Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

 

 

Het Energiniale leven "Het lang verborgen geheim"


 
3-12 Water 

Het voorkomen van grote hoeveelheden vloeibaar water aan het aardoppervlak maakt de Aarde uniek
 en onderscheidt haar van andere planeten. Vanwege dit feit wordt de Aarde wel de “blauwe planeet” 
genoemd. Tot nog toe zijn geen andere hemellichamen bekend waar water aan het oppervlak in grote 
hoeveelheden voorkomt. Vloeibaar water was in het verleden aanwezig op de Maan en op Mars en 
komt wellicht nog steeds af en toe 63 

voor op die planeet. Sommige grotere manen van de planeten Jupiter en Saturnus hebben water in hun 
binnenste, maar niet in grote hoeveelheden aan het oppervlak. Op de exoplaneet HD 189733b, een 
gasreus, is watergas ontdekt. Het meeste water bevindt zich in de oceanen, maar water komt ook voor 
in binnenzeeën, meren, rivieren en als grondwater. Al het water samen wordt de hydrosfeer genoemd. 
Zelfs als water opgeslagen als ijs wordt meegerekend, bevindt 97,5% van al het water op Aarde zich 
in oceanen of zeeën. Dit is zoutwater, van de overige 2,5% is 68,7% ijs en de rest zoetwater. 
De oceanen bevatten 1,386×109 km³ water, met een massa van 1,35×1018 ton, ongeveer 1/4400 van 
de totale massa van de Aarde. Als de Aarde geen reliëf had, dan zou dit water het gehele oppervlak 
bedekken met een 2,7 km diepe laag. 

Ongeveer 3,5% van de totale massa van de oceanen bestaat uit opgelost zout, voornamelijk afkomstig 
uit submarien vulkanisme of verwering van gesteenten. De oceanen gelden ook als reservoir voor 
(opgeloste) gassen uit de atmosfeer; deze zijn essentieel voor het overleven van marien leven. 
De oceanen werken daardoor als een buffer op de samenstelling van de atmosfeer. De oceanen 
werken ook als warmtereservoir, waardoor de wereldwijde temperatuur geen grote schommelingen 
kan vertonen. Veranderingen in de warmteverdeling in de oceanen hebben grote invloed op het lokale 
klimaat, zoals blijkt uit het fenomeen El Niño. 

Het water opgeslagen in ijs wordt wel de cryosfeer genoemd. Het meeste ijs bevindt zich in de 
poolkappen, vooral op Antarctica en Groenland, maar er is ook water opgeslagen als zee-ijs of in 
gletsjers in hooggebergtes. Het seizoensgebonden smelten en aangroeien van de ijskappen zorgt 
voor de toevoer van zoet water naar de oceanen, wat de oceanische circulatie aandrijft. 
Oppervlaktewater zoals in de oceanen staat voortdurend bloot aan verdamping. Bij verdamping wordt 
water als gas in de atmosfeer opgenomen. 

Dit kan weer condenseren en als neerslag op het oppervlakte belanden; het vormt daar 
oppervlaktewater, of dringt door in de bodem en wordt grondwater. Via rivieren stroomt 
oppervlaktewater naar de oceanen terug. Als het daarna weer verdampt, is er sprake van een cyclus, 
die de waterkringloop wordt genoemd. 

Grondwater is al het water dat zich in de ondergrond of bodem bevindt. Het is voornamelijk afkomstig 
van neerslag (meteorisch) of het dóórdringen van zoutwater uit de zeeën in de ondergrond. Water 
komt in grote hoeveelheden voor tot ongeveer 2 km diepte in de aardkorst; op grotere diepte vormt 
het verbindingen met mineralen. 

Atmosfeer 
Samenstelling van de atmosfeer 
Stikstof 78,08% 
Zuurstof 20,95% 
Argon 0,93% 
Waterdamp 0% tot 4% 
Kooldioxide 0,038% 
Neon 0,018% 
Helium 0,0005% 
Methaan sporen 
Krypton sporen 
Waterstof sporen 
De atmosfeer is de gasvormige laag die om de Aarde heen ligt. De luchtdruk is aan het aardoppervlak 
gemiddeld 101,325 kPa en de schaalhoogte ligt ongeveer op 8,5 km. De aardatmosfeer bestaat 
grotendeels uit stikstof (ruim 78%) en zuurstof (bijna 21%), aangevuld met sporen van waterdamp, 
koolstofdioxide en andere gassen. De atmosfeer eindigt niet plotseling op een bepaalde hoogte, maar 
neemt naar buiten toe exponentieel in concentratie af. Het onderste deel van de atmosfeer, waar 
ongeveer 75% van alle massa zich bevindt, wordt de troposfeer genoemd. De hoogte van de 
troposfeer verschilt met de geografische breedte en varieert van 7 km bij de polen tot 17 km bij de 
evenaar. 

Vergeleken met andere planeten is de hoge concentratie zuurstof in de aardatmosfeer uniek. 
Normaal gesproken zou zuurstof door oxidatiereacties bij verwering in relatief korte tijd uit de 
atmosfeer verdwijnen, maar op Aarde zorgt fotosynthese door planten voor een continue productie 
van nieuw zuurstof uit kooldioxide. Dankzij de aanwezigheid van zuurstof heeft de Aarde bovendien 
een ozonlaag die het oppervlak beschermt tegen voor leven schadelijke ultraviolette straling. 
De atmosfeer beschermt het aardoppervlak doordat kleinere meteoren die op Aarde inslaan, door 
de wrijving verbranden. Door de verplaatsing van waterdamp en door neerslag wordt water naar het 
land gebracht. De atmosfeer tempert ook de temperatuurverschillen tussen dag en nacht door warmte 
vast te houden. Gasmoleculen van zogenaamde broeikasgassen vangen warmte-energie op die door 
het aardoppervlak weerkaatst wordt. Dit effect wordt het broeikaseffect genoemd en verhoogt de 
temperatuur op Aarde. Zonder broeikaseffect zou het op het oppervlak gemiddeld 18°C zijn. 


3-13 Weer en klimaat 

De troposfeer wordt voortdurend opgewarmd door zonnestraling, vooral indirect via door het 
aardoppervlak uitgezonden aardse straling. Buiten de dagelijkse en jaarlijkse gang en 
klimaatveranderingen zijn de in- en uitgaande straling gemiddeld genomen min of meer met elkaar 
in evenwicht. Plaatselijk is dit echter niet het geval. Door het verschil in hoogte van de zon valt het 
zonlicht rond de polen op een groter gebied dan rond de evenaar. Daarom is de insolatie, de 
hoeveelheid licht die op een stukje aardoppervlak invalt, en daarmee de opwarming van het 
aardoppervlak rond de evenaar veel hoger. Op breedten lager dan 38° is de instraling groter dan 
de uitstraling, terwijl buiten dat gebied de uitstraling overheerst. In de tropen en subtropen wordt het 
echter niet warmer en in de gematigde gebieden en de poolstreken niet kouder. Dit komt doordat er 
een compenserend warmtetransport is door de algemene circulatie en de zeestromen. De algemene 
circulatie bestaat uit turbulentie, convectie, advectie en verdamping. De combinatie van dit 
warmtetransport met de stralingsbalans is de energiebalans. 

In het klassieke model is er sprake van drie circulatiecellen: Hadleycellen, Ferrelcellen en polaire cellen. 
Deze cellen verschuiven met de seizoenen. Dit model is echter een te grote versimpeling gebleken. 
De aanwezigheid van water in de atmosfeer en het verdampen, condenseren en sublimeren daarvan 
is van groot belang bij weer en klimaat. Door verdamping kan lucht waterdamp gaan bevatten. 
Als de lucht warm genoeg is om op te stijgen, daalt de luchtdruk, waardoor de lucht verzadigd raakt en 
water condenseert. De kleine waterdruppeltjes die zo ontstaan, vormen samen een wolk. Als er 
genoeg condensatie van water plaatsvindt, zullen de druppeltjes voldoende aangroeien om als 
neerslag terug te vallen naar het aardoppervlak. De hoeveelheid neerslag varieert per gebied op 
Aarde tussen de paar meter tot minder dan een millimeter per jaar. De gemiddelde neerslag in een 
gebied wordt bepaald door de dominante windrichting, het reliëf en temperatuurverschillen. 
Ondanks lokale verschillen kan de Aarde naar breedtegraad worden onderverdeeld in zones met 
ongeveer hetzelfde klimaat. Vanaf de evenaar tot de polen zijn dit de warme, natte tropische klimaten, 
de warme en droge subtropische klimaten, de vochtige subtropische klimaten, de koelere, natte 
gematigde klimaten, de drogere, koelere landklimaten en de koude, droge poolklimaten. Ook de 
hoogte is bepalend voor het klimaat. Doordat de atmosfeer dunner wordt op grotere hoogte is het 
daar kouder. Een verdere indeling van klimaten is de klimaatclassificatie van Köppen, waarin de 
klimaten naar temperatuur en neerslag worden gerangschikt.
NAAR HET VOLGENDE HOOFDSTUK
 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.