Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

 

 

Het Energiniale leven "Het lang verborgen geheim"


 
2-15 Wetenschap en God 

Het bestaan van goden is nooit op wetenschappelijke wijze vastgesteld. In andere woorden: er is geen 
wetenschappelijk bewijs dat god(en) wel of niet (kunnen) bestaan. Veel empirische wetenschappers 
gaan daarom uit van de hypothese dat er geen goden bestaan. Zij beschouwen goden 49 
als eeuwenoude verklaringspogingen voor bepaalde menselijke noden, behoeften, onbehagen of welzijn 
en als symbolische voorstellingsvormen die door eeuwen van religieuze traditie en overlevering tot op 
heden in stand gebleven zijn binnen religies of godsdiensten. 
Aangezien goden uit hun aard bovennatuurlijk en onstoffelijk zijn, kan de wetenschap ook niet uitsluiten 
dat goden bestaan. Het is dan ook mogelijk dat wetenschappers in een god of goden geloven. 
Voorbeelden zijn Georges Lemaître, Blaise Pascal, Isaac Newton, Kurt Gödel en Werner von Braun. 
In het algemeen houdt de (westerse) wetenschap zich alleen bezig met de via haar eigen methoden 
meetbare en reproduceerbare verschijnselen. Zo valt bijvoorbeeld metafysica volgens dit principe buiten 
de objectgerichte wetenschap. De godsdienstfilosofie houdt zich bezig met de rationele analyse van de 
fundamenten van de diverse godsdiensten. Hiermee samen hangt de vraag of ‘God de mens schiep’ of 
dat ‘de mens God schiep’ en daaropvolgend ofwel de theologische vraag waarom God de mens schiep, 
ofwel de antropologische vraag waarom de mens God schiep. 


2-16 Overdrachtelijk 

Buiten de religieuze context wordt de term god nog gebruikt: 
in de beschouwende wijsbegeerte, voor een filosofisch geponeerde absolute entitiet, inz. de oorzaak van 
alles, zonder daaraan persoonlijke eigenschappen toe te kennen als metafoor voor zeer machtige en/of 
vereerde sterfelijke personen, zoals een idool in de seculiere betekenis die ironisch ook met afgod wordt 
betiteld, of zelfs levenloze dingen of begrippen waaraan ‘absolute’ waarde wordt gehecht.


2-17 De duisteren geloven (overdenking) 

Hoe meer je je verdiept in geloven hoe meer zie je dat het over een verhaal gaat wat door vele geloven 
herschreven is. Een verhaal wat in de loop van de tijd geheel verkracht is in de waarden en normen waar 
het destijds hergeschreven vergaan is. 

Geloof is een vlucht en is een verhaal wat veel ellende rond onze wereld heeft gebracht. Vreemd genoeg 
klampen mensen in nood zich nog altijd aan een van de gebedshuizen/kerken en laten zich misbruiken 
door dat geloof. Toch is veel terug te vinden in wat er werkelijk gaande is op deze wereld en zeker als 
men weet waarom we met miljarden op deze aardbol leven. 

In de loop van dit boek zal ook jij duidelijk zien wat er gaande is en waarom we hier zijn en zo handelen. 


NAAR HET VOLGENDE HOOFDSTUK
 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.