Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

 

 

Het Energiniale leven "Het lang verborgen geheim"
4-6 Latere middeleeuwen
 
Tegen de 11e eeuw had Europa kennis gemaakt met de islamitische astronomie. Rond 1070 begon 
de Renaissance van de 12e eeuw, die een intellectuele herleving betekende met sterke filosofische 
en wetenschappelijke wortels, en een grotere interesse voor de studie van de natuur. Tegen die tijd 
geven overvloedige bronnen aan dat de meeste twijfels die de Europeanen misschien eerder hadden 
over de bolvorm van de Aarde weggenomen waren. 

Hermannus Contractus (1013–1054) was een van de vroegste christelijke geleerden die de omtrek 
van de Aarde schatte met de methode van Eratosthenes. Thomas van Aquino (1225–1274), de 
belangrijkste en meest gedoceerde theoloog van de middeleeuwen, geloofde in een bolle Aarde; 
en hij nam zelfs aan dat zijn lezers ook wisten dat de Aarde bol is. Colleges in de middeleeuwse 
universiteiten gaven meestal bewijzen voor het idee dat de Aarde bol was. Ook “Over de wereldbol”, 
het invloedrijkste astronomieboek van de 13e eeuw en verplichte leerstof bij alle West-Europese 
universiteiten, beschreef de wereld als een bol. 

Het Noorse boek Konungs Skuggsjá, van ongeveer 1250, stelt duidelijk dat de Aarde bol is - en dat 
het nacht is aan de andere kant van de Aarde als het dag is in Noorwegen. De schrijver bespreekt 
ook het bestaan van antipoden - en hij merkt op dat ze (als ze bestaan) de Zon als deze op zijn 
hoogste punt is in het Noorden zal staan, en dat ze tegengestelde seizoenen ten opzichte van de 
mensen op het Noordelijk halfrond zullen hebben. 

De late ontwikkeling van de Europese afzonderlijke talen levert ook enig bewijs voor de bewering dat 
de bolvorm van de Aarde ook buiten de academische wereld tot de algemene kennis behoorde. In die 
tijd werd wetenschappelijk werk in het Latijn geschreven. Werken in plaatselijke dialecten of talen 
(zoals Italiaans of Duits) waren meestal bestemd voor een ruimer publiek.
 
Dantes Goddelijke Komedie, het laatste grote werk van literatuur van de middeleeuwen, geschreven in 
het Italiaans, stelt de Aarde als een bol voor. Ook het Elucidarium van Honorius Augustodunensis 
(c. 1120), een belangrijk leerboek voor de lagere geestelijken dat vertaald was in het Midden- Engels, 
Oudfrans, Midden-Hoogduits, Oudrussisch, Midden-Nederlands, Oudnoors, Iers, Spaans en 
verschillende Italiaanse dialecten, refereert expliciet aan een bolvormige Aarde. Net zoals het feit dat 
Berthold van Regensburg (midden 13e eeuw) de bolvormige Aarde als een illustratie in een preek 
gebruikte aantoont dat hij deze kennis onder zijn gehoor kon aannemen. De preek werd in het Duits 
gehouden, en was niet bestemd voor een geleerd publiek. 

Reinhard Krüger, een hoogleraar aan de Universiteit van Stuttgart, ontdekte meer dan honderd 
middeleeuwse Latijnse en volkse schrijvers van de late oudheid tot de 15e eeuw die er allen van 
overtuigd waren dat de Aarde zo rond als een bol was. Maar zelfs nog in de 15e eeuw betwistte de 
Spaanse theoloog Tostatus het bestaan van bewoners aan de antipoden. Vanuit Europees perspectief 
brachten de Portugese exploratie van Afrika en Azië en de Spaanse ontdekkingsreizen naar Amerika 
en uiteindelijk Ferdinand Magellaans reis om de wereld de proefondervindelijke bewijzen dat de Aarde 
bolvormig was. 


4-7 Middeleeuwse moslimwereld 

De islamitische geleerden die de theorie van een ronde Aarde aanhingen, gebruikten deze om de 
afstand en richting van enig punt op Aarde naar Mekka te berekenen. Dit bepaalde de qibla, of de 
richting van het bidden van de moslims. Moslimwiskundigen ontwikkelden de boldriehoeksmeting die 
bij deze berekeningen werd gebruikt. Ibn Khaldun zegt in zijn beroemde Muqaddimah duidelijk dat de 
wereld rond is. 

Er is een vers in de Koran [79:30] dat wel vertaald wordt als “Hij schiep de Aarde in de vorm van een ei”, 
wat suggereert dat men niet aannam dat de wereld plat was. De meeste vertalingen (“En daarna spreidde 
hij de Aarde uit”) suggereren dat dit vers uitgelegd kan worden als steun voor de platte Aarde-theorie. 


4-8 Moderne tijden 

Het idee dat mensen vóór de tijd van de ontdekkingsreizen geloofden dat de Aarde plat was ontstond na 
de publicatie van Washington Irvings Leven en Reizen van Christoffel Columbus in 1828. Dit geloof is nog 
wijdverspreid en wordt zelfs in leerboeken overgenomen. 

In de 19e eeuw gaf het romantische concept van een Europese “donkere middeleeuwen” nog meer kracht 
aan het idee. 

De wijdverspreide houtsnede van een man die zijn hoofd door het hemelfirmament van een platte Aarde 
steekt om in de ruimte te kijken, in 16e-eeuwse stijl, kan niet naar een eerdere bron worden teruggebracht 
dan Camille Flammarions L’Atmosphère: Météorologie Populaire (Paris, 1888, p. 163). De houtsnede 
verlucht de stelling in de tekst dat een middeleeuwse missionaris vertelde dat “hij de horizon waar de Aarde 
en de hemel bij elkaar komen bereikt had”, een anekdote die terug kan gaan op Voltaire, maar niet op enige 
bekende middeleeuwse bron. 


4-9 Transvaal perspectief 

In 1898 kwam Joshua Slocum tijdens zijn reis om de wereld in Transvaal terecht. Daar kreeg hij van drie 
boeren een pamflet waarin ze “bewijzen” dat de Aarde plat is. President Kruger was ook deze mening 
toegedaan ; “je bedoelt niet dat je rond de wereld bent gezeild; dat is onmogelijk!” 


4-10 Hedendaags 

Op het internet en sociale media circuleren verschillende teksten en filmpjes die zouden moeten aantonen 
dat de aarde plat is. 


NAAR HET VOLGENDE HOOFDSTUK
 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.