Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

 

 

Het Energiniale leven "Het lang verborgen geheim"

Ufo9


Vertaald: 
DUIK OP HET PUNT MET DE COÖRDINATEN: EXACTE KRUISING: 68° ZUIDERBREEDTE 
EN 1° OOSTERLENGTE, OP EEN DIEPTE VAN 400 METER. 
De instructies moeten strikt worden opgevolgd! 
- 1. Duiken. Vanaf het punt van het duiken met halve aandrijving, een helling aan stuurboord van 
10° met een hellingshoek van 5° voor de boegbelasting. Afstand 188 nm (nautische mijlen). 
De toegestane diepte van 500 meter. (tijdens het varen in de gang is de druk op de romp van het 
schip tijdens het manoeuvreren marginaal.) 
- 2. Boven water komen. Voorschakelapparaat met een sterafwerking, komt uit in een hoek van 
23° met een bakboordschuine stand van 22°. 190 meter naar boven. Afstand 75,5 nm. 
- 3. Moeilijke manoeuvre! Boven water komen. Voorschakelapparaat met een achtersteven, een 
uitwijkende hellingshoek van 41° Vaar rechtdoor. 110 meter naar boven, afstand 21,5 nm. 
Daarna een schuine positie aan stuurboord van 8° tot je aan het oppervlak van de grot uitkomt. 
Afstand 81 nm. 
- 4. Vaar op het oppervlak van de grot met een schuine stuurboordpositie van 8°. Afstand 286 nm. 
- 5., 6. Moeilijke manoeuvre! Duiken. Met een boegbelasting, hellingshoek van 45°. Tot een diepte 
van 240 meter, afstand 60 nm. Daarna met een bakboord schuine positie van 20°, waarbij het 
duiken tot 310 meter wordt voortgezet tot de rit in de gang. Na het merkteken van 310 meter moet 
het duiken worden voortgezet met een bakboord laadvermogen. Duikhoek van 7° tot 360 meter. 
Afstand 70 nm. Verdere schuine stuurboordpositie van 31° tot een diepte van 380 meter. 
- 7. Duiken. Buglastigkeit, Emergentiehoek van 22°. 199 Meter naar boven met een 
bakboordschuine stand van 26°. Afstand 43 nm. 
- 8. Boven water komen. Sterrenafwerking. Opkomende hoek van 45°, altijd rechtdoor, totdat u in 
Agharta het oppervlak doorbreekt. Afstand 70 nm. 
- 9. Vaar naar Agharta. Volle kracht vooruit. Kijk recht vooruit, totdat het nieuwe licht uitgaat. 
Veranderen van de magneetpolen. De bewegingen van de kompasnaalden en andere meters 
moeten worden genegeerd. 
(Verdere instructies zijn in Paket nr. 3. Alleen openen bij aankomst in Agharta!).


Ufo 11


Google Kaart Coördinaten van 68° Zuider Breedtegraad en 1° Oosterlengtegraad 

Duitse tekst: 
ABTAUCHEN AM PUNKT MIT DEM KOORDINATEN: EXAKTER SCHNITTPUNKT: 68° 
SÜDLICHER BREITE UND 1°ÖSTLICHER LÄNGE, AUF EINER TIEFE VON 400 METERN. 
Der Anweisung ist strikt zu folgen! 
1. Abtauchen. Vom Punkt des Abtauchens mit halber Fahrt, einer Steuerbord-Schräglage von 
10° mit einer Buglastigkeit Neigungswinkel 5°. Entfernung 188 sm. Vorgegebene Tiefe 500 
Meter (Aufgrund des fahrens im Korridor ist der Druck auf den Schiffskörper beim Manövrieren 
ein unwesentlicher.) 
2. Auftauchen. Ballast mit einer Hecktrimmung, Auftauchwinkel 23° mit einer Backbord-
Schräglage von 22°. 190 Meter nach oben. Entfernung 75,5 sm. 
3. Schwieriges Manöver! Auftauchen. Ballast mit einer Hecktrimmung, Auftauchwinkel 41°. 
Fahrt – geradeaus. 110 Meter nach oben, Entfernung 21,5 sm. Danach steuerbord-Schräglage 
von 8° bis zum Auftauchen an die 118 
Oberfläche in der Grotte. Entfernung 81 sm. 
4. Fahrt an der Oberfläche innerhalb der Grotte mit einer Steuerbord- Schräglage von 8°. 
Entfernung 286 sm. 
5., 6 Schwieriges Manöver! Abtauchen. Mit einer Buglastigkeit, Neigungswinkel 45°. Bis auf 
einer Tiefe von 240 Metern, Entfernung 60 sm. Danach mit einer Backbord-Schräglage von 
20°, wobei das Abtauchen bis 119 
auf 310 Meter bis zur Hinfahrt in den Korridor fortgesetzt wird. Nach der Marke 310 Meter ist 
das Abtauchen mit einer Buglastigkeit fortzusetzen. Abtauchwinkel 7° bis auf 360 Meter. 
Entfernung 70 sm. Weiter Steuerbord- Schräglage van 31° bis auf einer Tiefe von 380 Metern. 
7. Abtauchen. Buglastigkeit, Auftauchwinkel 22°. 100 Meter nach oben mit einer Backbord-
Schräglage von 26°. Entfernung 43 sm. 
8. Auftauchen. Hecktrimmung. Auftauchwinkel 45°, immer geradeaus, bis zum Auftauchen an 
die Oberfläche von Agartha. Entfernung 70 sm. 
9. Fahrt nach Agartha. Volle Fahrt. Sehet geradeaus, bis das neue Licht ausgemacht wird. 
Änderung der Magnetpole. Die Bewegungen der Kompas nadeln und Meßgeräte sind zu 
vernachlässigen! 
(Weitere Andweisungen im Paket Nr. 3. Erst bei Eintreffen in Agartha öffnen!) 
Brief van Karl Unger, bemanningslid van U-Boot U-209. 
Dit is een brief van een Duitse U-bemanningslid van U-209. Hij zegt in de brief dat U-209 
onder leiding van Heinrich Brodda de binnenste aarde van Agharta heeft bereikt en dat ze 
niet meer terug zouden komen. 


Ufo 12

Nederlandse vertaling van de brief van Karl Unger 

20 april 1947 
Lieve oude kameraad, 
Dit bericht zal u verrassen. De U Boat 209 heeft het gehaald, de aarde is HOL! Dr. Haushofer 
en Hess hadden gelijk. De hele bemanning doet het goed, maar ze kunnen niet terugkomen. 
Wij zijn geen gevangenen. Ik ben er zeker van, dat dit bericht je zal bereiken, het is het laatste 
contact met de U 209. We zullen elkaar weer ontmoeten, kameraad. Ik maak me zorgen over 
de mensen die aan de oppervlakte van de aarde moeten leven sinds de leider weg is. 
God zegene altijd ons Duitsland. 
Met hartelijke groeten, 
Karl Unger120 
German Text of Letter from Karl Unger, Crew member of U Boat U 209 commanded by Heinrich 
Brodda. (Source: U-209 Hollow Earth Blog) 
20. April 1947 
Lieber alter Kamerad, 
Diese Nachricht wird eine Überraschung für dich sein. Das U-Boot 209 hat es geschafft die 
Erde ist HOHL!. Dr. Haushofer und Hess hatten recht. Der gesamten Mannschaft geht es gut, 
aber sie kann nicht zurückkehren. Wir sind keine Gefangenen. Ich bin sicher, dass diese 
Nachricht dich erreichen wird, es ist die letzte Verbindung mit der U 209. Wir werden uns 
wieder begegnen Kamerad. Ich bin in Sorge für jene, welche ihr Leben auf der Oberfläche der 
Erde zu verbringen haben, seit der Führer gegangen ist. 
Gott segne immer unser Deutschland. 
Mit Herzlichen Grüssen, 
Karl Unger 
Vertaling: 
Geheim commandodocument 
Aantal beschikbare testvluchten Aantal testvluchten Aantal testvluchten 
Haunebu I verkrijgbaar in 2 stuks 52 E-IV 
Haunebu II verkrijgbaar 7 stuks 106 E-IV 
Haunebu III leverbaar 1 stuk 19 E-IV 
Vril 1 beschikbaar 17 stuks 84 (Schumann) 
Empfehlung: (aanbeveling) Versnelling van de laatste test en productie van “Haunebu II” + “Vril I”. 
Schema van de Haunebu I. 
Middelzwaar bewapende gyroscoop van het type “Haunebu I”. 
Diameter: 25 meter 
Voortstuwing: Thule Techyonator 7b 
Besturingselementen: Mag-veld-impulsgever 4 
Snelheid: 4800 Kilom.p.Hour (rekenkundig tot 17000 Kilom.p.Hour) 
Bereik in vlieguren: 18 uur 
Bewapening: 2 x 8 KSK in torentjes en 4 x Mk 108 
Externe bepantsering: Dubbele VictalenUfo13 Haunebu I vlucht-gyroschema’s van de SS E-IV Geheime Archieven 


NAAR HET VOLGENDE HOOFDSTUK
 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.