Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"Utopia - Inleiding-

De weg naar een nieuwe energieniale wereld
In dit boek wil ik met je doornemen over hoe een gemeenschap / de wereld
zou kunnen zijn als we al onze krachten en wijsheden zouden omzetten naar
een ongekende energie om zo een perfect leven en leefgemeenschap te creëren.
In het verleden zijn er al diverse mensen geweest die zo’n “ultieme” gemeenschap
beschreven. Ook zien we rond de wereld ook nog wel eens stammen
of kleinere groepen die door hebben dat er vele andere manieren zijn om een
leven te leven. Met de tijd kwam ik enkele opmerkelijke boeken en geschriften
tegen die ik hier wil bespreken. Het wiel zal zeker niet door mij uitgevonden
worden omdat het niet nodig is. Het is gewoon tijd dat we simpel wat zaken
op een rijtje zetten en dan zien dat we zo niet verder kunnen. Helaas is het erg
moeilijk om mensen op een lijn te krijgen en zeker te wijzen, te laten zien en
ervaren wat hun krachten zijn. Ik wil daarom dit boek noemen; “Utopia” de
wereld volgens het energieniale leven.

Voor de lezer wil ik direct stellen dat alles wat je geleerd, aangenomen of
altijd als waar hebt gehouden aan de kant gezet zal moeten worden want we
weten allemaal dat het huidige systeem met zijn maatschappij niets anders is
dan een grote leugen. In de voorgaande boeken heb ik op vele pagina’s via
bewijzen en vele voorvallen jullie aangetoond dat er niets klopt van wat ons
geleerd is. Zeker de wetenschap maar ook de geschiedenis is sterk vervalst.
Het is duidelijk dat het allemaal gebaseerd is op leugens, bedrog, afpersen en
opleggen. Die mensen die het goed voor hadden hebben nooit iets vast mogen
leggen, laat staan naar buiten brengen. In dat spel zijn vele spelers en het is ook
goed om je vast voor te bereiden dat het religie en sommige clubjes, enkele
van de hoofdspelers zijn. Levenslang zijn wij geïndoctrineerd en zijn onze
hersenen gespoeld. We mochten alleen geloven in het zogenaamde goede van
het systeem, zijn wetten en regels. We geloven alles wat ons voorgehouden
wordt terwijl het gehele geloven een simpel bijgeloof is. We geloven de meer
dere boven ons, de politici en het gehele systeem met zijn clubjes. En daar
gaat het allemaal goed mis. Doordat we geloven in deze groep en hun religie
vergeten we verder te vragen, verder te denken en erger nog, we vergeten zelf
te handelen. Alles wordt ons voorgekauwd en we nemen het, we geloven het.
We nemen het voor lief. We gaan ervan uit dat het de enige weg is omdat we
hun verhalen geloven. Kortom, al die zaken zul je aan de kant moeten zetten
en open staan voor de nieuwe weg die komen gaat. We gaan eerst even de
beschrijvingen doornemen van het woord Utopia en dan gaan we ons storten
in de nieuwe energieniale wereld.


NAAR HOOFDSTUK 1

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.