Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

 

 

Het Energiniale leven "Het lang verborgen geheim"


 
Hoofdstuk 3 

3-1 Aarde (planeet) 

De Aarde (soms de wereld of Terra genoemd) is vanaf de Zon gerekend de derde planeet van ons 
zonnestelsel. Hierin behoort ze tot de naar haar genoemde “aardse planeten”, waarvan ze zowel qua 
massa als qua volume de grootste is. Op de Aarde komt leven voor: ze is de woonplaats van miljoenen 
soorten organismen. Of ze daarin alleen staat is onduidelijk, maar in de rest van het heelal zijn tot nog 
toe nergens sporen van leven, nu of in het verleden, gevonden. Radiometrische dateringen hebben 
uitgewezen dat de Aarde 4,57 miljard jaar geleden is ontstaan en het leven maximaal 1 miljard jaar 
daarna. Sinds het ontstaan van leven op Aarde heeft deze biosfeer de aardatmosfeer zuurstofrijk 
gemaakt, waardoor zich aerobe organismen konden ontwikkelen, en een ozonlaag kon ontstaan. 
Die beschermt het aardoppervlak tegen schadelijke ultravioletstraling, zodat leven op het land mogelijk 
is. 

Het aardoppervlak is voor 71% bedekt met water in de vorm van zeeën en oceanen, de rest bestaat uit 
continenten en eilanden. Water is noodzakelijk voor het overleven van alle bekende levensvormen. 
De lithosfeer, de buitenste laag van de vaste Aarde, is verdeeld in een aantal rigide platen of schollen, 
die op een geologische tijdschaal (over miljoenen jaren) langzaam over het aardoppervlak bewegen. 
Deze beweging veroorzaakt de vorming van gebergten en vulkanisme. Onder de lithosfeer bevindt zich 
de langzaam convecterende aardmantel. De stroming in de mantel veroorzaakt de bewegingen van de 
platen en vulkanisme aan het aardoppervlak. Onder de mantel bevinden zich een vloeibare buitenkern (
waarin het aardmagnetisch veld wordt opgewekt) en een vaste binnenkern. Dit magnetisch veld 
beschermt het leven tegen de zonnewind en kosmische straling. 

De Aarde draait om de Zon in dezelfde tijd dat ze 366,26 maal om haar eigen as draait. Deze tijdsduur 
wordt een siderisch jaar genoemd. Omdat de rotatie van de Aarde om haar as en de baan van de Aarde 
om de Zon dezelfde richting volgen (vanaf de noordpool gezien tegen de wijzers van de klok in) is de 
lengte van het jaar in zonnedagen gemeten precies één dag korter, namelijk 365,26 dagen.
 
De aardas staat in een hoek van 23,439281° met een lijn die loodrecht staat op het vlak waarin de 
aardbaan ligt, wat de seizoenen veroorzaakt. De Aarde heeft één natuurlijke satelliet, de Maan, die vlak 
na de vorming van de Aarde moet zijn ontstaan. De zwaartekracht van de Maan veroorzaakt getijden in 
de oceanen, stabiliseert de hellingshoek van de aardas en doet de rotatiesnelheid van de planeet 
langzaam afnemen.


3-2 Astronomische eigenschappen 

De Aarde behoort tot het Zonnestelsel, het planetaire stelsel rond de ster die de Zon wordt genoemd. 
Het Zonnestelsel bevat nog zeven andere planeten en een groot aantal kleinere hemellichamen. 
De Zon is ongeveer 109 keer zo groot in diameter als de Aarde en heeft een 300 000 maal zo grote 
massa. Onder de planeten is de Aarde van gemiddelde grootte. De grotere planeten, met name Jupiter, 
hebben de Aarde gedurende haar bestaan beschermd tegen inslagen door met hun (grotere) 
gravitatieveld planetoïden en kometen in te vangen of af te stoten. Ook de Maan vangt meteorieten op 
die anders op Aarde zouden storten. 
De Zon is een van de miljarden sterren die samen het sterrenstelsel Melkweg vormen. Binnen de 
Melkweg is de Zon een relatief onopvallende ster. De Melkweg zelf is weer onderdeel van de Lokale 
Groep, een groep van meer dan 40 sterrenstelsels, waarvan de Melkweg een van de grotere is. 
Deze Lokale groep is onderdeel van de Lokale Supercluster, een van vele superclusters van 
tienduizenden sterrenstelsels die samen het heelal vormen. 


3-3 Baan en rotatie 

Baankarakteristieken 
Inclinatie 23,439281° 
Afstand tot Zon 1,496×108 km 
Aphelium 1,5210×108 km 
Perihelium 1,4709×108 km 
Rotatie van de Aarde om haar as. 
Ten opzichte van achtergrondsterren heeft de Aarde 23 uur, 56 minuten en 4,091 seconden (een 
siderische dag) nodig om eenmaal om haar as te draaien. Doordat de Aarde van boven de noordpool 
af gezien tegen de klok in draait, lijkt het voor de toeschouwer vanaf het aardoppervlak alsof andere 
hemellichamen (sterren, planeten, de Zon en de Maan) in het oosten opkomen om onder te gaan in het 
westen. 

De Aarde draait in een licht excentrische baan rond de Zon. Eén rondgang (een siderisch jaar) duurt 
ongeveer 365,25636 dagen. Daardoor lijkt de Zon vanaf de Aarde gezien ten opzichte van de sterren 
met ongeveer 1° per dag naar het oosten te bewegen. Dankzij deze beweging komt de Zon elke dag 
ongeveer 4 minuten later op ten opzichte van de sterren. De tijdsduur die de Aarde nodig heeft om 
weer in dezelfde positie te raken ten opzichte van de Zon, is daardoor ongeveer 4 minuten langer dan 
een siderische dag en wordt een synodische dag genoemd. 

De afstand tot de Zon bedraagt gemiddeld bijna 150 miljoen km en de snelheid waarmee de Aarde 
om de Zon beweegt is 29,783 km/s. De Aarde bereikt het perihelium in haar baan (de plek waar ze het 
dichtst bij de Zon staat) op 3 januari en het aphelium (het verste punt van de Zon af) rond 4 juli. 
Het verschil in afstand tot de Zon zorgt ervoor dat de warmte-energie die de Aarde in het perihelium 
ontvangt, 106,9% is van de warmte-energie die ze ontvangt tijdens het aphelium. Het zuidelijk halfrond 
ontvangt in de loop van een jaar daardoor iets meer energie dan het noordelijk halfrond. Dit effect wordt 
echter grotendeels opgeheven door absorptie van het energieverschil door de oceanen (het zuidelijk 
halfrond heeft een veel groter wateroppervlak dan het noordelijk halfrond) en het effect van seizoenen 
als gevolg van de helling van de aardas is veel groter. 

De hoek van de aardas met de ecliptica (en inkomend zonlicht) veroorzaakt seizoenen op Aarde. 
Als de Aarde op het punt in haar baan is wanneer de noordpool naar de Zon toe gericht is, is het op het 
noordelijk halfrond zomer en op het zuidelijk halfrond winter. 

Doordat de rotatieas van de Aarde niet loodrecht op de aardbaan om de zon staat, maar daar 23,4° 
van afwijkt (inclinatie), verandert de hoek waarmee de Zon de Aarde beschijnt, in de loop van een jaar. 
Samen met de beweging om de Zon zorgt dit ervoor dat er op Aarde seizoenen voorkomen. 54 
Voor een waarnemer op het noordelijk halfrond zal de Zon hoger aan de hemel staan wanneer de 
noordpool naar de Zon toe gekanteld is. Daardoor is de temperatuur in die perioden hoger, terwijl de 
temperatuur lager is als de noordpool van de Zon af gekanteld is. Binnen de poolcirkels is de Zon zelfs 
gedurende een gedeelte van het jaar helemaal niet te zien (de zogenaamde poolnacht). In de astronomie 
zijn de seizoenen vastgelegd afhankelijk van de stand van de aardas ten opzichte van de Zon. De twee 
punten in de aardbaan waar een van de twee polen naar de Zon gericht is, worden zonnewendes 
genoemd en de twee punten waarop de Zon precies boven de evenaar staat, de equinoxen. 
Die vier punten verdelen een jaar in zomer, herfst, winter en lente. 
Voor het noordelijk halfrond geldt dat de afstand tot de zon in het zomerseizoen iets groter is dan in het 
winterseizoen; de zomer duurt hier dan ook een paar dagen langer dan de winter. Op het zuidelijk 
 is dat juist andersom. Hierdoor zijn de seizoensverschillen op het zuidelijk halfrond iets groter.
 Op Mars is dat effect veel sterker, doordat de baan van deze planeet meer van de cirkelvorm afwijkt. NAAR HET VOLGENDE HOOFDSTUK
 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.