Banner world

 

 

     HOME 
       Books Web


     Books Printed  


     Health 


     Presentations


     Soul Drawings


     Video lectures 
     English


     Video lezingen 
     Dutch


     Positive Blog


     Curriculum writer


     Contact
     Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"
Utopia - 67 - 4-16 We zijn volwassen en willen gerechtigheid.

Als we de weg bewandeld hebben van onze kinderjaren, komen we er achter
dat we dus al die jaren voor de gek gehouden zijn door de personen om ons
heen. Onze ouders verzwegen alles wat de werkelijkheid was. En de andere
mensen in het leven durven het nergens over te hebben want hun hersenen
laten het veelal niet toe. Ze zijn zo met het ziekelijke systeem bezig dat ze
niet doorhebben dat de jeugd alsmaar om informatie vraagt. Al zouden ze die
vragen horen zouden ze nog niet weten hoe die te beantwoorden omdat er bij
hen altijd het denken is volgens wat hen voorgehouden is en niet komt vanuit
het diepste binnenste.

Men houdt zich zelf voor dat slavernij verleden tijd is maar zelf zijn ze nog
slaaf! Dat ziet de jeugd die nu volwassen is en merkt dat ze veel verloren
zijn van hun kennis. Alles wat ze wisten van de absolute kracht is nu nog een
wazig veld en zal ook nog verdwijnen zodra men dag in dag uit afgestompt
wordt in een fabriek of werkt in een of ander kantoor. Uw opdracht van het
leven is zorgen dat alle powerknoppen ingedrukt moeten zijn zodra de bups
binnenkomt! En dat is wat een jeugd die net van school komt ervaart zodra ze
in het arbeidsproces gaat komen. De regel van “je hebt je scholen doorlopen
en nu ga je pas leren en het toepassen” is precies wat er gebeurt. Het leren
was om de hersenen op een afgemeten lijn te krijgen en het toepassen zal zijn,
uitvoeren wat de top denkt wat jij mag en kunt doen.

Slavernij is nog nooit weggeweest en de dag dat de slaven in opstand kwamen
was er een andere manier van slavernij waar ze in belandden en nu nog kennelijk
niet beseffen dat ze daar in terecht zijn gekomen. Nee, slavernij zal niet
verdwijnen zolang het huidige systeem blijft bestaan.

Dat maakt het voor onze nieuwkomelingen moeilijk, want ze hebben en
weten beter maar aan de andere kant is er volgens de wetten van het systeem
geen andere keuze te gaan. Deze frustratie en het weten dat je vast zit aan een
vastgesteld systeem laat vele jongeren geheel flippen. Men gaat dan alles doen
wat het systeem verboden heeft want men wil niet geloven dat het systeem het
voor het zeggen heeft over zijn leven. En zo blijft de cirkel van de slavernij
en zijn systeem alsmaar draaien en levens opslokken.

Je ziet dat er af en toe personen lukt om inderdaad zich los te rukken van dit
systeem en dat zijn altijd die personen die nergens in geloven. Noch een religie
noch een wet of regel (kortom gezag) en dan zie je dat het vertrouwde en
ingedreunde systeem niet weet wat met deze mensen te doen. Zolang ze niet
te veel voor de voeten lopen van de grote machtshebbers, laten ze hun gang
gaan. Maar o wee als er teveel open gerakeld wordt of als men te veel aandacht
gaat vestigen op die top en hun weg die ze aan het bewandelen zijn. Dan zal
men zo vlug mogelijk zorgen dat deze persoon zwijgt of verdwijnt! Want men
mag anderen niet wakker maken. Kom niet aan de politiek en de heersers.
Ook daar heeft de jeugd meer en meer zijn oplossingen voor en men ziet dat
het systeem haar handen vol heeft om het allemaal in de hand te houden. Dat
is omdat het nu individuen zijn die tegen zaken in gaan en geen groepen.
De set-up die vroeger het systeem wilde; om zeep helpen door groepen uit
elkaar te slaan, is nu tegen hen gekeerd en zien we dat individuen overal ter
wereld de huidige top het aardig moeilijk maken. In het huidige systeem is
het gemakkelijker om te zeggen “jij bent aangesloten bij bv die motorclub, en
die is verboden”, dan dat men elke motorrijder per persoon aan moet pakken.
Het is ook kenmerkend dat individuen niet meer zo onder de indruk zijn van
het systeem. Wil je me opsluiten, sluit me op maar de boodschap gaat door.
Wil je me vermoorden, vermoord me maar, maar voor mij zullen er 10 andere
verder gaan. Dat is de kracht van energie omdat onze totale energie niet een
bron heeft maar over de 7 miljard bronnen. Zo vangt de ene bron een andere
op in nood en zo is er als systeem niet te vechten tegen alle bronnen! Als we
dat als individuen gaan beseffen, is er geen houden meer aan voor de huidige
slavendrijvers. Al blijven er 10 individuele bronnen van de 7 miljard over dan
nog zal men de strijd niet kunnen winnen en de slavernij door kunnen blijven
voeren. Het simpel NEE zeggen en passief zijn en niet doen wat opgedragen
wordt, maakt dat het gehele huidige systeem als een kaartenhuisje in elkaar
zal vallen.

Zo kunnen we gerechtigheid aanpakken en zorgen dat de gehele corrupte top
gaat verdwijnen en kunnen we starten per direct met een wereld zonder slavernij
en waar elk wezen met respect behandeld wordt. De energiewereld geeft
per persoon door wat deze moet doen en er zijn geen vaste regels die we hier
gaan zetten van, jij doet zus en jij doet zo. Wel kun je er vanuit gaan dat alles
wat geweld is NIET vanuit je binnenste komt! Je bent kwaad of gefrustreerd
en dat is GEEN zuivere energie. Er hoeft absoluut niet gevochten te worden en
geweld is geen optie. Alles wat wel gedaan kan worden en aangegeven wordt
door je energie, gaat slagen en gaat grote veranderingen brengen.
Een agent die jou wil slaan zal eerst een aanleiding moeten vinden en een
rechter die je veroordeelt, zal dat vanuit je eigen mond moeten horen!NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.