Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"
Utopia - 66 - 4-15 De moeilijkste jaren

Als we de kinderen bijgestaan hebben om hun weg te volgen krijgen we te
maken met de moeilijke jaren van een kind. Nu is de tienertijd een van de
tijden waar het kind zich totaal af zet naar alles wat er om haar/hem gaande is.
Dat lijkt steeds erger te worden en ongekende vormen aan te nemen. Om op te
vallen moorden we nu op scholen of openbare gelegenheden of we maken een
of ander misselijk makend filmpje dat dan liefst miljoenen hits moet hebben.
Dan val je op, dan pas ben je in tel. Deze gedragingen komen omdat het kind
door gaat krijgen dat hij vele jaren verspeeld heeft aan ouders die hem niets
leerden en scholen die al zijn tijd vol logen met onbelangrijke zaken. Jaren
van zijn leven zijn verkwist met leugens.

Men ziet ook dat deze jongeren tegen alles zijn wat het huidige systeem is en
dat is omdat ze de leugenachtige zaken door hebben. In deze tijd probeert men
de jeugd via tabletten, drugs, alcohol en vele gevangenisstraffen in de tang te
krijgen. Op die manier kan hun hele leven afgeperst worden door het systeem.
Als men eenmaal wat gevangenistijd of een grote schuld achter zijn naam heeft
staan, is men voor het leven de slaaf van dat systeem. Komt geweldig uit en
past precies in het draaiboek van dat systeem. Zaken die de jeugd snel door
hebben en hen dan ook werkelijk onmachtig en opstandig maken.

Wat we gaan krijgen als we kinderen van dag één al eerlijk benaderen en zelf
laten ontwikkelen is dat ze op zeer jonge leeftijd al weten om uit de klauwen
van het monster systeem te blijven. Ze weten dat, dat monster wacht op een
misstap of op anti dit of anti dat geweld. De vrije jongere generatie zal niet
ingaan op de leugens en zijn zeker niet te pakken door indoctrinaties. Doordat
ze “passief” de zaken aanpakken heeft het systeem geen vat en komen er
tieners die in een sneltreintempo zaken gaan uitwerken en zorgen dat ze vrij
jong een weg gaan volgen die zij menen te moeten volgen. Ook zij zullen veel
op vrijwilligers basis doen omdat ze weten dat er altijd genoeg is voor hen.
Daar omzeil je het gehele oude systeem mee.

Ervaringen die we nu al meegemaakt hebben in ons leven, zegt ons dat er altijd
die zaken om je heen zijn op het moment dat jij die nodig hebt. Toen ik alles
stopte en mijn bureaus op slot deed, was er geen cent wat er nog binnenkwam.
Ik had geen potje of een geldboom en toch leef ik nog steeds en doe wat ik
moet doen. Het vertrouwen in een toekomst kan zo sterk zijn dat er altijd is wat
er moet zijn. Dat gaat deze nieuwe generatie leren en al vroeg zien. Je ziet de
jongeren nu ook wereldwijd stage lopen en er jaren op uit trekken om ergens
anders op deze wereld mensen te helpen. Na deze zogenaamde “wilde jaren”
zien ze hun weg en gaan ze voor hun toekomst. Het is een start, een begin en
gelukkig zijn er genoeg die nu al zien dat het anders kan. De jongere generatie
is aan het ontwaken en als we hen genoeg ruimte geven en gaan geloven in hun
acties, zullen we zelfs op een vrij snelle manier een andere wereld gaan zien.
Wat we ook zien is dat al die rassenhaat, alle haat tegen religie en geloven
niets meer zijn dan een opzet van de huidige top. Geen kind haat een ander
en die kinderen die dat nu wel doen zijn werkelijk rijp voor een gekkenhuis
daar het niet natuurlijk is. Bij deze kinderen zullen de hersenen totaal hergeprogrammeerd
moeten worden om ze weer op een pad te krijgen. Als men het
werkelijk zou evalueren dan zal men merken dat al deze agressie maar een
klein deel is van de gehele bevolking. Dat maakt duidelijk dat de grote massa
gehersenspoeld kan worden door een kleine groep. Nu, dat gegeven kunnen
we tegen het geheel gebruiken. Als we als kleine groep of als individu het
tegenovergestelde doen tegenover al het geweld, gaat de massa meedoen aan
deze positieve ontwikkeling. Het is een simpel gevolg van en het is de kracht
van de energie die te gebruiken is en aan te wenden is naar de massa toe.
Wat ik alsmaar probeer mensen te laten zien is dat men het gehele plaatje
moet zien. Als men even zich op gaat stellen als die persoon aan de top en op
die plaats even op een ladder klimt dan ziet men wat er gaande is wat er gaat
gebeuren en wat de zwakheden en mogelijkheden zijn om het te ondermijnen.
Het probleem is dat de mensen denken in hokjes en niet verder kijken dan
de buren of overburen. Zie de stad, land of de gehele wereld en hang er even
boven met je raketje en zie wat een waardeloos geheel het is, wat wankelt
aan alle kanten. Alle grootheden vallen, alle dictators verdwijnen en niets is
voor eeuwig. Dat domweg omdat er geen tijd is. Ik schiet jou dood omdat jij
me dood wil schieten, is de meest domme regel die onze jeugd voorgehouden
wordt. Je moet je kunnen verdedigen en zo allerlei domme vecht- , verdedigingssporten
beoefenen om te blijven leven! Nog zo’n domme beredenering.

Want als je niet vecht, is er niets te verdedigen! En zo worden onze kinderen
de ene na de andere leugens voorgehouden en de kinderen zien het dat het
leugens zijn zolang ze niet geheel gebrainwashed zijn. Dat brainwashen is in
de top van de tienerjaren en vandaar de vele tegenwerking vanuit het kind zelf.NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.