Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

 

 

Het Energiniale leven "Het lang verborgen geheim"
Hoofdstuk 5 

5-1 Holle aarde 

De holle aarde is een historisch concept dat stelt dat de planeet aarde volledig hol is of een aanzienlijke 
binnenruimte bevat. Met name de suggestie van Edmond Halley aan het einde van de 17de eeuw werd 
dit idee voorzichtig weerlegd door Pierre Bouguer in 1740 en definitief door Charles Hutton (1778). 
In het begin van de 19e eeuw werd het nog wel eens verdedigd, met name door John Cleves Symmes Jr. 
en Jeremiah N. Reynolds, maar tegen die tijd maakte het deel uit van de populaire pseudowetenschap 
en was het niet langer een wetenschappelijk haalbare hypothese. 

Het concept van een holle aarde komt nog steeds terug in de folklore en als uitgangspunt voor 
onderaardse fictie, en als een ondersoort van avonturenfictie (Reis naar het middelpunt van de aarde, 
Aan de kern van de aarde). 


5-2 Hypothese 

In de oudheid verscheen het concept van een ondergronds land in de aarde in mythologie, folklore en 
legendes. Het idee van de onderaardse rijken leek discutabel en raakte verweven met het concept van 
“plaatsen” van oorsprong of het hiernamaals, zoals de Griekse onderwereld, de Noordse Svartálfaheimr, 
de christelijke hel en de Joodse Sheol (met details die de innerlijke aarde beschrijven in de 
Kabalistische literatuur, zoals de Zohar en Hesed L’Avraham). Het idee van een onderaardse wereld 
wordt ook genoemd in het Tibetaanse boeddhistische geloof. Volgens een verhaal uit de Tibetaanse 
boeddhistische traditie is er een oude stad genaamd Shamballa die zich in de aarde bevindt. 
Volgens de oude Grieken waren er onder het oppervlak grotten die ingangen waren naar de 
onderwereld, waarvan sommige de grotten in Tainaron in Lakonia, in Troezen in Argolis, in Ephya in 
Thesprotia, in Herakleia in Pontos en in Ermioni waren. In de Thracische en Daciaanse legenden wordt 
gezegd dat er grotten zijn die bezet zijn door een oude god genaamd Zalmoxis. In de Mesopotamische 
religie is er een verhaal van een man die, na een reis door de duisternis van een tunnel in de berg 
“Mashu”, een ondergrondse tuin betrad. 

Kapel, klokkentoren en boetebedden op Station Island. De klokkentoren staat op een heuvel die de 
plaats is van een grot die, volgens verschillende mythen, een ingang is naar een plaats van het vagevuur 
in de aarde. De grot is gesloten sinds 25 oktober 1632. 
In de Keltische mythologie is er een legende van een grot genaamd “Cruachan”, ook bekend als “Ierlands 
poort naar de hel”, een mythische en oude grot waaruit volgens de legende vreemde wezens zouden 
opduiken en gezien worden op het oppervlak van de aarde. Er zijn ook verhalen van middeleeuwse 
ridders en heiligen die op pelgrimstocht gingen naar een grot in Station Island, County Donegal in Ierland, 
waar ze reizen in de aarde maakten naar een plaats van het vagevuur. In County Down, Noord-Ierland, is 
er een mythe die zegt dat tunnels naar het land van de onderaardse Tuatha Dé Danann leiden, een groep 
mensen die verondersteld wordt het Druïdisme in Ierland te hebben geïntroduceerd en vervolgens weer 
ondergronds te zijn gegaan. 

In de Hindoeïstische mythologie wordt de onderwereld Patala genoemd. In de Bengaalse versie van het 
Hindoeïstische epos Ramayana is beschreven hoe Rama en Lakshmana werden meegenomen door de 
koning van de onderwereld Ahiravan, de broer van de demonische koning Ravana. Later werden ze 
gered door Hanuman. De Angami Naga stammen van India beweren dat hun voorouders in de oudheid 
uit een ondergronds land in de aarde tevoorschijn kwamen. De Taino uit Cuba geloven dat hun voorouders
in de oudheid zijn ontstaan uit twee grotten in een ondergrondse berg.

Inwoners van de Trobriandeilanden geloven dat hun voorouders uit een ondergronds land kwamen door 
een grottengat genaamd “Obukula”. Mexicaanse folklore vertelt ook over een grot in een berg vijf mijl ten 
zuiden van Ojinaga, en dat Mexico bezeten is door duivelse wezens die van binnenuit de aarde kwamen. 
In de middeleeuwen, een oude Duitse mythe beweerde dat sommige bergen gelegen tussen Eisenach 
en Gin Duitsland een poort naar de binnenste Aarde hebben. Een Russische legende zegt dat de 
Samoyeds, een oude Siberische stam, naar een grotstad reisde om in de aarde te wonen. De Italiaanse 
schrijver Dante beschrijft een holle aarde in zijn bekende 14e eeuwse werk Inferno, waarin de val van 
Lucifer uit de hemel er voor zorgde dat er een enorme trechter verscheen in een voorheen vaste en 
bolvormige aarde, evenals een enorme berg ertegenover, het “Vagevuur”. 

In de inheemse Amerikaanse mythologie wordt gezegd dat de voorouders van het Mandan-volk in de 
oudheid uit een ondergronds land tevoorschijn kwamen door een grot aan de noordkant van de 
Missouri-rivier. er is ook een verhaal over een tunnel in het San Carlos Apache Indianenreservaat in 
Arizona bij de Cedar Creek, die naar verluidt binnen in de aarde zou leiden naar een land dat bewoond 
wordt door een mysterieuze stam. Het is ook de overtuiging van de stammen van de Irokezen dat hun 
oude voorouders uit een onderaardse wereld in de aarde tevoorschijn kwamen. De ouderen van de Hopi 
geloven dat er een Sipapu ingang in de Grand Canyon bestaat die naar de onderwereld leidt. 
Braziliaanse Indianen, die langs de Parima rivier in Brazilië wonen, beweren dat hun voorvaderen in de 
oudheid uit een ondergronds land tevoorschijn kwamen en dat veel van hun voorouders nog steeds in de 
aarde zijn gebleven. Voorouders van de Inca’s zouden afkomstig zijn uit grotten die ten oosten van 
Cuzco, Peru, liggen.


5-3 17e en 18e eeuw 

Edmond Halley’s hypothese. 
Edmond Halley bracht in 1692 het idee naar voren dat de aarde bestond uit een holle schelp van 
ongeveer 800 km (500 mi) dik, twee binnenste concentrische schelpen en een binnenste kern. Sferen 
scheiden deze schelpen van elkaar en elke schelp heeft zijn eigen magnetische polen. De bollen draaien 
met verschillende snelheden. Halley stelde dit schema voor om abnormale kompasmetingen te verklaren. 
Hij zag de atmosfeer binnenin als lichtgevend (en mogelijk bewoond) en speculeerde dat ontsnappend 
gas de Aurora Borealis veroorzaakte. 

De Camp en Ley hebben beweerd (in hun Lands Beyond) dat Leonhard Euler ook een holle-aarde idee 
voorstelde, om zich te ontdoen van meerdere schelpen en een inwendige zon van 1000 km over te 
brengen om licht te geven aan geavanceerde beschavingen in de binnenste wereld, maar ze geven 
geen referenties; inderdaad, Euler stelde geen holle aarde voor, maar er is een lichtelijk verwant 
gedachte-experiment. 

De Camp en Ley beweren ook dat Sir John Leslie het idee van Euler uitbouwde en suggereerde dat er 
twee centrale zonnen waren, Pluto en Proserpine (dit was niet gerelateerd aan de planeet Pluto, die een 
eeuw later werd ontdekt en genoemd). Leslie stelde wel een holle aarde voor in zijn 1829 Elementen van 
Natuurfilosofie (pp. 449-53), maar noemt de binnenste zonnen niet. Jules Verne verwijst naar de Pluto-
Proserpijntheorie, die hij toeschrijft aan “een Engelse kapitein”, in Jules Verne in Journey to the Center 
of the Earth. 

Le Clerc Milfort leidde in 1781 een reis met honderden Creek Indianen naar een reeks grotten bij de 
Rode Rivier boven de kruising van de Mississippi Rivier. Volgens Milfort zouden de oorspronkelijke 
voorouders van de Creek Indianen in de oudheid uit de grotten naar de oppervlakte van 94 
de aarde zijn gekomen. Milfort beweerde ook dat de grotten die ze zagen “gemakkelijk 15.000 tot 
20.000 families konden bevatten”. 


5-4 19e eeuw 

In 1818 suggereerde John Cleves Symmes, Jr. dat de aarde bestond uit een holle schelp van ongeveer 
1300 km dik, met openingen van ongeveer 2300 km aan beide polen, met 4 binnenste schelpen die elk 
aan de polen open waren. Symmes werd de beroemdste van de vroege voorstanders van de Holle 
Aarde en Hamilton, Ohio, heeft zelfs een monument voor hem en zijn ideeën. Hij stelde voor om een 
expeditie naar de Noordpool te maken, dankzij de inspanningen van een van zijn volgelingen, James 
McBride. 

Jeremiah Reynolds gaf ook lezingen over de “Holle Aarde” en pleitte voor een expeditie. Reynolds ging 
zelf op expeditie naar Antarctica, maar miste zijn deelname aan de Grote V.S. Exploring Expedition van 
1838-1842, ook al was die onderneming een gevolg van zijn onrust. 

Hoewel Symmes zelf nooit een boek over zijn ideeën heeft geschreven, publiceerde een aantal auteurs 
werken over zijn ideeën. McBride schreef Symmes’ Theory of Concentric Spheres in 1826. Reynolds 
blijkt een artikel te hebben dat in 1827 als apart boekje verscheen: Remarks of Symmes’ Theory Which 
Appeared in the American Quarterly Review. In 1868 publiceerde een professor W.F. Lyons The Hollow 
Globe, die een Symmes-achtige Hollow Earth-hypothese naar voren bracht, maar zelf Symmes niet 
vermeldde. Symmes’ zoon Americus publiceerde vervolgens in 1878 The Symmes’ Theory of Concentric 
Spheres om het record recht te zetten. 

William Fairfield Warren presenteerde in zijn boek Paradise Found-The Cradle of the Human Race op 
de Noordpool (1885) zijn geloof dat de mensheid is ontstaan op een continent in het Noordpoolgebied 
dat Hyperborea heet. Dit beïnvloedde sommige vroege voorstanders van de Holle Aarde. Volgens 
Marshall Gardner kwamen zowel de Eskimo als de Mongoolse bevolking uit het binnenland van de 
aarde via een ingang aan de Noordpool.


NAAR HET VOLGENDE HOOFDSTUK
 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.