Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"Utopia - 9 - 2-3 Vele uitspraken en gladde regels

Nu komen we op een woord wat we nogal veel tegen komen. Het woord
“stilzwijgende instemming” wat in het huidig systeem een onlogisch woord
is omdat er weinig instemming is. Puur omdat de burger wel in moet stemmen

en er zelfs met brute kracht nog wel eens ingegrepen wordt om zaken vanuit
de top door te voeren. Als er “stilzwijgende instemming” was, zouden er geen
rechtbanken zijn want dan was alles goed wat een persoon uit zijn hart en ziel
doet. Maar omdat we over “onderdanen” praten, moet er nog wel eens juridisch
gevochten worden en zijn de instemmingen die men denkt te hebben niet zo
stilzwijgend. We praten hier over belastinginners, oproerpolitie, inspecteurs,
toezichthouders, grenswachten, narcotica agenten, officieren van justitie, rechters,
soldaten, en alle andere huurlingen van de staat. Deze mensen werken
heus niet met stilzwijgende instemming. Ze handelen puur omdat vanuit een
dictator/koning of president van dat stuk land het hen opgelegd wordt en ze
omgekocht worden met bloedgeld.
We hebben ook de zinnen van:
“De regering is onze vertegenwoordiging”
“Wij, het volk, zijn de regering”
“De regering werkt voor het volk”
Zinnen die we als slaven alsmaar na praten en zelfs ook nog in geloven en
zonder dat men het weet ook nog vereren.
Vele mensen geloven in deze uitspraken, net zoals ze geloven in verkiezingen
en democratie. Er is geen regering die handelt voor het volk. De regering is de
buffer tussen de heerser met zijn club en de lagere klassen waar wij burgers
onder vallen. Mensen die beweren en geloven “wij, het volk, zijn de regering”
moeten wel gehersenspoeld zijn en moeten er toch wel erg diepe sporen van
waanzin getrokken zijn in die hersenen. Zolang de ene groep de andere beveelt
is er geen “wij” en zeker geen “eenheid” in het vormen van een land.
Dan zijn er ook nog mensen die beweren dat de regering “de dienaar is van
de burger”. Als je dat gaat denken ben je werkelijk beland in het rijtje van de
eeuwige slaaf. Er is niets waar de regering naar luistert wat komt vanuit de
burger! Zij mogen niet en kunnen niet! Het is de regering die luistert en de
weg uitvoert die hen opgelegd wordt door de heerser en zijn club!

- Het is de regering die ons stuurt naar hun oorlogen.
- Zij bepalen de hoogte van de belastingen.
- Zij leggen ons de wetten op die zij geschreven hebben.
Dat om zo de slaaf, de burgers, te onderdrukken. Zo noemt men de regering
nog wel eens een “representatieve regering”, wat niets anders inhoudt dan dat
de mensen de wensen uitvoeren van hun koning of hun president. Vele zaken
worden gedaan die juist het volk niet wil maar wel bepaald wordt door de top
en hun club. Een regering kan nooit een geheel volk dienen en zo ook niet
de representatie zijn van een geheel volk. Frappanter is dat die zogenaamde
regeerders, die vele beslissingen nemen zogenaamd namens het volk, zelf
NIET de verantwoordelijkheid nemen van hun acties/besluiten! Dat geeft
dus al meteen aan dat deze acties niet zuiver zijn en hun eigen geweten in
tweestrijd wordt gebracht. Als een persoon een besluit neemt, staat hij achter
wat hij doet en neemt hij ook de consequenties en de verantwoordelijkheid
van zo’n besluit! Hier hebben we dus wederom het bewijs dat de regeerders
opdrachten uitvoeren vanuit hogerhand en zolang ze die uitvoeren, beschermd
worden vanuit hogerhand.

Dan komen we bij een zeer belangrijk punt, want in een vrije staat kan één
persoon nooit boven een ander persoon staan. Eén persoon kan nooit meer
rechten hebben dan een ander. Zo kan één persoon, zittend in een regering,
niet namens iedereen spreken. En zeker niet belastingen opleggen, beslissen
dat we nu een oorlog gaan voeren, laat staan wetten veranderen. Zouden we
in een werkelijke vrije staat leven, zijn dat de zaken die door iedereen gedragen
moeten worden! In een absolute staat zouden deze zaken zelfs niet meer
voorkomen en is het verloren tijd om zich daarmee bezig te houden. Je zult
zien wat ik bedoel als je verder dit boek door neemt.

“De wil van het volk”, “representatieve regering” en “instemming van de
onderdanen”, zijn politieke uitspraken van die mensen die zelf al te goed weten
dat ze zaken opdragen waarvan ze zelf niet achter staan. Hier komen we
op een belangrijk punt en dat is, dat een regering niet kan regeren omdat hij
zichzelf niet zal opheffen. Het is namelijk onwettig bezig en tegen alles wat
menselijkheid is en wat zij zelf stellen, tegenstrijdig is. Een mens heeft geen
regering nodig en dat bewijst men keer op keer.

Wij hebben op de voormalige Antillen een geweldig voorbeeld hiervan, wat ik
al eens eerder heb aangehaald in een van mijn boeken. Dat is de 3 regeringen
die we gehad hebben waar de regeerders niets anders waren dan slaafs personen
die als opleiding niet meer dan een lagere school hadden en kinderjuffrouw
waren. In die tijd draaide het land gewoon door en waren al deze minister
nauwelijks of niet te bereiken. Nu nog merk je dat die ministers die werkelijk
een beetje studie en kennis hebben, je wel uitnodigen voor een gesprek. Maar
die ministers die weinig of geen opleiding hebben genoten, zullen je niet beantwoorden
laat staan je uitnodigen om zaken door te nemen. Men is onzeker
en bang en zullen daardoor alle confrontaties mijden.

Lokaal zie je dat heel sterk, er zijn vele “regeerders” die bang zijn geconfronteerd
te worden, waaruit duidelijk blijkt dat ze geen kennis van zaken hebben.
Door deze laag gekwalificeerde “clowns” op die plaatsen te zetten, heeft de
maffia vrij spel. Zo kan de maffia dan ook die slaafse regeerders gemakkelijk
beïnvloeden en zeggen wat ze moeten doen. Het bewijs wordt keer op keer
geleverd bij die regeerders die absoluut niet de kwaliteiten hebben om te regeren.
Onze oud-minister presidenten mevrouw en heer Godeth, heer Schotte
en later heer Wiels hebben me veel laten zien en me geleerd hoe een regering
te werk gaat. Door hun onervarenheid en door hun lage kennis, bewezen zij
en lieten ze me zien wie de ware regeerders zijn in een land. Het was (en is
nog) een open boek waar men ziet dat de burger de slaaf is van een koning
die geholpen wordt door de maffia! Drugs, geld en vele louche beleggingen
hebben op die manier alle regeerders in de hand. Zo kan de absolute top alle
medeburgers dwingen te doen wat zij willen dat er gebeurt. Het koninklijk
huis is dan ook hier een open boek want men ziet openlijk waar deze mensen
contacten mee hebben en welke kringen ze zich begeven. Je ziet daar duidelijk
de connecties met de vuile club maar ook de connecties met de drugswereld
en de maffia bazen!

Gaan we nog even verder hoe de top zaken wil beschermen. We hebben uitspraken
zoals
“Als mensen samenwerken aan een georganiseerd systeem van gezamenlijke
verdediging, is dat regeren”.
“Als mensen gezamenlijk beslissen over de manier waarop zaken zoals wegen,
handel en eigendomsrecht moeten werken in hun stad, is dat regeren”.
“Als mensen hun krachten bundelen om dingen collectief te doen, in plaats
van ieder voor zich, is dat regeren.”
Drie uitspraken en stellingen vanuit de top die we nog wel eens hier en daar
lezen. Alle drie de uitspraken bewijzen meer en meer dat men kost wat kost
de mensen op de onderste treden wil onderdrukken en hen met leugens wil
overmeesteren. Men wil zaken die niet legitiem zijn en zelfs tegen de regels
van de rechten van de mens in, laten overkomen als dat ze juist bezig zijn.
Dan komt erbij dat vele organisaties in de sport, supermarkten en vele andere
bedrijven absoluut geen regeringen zijn. Zo ook niet motorbendes of andere
criminele organisaties nooit het predicaat “regering” behalen. Terwijl men dat
wel stelt in de politieke statements die men maakt en hen wel het recht geeft
om te handelen voor en namens het volk! Wat de regering doet, is zichzelf
het recht te geven van het commanderen en er is geen verdediging tegen dat
recht mogelijk.

Het erge is, dat de grootste groep van de mensheid zo geprogrammeerd is dat
men meent dat er leiding nodig is. Men denkt dat een land zonder leiding een
zinkend schip is terwijl wij dat al mee mochten maken in de Antillen waar
absoluut geen regering was en toch alles doorging. Als we de regeerders zouden
vervangen door “dienstverleners” zouden de kaarten geheel anders liggen.
Voedsel, onderdak en alle benodigde zaken in een menselijk leven zouden dan
voor iedereen toegankelijk zijn. Dat vinden we uitvoerig beschreven in het
boekje wat we later gaan bespreken van heer Qadhafi. Ook hij stelde voor in
zijn “Groene boekje” dat iedereen hetzelfde recht en dezelfde mogelijkheden
geboden moeten worden.

Nu hebben we regeringen die werkelijke gewelddadige bendes maffia egotrippers
zijn en die het heft in handen hebben. Het heeft totaal niets te maken
met een land leiden of sturen. Het is veelal meer en meer hun eigen zaakjes
veilig stellen en zorgen dat veel hun kant op komt in dienst van de absolute
leider en zijn club. Er zijn maar weinig regeerders (op een hand te tellen) op
deze wereld die niet meedoen aan deze vieze wereld. Ze moeten wel, anders
is hun leven ook kort of wordt hun resterende leven ondragelijk gemaakt door
onder andere een CID (Criminal Investigation Department) en een daaraan
gekoppelde club Freemason genaamd die men beide kan vinden in elk land
van de wereld. Het is daarom belangrijk dat er samengewerkt wordt met de
grootste bende die aan de top zit. Want het volk is niet meer alleen te regeren
door wapens, spionnen en terroristen. De nieuwe manier van regeren is mensen
zo bang maken dat ze in hun schulp kruipen. Daarom wordt er dagelijks
van bovenaf een schrikbewind gevoerd en worden mensen die niet in deze rij
willen lopen, als “voorbeeld” veroordeeld door exorbitante hoge vonnissen
uit te spreken en zelfs te martelen of te doden. Zo weet de huidige regeringen
nog stand te houden en dat in dienst van de heerser en zijn club. Een derde
speler in het spel is daarbij ook nog de religie die vanuit hun heiligdommen
ook de nodige stappen ondernemen zodat de lagere klassen geloven in deze
manier van besturen.

Dus we kunnen duidelijk stellen dat een regering niets meer is dan een illegale
bende die via wetten en straffe hand op de plaats willen blijven zitten, in dienst
van hun meerdere. Ook zien we via dit stuk duidelijk wat de zwakke plekken
zijn van de regeerders. Een van de meest zwakke plekken is dat men geen
antwoord heeft als de overhand van de bevolking gaat zeggen: “Nee we doen
niet meer mee”. Al eerder heb ik aangegeven dat ook via het kiessysteem de
gehele verkiezingen uit kunnen lopen tot een niets, als we als groot blok zouden
zeggen: “Nee, we willen jullie niet kiezen”. Dan is er geen verkiezingen
en geen vat op de bevolking. Zo zien we nu ook steeds meer opkomen dat
bijvoorbeeld in Nederland wordt gezegd dat het Koninklijk huis overbodig is.
Ja, dit huis zit er illegaal als we de oude geschriften mogen geloven maar is
zelfs ook niet meer koninklijk! Zo zien we dus dat Nederland puur onder een
“heerser” valt die er alles aan doet om via de wet op de stoel te blijven zitten
en een volk voor hem te laten werken. We zien overduidelijk in Nederland dat
deze familie verbonden is aan de Vrijmetselarij en die weer onder Rome valt.
Dat allemaal om zo hun plaats te handhaven. Dat speelt allemaal in een land
wat pretendeert “vrij” te zijn en zelfs “democratisch” over alle daken loopt uit
te schreeuwen. Nu, beide woorden zijn absoluut niet toepasselijk op dit land
en zijn oppermachtig huis. Beide zijn puur een dictatuur waar één familie over
de 16.922.362 mensen gevangen houdt en hen laat zwoegen voor hun club.
Nu is er kennelijk overal een persoon die meent het recht te hebben over een
deel van de wereld. Regeren is niet nodig en zeker geen heerser daarboven
maar dat zijn de vereisten van de Freemason en hun leider vanuit het Vaticaan.
Er is niet één wereldleider die niet zijn gelofte af moet leggen in het Vaticaan.
Veelal wordt dit heimelijk gedaan, andere doen het als zijnde een audiëntie of
vriendschapsbezoek aan deze kerkelijke leider. Maar waarom zweren ze juist
bij de andere Jezuïeten leider (Black pope), een kamer verder op en die zich
ook paus noemt? Jammer genoeg zijn er nu nog te veel mensen die menen
dat we geregeerd moeten worden, anders zou alles uit de hand lopen. Doch,
het tegendeel zal bewezen gaan worden, en dat zien we al in kleine gemeenschappen,
dat men zich niet hoeft te onderwerpen aan een ander. De mens is
gelijk en bij gelijke behandeling gaat men werken voor een gezamenlijk doel
wat veel hoger staat dan het systeem ons nu laat zien.NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.