Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"
Utopia - 69 - 
4-18 Hoe gaan we in de toekomst samenleven.

We hebben ruim 7 miljard verschillende energieën en we hebben ruim 7 miljard
denkende mensen. Iedereen heeft een eigen kijk op zaken en iedereen heeft
zijn eigen manier van leven. De ene zal slimmer worden dan de ander want
niet iedereen wil tot het uiterste gaan om kennis te vergaren en kennis weg
te geven. We hebben vele verschillende rassen en we hebben zeker zoveel
verschillende culturen. Het maakt niet uit wat je bent, hoe je er uit ziet of
hoe je, je verder gedraagt want een mens van nature respecteert elkaar net zo
als je 100 baby’s bij elkaar legt en er een geweldige kracht van eenheid is te
zien. Niet één baby zal op de vuist gaan of een ander pijn doen en er is niet
één kind wat op deze aarde komt om te doden. Dat alles wordt hen aangeleerd
door het huidige systeem, de huidige ouders die leven zoals het systeem van
hun verwacht! We moeten per direct stoppen om zelf negatieve energie /
frequenties uit te stralen en zeker niet de tweede partij zijn. Zo geeft men het
systeem waar zij bang voor zijn.

Als de ene drugs wil gebruiken, alcohol wil nemen maar een ander daardoor
niet benadeelt, mag dat geen probleem zijn. Als men toch zou gaan stelen, roven
of doden zal die persoon snel merken dat hij iets fout heeft gedaan en zeker dat
deel aan gaat passen. In het geheel bestaat geen leed aan andere toebrengen
en is geen optie meer in de nieuwe weg die ingeslagen is. Verbod op wat dan
ook is niet nodig en wetten en regels zullen ook overbodig worden omdat het
niet meer zal voorkomen. De ene regel is simpel en dat is; “Respecteer elkaar
en leef met elkaar, wees als individu één met het geheel”. Deze is de enige
regel die de wet van de energie kent. Van daar uit is alles mogelijk en is geen
systeem of onderdrukker tegen bestand.

Door die instelling zal elk persoon op zichzelf en op zijn/haar manier zich aan
gaan passen en leven als één geheel. Iedereen gaat voor zich het pad bewandelen
met steun van alle andere om zich heen als het nodig is. Er zal geen haat en
nijd meer zijn en we kunnen zaken oplossen als zijnde gelijkwaardige partijen.
We hebben gezien dat niet één opgelegde weg stand houdt. We hebben oude
beschavingen stuk voor stuk zien verdwijnen welke tiran dan ook de macht
nam. Allen zijn ze verdwenen en heeft het land weer zonder succes een andere
richting genomen. We zijn het er over eens dat de huidige oude weg dus niet
werkt en dat de grootste problemenveroorzakers zijn politiek, ego, top, gezag
en religie. De peilers van al het ongenoegen en slavernij die al duizenden
jaren heerst.

We zullen ons moeten focussen op een wereld zonder deze zaken daar ze allen
aan elkaar verbonden zijn. Geld, macht en ego zijn de middelen die alles zo
laten draaien. Het is dus zaak dat we gaan inzien dat ook deze huidige weg
dood aan het lopen is en wederom een einde gaat brengen aan de huidige beschaving.
Dit einde is om te buigen maar tot op heden zijn alle stervelingen,
die men mens noemt, niets meer dan tegenpolen van elkaar en geen eenheid.
We leren niet van de natuur die hoe dan ook onverwoestbaar is en keer op
keer zich herstelt. Soms in een totaal andere vorm maar wel weer aangepast
aan de mogelijkheden die ze nu heeft.

Dit Utopia gaat niet in op elk detail, dat omdat het onmogelijk is. Een to do
list kan niet gemaakt worden omdat ik niet ruim 7miljard mensen hun wensen
kan beschrijven. Je kunt de grote lijnen geven en de weg die bewandeld moet
worden. Zodra we op het punt komen dat gevoel de zaak gaat aanpakken en
uitvoeren, en het komt vanuit liefde en het hart en ziel die daar weer achter
zitten, is elk boek te klein om dat stap voor stap te gaan beschrijven. Overigens,
het is aan de ontwikkeling van elk individu welke richting het gaat en wat de
gevolgen zal zijn in het geheel. De start is simpel en we zullen moeten gaan
inzien dat we nu verdwaald zijn en al onze energie besteden aan een zinloos
leven wat alleen maar op macht en materie uit is. Dat is stap een; loskomen
van deze twee zeer kwade zaken.

De mens blijkt een stug wezen te zijn en wil zich maar moeilijk aanpassen. En
zijn hersenen zijn blijkbaar meer een tekortkoming dan een verrijking! Door
de hersenen blijkt het wel dat men niet verder wil en dat men gaat zoeken in
zaken die allemaal al gebleken zijn, dat ze een dood spoor zijn. Wetenschappers
graven naar het diepste en het verste maar wetenschappers zien niet dat als er
geen tijd en er geen afstand is, hun theorieën niet kloppen! Men kan eeuwig
blijven graven, maar iedere keer weer belandt men in een andere matrix! Zolang
de mens zo koppig blijft en alle vervalste papieren niet gaat herzien, is
de mens al zijn energie aan het verspillen aan het niets en aan zaken die niet
werkelijk verder leiden!

We zullen terug moeten gaan naar de kern van het leven en we zullen de
kern moeten gaan zien als zijnde ruim 7 miljard energiecentrales en dat, met
hun zuivere frequenties en energie. Met deze simpele stelling kan een gehele
mensheid een geweldige weg gaan volgen. Zo zullen we niet weer onszelf
wegvegen van deze aarde voor een bepaalde tijd. Hoe vervalst de geschiedenis
ook is de boodschap blijft duidelijk; de mens weet zijn individuele krachten
niet te gebruiken al menen ze die te kennen. Nu worden enkele krachten zo
gebruikt dat ze zichzelf alsmaar opheffen.

We kunnen deze cirkel verbreken maar wil je het wel?
Of blijf je, je vasthouden aan de slavernij en je eigen ondergang om de zoveel
eeuwen?

Als laatst wil ik deze regel nogmaals herhalen vanuit dit boek. Het zegt alles
en het kan alle systemen doorbreken:
“Jij geeft hen die energie en het is jouw eigen energie die tegen jou wordt
gebruikt!”

Einde boek
NAAR INDEX

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.