Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

 

 

Het Energiniale leven "Het lang verborgen geheim"9-4 Een korte samenvatting 

Binnenste van de aarde 
De continenten die tot dusver op ons pad gekomen zijn: 
Agartha 
Atturas 
Shamballa
Aryavarta 
Bodland 
Vikingland 

De verschillende groepen 
Atturrese (verzorgen bewaking boven op de aarde) 
Staven 
Oude Duitsers 
Vikingen 
Nieuwe Duitsers (De zes koninkrijken van de Oud-Duitse Saksen) 
Nieuwe Atlantiërs 
Bodlanders 
Eskimo’s 
Nieuw-Guineaanse (primitieven) 
Borneo (primitieven) 

Verborgen steden Ondergronds 
Shamballa (verbonden met Tibet) 
Potala 
Atturraas 

Verborgen steden op de aarde 
Er zijn nog 28 steden onder waterkoepels aan de oppervlakte van de aarde in diverse zeeën. 
Dan krijgen we het gegeven dat de Maya’s zich hebben teruggetrokken in de binnenwereld 
en een van de bevolkingsgroepen aldaar zijn.

Kenmerken van diverse groepen 
Elder Race 
Reuzen, Lange wezens 4-5 meter 
Reptielachtigen (vele verklaringen vanuit de illuminatie) 
Negas 
Avatar Rama “Avatar achtige” blauwe wezens 
Groene wezens (vondst 2 groene kinderen) 

Egyptische goden die connectie hebben met de onder en bovengrondse wereld. 
Ra 
Thoth 
Anubis 

Bovengrondse groepen die connectie hebben met de ondergrondse wereld. 
Thule Society 
Duitsers paranormale gemeenschap 

Kaart van binnenste aarde. 
Heinrich C. Berann voor de National Geographic Society. 
Kaarten en coördinaten onderwereld besproken in hoofdstuk 7. 
Ingangen naar de Binnenste Aarde waren in Egypte, Tibet en de Yucatan, en voegde er ook 
aan toe dat er andere ingangen waren in de Bermudadriehoek, Sovjet-Unie en Afrika. 

Eerste contact ondergrondse wereld in de Duitse tijd. 
30 Duitsers amazone gebied Brazilië/Peru 1572 Von Luckner kwam na een aanval in een 
grot met een tunnel diep de aarde in. 
Von Luckner eerste Duitse die een ondergrondse nederzetting creëerde. 
Het keizerlijke Duitsland eist vrije toegang via de Zuidpool tot de binnenwereld via de 
Antarctische wateren met het oog op de toekomstige kolonisatie. 
December, 1914 en januari tot en met maart 1915, waarin de vredesinspanningen van 
Amerika. 
Expeditie 1937-38 kapitein Ritscher. 
Het 100 pagina’s tellende rapport en de 300 foto’s veroverde documenten uit Bonn 
Geheime overheidsdienst. 
Veel werd bevestigd door Dr. Jerrmus over de Duitse verplaatsing. 
1943 Tunnel bouwer Duitse ingenieur, Karl Schneider voor de “Inner Earth Railway Company”. 
Koning Haakkuuss van Bodland stuurde zijn persoonlijke ruimteschip naar Argentinië om 
Hitler naar beneden te brengen. 
Het zal drie generaties duren om je (Hitler’s) fouten uit het verleden te corrigeren door de 
Duitse jeugd ten onrechte te indoctrineren, en zes generaties zullen nodig zijn om de nationale 
instincten van agressieve en verkwistende oorlog volledig te begraven. 
Nu wonende Duitse mensen ondergronds (telling 1977) 
Hagner (bevolking, 1977, 180.000) 
Baron Von Brighttner (bevolking 1977, 100.000)
Sillisteen (bevolking 1977, 12.000), 
Aartshertog Von Kitchiner (bevolking 1977, 62.000) 
Duitse rijk ondergronds “Bodland”, koning Haakkuuss van Bodland. 
Genaamd De nieuwe Atlantiërs of Atturianen. 
Tegenwoordig keren de Duitsers terug naar de oppervlakte bij Iquitos, vandaar naar Manaus 
en via VARIG Airways naar Rio de Janeiro. Van daaruit reizen ze per PanAm naar San Juan, 
Puerto Rico of Lissabon, Portugal en vervolgens per vliegtuig of trein naar Duitsland. 
Duitse vierde rijk (binnenste aarde) 
Overlijden Adolf Hitler 
Kasteel La-Aljaferia, Zaragoza, om 5 uur ‘s ochtends op de koude, natte ochtend van 25 
oktober 1974 overlijdt Adolf Hitler. 
Zware haat tegen de Russen door de Duitsers.
 
Expedities 
1939 en 1940 South Polar expeditie admiraal Richard Evelyn Byrd om Hitler te zoeken in de 
nieuwe wereld. 
Admiral Richard Byrd Jr reis naar binnenste aarde 1947. 
1947 Kapitein R. Davies. 
Reis duurt 15 dagen via amazone gebied. 
Toestemming af te reizen naar onderwereld is onder andere via Berlijn en via IJsland. 
1.400 mijl lange Noordpoolopening.
Er zijn drie grote ingangen gemaakt door mensenhanden naar het binnenste van de aarde. 
In 1965 maakte de NASA een volledige, gedetailleerde inventarisatie van de binnenwereld. 
James McBride in 1816 zie holle aarde boek: 
“The Memoirs of Grand Admiral Tirpitz” 
Lapps, Eskimo’s, Chinezen, Scandinaviërs, Duitsers, Grieken en andere grote etnische 
groepen nog steeds onderaards leven. 
Estes Plateu vertrouweling op aarde met onderaarde. 

Ontstaan vliegende schotels in die tijd. 
Aanloop vliegende schotels bouwen door mensen. 
Jonathon Caldwell / Majoor Davies. 
Jonathon E. Caldwell eerste helikopter bouwer bij 37 jaren verdwenen. 
1938 Contact via een vliegende schotel met een Venusiër. 
Tijdens de laatste jaren van de oorlog verdwenen op mysterieuze wijze hele Duitse ronde 
vleugels fabrieken. 
1936 Brits-Columbia ‘s werelds eerste productiefaciliteiten voor ruimtevaartuigen. 
1944 Caldwell 500 ronde vleugelvliegtuigen met anti-zwaartekrachtmotor. 561 
23 april 1945 eerste gebruik laserstraal vanaf een Duitse onderzeeër de Leviathan. 
Eerste Duitser Antarctica Heinrich Broddan. 
Was ook eerste Duitser die de eerste anti zwaartekracht device ontving. 
18 februari 1975 nieuwe metaalsoort wat momenteel gebruikt wordt in de nieuwe UFO 
technologie. 

Vliegende schotels incidenten 
Farmington Incident 17 januari 1955. 
Irrigon 1958. 
Mantell-incident Godnam Field, Kentucky 7 januari 1948. 
In het jaar 2000 is het eigenlijke werkpaard en de militaire frontlinie van de wereld het rond 
vleugelvliegtuig of te wel UFO. 
Steeds meer informatie lezen we de laatste jaren en zelfs de term “UFO” wordt als gewoon
 gezien. 

Opmerkelijke uitspraak “Binnenaarder”. 
“Uw samenleving lijkt zich meer bezig te houden met de bescherming van overtreders dan 
met de rechten van de overtreders.” 

Hollow Earth Research Society in Ontario, Canada bestaan van holle aarde. 
Volgens de platte aarde gelovers is er rond ons heen een wal van ijs. In werkelijkheid is 
die wal van ijs rond de Noordpool ingang van de benedenwereld 10.500 voetpas van de 
Axel Heiberg.
In 1980 bevestigen NASA-kaarten dat de zeebodem van het Noordpoolgebied een glooiende 
depressie is die begint in het noorden van Groenland en ongeveer 2.200 mijl loopt. Eigenlijk 
begint de helling van de oceaanbodem ongeveer op de 85ste breedtegraad en wordt 
uiteindelijk de keel van het Noordpoolgebied die naar de holle aarde leidt. De Noordelijke 
IJszee is blijkbaar in een oneindig zwart gat waar alles in verdwijnt. 
Foto- en filmmateriaal mag niet naar buiten komen maar ook satellieten en alles wat vliegt 
moet de absolute Noord- en Zuidpool vermijden. Expedities worden stilgelegd als men te 
dicht bij deze kernen komt. 

“Zwaartekracht” geen kracht, het is een vervorming in de ruimte-tijd. 
In 2017, toen twee neutronensterren met elkaar in botsing kwamen, bewezen ze dat 
“zwaartekracht” geen kracht is het is eigenlijk een vervorming in de ruimte-tijd. Volgens 
Einstein valt een appel van een boom, omdat de appel reageert op de kromming van de 
ruimte-tijd veroorzaakt door de massa van de planeet. Er is geen aantrekkelijke kracht 
die zwaartekracht heet. Eerlijk gezegd is dat een enorme paradigmaverschuiving. 
Vandaag de dag meet het Cavendish-experiment de massa van het ene object op basis 
van zijn trek naar een andere massa. Maar zelfs voor de herdefiniëring van de 
zwaartekracht had deze theorieën al gebreken. Zwaartekrachtomstandigheden in een 
wetenschapslaboratorium lijken in niets op de omstandigheden in de ruimte; en het gaat 
ervan uit dat elk deeltje een vaste kracht uitoefent op alle andere deeltjes, waardoor de 
zeer reële mogelijkheid wordt uitgesloten dat deeltjes in de buurt van het oppervlak van een 
planeet een kracht zouden kunnen uitoefenen die groter is dan die diep in de ruimte. 
Dus, als zwaartekracht niet langer een geldige theorie is, en het wordt gebruikt om massa 
te bepalen, en de massa van de Aarde wordt overschat, dan volgt hieruit dat de massa’s 
van alle andere planeten in het Zonnestelsel ook overschat zijn. 

Magnetische lijnen – zwaartekracht 
Elektromagnetische energie 
Charles B. Wilkerson perfecte reproductie van de wereldbol ronde kamer piramide van 
Gizeh geheim magnetische lijnen. 
Erik Verlinde “Het heelal is niet leeg” - “Zwaartekracht is een illusie” 


Ufo47


NAAR HET VOLGENDE HOOFDSTUK
 

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.