd als Newton, geofysicus, wiskundige en astronoom - Edmund 
Haley (die precies de baan van “zijn” komeet voorspelde) zei dat de magnetische 
anomalieën van de Aarde alleen het resultaat konden zijn van een andere samenstelling, 
van afzonderlijke magnetische velden. Hij geloofde dat er zich onder de aardkorst twee dikke, 
concentrische schelpen bevonden en dat elk gebied mogelijk zijn eigen atmosfeer, lichtsterkte, 
had en mogelijk zelfs bewoond was. Haley heeft ook gespeculeerd dat de polen toegang zou 
hebben tot de aarde en dat de Aurora Borealis is een gevolg van de counter rotatie van deze 
lagen. 

Honderd jaar later, Zwitserse wiskundige en fysicus: Leonhard Euler - die nog steeds wordt 
beschouwd als een van de grootste wiskundigen aller tijden, stelde ook voor dat de aarde 
volledig hol was, met een centrale “zon” in het centrum, vergelijkbaar met wat Haley had 
voorgesteld, het eens met Haley dat gaten op de Noord- en Zuidpool toegang tot het zou bieden. 


Ufo 23


Duitsland’s meest invloedrijke wiskundige - Johann Karl Frederich Gauss, heeft in de vroege 
1800’s verklaard: “De hele geschiedenis, fysica en 
geografie van onze aarde zou verklaard kunnen worden door het feit dat de aarde een holle 
planeet is met ingangen aan de pole 

Ufo 24


Natuurlijk zullen satellietbeelden van de polen deze gekte weerleggen, toch? Nou, er is een 
probleem. NASA-beelden en video’s van de polen zijn zeer zeldzaam. Wanneer ze worden 
onthuld, hebben ze een wolkendek, ijskap of twijfelachtige anomalieën. Of om de een of 
andere reden zijn de palen gewoon uit de foto’s van NASA verwijderd. Vreemd genoeg 
mogen er geen vliegtuigen of satellieten binnen een bepaalde afstand van de polen komen. 

Ufo 25

Welnu, in november 1968 werd eindelijk een satellietbeeld van de Noordpool vrijgegeven 
met een grote polaire opening zonder wolk.... 

Ufo 26

Het is mogelijk dat een trucje van tijdfotografie een illusie heeft gecreëerd, maar 
satellietbeelden die sindsdien ernstige anomalieën vertonen, roepen wel vragen op.
Waarom worden de meeste van deze beelden uit de ruimte voortdurend verborgen gehouden, 
zoals deze BLOTTED van Jupiter? 

Aardbeving Anomalieën 

Een andere anomalie in het meten van de massa van de aarde gebeurt wanneer we 
aardbevingen bestuderen. Sinds het begin van 1900 hebben seismografische metingen 
aangetoond dat de aarde wel enige dichtheid heeft, maar niet zonder nog meer vragen op te 
roepen. Je ziet namelijk dat bij een aardbeving seismische golven meetbaar zijn als ze zich 
verspreiden, maar dan verdwijnen de signalen volledig, om daarna weer verder te verschijnen. 
Deze schaduwzones worden verondersteld het resultaat te zijn van het feit dat de golven een 
gesmolten kern raken, en er zijn ingewikkelde wiskundige theorieën over het waarom. Maar 
zelfs dan zijn er nog veel inconsistenties met seismografische metingen - het is geen 
opgeruimde wetenschap. Dus als alle dingen worden beschouwd, is soms de eenvoudigste 
oplossing de meest nauwkeurige. 

Ufo 27

Zou het mogelijk zijn dat de golven binnen een “gordel” als zone weerklinken... maar verdwijnen
 in zeer grote grotten... of ondergrondse zeeën, kilometers onder de buitenste korst van de 
aarde? Zou dat gewoon een te eenvoudige verklaring zijn?

Binnenzeeën 

Als de mogelijkheid van binnenzeeën vreemd klinkt, let wel: De eerste van de diepste gaten 
die ooit in de aarde geboord zijn, was in Rusland, begin 1970 - De Kola Superdeep Boorput 
die meer dan 20 jaar in beslag nam. Zoals vaak het geval is wanneer mensen zich in het 
onbekende begeven, heeft Kola een aantal wetenschappelijke theorieën in rook opgegaan. 
Ze ontdekten ongekende hitte, fossielen op een diepte van 8 mijl en het verrassende resultaat: 
water - op veel diepere diepten dan voorheen werd aangenomen. 
In 2014 kwam een team van 20 Amerikaanse geofysici op basis van seismische gegevens 
tot de conclusie dat de mantel overgangszone - een rotslaag op 410 tot 660 km onder het 
aardoppervlak - drie keer de hoeveelheid water in de wereldzeeën kon vasthouden. Een van 
de wetenschappers zei: “Dit is direct bewijs, ter ondersteuning van de hypothese, dat de 
diepe aarde veel water bevat”. 

De vorming van de aarde 

De moderne wetenschap kan de fysische structuur van het binnenste van de aarde niet als 
een feit bevestigen.... en er zijn veel vragen over de bestaande theorie van de structuur van 
de aarde. Zo heeft een vormende planeet bijvoorbeeld geen zwaartekracht in het centrum, 
zodat zijn massa zich ophoopt waar de zwaartekrachts- en centrifugale krachten in balans 
zijn - het creëren van een bol met openingen aan de boven- en onderkant, zoals een orkaan 
van materie in de ruimte - niet als een vast lichaam met een vast centrum. Deze energetische 
stroom - de Torus - is een zelforganiserend systeem in de natuur waar energie zich uitbreidt 
en terugkeert naar zichzelf. We zien het elke dag: in een sinaasappel, een draaikolk, een 
tornado, het atoom, de melkweg. Geen van deze is een dicht systeem. 

Laten we een andere mogelijkheid overwegen: In de loop van miljoenen jaren is de planeet 
bezweken aan een combinatie van krachten die verantwoordelijk is voor de vorming van de 
planeet: geothermische verwarming en koeling, convectie, snijden door lavatunnels, 
stromend water en gletsjers, maar ook centrifugale krachten, die innerlijke ruimtes creëren in 
een massa die om een as draait. Deze natuurkrachten zouden een planeet meer als een 
honingraat kunnen maken dan als een volmaakt vast gesteente. 

De huidige modellen van het binnenste van de aarde zijn dus geen feiten - het zijn theorieën. 
Kijk ondertussen naar de feiten die je wel weet: Elk continent heeft uitgebreide 
grottennetwerken - zoals de Son Doong Cave in Vietnam - met zijn oerwouden, rivieren en 
ruimte om een wolkenkrabber met 40 verdiepingen in te richten. En Mammoth Cave in 
Kentucky, VS, die nog langer is dan de 400 mijl die tot nu toe zijn verkend. Wie kan zeggen 
dat deze spectaculaire, natuurlijke ruimtes niet op grotere diepte te vinden zijn? 

Ufo 28

Volgens de wetten van de natuurkunde zijn lege ruimtes onnatuurlijk van aard - dus hebben 
grotten hun eigen ecosystemen en waterlichamen, planten- en dierenleven. Als ze zich 
diep in de aarde uitstrekken, zal het leven de aarde nog steeds vullen. Zelfs de meest 
onherbergzame diepten van de oceaan hebben levensvormen en wezens die zich 
hebben aangepast door hun eigen helderheid te creëren. Zoals Aristoteles zei: 
“De natuur verafschuwt een vacuüm”. Waar er een leegte is, probeert het Universum 
deze op te vullen. Dus als enorme grotten zoals we die we al kennen, diep in de aarde 
blijven reiken, wat zou er dan in de ruimte, mijlen onder onze voeten, kunnen verblijven? 

7-5 Legendes en hun aanwijzingen 

We gaan even dieper snuffelen in de legendes en verhalen. Het is duidelijk dat daar ook 
een kern van waarheid te vinden is; 

1. Legendes in het boeddhisme 

Bijna elke oude cultuur deelt legendes over interacties met onderaardse rassen. Velen 
van hen worden beschouwd als “vagevuur voor de zondaars” - duidelijke pogingen om 
mensen af te schrikken van wangedrag. 

Maar andere legendes - die over Agartha, met zijn steden: Shamballa en Potala lijken 
op elkaar, van welk continent ze ook afkomstig zijn. In alle legenden vertellen deze 
beschavingen over twee wezens: zeer hoge reuzen, of zeer geavanceerde reptielachtige 
rassen. 

Ufo29

Het woord “Agartha” is van boeddhistische oorsprong. Echte boeddhisten geloven 
vurig in dit onderaardse rijk, dat naar eigen zeggen miljoenen inwoners heeft en vele 
steden, waaronder de hoofdstad Shamballah, waar een Hoogste Heerser woont. 
Zij geloven dat de Dalai Lama zijn aardse vertegenwoordiger is en dat zijn boodschappen 
worden overgebracht naar de lama’s in Tibet gedurende duizenden jaren. Deze 
aardse bewoners hebben hier gewoond, waar ze de mensheid hebben gehuisvest 
sinds de grote terrestrische ramp. De Russische kunstenaar, filosoof en 
ontdekkingsreiziger Nicolas Roerich publiceerde dat een Tibetaanse lama onthulde dat 
de hoofdstad van Tibet verbonden was door een tunnel met Shamballah, het hart van het 
onderaardse rijk van Agartha, en dat de ingang van deze tunnel werd bewaakt door lama’s 
die gezworen hadden om de werkelijke verblijfplaats van de lama’s geheim te houden voor 
buitenstaanders. Degenen die door deze ondergrondse gang worden geleid, reizen diep 
de aarde in door gebieden waar het zo smal wordt dat het moeilijk kan zijn om er doorheen 
te komen. 

2. Legendes in het hindoeïsme
 
In het oude Hindoe-epische gedicht de Mahabharata sprak de hindoes ook over Aryavarta, 
- de “verblijfplaats van de uitstekende”, waarvan gezegd werd dat het geregeerd werd door 
een bovennatuurlijk ras, de Nagas: een half-menselijke, halfreptiliaanse soort, afgebeeld met 
juwelen kappen die hun rijk verlichten. Er wordt gezegd dat de Nagas een geavanceerde 
technologie bezaten en een onvoorspelbare en soms meedogenloze aard hadden, die 
bekend staat om zijn ontvoering en marteling van mensen, terwijl ze op andere momenten 
positieve gebeurtenissen op aarde beïnvloeden. Er wordt ook gezegd dat ze Potala 
bewoonden..... misschien is het geen toeval, dat de naam van het paleis waar de lama’s 
de tunnelingangen bewaken, het Potalapaleis is. 

Een ander Indiaas epos, de Ramayana, vertelt het verhaal van de grote Avatar Rama - 
een blauwgekleurde afgezant uit Agartha, die met een luchtvoertuig aankwam. Deze werden 
Vimanas genoemd - wat betekent, “een auto of een godenwagen”, die de inzittende door 
de lucht draagt. Vreemd genoeg zijn vliegende luchtschepen een consistent onderdeel 
gebleven van alle innerlijke aardverhalen. 

3. Legendes in het oude Egypte 

In Afrika werd aangenomen dat een soortgelijke tunnel de geheime kamers aan de voet 
van de piramide van Gizeh met de onderaardse wereld verbond, waardoor de farao’s 
contact legden met de goden. Oude Egyptische godheden zoals Ra, Thoth, Anubis.... 
hadden kwaliteiten die in tegenstelling tot de mens niet te vergelijken zijn met die van de 
mens: unieke hoogte, huidskleuringen, ogen, vaak aviaire of vogelachtige hoofden. 

4. De kinderen van Woolpit 

In de 12e eeuw, een ongewoon verhaal van onderwereldse wezens die in Suffolk, 
Engeland, opduiken en vandaag de dag nog steeds deel uitmaakt van de geschiedenis 
van de stad. Bekend als de Kinderen van Woolpit - twee onbekende en unieke kinderen 
die door maaimachines in de omgeving werden ontdekt, hadden een lichtgroene huid en 
spraken een onbekende taal, en hoewel ze verhongerden, aten ze alleen rauwe bonen. 
De jongen stierf al snel, maar na vele jaren en acclimatisatie, legde het overlevende 
meisje eindelijk uit dat zij en haar broer uit een ondergronds land kwamen waar de zon 
nooit scheen, en waar het licht meer leek op de schemering, en zei dat ze verdwaald 
waren geraakt toen ze hun vee in een grot volgden en uiteindelijk uitkwamen op het 
heldere landschap.

Ufo 30NAAR HET VOLGENDE HOOFDSTUK
 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.