Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"Utopia - 8 - 
2-2 Laten we eens door gaan nemen hoe de huidige maatschappij werkt

In onze wereld van vandaag is het woord slavernij (eigendom van een staat
of hoge meester) taboe. Ik plaatste laatst een artikel dat de slavernij erger was
onder de blanken dan in al die jaren dat de zwarte bevolking werd onderdrukt.
Ik schreef erbij dat ik met mijn blanke voorouders meeleefde en dat ik de pijn
voelde. Nu, internet was te klein en er werden allemaal belachelijke zaken
aangehaald die moesten bewijzen dat de zwarte bevolking het meeste geleden
had van hun slavernij.

Nu weten we dat mensen graag een slachtofferrol willen spelen en dat zien we
dus duidelijk ook hier in dit voorval zojuist beschreven. Er zijn tot op heden
meer blanke slaven verhandeld en vermoord dan zwarte slaven. En dan praten
we nog niet over het moorden en het als slaven houden van de vele andere
rassen. Slavernij is er nu nog gaande onder alle rassen en alle bevolkingslagen
op deze wereld. Maar ook blanken nemen blanken als slaven. Zo heeft elk ras
veelal een afkeer voor een ander ras. Hier op het eiland zien we bij de Joodse
gemeenschap, dat alles wat donker is, werkelijk uitgebuit wordt en het uiterste
verlangd wordt van hen. Maar de zwarte mensen daarentegen doen dat weer
met de Haitianen, Colombianen en Venezolanen. Kom je in Venezuela ben
je als zwarte meteen al ondergeschikt net zoals we in Amerika hebben. Maar
als je of als witte of gekleurde gaat werken bij een Hindoe dan ben je altijd
ondergeschikt omdat je niet in hun “kasten” past en behoort!
Zo kunnen we van land tot land, ras tot ras wel aantonen dat men probeert
elkaar als slaaf neer te zetten. Dat alles wordt toegelaten en er zal weinig tegen
gedaan worden omdat dat de maatschappij en de absolute top goed uit komt.
Namelijk, iemand die al onderdrukt wordt door een baas of een ander is al bij
voorbaat ondergeschikt en handelt al onder dwang van die persoon die deze
mensen onder zich heeft staan. Zo krijg je een piramide die gemakkelijk te
controleren is en waar de ene persoon de andere onder zich heeft staan. We
komen uiteindelijk dan tot die groep aan de top die zo klein is dat men nog
alleen de toplaag in de gaten hoeft te houden en zaken hoeft op te leggen. Deze
piramide structuur wordt al zolang mensen bestaan, toegepast. Later zullen we
zien hoe deze piramide te doorbreken zijn door simpele manieren toe te passen.
De regeringen rond de wereld komen nog wel eens met de leugen naar buiten
dat zij “door het volk gekozen zijn” en dat ze “namens het volk spreken”.
Permanente leugens want het volk is niet gehoord in deze stelling! O, de
verkiezingen die daar voor staan waar via zogenaamde democratische weg
een regering gekozen wordt! Nee, ook dat is illegaal want er bestaat niet één
regering die de volmacht heeft van alle mensen, die kan beslissen over iedereen!
Buiten die volmacht kan een levend wezen zijn eigen vrijheid niet in
handen leggen van een ander! Dat is wel het belangrijkste deel van alles wat
in dat sprookje voorkomt.

We zien dat ook duidelijk in het groene boekje van heer Qadhafi dat later uitvoerig
besproken wordt. Mensen kunnen niet allemaal aan één blok één partij
de absolute volmacht geven. De regering kan niet namens mij praten en zeker
niet handelen. Het zijn uitspraken die berusten op grote leugens! Maar het zijn
de burgers die deze leugen blijven ondersteunen. Zoals al veel eerder gesteld
is, zelfs met 51 % van de stemmen kun je niet praten namens de bevolking en
er is geen regering die de volle 100% bezit van het woord van het volk. Puur
omdat het een illegale structuur (Matrix) is gecreëerd waar mensen in moeten
geloven en nog niet tegen in gaan omdat men het nog niet ziet.

Dan zitten we nog met het probleem van overeenkomen. Want zijn we op basis
van wederzijds overleg, of zijn we door dreiging van een der partijen zaken
overeengekomen waardoor we in deze situatie beland zijn? Als iedereen overeen
zouden zijn gekomen over alle zaken dan hoeft er niet geregeerd worden!
Als er één individu is die zijn zin door drijft is er al geen “met instemming
van het volk”. In die situatie gaat het dan allemaal vallen onder afdwingen,
opleggen en doordrukken. Zo is dus een land waar een regering zit die niet de
volle 100% aan mensen achter zich heeft staan geen wettige en democratische
regering! Met andere woorden er is niet één land tot dusver op deze aarde
die de ware democratie doorvoert. Al was heer Qadhafi, indien we het boekje
zouden hanteren, al aardig onderweg.

Helaas hebben we nu een domme / afgestompte wereld met mensen die zo
gehersenspoeld zijn dat ze ondanks dat ze slaaf zijn en zichzelf plaatsen als
ondergeschikten ook nog een systeem steunen die dat allemaal in stand houdt.
Ook werken de mensen er nog aan mee en geven hen de macht, dat er een
regering mag zitten die over hen mag beslissen, als slaven mag houden en hen
opdrachten op mag leggen. We zien ook duidelijk dat je altijd een land moet
kiezen en verplicht bent die status aan te nemen. Zo plaats je jezelf als een
slaaf op een stukje grond in dienst van de aldaar heersende persoon.
Wat ook een mooi bewijs is, is dat de regeringen dik geld maken op je naam.
Kijk maar eens op de officiële stukken waar je volle naam in hoofdletters
(coöperator) geschreven staat. Voor dat bewijs hoef je niet verder te gaan als te
kijken naar de vele immigratie wetten en regels. Door alsmaar toestemming te
moeten vragen om in een ander land te mogen komen, zegt in wijze al genoeg.
Men stapt over een onzichtbare lijn en dat kan als een misdaad gezien worden.
Dat zien we weer overduidelijk bij de vele bootvluchtelingen maar ook elders
op de wereld; De mensen die hun land willen ontvluchten en hun geluk willen
proberen op een ander stukje land. Zo heeft elk land de heerschappij over
de individuele burger. Zo is het zelfs strafbaar als je een burger, vanuit een
ander land, laat wonen in je eigen huis. Maar we zien het zelfs nu ook al in
bijvoorbeeld Nederland dat dit concept ook gehanteerd wordt van gemeente
tot gemeente. Puur omdat de gemeente geld plukt van jou en geld ontvangt
uit de grote pot van de staat via jouw naam.
NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.