Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"
Utopia - 68 - 
4-17 De valse geschiedenis opzuiveren

De duizenden jaren geschiedenis kunnen we bestempelen als oude geschriften
die onder dwang en onder manipulaties zijn geschreven. Dat blijkt wel omdat
er in die duizenden jaren alleen maar geschreven is over de machtige bevelhebbers,
goden en personen die zelf konden schrijven. Allemaal vanuit het oogpunt
van een systeem wat werkt vanuit slavernij en onderdrukking. We zien ook
duidelijk dat in de geschiedenisboeken en oude geschriften er nauwelijks een
rol is weggelegd voor de slaven en de gehersenspoelde bevolking! Dat bewijst
dat de gehele geschiedenis niets anders is dan een roman die geschreven is in
het voordeel van de grote machthebbers en hun religieuze en ritualen clubjes.

Geschiedenis is totaal anders en heeft niets met machtshebbers te maken en
zeker niet met goden. De bijbel en koran en andere oude geschriften waren
een roman om mensen te binden aan hun geloof. De wetten bepalen wie de
machtigste mensen zijn en die mogen geschiedenis schrijven. Zij bepalen
wie een tiran is en wie een held! Zo zal Adolf Hitler, Mao en vele van deze
mensen niet als held beschreven gaan worden. Maar waren ze wel werkelijk
zo en waren het werkelijk tirannen zoals beschreven? Ik kan je zeggen, OOK
zij volgden de bevelen van de machtige club. Zij waren marionetten die deze
show moesten opvoeren en nog moeten maar zij zijn absoluut niet de personen
zoals beschreven in geschiedenisboeken.

Wat er gedaan moet worden is dat al deze verhalen opgezuiverd moeten
worden. De ware geschiedenis maar ook de ware wetenschap zal geschreven
moeten worden. Zeker de wetenschap die totaal vastgelopen is en vast zit aan
vervalste stellingen en gebaseerd zijn op formules en geschriften die gekoppeld
zijn aan het geloof of wat de top en religie wil hebben dat naar buiten komt.
De wetenschap is een dode organisatie die alleen gemanipuleerde stellingen
vrij mogen geven. Daarom worden er nu nog 10 tallen wetenschapper PER
DAG vermoord als ze niet doen wat door hun opdrachtgevers opgedragen
wordt. De “ware schap der weten” mag niet naar buiten komen.

In de geschiedenis is er een groot deel wat zich altijd zet achter het woord
“Cultuur” maar wat we zien is dat de ware cultuur niet naar buiten mag komen.
Zo zien we bijvoorbeeld op ons eilandje waar absoluut niets beschreven was
en een opeenhoping van culturen was, dat er plotsklaps gesteld werd dat de
Curaçaose cultuur in verband staat met de Afrikaanse cultuur. Men mag niets
anders aannemen als deze valse stelling. De ware cultuur waren enkele indianen
die hun heil hier probeerden te vinden en dat bewijzen ook de rotstekeningen.
Maar dat wordt verder verzwegen en de cultuur is nu een zwart persoon met
een ketting en Afrikaanse hulpmiddelen! Het is een klein voorbeeldje maar
het is zoals de wereldgeschiedenis en cultuur vervalst worden omdat enkele
regerende personen het zo willen hebben. Dat zijn zaken die gezuiverd moeten
worden want als men de kinderen deze valse voorstellingen laat leren, hebben
we later weer het probleem dat kinderen ons als leugenaars zien (en terecht).NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.