Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"Utopia - 7 - Hoofdstuk 2

De weg zoals hij nu ons voorgelogen wordt

In dit hoofdstuk gaan we zaken doornemen om zo tot een gemeenschap/levenswijze
te komen, waar de mens weer de weg op gaat nemen die deze heeft in
het geheel, wat velen het Universum noemen. Voordat we aan een weg gaan
beginnen, moeten we eerst zien wat er werkelijk gaande is op deze wereld.
We gaan eerst je weer wakker maken want het is zeer zeker dat je nog niet
beseft waar we eigenlijk na duizenden jaren in beland zijn.


2-1 Al eens afgevraagd waarom onze maatschappij, ons
systeem zo’n grote puinhoop is?

Dan wil ik eigenlijk meteen de kern aanpakken. Want buiten de indoctrinatie
en het hersenspoelen van deze maatschappij zien we heel duidelijk dat in alle
lagen van de bevolking rond de wereld een zaak centraal staat en dat is religie
en het geloven in een verziekt systeem. Als we kijken hoe religie in elk systeem
geworteld is en dat we misselijk worden van alsmaar kerkelijke vrije dagen en
dagen die we moeten spenderen aan een van de kerkelijke onzin (welk religie
dan ook). En als we dan nog eens daarbij rekenen de feesten zoals carnaval,
nationale dagen, nationale feesten en meerdere van deze onzindagen, dan is
het toch ook onderhand duidelijk dat we gedoemd zijn om te mislukken.
We zijn niet bezig met het geheel, nee we zijn bezig met alle onzin van geloof,
feesten en sporten en dat met een lading onzinnige politiek die alles een
geheel maakt. Iets wat Julius Caesar ook al aanhaalde, “Geef het volk brood
en spelen”! Zo maak je werkelijk een volk slaafs! Weg van de bron met een
grote dosis onzin muziek, televisie en radio en we zijn klaar om af te zakken
in een absolute fase van slavernij en afhankelijkheid. Als we alle onzin zouden
vergeten en afschaffen en samen zouden gaan werken aan het geheel, hadden
we een absoluut leven en een absolute vrijheid.

Maar wie wil het geloof, feestjes, sport en muziek laten staan voor vrijheid?
We kunnen geen boek openslaan of het is zo bewerkt dat het zeker niet tegen
welk religie in gaat. Alles is in de vorm geschreven zodat het land, politiek
en het geloof, het toe laat voor publicatie. Hoever weet en beseft de mens dat
geloof politiek is? Vele politieke moorden komen vanuit het geloof. Martin
Luther King, familie Kennedy, Lady Diana, Mandela. Ze zijn allen vermoord
door het Vaticaan. Geloof is de absolute macht die de Vrijmetselarij (Freemason)
hun vuile werk laten doen. Zo is de politiek in handen van het Vaticaan.
We zien duidelijk dat elke nieuwe politiek leider op audiëntie moet gaan bij
de paus(zen) ondanks welk geloof hij/zij er op nahoudt. Zo zie je dat geloof
politiek is en bestuurd wordt door wat velen noemen “duistere machten”.
Die duistere machten vinden hun wortels in de Vrijmetselarij en zorgen voor
wat er moet gaan gebeuren. Lees de stukken maar eens over de moord op J.F.
Kennedy, waarvan we nu weten dat het allemaal via één kardinaal ging en
vanuit de duistere club kwam.

Nu praten we nog over het geloven in een religie. Maar wat als de mensen
meer zouden weten over die geloven in sektes, clubjes en hun ritualen? Deze
mensen zijn geheel gehersenspoeld en gaan tot het uiterste; van baby’s slachten
tot kinderen misbruiken en daarna vermoorden. Zelf werden we eens door zo’n
club benaderd om kinderen te leveren omdat men dacht dat we een kindertehuis
hadden. Even later was er een vraag of we tieners kenden zonder ouders.
Dan kun je verder wel bedenken waar deze kinderen voor gebruikt worden.
Ze noemden het Alpha denken en handelen. Aangiftes hadden geen zin puur
omdat het gehele justitie in deze handel en wandel zit en hen beschermt. Zie
bijvoorbeeld hoe Demmink beschermd wordt door een koninklijk huis en de
kerk. En deze kracht is er omdat we allemaal in een bijgeloof geloven. We geloven
hun vreemde krachten en connecties met oppermensen in de absolute top.
- Het bijgeloof waar de mensheid al duizenden jaren zich aan vasthoudt.
- Het geloof van regeren, dwingen en opleggen en de massa als
slaaf te gebruiken.

We zien hoe de geschiedenis dagelijks vervalst wordt en dat de ware verhalen
niet naar buiten komen. Bang voor represailles en het eigen leven. Bang dat het
leven onmogelijk wordt gemaakt en er geen leven meer zal zijn. Elk menselijk
wezen, waar ter wereld ook, wordt van minuut één (geboorte) gekoppeld aan
een of ander religie. Welk religie maakt niet uit omdat we vanuit het verleden
al weten dat elke religie, waar ook ter wereld, uit één bron bestaat. Door de
duizenden jaren heen zijn er vele aftakkingen gekomen en zo heeft elke religie
zijn eigen draai aangegeven om zo hun mensen in dat stuk land te kunnen
onderdrukken en onderdanig te houden.

Als baby al moet je de eerste rituelen doorstaan. Je komt er niet onderuit, ook nu
nog niet in deze tijd. Nu zullen er vrijdenkende mensen zijn die dit ontkennen
maar ook jij hebt op de ene of andere manier je kind geduwd in een richting
die het kind zelf zeker niet heeft gekozen. We zitten nu in een zogenaamde
“spirituele” tijd en wat zie je als je die mensen gaat volgen? Ook zij dringen
je zaken op en menen het absolute te weten en te moeten verkondigen! Een
nieuwe religie noem ik het met van alles wat wils. Een ratjetoe waar we in
beland zijn en hoe dan ook weer in een religie, bijgeloof of geloof.

Een ander magisch woord wat we over de gehele wereld horen is “respect”! Ja,
het magische woord waarvan maar zelden iemand weet wat het inhoudt. We
moeten respect hebben voor dit, dat, wetten, regels en liefst het gehele “gezag”.
Let wel, gezag staat voor “het recht van heersen”. Maar wat is respect dan?
Is het dan een gelovige die op zijn knieën vooraan in de kerk zit, en alles van
zich af laat nemen van eigenwaarde tot zijn energie? Respect is in zijn geheel
uit zijn verband getrokken en er is maar een zaak waar men respect voor kan
hebben en dat is het leven. Maar als je respect hebt voor het leven merk je dat
er dan geen wetten, regels en onderdrukkingen in welke vorm dan ook nodig
zijn. Het nieuwe woord respect heeft simpel zijn kracht verloren en is niets
meer dan enkele letters gedicteerd door een absolute macht.

Deze absolute macht wordt ondersteund door wetten en regels en als we
naar religie gaan kijken dan zien we dat religie een simpele indoctrinatie en
hersenspoelen is van de mens. Frappant is dat de absolute macht altijd toegelaten
wordt door de grote massa. Men neemt het voor lief aan en men laat
het over zich heen komen, simpel omdat men er niet over na wil denken dat
het anders zou kunnen. Dat terwijl de absolute macht niets anders is dan een
select groepje die de massa als slaven behandelt. De massa die geketend is,
niet meer door kettingen maar door wetten en regels. Het is duidelijk dat de
absolute macht altijd vertegenwoordigd wordt door een leider, oftewel een
machtig persoon. Achter deze absolute macht schuilt de religie als belangrijke
speler. Naast de leider/machtige persoon vinden we ook de regering waarvan
men vele politici wekelijks voor in de kerk ziet zitten om zo de ritualen van
de kerk uit te voeren.

Als religie, absolute macht en de politiek werkelijk respect zouden hanteren,
hadden deze groepen zichzelf opgeheven. Want om een leven te leven met
respect hebben we absolute machten, hun clubjes en hun aanverwanten niet
meer nodig. Al duizenden jaren is men bezig vanuit de bovenste laag mensen
zaken op te leggen via; wetten, regels en afdwingen welke zaken je wel mag
en niet mag doen. Door dat te doen praat je over disrespect en is het juist wat
we nu zien in de gehele maatschappij. Een maatschappij waar de jongeren
duidelijk laten merken dat het goed mis is met de regeltjes vanaf “hogerhand”.
Het wordt steeds moeilijker om jongeren nog te indoctrineren en zelfs te onderdrukken.
Daarom hebben ze maar snel een ADHD gemaakt en wordt dat in
vele vormen als stempels gezet op de jeugd. Dat om zo weer medicatie toe te
kunnen dienen die dan de jeugd monddood maakt. Disrespect naar het leven
maar ook disrespect naar het vrij denken en handelen, kortom het vrije leven.
De agressie wordt uitgelokt en alsmaar gebruikt om zo mensen uit hun tent te
lokken. En een kwaad of geprikkeld persoon is gemakkelijk af te breken en
te elimineren en dat is dan in het huidig systeem ook nog legaal.
Dat is de handelswijze wat religie ook toepast. Men overlaadt de religieuze
leider met goedheid wat in werkelijkheid inhoudt dat via deze persoon de
energie weggehaald wordt van de gelovigen. Als dat is gebeurd zijn de gelovigen
“zombies” en kun je ze kneden in elke vorm. Dat is de kracht van de
kerkelijke groepen maar ook van de vele sektes. Zie en lees bijvoorbeeld maar
eens de ritualen van de Vrijmetselarij. Als je dat allemaal leest, merk je dat op
een slinkse manier je hersenen zo gespoeld worden dat je, je meer en meer een
supermens gaat voelen. Stuk voor stuk denken deze zombies dat ze god zelve
zijn en alleen maar goeds doen. Maar als je hun acties ziet, zie je juist dat ze
een bond gesloten hebben met de duivel, zo zullen we dat wezen maar voor
het gemak noemen. Vele verwoestingen op de wereld zijn niet gedaan door
die mensen die de wet overtreden, maar juist door die, die de wet menen te
moeten handhaven. Vele acties komen vanuit die hoek en allemaal onder de
leugen van dat men een gevaar is voor het geheel. Het gevaar zit hem niet in
dat deze mensen een gevaar zijn voor een land maar voor een select groepje
mensen dat de macht op dat moment heeft.

Vreemd is dat we onze kinderen in de indoctrinatieklassen voorhouden dat
vrede een recht is en dat men met dat recht, vrede kan bewerkstelligen. Grote
leugens zijn dat. Men doet deze nieuwkomers op deze wereld dan ook nog
laten geloven dat een justitie voor recht staat en, dat alles daaraan gekoppeld,
zoals politiek en kerk van recht uit gaat en recht doet. Deze zware indoctrinatie
maakt al in de eerste levensjaren van een kind dat dit zaken geheel verkeerd
gaat beoordelen. Het beste voorbeeld is, dat door het zogenaamde recht kinderen
gaan doen wat zij opgedragen worden want dat is nu eenmaal wat recht
inhoudt, niet waar? Je volgt de regels en het gezag. Hierdoor krijg je dat er een
verkeerde beoordeling komt van goed en kwaad en nemen velen de verkeerde
verantwoordelijkheid ten aanzien van wat er om hen heen gebeurt.

Komen we even op het woordje “gezag” wat zojuist viel. Gezag zien we bij je
thuis en in de maatschappij. Maar ook bij die miljoenen mensen die in die tijd
vielen onder; Hitler, Stalin en Mao om maar een paar te noemen. Zij waren
heersers over een geheel volk en dwongen dit af met gezag. Door gezag af te
dwingen, via misvormde wetten en regels, kregen deze mensen de kans om
van vele levens een hel te maken. Dat gezag kwam vanuit de allerhoogste
top en ook deze tirannen moesten aan gezag voldoen! Dat zien we dan veelal
samen met het geloven in de kracht van dat gezag. Gezag wordt ons met de
paplepel ingegoten en we gaan ook nog geloven dat gezag de enige weg is die
ons in goede banen leidt. Daardoor komen we weer in het onvoorwaardelijk
geloven van bedenkelijke zaken en die zelfs zeer gevaarlijk zijn. Zo zien we
dat de burger blijft geloven in regeringen maar ook in juridische hoogvliegers
die niets meer zijn dan slavendrijvers van een zwaar onderdrukte groep.
Doordat deze groepen, politiek, gezag en religie, zich samenbundelen, hebben
zij de macht om miljarden mensen op deze manier te onderdrukken. Als
de miljarden mensen op elk deel van de wereld samen elk gezag wat op hen
gezet wordt, zouden negeren en niet in geloven, dan was er geen gezag, geen
politiek en geen religie meer. Simpel omdat dan de leugens geen vat hebben
op de grootste groep mensen.

Het ergste is dat we kinderen blijven leren dat we het huidige systeem moeten
respecteren en volgen. Het is een indoctrinatie die al eeuwenlang gaande is en
waar weinig aan veranderd wordt. Men moet doen wat er opgedragen wordt!
Dat wordt opgedragen aan de laagste groep van ons mensheid en er wordt
verwacht dat men dat tot aan de dood navolgt. Als we niet gehoorzamen worden
we gestraft volgens de regels die het systeem stelt. Maar absolute macht kan
mega gevolgen hebben. Iets wat we gezien hebben bij Hitler, Stalin en Mao
om er maar een paar te noemen. Want datzelfde gezag/ macht kan misbruikt
worden op de gehersenspoelde bevolking om zo tot handelingen te komen die
absoluut niets meer te maken hebben met een leven beleven. Macht wordt dan
veelal misbruikt in het voordeel van het kwaad. We zien dat duidelijk in al die
ziekelijke legers met hun totaal gehersenspoelde mensen; Robotten die worden
voorgehouden dat iedereen die niet bij hun groep horen een moordenaar is.
Met die indoctrinaties zien we dat ze dan een “licence to kill” hebben en levens
beëindigen van die mensen die ze niet kennen. In het leger zien we werkelijk
de meest en zwaarste gehersenspoelde wezens. Ze zijn niets anders dan robotten
van een systeem. Ze kunnen niet zelf denken en handelen maar ook niet
meer kunnen leven zonder deze macht. Met dat gegeven is het voor mensen
die slecht willen, gemakkelijk om dan deze gevoelloze menselijke robotten
in te zetten voor elke job. Alles is voor die menselijke robotten gevaar en zij
zijn het dan die zogenaamd het gevaar weten tegen te houden of af te wenden.

Al eeuwen is bewezen dat niet één militaire actie tot vrede heeft geleid. Al
heeft men zogenaamd gewonnen, het is niet omdat de tegenpartij het in wil
zien maar omdat een tegenpartij net te zwak is om het dom geweld te keren.
Niet één oorlog is gewonnen in het bestaan van de mensheid. Dan nog blijft
men domme geïndoctrineerde en gehersenspoelde wezens creëren om oorlogen
te voeren. Het enige doel is dat oorlog, inkomsten is en veel geld mee
gemaakt wordt. Wat maken dan een paar domme soldaten uit die denken dat
ze voor een land en eer vechten. Het verliezen of winnen is eer behalen maar
in werkelijkheid is het biljoenen verdienen voor de absolute top.

Soldaten zijn het perfecte voorbeeld waar een systeem mee bezig is. Ondanks
dat heeft de mens nog niet door dat het dus niets meer is dan indoctrineren,
hersenspoelen en heersen over een volk. Zolang we denken dat we een leger
nodig hebben, weet men dat die mensen die dat beweren mee doen aan het
verziekt systeem wat mensen als slaven wil houden. Een leger is een slaaf van
de staat en heeft absoluut niets te maken, zoals ik al eerder stelde, met eer en
verdediging van een land. Ook dat bewijs hebben we wel heel dichtbij in ons
landje Nederland wat meent 6 eilanden in de Cariben te hebben. Doordat een
hoge piet als afgevaardigde zich verpraatte op de Antillen kreeg ik de order
te horen als er een tegenstander de eilanden zou willen over nemen. De order
die nu in de kluis ligt is; “Materiaal veiligstellen, vliegveld en haven zolang
mogelijk behouden, hooggeplaatste Nederlanders opladen en vertrekken”.
Deze opdracht werd later nog eens bevestigd vanuit een zelfde hoge hoek.
Dan komen we op; Waar zijn dan de rechten van de overige bevolking die
ook Nederlanders zijn? Rechten? Die zijn er niet voor de massa, die moeten
dan maar zien waar ze hun heil gaan vinden.

Een van de grootste leugens die door het grote deel van de bevolking geloofd
wordt, is dat de overheid, regeringen en de vele clubjes plus het gezag / de
justitie, ter diensten staan van de burger. Dat is een permanente leugen en
daar zitten deze heren echt niet voor. Zij vormen juist een “buffer” tussen de
absolute heersers en Jan met de korte naam die hen jaarlijks 40 tot 60 % via
vele belastingen onderhouden. Deze overheden, regeringen, vele clubjes plus
het gezag en de justitie moeten de mensen niet de kans geven om andere gedachten
op na te houden en stil te houden zodat de absolute top verder zaken
voor hun eigen gewin kunnen regelen. We zien dat duidelijk bij de belastingen
waar, hoe hoger je op de ladder komt des te minder belasting je betaalt. Voor
deze mensen zijn allerlei manieren en voordelen om belastingen te kunnen
ontduiken. Doet de burger dat, dan wordt deze gestraft en zonodig vernietigd
omdat deze tegen de wet handelt. Wetten zijn er niet voor de top! Zie de zaken
tegen de grote heren en dames die al die eeuwen gevoerd zijn en nooit
werkelijke straffen tegen hen uitgesproken zijn! Vele mensen geloven nog dat
overheid, regeringen en de vele clubjes plus het gezag/justitie er zijn om ons
te beschermen en ons in goede banen te leiden. Dit is de grootste leugen aller
tijden en zal verder nog uitvoerig beschreven worden.

Nu komen we op een zeer moeilijk punt van het geloven van de huidige burger
in de maatschappij. Want wat als ik hier zet “de regering bestaat niet”, dan
zijn er menig lezer die zijn/haar bedenkingen heeft. Goed, we weten dat het
koninkrijk der Nederlanden een farce is en dat er geen blauwbloed zit in de
huidige heersende familie. We weten ook dat de grondwet al heel lang niet meer
bestaat en het puur een papiertje is dat ons voorgehouden wordt. Het papiertje
verklaart dat we ons moeten gedragen en naar de regels in de grondwet moeten
leven. Als ik daarnaast dan nog eens ga schrijven dat er geen regering bestaat,
is de bom helemaal compleet en zal ik je veel moeten verklaren om in te laten
zien dat deze wereld anders is. Laten we starten en probeer het met een open
mind te lezen maar ook in te zien wat hier geschreven is.

Laten we meteen in huis vallen. De politici menen dat zij de regering zijn en
het gezag hebben om te mogen beslissen en te regeren namens ons. Helaas,
een regering heeft GEEN gezag en zo ook niet het recht om te mogen regeren.
Onze regeerders zijn niet anders dan een boevenbende die de macht hebben
genomen. De term “regeren” staat voor “legitimiteit” en dat wil weer zeggen,
het uitoefenen van gezag. Maar er is geen recht om te heersen! Dat zien we
bij de huidige regeringen die menen dat ze kunnen bevelen en zaken op kunnen
dragen aan hun burgers. Maar omdat er geen recht is om te heersen, is er
ook geen recht om een regering te benoemen. Dat maakt dat alle politici niets
anders zijn dan een groot misdaadsyndicaat die dezelfde rechten hanteren als
struikrovers en overvallers. Een regering is niets meer dan een onrechtmatige
boevenbende, dieven en moordenaars, kortom maffia, die menen de baas te
kunnen spelen over andermans leven en lichaam.

Zo zouden we het woord “regering” en “gezag” overal tussen aanhalingstekens
moeten zetten. Dat omdat beide woorden, in de wereld van de politiek
en van rechtshandhaving, mensen als slaven behandelen. Wat op zich al niet
rechtmatig is, naast dat het niet rechtmatig is om te regeren. Het is illegaal,
daar regeren en gezag in werkelijkheid niet bestaan! Als je dus deze woorden
leest, moet je beide woorden in verband brengen met een bende moordenaars
en personen die onrechtmatig het ingebeelde recht denken te hebben om te
mogen regeren en baas te zijn over andere mensen.

Regeren en gezag uitoefenen is simpel gesteld illegaal omdat deze geen goedkeuring
hebben van de gehele bevolking. En er is niet één persoon op deze
wereld die het eigen recht van bestaan en handelen van nature af zal geven
aan een ander persoon die meent dat recht toe te kunnen eigenen. Er kunnen
geen discussies zijn over hoe politici moeten regeren omdat ze geen 100%
volmacht kunnen verwerven van alle mensen. Zo’n discussie is nodeloos en
kan nergens toe leiden.

Mensen geloven in deze huidige manier van leven omdat hen nooit alternatieven
zijn aangedragen. Al zijn er vele mensen die ongemerkt haat tegen dit
systeem omzetten in liefde. Wat weer gevaarlijk is. Want dat maakt van de
grootste moordenaar nog een heilig persoon. Wat we dan hebben is dat mensen
dus blindelings politiek geloven. Iets wat we al lang zien en meemaken in de
huidige maatschappij. Men neemt aan en men slikt alle bokkensprongen die
politici maken. Hoe gemakkelijk moet het toch niet zijn als je die indoctrinatie
eens liet varen. Politiek en zijn systeem is een leugen (Matrix) waar overheid,
regeringen en de vele clubjes plus het gezag / de justitie de tools zijn van een
onrechtmatig geheel dat kost wat kost in stand gehouden moet worden. Door
dat te doorbreken moeten we eerst nog vele zaken verklaren.

Komen we weer even op religie/geloof, want let wel religie/geloof is gezag.
Religie/geloof is niets anders dan mensen aan blok doen geloven van zaken
die er niet zijn. Door dat gegeven is het onmogelijk dat er mee gewerkt kan
worden ten dienste zijn van een geheel. Het geloven in een of ander persoon
wat ze dan God, Allah of Boeddha noemen is hetzelfde als geloven in Sinterklaas.
Alleen het sprookje Sinterklaas verdwijnt na wat jaren, maar geloven in
deze super acteurs (god, allah of boeddha) zal je eeuwig blijven achtervolgen.
Geloof is een mythe, een verhaal en een opgedrongen geïndoctrineerde weg
waarmee alles wat gruwelijk is moet verzachten. Je moet volgens het geloof
de pijnen doorstaan. Je moet je als slaaf neer laten zetten. Je moet je meerdere
volgen en zo zijn er vele boeken, die men bijbel of heilige rollen noemt, vol van
opgedrongen wetten en regels waar men kennelijk nog in gelooft ook. Geloof
is gezag en geloof zorgt dat je slaaf blijft en niet je eigen weg gaat volgen.
Nu komen we bij die mensen die menen, door hun scholing, het allemaal beter
te weten en alles afsteggelen en weerleggen wat hun heilig huisje op de een
of andere manier zou kunnen laten invallen. Door het ontkennen van het feit
dat een regering een heerser wil zijn over zijn slaven, wat de burgers zijn,
weet je dat deze mensen direct of indirect via geïndoctrineerde zaken deze
uitspraken zien als een fabel. Men ziet niet hoe een politie, rechter of soldaat,
dom zonder na te denken met een boek, geweer in de hand orders van hogerhand
opvolgen en uitvoeren. Ze mogen niet denken, ze moeten dom orders
opvolgen of geschreven woorden volgen die hen voorgehouden worden. Er
worden allerlei termen, misleidende woorden en zelfs religie bijgehaald om
de illegale status van een regering te verdoezelen. Dat begint al dag één als
onze kinderen naar de staatsstrafgevangenis moeten, genaamd school. Daar
wordt onder het mom “lessen en maatschappijleer” de leugens ingepompt en
ingestampt in de jonge hersenen. Men mag niets anders denken, men mag er
geen eigen gedachten op loslaten.NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.