Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

 

 

Het Energiniale leven "Het lang verborgen geheim"Deel 1
 
Hoofdstuk 1 
Het Heelal / Universum 

1-1 Inleiding 

In diverse boeken ben ik al verder gegaan dan wat men normaal verwacht waar over 
geschreven wordt zeker als het over leven na de dood is, dimensies en werelden daar 
men liever het niet over heeft. 

We zijn duidelijk ongemakkelijk als we verder denken als dat ons geleerd wordt. 
Juist dan gaat het interessant worden. Er komen dan zaken naar boven vanwaar men 
dingen over af gaat vragen en dieper in gaat duiken. De tot dusver uitgegeven boeken 
over het Energieniale leven hebben veelal afgespeeld OP deze aardbol en zijn het zaken 
waar ik zelf zeer diep ben ingedoken. De dood maar ook de energiewereld en de daarna 
de diverse dimensies waren de logische stappen die je gaat nemen als je je vast gaat bijten 
in de wereld van de energie. 

Men ziet steeds meer en men gaat steeds dieper. Eens beschreven in mijn eerste 
Energieniale boek waar duidelijk werd hoe dieper je gaat en hoe verder je reist des te meer 
kom je tegen en openen er zich meerdere werelden. 
Wat later bleek was dat de werelden allemaal één waren en dat alles één is. Dat kan ook niet 
anders als je weet dat het allemaal energie is die bepaalt, bespeelt en mee gewerkt kan 
worden mits je het met de nodige regels gebruikt. 
Nu we al diverse facetten hebben doorgenomen is het logisch dat we ook eens gaan duiken 
in de wereld van lichtjaren, sterren, stelsels en het verre onbekende. Als men in deze wereld 
gaat duiken, gaat het steeds onlogischer zeker als we 
de getallen op elkaar gestapeld zien worden maar ook hoe het mogelijk is daar nog ooit een 
bevestiging van te krijgen. 
Of is het simpel en niet zo gecompliceerd zoals de wetenschap ons doet geloven? Zijn de 
“poorten” een simpele weg en de zwarte gaten meer een ophoping in plaats van het niets 
wat niets moet zijn? 

We weten uit de vele oude geschriften dat leven op deze planeet veel heeft meegemaakt en 
dat er vele beschavingen waren die veel verder waren dan wij op dit moment. Beschavingen 
die niet direct gebonden waren en als slaven leefden op deze bol en beschavingen die een 
veel verdere knowhow hadden als wij momenteel met onze huidige computers en techniek. 
Zie de manier van bouwen maar ook kunstwerken en artefacten zijn te voorschijn gekomen 
waarvan we absoluut niet weten hoe die gemaakt zijn. De wereld en de bewoners gaan op 
en neer in hun kennis en alsmaar komen en gaan beschavingen. We willen aan de ene kant 
leren van de oude gewezen beschavingen maar aan de andere kant willen we zaken niet 
loslaten die al duizenden jaren ons opgelegd en voorgekauwd worden. Bang voor 
veranderingen en bang om een nieuwe weg in te slaan. 

Wat frappant is dat in vele geschriften over wezens gesproken worden met voor ons 
bovennatuurlijke krachten. Weer in andere delen van de wereld praat men over Goden 
en we hadden een heer Erich von Däniken die heel duidelijk stelde “Waren de goden 
kosmonauten”. 

De mens heeft in zijn hele bestaan vastgehouden aan goden en heeft zich altijd als slaaf 
gekoppeld aan deze goden en gedaan wat de afvaardigden van deze goden opleggen. 
Welk geloof je ook neemt men ziet de slaven om de geloofmeesters (priesters) hangen 
als bijen om hun zoete honing. Nu nog met de huidige techniek en de iets meer kennis dan 
2000 jaar geleden, blijven we als slaven om kerkelijke leiders hangen en gehoorzamen hun 
opgelegde wil. Leiders die verscholen zijn in vele duistere clubjes maar ook naar buiten 
komen als vertegenwoordiger van een of andere god maar wel mensenlevens eist omdat er 
anderen zijn die in een andere “god” - “heilige” geloven. 
We gaan dit allemaal eens uitdiepen en zien wat het Universum te zeggen heeft in het geloof 
van goden en wat de ware energie is waar hiermee gewerkt wordt. Is de mens wel een vrij 
wezen en hoe staan wij als mens in het gehele Universum? Twee vragen die een leven 
kunnen veranderen maar ook andere inzichten kunnen geven over datzelfde leven. 
NAAR HET VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.