Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

 

 

Het Energiniale leven "Het lang verborgen geheim"9-6 De geheimzinnige Ufo’s 

Hoever we ook teruggaan, we zien overal verklaringen en afbeeldingen van Ufo’s. Ondanks 
dat vele mensen contact met of Ufo’s gezien hebben, wordt er alles aan gedaan om die 
mensen die het naar buiten brengen over contacten, goede en slechte ervaringen, allemaal 
het zwijgen op te leggen en hen zelfs de stempel “gek” of “krankzinnig” opgelegd wordt. In 
de ergste gevallen verdwijnen die mensen die dan alsnog blijven volharden in hun 
verklaringen. 

Ik vergeet nooit toen ik mijn ervaring vastlegde op een webpage waar vele vreemde zaken 
gebeurde rond onze woonplaats. “Aug 2017, Bewezen manipulatie“ 
https://www.place4free.com/Watamula/Watamula_Weather1.htm 

Mensen waren er echt niet blij mee en er werden zelfs bedreigingen mijn kant gestuurd. 
Als je bovengenoemde pagina in zijn geheel leest, zie je wat er op een klein eilandje 
gaande is en verklaart ook waarom ik vreemde verschijnselen zie. 

Ufo48

Wat me verder opvalt, zijn de ontkenningen van lokale instanties. Ondanks de 
kleinschaligheid weet men bepaalde zaken snel belachelijk te maken en zelfs de 
persoon die het naar buiten brengt de mond te snoeren. Zelf maakte ik mee dat alles 
wat pers maar ook internetverbindingen totaal werden afgesloten om mij zo monddood 
te maken. Kranten en TV werden verboden om iets van mij los te laten laat staan mij 
het woord te geven. Dus de angst zit er bij deze instanties goed in, maar wel duidelijk 
dat er “van hogerhand” duidelijk zaken opgelegd worden, iets wat al door diverse 
mensen is toegegeven. 

Er gaat momenteel geen dag voorbij of er zijn op internet Ufo meldingen en alsmaar 
blijven deze op buitenaards afgestemd. Een deel is waar want we zien inderdaad dat 
er een ware communicatie is met de buitenwereld en de aarde. Maar veel van de Ufo’s 
die wij zien zijn bouwsels gemaakt op deze aarde en de meeste wel onder ons 
aardoppervlak. Er zijn verschillende beelden op internet te vinden die laten zien dat 
Ufo’s uit bergen komen of uit open ruimtes die dan over het aardoppervlak gaan en dan 
op een gegeven moment in een soort “poort” verdwijnen! Iets wat al heel lang 
gerapporteerd wordt en we weten dat de Ufo’s onzichtbaar gemaakt kunnen worden 
maar ook plotsklaps verdwijnen, wat bevestigt het tijdreizen tussen diverse dimensie. 
Het gegeven verschijnen uit grotten of onderaardse bouwsels is al geen geheim meer 
en er zijn verschillende plaatsen op deze aardbol die streng verboden zijn voor 
onbevoegden. Mensen worden opgepakt, verdwijnen daar en zullen nooit meer een kik 
laten. Deze zeer streng bewaakte plaatsen weten we dat ze vrij diep de aarde ingaan 
maar zijn faciliteiten waar men veelal experimenten doen met mens en dier. Vele 
vreemde ziektes komen uit deze schachten en vele technieken worden daar 
uitgeprobeerd en verder ontwikkeld. Doch onder deze zeer streng bewaakte plaatsen 
vallen ook de enkele ingangen naar het binnenste van de aarde. Je kon ook lezen over 
dat men schrijft dat de gangen verbreed en beter toegankelijk zijn gemaakt (men praat 
over treinen die hier dagenlang door racen). Er werden gangen rechtgemaakt en 
aangepast voor een betere toegankelijkheid voor die personen die reizen tussen de 
boven- en onderwereld. Met al dat boren van de experimentele stations en al dat 
veranderen kwam men soms in de knoei met de onderaardse gangen naar het 
binnenste van de aarde en hun gangenstelsel. 

Verder wil ik hier even stellen dat de ondergrondse steden zoals bij Denver en op 
vele andere plaatsen niets te maken hebben met het leven in de holle aarde. Deze 
ondergrondse menselijke steden zijn er omdat de bovengrondse mens bang is dat 
er op aarde iets goed misgaat. Maar men vergeet dat men leeft in toch de buitenste 
mantel van die aarde die poreus is en geen ware bescherming zal bieden bij werkelijke 
rampen. 

Komt de vraag bij mij op van; hoe beschermen de bewoners van de holle aarde zich 
tegen bovenaardse rampen? En dan blijkt dat ze bij de grote openingen grote 
energieschilden hebben die alles hermetisch afsluiten. In geval van nood kunnen de 
ingangen geblokt worden zodat het binnenste veilig is. Ook hun afweer voor 
ongewenste personen is optimaal en komt men niet ongemerkt verder als men daar 
beneden niet wil. 

Als men de oude kaarten gaat inzien en de “bewijzen” van de platte aarde erin 
projecteert, ziet men dat vele van die oude kaarten delen zijn van het binnenste van 
deze aardbol. Ook de foto’s die aangeven de gigantische energievelden en krachten 
zeggen genoeg met welke machten de onderaardsen mee werken. Wij als 
bovenaardse wezens zijn werkelijk domme wezens in dienst voor hun energie. 

Men haalde ook de aardse ingang aan van de piramide van Gasa. Daar was nog 
niet zolang geleden een heel verslag van personen die een ingang gevonden hadden 
naar een geweldig grote stad beneden in de aardbol. Deze personen hebben in een 
lange expeditie de gangen gevolgd en kwamen met de meest fantastische verhalen 
weer terug. Na het vertellen van deze ervaringen besloot de Egyptische overheid met 
explosieven deze gangen in de hogere lagen op te blazen en vernietigen. De 
beschaving die daar leeft was men duidelijk bang voor, dat terwijl de bezoekers een 
geweldige tijd hadden en vol lof over hen spraken. Wel bleek ook uit hun verhalen dat 
deze bewoners over vele onbekende technieken beschikken. Men sprak werkelijk 
over een immense stad onder de aarde met ongekende mogelijkheden! 

Dit soort meldingen komen steeds meer vrij en gelukkig beginnen mensen hun 
angsten te overwinnen en leggen zaken vast of beginnen ze deze te melden aan het 
publiek. Maar ondanks dat blijven overheden en gouvermentale instellingen vele 
zaken afschermen en domweg ontkennen. Al slippen er nu steeds meer zaken door 
en durft men al te zeggen dat er Ufo’s zijn maar dan toch nog kijkend naar de 
marsmannetjes! 

Het is overduidelijk dat er een tweedewereld bestaat op een en dezelfde aardbol 
daar valt niet meer over te redetwisten maar wat de vraag dan rijst is; wat zijn de 
connecties tussen de boven- en de onderwereld? 

We weten dat als het moeilijker wordt op de aarde de mens zich gaat verschuilen 
onder de grond. Uitgaande dat je dan beschermd bent van het kwade. We zien de 
enorm vele bunkers, ondergrondse steden maar ook laboratoria die rond de 
wereld in de grond geboord zijn. Ook vele militaire eenheden hebben een basis 
onder de grond daar deze dan gemakkelijker te controleren zijn en te bewaken. 
Maar zoals je ook al hebt kunnen lezen waren er duizenden jaren een complete 
vernietiging via atoomoorlogen. Vrijwel alles werd vernietigd en de mensen die 
ondergedoken zijn, zijn nu een van de oudste volkeren onder de aarde. Maar het 
waren niet alleen mensen die scholen voor de rampen maar ook omdat ze op 
aarde te veel herkenbaar zouden zijn. Zo praat men in diverse militaire rapporten 
over blauwe, groene en soms geheel andere wezens die men onder de grond 
tegenkwam, beschavingen veel verder als wij aardse “holbewoners”. Zoals ik al 
schreef van dat bestaan van deze wezens weten we alleen wat we zien bij de 
overgebleven bouwwerken die met de honderdste millimeter nauwkeurigheid gezet 
zijn en nu nog staan. Als nietsweters werd ons voorgehouden dat vele bouwwerken 
graven waren maar nu blijkt bij metingen maar ook de structuren, dat het over 
bouwsels zijn die energie wisten de leiden naar die plaatsen waar nodig. Een 
compleet verwoeste aarde moest wel de energie hebben om de gevluchte wezens 
onder de aarde te voeden en levend te houden. Iets waar men bij vele hedendaagse 
steden onder de grond niet werkelijk aan denkt. Maar de oude zeer intelligente 
wezens hadden overal een oplossing voor. Zo werd er gewerkt met onmogelijk 
zware stenen en bouwsels gezet. De technieken van hen is absoluut niet te 
vergeleken met de structuren die we nu zetten. Onze hedendaagse bouwsels zijn 
werkelijk gemaakt om vernietigd te worden, of te wel kaartenhuisjes. Iets wat 
alsmaar aangehaald wordt in de nieuwe toekomst filmen die compleet verwoeste 
steden laten zien maar ook oorlogsfilms die niets heel laten van wat er op het 
oppervlak gezet is. De huidige constructies zijn duidelijk voor een korte tijd 
leefbaar en hebben een korte levensduur. Er is duidelijk geen haast om lange 
duur gebouwen te zetten voor bescherming. 

Ufo48

Al deze gegevens maakt steeds verder duidelijk dat de harde kern van het leven 
in het binnenste van de aarde gevonden moet worden. Dat wordt ook regelmatig 
aangegeven in de vele rapporten en getuigenverklaringen. 

Wij leven als ratten op een oppervlak wat met de regelmaat van de klok 
weggeveegd wordt zodra het uit de hand gaat lopen. Zo verdwenen al grote 
beschavingen die zeer ver waren in de wetenschap van techniek en het leven. 
Ook die hadden voor hun voortbestaan in hun levenspad kennelijk een tekort aan 
energie. Maar denk nu eens aan de nieuwe 5G verbindingen die de mensheid 
totaal van energie zal afsluiten door de hoge zeer gevaarlijke frequenties. 

Als we even de films Avatar en The Matrix nemen zien we duidelijk dat vele 
geheimen op een speelse manier gebracht worden om zo ons al wat te laten 
wennen aan de andere wereld die bestaat maar voor ons gesloten is. Ook als we 
een Jurassic park pakken of de vele Sience Fiction films zien we dat we worden 
opgeleid in het accepteren van vreemde wezens en vele malen grotere monsters. 
Maar dan is wel het opvallende in de filmindustrie alle comic helden die kunnen 
vliegen en allemaal bovennatuurlijke krachten bezitten en de strijd aangaan met 
het slechte! Het slechte wil alsmaar de macht van het geheel. De macht zit in 99% 
van de gevallen in een bron van licht die onbeperkte krachten bezit die je dan weer 
moet overwinnen om de absolute kracht te bezitten! 

Valt je niet op wat ons allemaal bijna dagelijks voorgeschoteld wordt? Het lepel 
buigen in The Matrix maar ook de diverse dimensies en de wereld van Avatar 
waar bergen naar beneden hangen en zelfs soms zweven moet toch eens onze 
ogen gaan openen. Zet die beelden in wat je tot nu toe gelezen hebt aan 
getuigenverklaringen en militaire rapporten en dan moet die bel eens gaan 
rinkelen! 

Wat duidelijk is dat de vele bovennatuurlijke krachten in het binnenste van de 
aarde bevinden en er zijn daar van die “goden” die alles mogelijk kunnen maken 
met de technieken die zij al voor vele duizenden jaren beheersen. Omdat de 
mensheid maar een relatief jong ras is, liggen wij enorm achter in de kennis die 
er in het universum is. Doch hebben we diverse krachten maar die worden op 
aarde zoveel mogelijk tenietgedaan en worden afgestompt zodra we ze gaan 
activeren. Vele krachten zitten ook diep in ons maar wij zijn als aardse ratten 
niet nodig om met die krachten te werken. De absolute groten beneden ons 
hebben ons alleen maar nodig als kruipende energieleveranciers die via een 
ingenieus systeem terecht komt in hun zon die zo de krachten verdeelt aan 
eenieder die beneden woont. Doch nu zijn we op het punt dat onze energie een 
gevaar is voor het geheel daar er teveel mensen op een te grote kluit op de 
aarde leven. Dat is de reden dat men bezig is een algehele ramp voor te 
bereiden en dat in de vorm en startend met de 5G netwerk. 

Ik weet het, je denkt dat ik nu werkelijk dolgedraaid ben maar als je werkelijk 
gaat zien waar je mee bezig bent en waar je al je tijd van het leven mee verspilt, 
heeft het totaal geen zin wat we hier doen op dit oppervlak. Oorlogen, geld 
verzamelen en feesten is niet het leven en is niet wat je moet ontplooien in de 
energiewereld en de krachten die er werkelijk zijn. Het verklaart bij bijzondere 
bovenaardse mensen ook de diverse krachten en we zien de lijn van vele 
bovenaardse lijnen die verdwijnen in een zogenaamd niets. Niet voor niets 
werd het kasteel vernoemd in Tibet wat een connectie is met de onderaardse 
wereld. We sluiten te veel onze ogen maar we willen aan de andere kant niet 
teveel weten want we zijn maar energieratten en houden niet van het 
onbekende of het duistere. Overigens werd het duidelijk verfilmd in The Matrix 
waar de hoofdrolspeler uit een megagroot broeinest ontwaakte, alles 
gekoppeld aan het geheel. Hier werd duidelijk onze plaats kenbaar gemaakt 
en wat ons doel is op aarde. We zijn energieleveranciers! Maar zijn we nu 
een gevaar? 

Een verder bewijs van bovengenoemde is hoe wij nu momenteel steeds meer 
menen dat we moeten mediteren en connectie moeten maken met het geheel. 
Het geeft een rust, het geeft je kracht en zelf ziektes lijken zich koest te houden 
puur door in de wereld van de energie te gaan. We zien goeroes vreemde 
fratsen uithalen, sommige leven een dubbel mensenleven en de ander heeft 
geen eten nodig. Weer andere sterven maar herrijzen na jaren weer en in 
sommige gevallen een eeuw later. Een winterslaap zolang men wil. Al deze 
krachten maar ook het werk van mediteren maar ook voodoo en oude 
meesters hebben allemaal een sprenkeltje van de ware menselijke kracht. 
Helaas de ware kracht wordt alsnog onderdrukt door de energie die het niet 
toelaat. Al weet ik van mezelf dat deze energie onmetelijk sterk is en leven 
en dood één zijn en er geen werelden bestaan van kennis in hokjes. Die ene 
masterenergie die de binnenaardse zon is, vertegenwoordigt de kracht van 
elk levend wezen in dit universum.
NAAR HET VOLGENDE HOOFDSTUK
 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.