Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

 

 

Het Energiniale leven "Het lang verborgen geheim"

10-4 Anno 2019 

Fox News 29 mei 2019 kwam met het volgende nieuwsbericht: 
Voormalig VS-verdedigingsambtenaar: 
“We weten dat UFO’s echt zijn - hier is de reden waarom dat verontrustend is.” 
Na een over de bijna dagelijkse interacties met niet-geïdentificeerde vliegende objecten 
van marinepiloten in 2014 en 2015, heeft Christopher Mellon betoogd dat deze 
informatie niets nieuws is en dat de overheid er iets aan moet doen. 

Mellon, voormalig adjunct-secretaris van Defensie voor Inlichtingen, is betrokken bij 
een nieuwe History Channel-serie, ‘Unidentified’, die in een recent artikel in de New 
York Times zal ingaan op onderwerpen die in een recent artikel worden besproken. 
In talrijke interviews onthulden marinepiloten dat ze UFO’s zagen bewegen met 
hypersonische snelheden, handelingen “buiten de fysieke grenzen van een menselijke 
bemanning” zagen uitvoeren en “geen zichtbare motor- of infrarooduitlaatpluimen” 
uitstralen. 

In een interview op woensdagochtend met “Fox & Friends”, Mellon, die al eerder 
uitgebreid over het onderwerp heeft geschreven, schetste de redenen waarom de 
marine zich zorgen maakt over deze waarnemingen. 
“We weten dat er UFO’s bestaan. Dit is niet langer een probleem,” zei hij. “Het 
probleem is waarom zijn ze hier? Waar komen ze vandaan en wat is de technologie 
achter deze apparaten die we waarnemen?” 

Er zijn aanwijzingen, zei Mellon, dat de objecten die in 2014 en 2015 door 
marinepiloten zijn gemeld, dingen deden die niet mogelijk zijn in deze fysieke wereld. 
De snelheden worden gemeld (ongeveer 5.000 mijl per uur, volgens Mellon) waren 
alleen duurzaam voor ongeveer een uur door een vliegtuig in de lucht, en deze 
objecten zouden rondvliegen de hele dag lang, zeiden de piloten. 

“Piloten die deze vaartuigen observeren zijn absoluut gemystificeerd en dat komt 
duidelijk naar voren in hun publieke verklaringen”, vervolgt Mellon. 
De fascinatie wendde zich echter tot angst op een dag, toen een Super Hornet-
piloot zei dat hij bijna in botsing kwam met een van de objecten - die hij beschreef 
als een bol die een kubus omsluit. Een officieel rapport werd ingediend, en het 
incident verbrijzelde de vorige theorie door marinepiloten dat de objecten deel 
uitmaakten van een soort extreem geclassificeerde drone operatie. 

“Dit zijn reacties tussen intelligent gecontroleerde voertuigen die in en rond 
Amerikaanse militaire faciliteiten opereren, vandaar de zorg,” verklaarde Mellon. 
“Een: er zijn bijna midden in de lucht botsingen geweest, dus er is een 
veiligheidsprobleem. Twee: er is een essentiële nationale veiligheidskwestie, 
die is dat onze soevereiniteit door voertuigen van onbekende oorsprong wordt 
overtreden,” ging hij verder. 

Hoewel al deze informatie oud nieuws is voor Mellon, heeft het Amerika in beslag 
genomen door de storm, en hij zegt dat we nauwelijks het enige land zijn dat 
interacties heeft met deze objecten. Ze hebben uitgebreid geschreven over 
ufowaarnemingen voordien, zei Mellon met het gebrek aan actie door de overheid,
dat zoals de loodsen van de Marine wordt gevoerd die de waarnemingen ervoeren, 
gefrustreerd is. 


10-5 Ufo’s normaal 

De start van het normaal vinden van Ufo’s is dus nu duidelijk gestart en de 
mediamolen is nu op volle toeren! De langverwachte acceptatie van deze 
vaartuigen is gaande al is men nog niet duidelijk over de herkomst daarvan. 
Men is duidelijk voorzichtig, want het gevaar is er dat men de ondergrondse 
wereld gaat aanwijzen als zijnde de schuldigen van vele oorlogen en aards ellende. 
Daarom hoop ik ook dat de mensen oude verklaringen gaan opzoeken en lezen 
om zelf te zien wat de rol is van de onderwereld, de wereld in het binnenste van 
deze aardbol. 

Let wel, deze holle aarde is niet een uniek fenomeen en de vele ruimtereizigers 
laten ook duidelijk weten dat er vele planeten en stelsels zijn waar grote 
beschavingen weg van de zware onbegaanbare oppervlakte leven. Er is duidelijk 
ook leven op onze zon al is dat voor onze begrippen onmogelijk. We zullen moeten 
gaan inzien wat de werkelijke rol is in het geheel en dat we een deeltje zijn van het 
grote geheel en niet een eenling. Ja, al schrijf ik dat een eenling veel kan 
veranderen moet je er altijd aan denken dat het alleen mogelijk is naar het goede. 
De energieniale energie en het geheel van het leven is een perfect geheel waar 
zelfs wezens met de vele krachten en knowhow niet de werkelijke bron ervan weten 
te manipuleren. 

We kunnen er wel aan werken dat we niet meer als energieratten worden gezien 
maar als volwaardige wezens die meewerken in het totale energieniale plaatje 
wat we “leven” noemen. We zouden onze knowhow kunnen opbouwen en 
misschien andere inzichten kunnen ontwikkelen. Uiteindelijk hebben we vele 
honderd en duizenden jaren onze kracht laten zien en zijn we nog steeds een 
deel van het geheel. Omdat we alsmaar verstek gaan en in de finale fase de fout 
ingaan, zijn we nog steeds niet op dat punt waar we gevoed worden met kleine 
korreltjes knowhow. Zo is het nog niet mogelijk ons bestaan op een hoger niveau 
te brengen zonder dat we weer een vrije val maken naar beneden. Ondanks dat 
blijven we een deel van de energiemolen. Gaan we ons daarvan afstoten, is dat 
dan het einde menselijk ras. 

Het zal tijd worden dat we de vele gegevens van onze geschiedenis eens goed 
onder de loep gaan nemen en niets uitsluiten wat mogelijk en gaande is. We 
zullen ego en macht moeten laten varen, willen we deze definitieve stap maken 
maar we zullen ook één moeten zijn in onze eigen energie. De vele 
tegenstrijdigheden waarin we zitten zolang het menselijk ras nu bestaat, zal 
herzien moeten worden en de tekenen van alle kanten is duidelijk. Zelfs de oude 
afbeeldingen en geschriften herhalen alsmaar dezelfde zaken en wij zelf maken 
nu nog dezelfde films en vertellen dezelfde verhalen over en over aan onze 
nakomelingen. Het leren op scholen en het begrijpend lezen en interpreteren 
van beelden kan ons brengen naar dat ander niveau. 

De vraag waar ik mee eindig is: Willen we dat wel? 

NAAR HET VOLGENDE HOOFDSTUK
 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.