Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

 

 

Het Energiniale leven "Het lang verborgen geheim"9-5 Dieper in de materie 

En zo hebben we even een kort overzicht wat we gelezen hebben en vele vragen oproept 
maar ook vele antwoorden bevat. Als je goed naar de documentatie kijkt dan zie je dat er 
veel verzwegen wordt door de vele instanties en leiders. Als in de tweedewereldoorlog 
vliegende schotels al normaal waren dan vraag je je af waarom we nu nog, deze tijd, 
klungelen met vervoer, contacten met buitenwereld en de vele leugens rond het afvuren 
van raketjes die zogenaamd mensen de ruimte inbrengen! Zoals ik al schreef, het gehele 
bekende ruimtevaartplan van de diverse ruimtevaartcentra op deze aardbol is niets meer 
dan het wegsluizen van zeer veel geld naar de onderwereld en een cover voor het 
vervaardigen van hoogwaardige machines of te wel Ufo’s. Maar de onderaardse 
knowhow is zeer ver verscholen en wordt met alle mogelijke middelen beschermd zowel 
boven als onder de grond. 

Denk even dat vele zeer oude culturen nog steeds bestaan en het die wezens/mensen 
zijn die technieken van gewichtloosheid, snel verplaatsen en het vervaardigen van 
bouwsels die nog steeds voor ons raadsels zijn, beheersen en mee weten te werken. 
Ik heb al meerdere malen in diverse boeken aangehaald de grote krachten die wij 
bezitten. Verder heb ik ook vele malen over geschreven dat er alles aan gedaan wordt 
om ons deze krachten te ontnemen, denk even nu aan de nieuwe 5G. Het is een vast 
gegeven en we weten allemaal dat we alsmaar afgekapt, tegengehouden en 
energieloos worden gemaakt door technieken die energie van ons ontnemen. Het is 
deze 5G energie die ons nu lam moet slaan daar we teveel zijn en teveel energie 
produceren die vijandelijk kan zijn voor beneden. We zien dan ook in videobeelden 
dat er op sommige momenten vreselijk veel energie de ruimte in wordt gewerkt om 
zo te ontladen. 

Door het gegeven van energie blijft alsmaar door mijn hoofd schieten dat wij simpele 
energiecollectoren zijn voor die wezens die voor ons onmetelijke krachten bezitten en 
wij bestempelen als zijnde goden! Het tot elkaar brengen en energie aftappen bij 
mensen, is in de godsdienst een normaal gegeven en zien we alsmaar gebeuren. 
Men komt niet bij elkaar om te bidden en de objecten die als heilig worden gezien 
zijn niet heilig maar de connectie tussen ons generatoren en die wezens die het 
nodig hebben. Maar ook grote evenementen als sport, muziek en verdere optredens 
worden daarvoor gebruikt. 

En dan denk ik aan de onmetelijke grote binnenaardse zon die er is en met alle 
mogelijke apparatuur beschermd wordt. Nee, de mensen die beneden wonen hebben 
deze zon en licht niet in het geheel nodig en is ook niet hun absolute levenslijn. Het 
blijkt duidelijk een “generator” voor meer leven elders. De vele bouwsels die we op 
aarde hebben zijn daar onderdeel van, al zijn er momenteel niet veel actief omdat er 
ondertussen nieuwe wegen zijn gevonden om te leveren. Nee, die kunstmatige zon is 
een device (bron) die door onze energie wordt gevoed en dan vanaf het oppervlak 
getransporteerd wordt naar enkele zeer machtige individuen/plaatsen! 

Hoeveel films hebben we niet gezien tussen kwaad en goed? Hoeveel keren zien we 
niet de onmetelijk grote energiekracht die sommige spelers bezitten en gezien 
worden als goden of de duivel. Wat was het stukje over de genezing van een van de 
vrouwen van een van de grootste uitvinder in de Duitse Ufo tijd? Het werd beschreven 
als het duivel uitdrijven en de verschijning van Jezus allemaal in een verplicht christelijk 
geloof! Denk even na, je hebt contact met buitennatuurlijke wezens en die gaan een 
duivel uitdrijven en Jezus oproepen? Dat stukje zegt alles in dat specifiek verslag en 
dat stukje laat zien dat onze energie gebundeld ge- misbruikt wordt door de machtigen. 
Lees de vele ritualen of gebruiken maar eens aandachtig door, maar ook oude 
stukken en boeken over de vele diverse geloven. Steeds zie je diezelfde kern alsmaar 
verschijnen en is het duidelijk waar alles om gaat. In alle jaren dat ik met energie bezig 
ben is duidelijk dat er een grote kern is waarvoor wij zijn. Door een deel van de energie 
te beheersen is veel mogelijk en dat klopt ook omdat de superkrachten die er zijn deze 
energie van ons hard nodig hebben en het ook aanwenden. 

In deze korte stukken heb ik al weer veel gezet en zal menig persoon doen laten 
nadenken. De rechtlijnige onder ons zullen afhaken en denken van “het zal mijn tijd wel 
duren, ik feest door”. Maar als je werkelijk gaat inzien wat feesten inhoudt en wat het 
doel is om grote groepen mensen te verenigen zie je ook dat hierdoor onbekende 
kracht worden genomen uit het geheel. Zie wat de grote tirannen van de wereld doen 
maar zie ook wat presidenten, wereldleiders, artiesten doen inclusief een Elisabeth 
van Engeland en een Alexander van Nederland. Ze slurpen de mensen hun energieën 
op als middelpunt van dat evenement te staan. Eens afgevraagd dat zodra er een 
climax is ontstaan de spreker met beide armen omhoog staat? Vreemd is dat de 
mens dit toelaat en zelfs er vanuit gaat dat ze gezien of gehoord moeten worden. 
Groten der aarden hadden altijd vele mensen om zich heen, zodra de menigte minder 
werd, verloren ze hun kracht. Hitler, Stalin, Mao groeiden als ze tegen honderdduizend 
mensen stonden te schreeuwen. 

Is het opgevallen dat we de oplossing van de mens en overbevolking willen oplossen 
door verder in het heelal te gaan zoeken? We willen het op andere planeten zoeken 
en weer andere willen bepaalde groepen uitschakelen omdat zij volgens hen het 
probleem zijn. Er zijn heuse plannen om de wereldbevolking terug te brengen naar 
een half miljard! Het is politiek en de elite groepjes met de rijken der aarde en hun 
gebouwen waar veel verdoezeld moet worden want zij zijn de eerste stap naar de kern. 
Na deze trap zien we godsdienst en geloven die via duivels en goden onze wetenschap 
afremmen en zelfs doodmaken. Wij mogen niets weten van de kern van het leven. Het 
is niet voor niets dat kilometerslang boeken en geschriften opgeslagen liggen ver van 
ons vandaan! Na trap twee krijgen we een trap van wijzen en absolute aardse top. 
Deze personen dirigeren de zaken op aarde en voeren uit wat er van beneden wordt 
opgelegd. Steeds duidelijk wordt dat de binnenaardse wezens uit het Agartha 
District de dienst uitmaken, dat voor vele honderdduizenden jaren. Daar het leven in 
het binnenste van de aarde ook gesplitst is in lagen zie je duidelijk de primitieve 
wezens, dan het deel wat vanuit Duitsland is gezeteld en dan de oergroepen die zelfs 
zo ver teruggaan dat er wezens bijzijn die buiten deze aarde zijn opgegroeid. Deze 
laatste groep in district Agartha stuurt het geheel daar ze bij machte zijn om met de 
energie te werken en de kennis hebben die ver van deze planeet zo gewoon is

NAAR HET VOLGENDE HOOFDSTUK
 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.