Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

 

 

Het Energiniale leven "Het lang verborgen geheim"
Deel 2 

Hoofdstuk 7 
Een andere kijk op onze wereld 

Aantekening: 
Voordat ik verder ga wil ik alle mensen, organisaties en alle websites waar ik informatie gevonden heb 
bedanken voor deze informatie en gedachtegangen in deze materie. Achter in het boek heb ik, zover 
mogelijk, alle namen en websites gepubliceerd die bijgedragen hebben aan dit geheel. Verder verklaar 
ik hierbij dat dit boek NIET geschreven is voor commerciële doeleinden en heb er zelf geen royalty’s op 
staan. De gedachtegang is dat ik zoveel mogelijk informatie bij elkaar wil hebben om een bepaalde 
theorie voor te leggen aan het publiek. 
Vanaf mijn toetsenbord iedereen hartelijke dank. 
John H Baselmans-Oracle 

Ik wil eerst teksten aanhalen die via internet op mijn pad kwamen en waarbij diverse foto’s getoond 
werden met korte verklaringen. Hoe verder dat men gaat wroeten hoe meer komt er naar boven. 


7-1 Documenten en kaarten 

Keizerlijke Duitse kaarten van de Holle Aarde 
Kaarten voor de passage van de diepten van de zeeën. 
Alleen te gebruiken tijdens manoeuvres! 
Instructies voor het passeren van ruimtes en gangen voor de reis naar Agartha. 

Ufo 2

Ufo 3Deze kaart toont ons het belangrijkste continent van dit halfrond, genaamd Asgard. Op het continent 
Asgard is een stad afgebeeld: de stad van de Asen. We zien de kolonie Nieuw Zwaben (Neu 
Schwabenland) met de hoofdstad Nieuw Berlijn. Op de kleine hakenkruizen is een onderzeese basis 
van de Duitse keizerlijke marine afgebeeld. De belangrijkste oceaan in dit halfrond wordt de Valkarian 
Ocean genoemd. 
Video van een Russische journalist die het materiaal inspecteert: Russische journalist inspecteert 
de kaarten (Russisch met Duitse ondertiteling). 
https://youtu.be/QgNV_qRGGHZI


Ufo4

Ufo5

Onder een gedigitaliseerde versie van deze kaart 

Deze kaart toont ons het belangrijkste continent van dit halfrond, Liberia genaamd. De belangrijkste 
oceaan hier is ook weer de Valkarian Ocean. Op het onderste deel van de kaart is de stad Shambala 
afgebeeld. De Tibetaanse monniken geloven dat de stad Shambala niet aan onze oppervlakte ligt, 
maar aan de binnenkant van de aarde. Deze kaart van de Binnenste Aarde toont ons de huidige 
positie van Shambala, wat het werkelijke bestaan van deze mythische plek bevestigt. Ufo 6

Ufo 7


Onder een gedigitaliseerde versie van deze kaart

Ufo 8

Dit is een close-up van het document met het NS Zegel en advies over hoe we ermee kunnen werken. 
Er staat in het rood: 
Nach Rückkehr vom Einsatz in der Geheimabteilung abgeben! 
BEI GEFAHR ALS ERSTES VERNICHTEN! 

Vertaald: 
Na terugkomst van de opdracht, geef je de opdracht in bij de geheime afdeling! 
IN GEVAL VAN GEVAAR EERST VERNIETIGEN! 
Naast de keizerlijke Duitse adelaar staat er in het Duits: 
Bestätigt durch das Kommando der U-Bootflotte der Kriegsmarine des Deutschen Reiches. 
Vertaald: 
Bevestigd door het commando van de U-boot vloot van de keizerlijke marine van het Duitse Rijk. 
Onder de handtekening, de datum en het vakje staat: 
Gedruckt für die Kriegsmarine in einer Auflage von 1300 Exemplaren im Sonderlabor von KZ Dachau. 
Januar 1944. 
Vertaald: 
Gedrukt voor de militaire marine in een oplage van 1300 exemplaren in het speciale laboratorium van 
het KZ Dachau. Januari 1944. 
Dit betekent dat de keizerlijke Duitse marine al in januari 1944 een basis in de Binnenste Aarde had! 
Nieuw Berlijn was toen al gesticht. In een ander deel van het document staat echter dat zij nieuwe 
mannen en vrouwen nodig hebben om zich in de Binnenste Aarde te vestigen om zich in deze nieuwe 
gebieden uit te breiden. 

Ufo 9

Dit is een afbeelding van een onderwaterdoorgang naar Agharta. 

Vertaling (tekst linksboven op de kaart hieronder) 
... Ik beveel aan, binnen de komende 6 maanden met de bevoegdheden van de extra gevormde 
commissie om in de Wehrmacht, Luchtmacht, Keizerlijke Marine en in de eenheden van de SS een 
zorgvuldige en verborgen selectie van vrijwilligers te rekruteren voor de ontwikkeling van de nieuwe 
gebieden van het Duitse Reich in Nieuw Zwaben. 
Leider, M. Bormann 
De Fuehrer en Reichskanselier, de hoogste commandant van de strijdkrachten.
Dit deel van de keizerlijke Duitse kaart van de holle aarde geeft een tien stappenplan om met een 
onderzeeër de binnenwereld van Agharta te bereiken. De Duitse U Laarzen van het Type XI tot XIII 
waren voor die tijd zeer geavanceerd. De keizerlijke Duitsers van het Derde Rijk waren vrij in hun 
gedachten en geesten. Het waren geen geestelijke slaven zoals de miljarden mensen die vandaag 
de dag op deze planeet leven. Wanneer de geesten vrij zijn, wordt creatief werk de norm. Dat is de 
reden waarom de Vrije Duitse Burgers van het Derde Rijk deze ongelooflijke ambachten zoals de 
Haunebu I, II, III, Vril I, 2 en Andromeda Devices creëerden en ontwikkelden. Toch geeft dit deel van 
het document ons echte coördinaten over de wereld en de exacte plaats waar we kunnen duiken 
om deze gang naar de binnenste aarde van Agharta te vinden. In het document staat ook dat 
pakket nr. 3 eerst geopend moet worden bij aankomst in Agharta. 


NAAR HET VOLGENDE HOOFDSTUK
 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.