Banner world

 

 

   HOME 
    Books Web


   Books Printed 


   Health 


   Presentations


   Soul Drawings


   Video lectures 
   English


   Video lezingen 
   Dutch


   Positive Blog


   Curriculum writer


   Contact
   Side Index

Web design 
John Baselmans
 

Spatie

 

 
You can change this website in over 66 languages

 


 

Utopia

"Het Energiniale leven, Utopia"
Utopia - 65 - 4-14 Hoe gaan we opvoeden?

Over hoe men kinderen op moet voeden zijn al miljarden woorden over
geschreven en vele mensen en deskundigen hebben hun hoofden daarover
gebroken maar nooit is er echt een geweldig resultaat behaald. Dat komt omdat
er nu nog vanuit is gegaan dat alles moet passen in het huidige systeem. Dus,
we kunnen alle boeken weg doen en alle wetenschappers eerst eens gaan in
laten zien dat zij totaal verkeerd zitten in deze materie.

Ik schreef al, elk kind wordt als een bonk energie geboren en heeft alles al
wat er gedaan moet worden in het leven. Er is hen niets direct te leren maar
eerder bij te staan in de weg die zij willen bewandelen. Een kind is een wezen
wat van dag één afkijkt en doet wat zijn voorbeeld voordoet. Met dit principe
is het kind geboren omdat de natuur er vanuit gaat dat de ouders er alles aan
zouden doen om het kind het beste over te brengen en te activeren om zo boven
hun eigen kennis uit te steken. Wat zien we bij de mens. We zien dat wij
ouderen er ons snel af van willen maken als het om leren gaat, dat moet maar
op die slavenscholen gebeuren. Daarnaast zijn de voorbeelden van de ouders
ook niet zuiver omdat deze door het systeem zo gehersenspoeld zijn dat ze
al deze ziekelijke gedragingen al meteen over geven aan een leergierig kind.
Het nemen van giftig voedsel en giftige drankjes en het gebruiken van drugs
in vele vormen met de nodige ziekelijke muziek, agressief gedrag, grove taal
en zeker niet als laatste het turen naar een domme televisie, computerscherm
of portable (liefst waar allemaal I voor staat) is wat het kind ziet en denkt, dat
is wat ik ook moet gaan doen. Zo zie je al zeer jonge criminelen en kinderen
die zeer jong verslaafd zijn aan een portable of tablet!

Dat maakt dat de huidige generaties totaal verloren zijn en werkelijk de ondergang
zelf zijn. Het denken is op een zeer laag peil en het handelen is als
een kind wat nooit fatsoenlijk heeft leren lopen. Praten we nog niet wanneer
ze iemand anders in de ogen aan kijken en nog niet fatsoenlijk kunnen praten
omdat ze alleen maar op een schermpje wat afkortingen weten te typen!
Opvoeden is er niet bij in deze tijd en de kinderen die nu ter wereld komen
weten absoluut niet wat er werkelijk gedaan moet worden op deze wereld. Ze
weten wel een I-phone of I-horloge te kopen maar weten niet wat een bloemkool,
ei of melk is en waar het eten vandaan komt! Er zijn nauwelijks ouders
en zo geen goede voorbeelden meer waar het kind zich aan kan optrekken. Die
kinderen die begeleid worden door hun ouders en waar de ouders hen steunen
om bepaalde zaken uit te zoeken en aan te pakken, zijn later allemaal kinderen
die ver boven alles uit komen. Dat als ze niet verpest worden door scholen
die hun normen en waarden alsmaar verlagen. Wat een kind nu te leren krijgt
is nog niet de helft van wat het 30 jaren geleden was. Het niveau is onder alle
peil wat begrijpelijk is omdat heel veel kinderen, geen ouders, geen afkijken,
geen leren en geen opvoeding krijgen.

Een pasgeboren kind kan men van dag één al vele zaken leren en laten zien.
Dat zien we bij die kinderen die als uniek en als genieën ons voorgehouden
worden. Ze zijn niet uniek en zijn geen genieën, ze hebben van dag één gewoon
de juiste input gekregen en de juiste begeleiding. Zelf heb ik ouders die me
lieten onderzoeken en lieten gaan in die wegen die ik wilde bewandelen. Scholen
waren voor mij een hel en probeerde er zo min mogelijk te zijn. Militaire
dienst heb ik geweigerd en heb zo een eigen weg kunnen bewandelen in een
zieke maatschappij. Toen ik 47 jaar werd stopte ik met werken en sloot mijn
3 reclamebureaus en ben toen het leven gaan leven waar ik nu over schrijf.
De kinderen zijn op hun plaats, ik heb ze mee kunnen geven wat ik dacht wat
goed was. Ze zijn allemaal hun eigen weg gegaan, hun matrix en hun leven.
Wat ik voor hen kon doen, deed ik en ze hebben die informatie en kansen
gehad waar zij om vroegen.

Het mooie van een kind is dat dit al in een vrij beginstadium weet wat goed en
fout is. Dat zonder dat, dat bijgebracht is door wie dan ook. Het prille leven
weet precies wat er gaande is en weet precies wat kan en niet kan. Zo zijn er
vele zaken die we niet aan hoeven te leren en niet gaan afleren of verbieden!
Want dat is het probleem wat je veelal ziet, men verbiedt zaken die later dan
in een keer wel mogen of wel normaal zijn. Er is niets te verbieden en er is
niets wat een kind niet kan zodra hij deel neemt aan het leven op aarde.
Zo moeten we dus ook gaan oppassen dat het kind gaat kopiëren dat het grote
gedeelte van de mensheid zich ondergeschikt opstelt of laat zien dat men als
slaaf neergezet wordt. Want dan zal een nieuwgeboren leven ook die rol gaan
kopiëren. Een pasgeboren kind is een meester in om gedragingen als de beste
te kopiëren. Zo kunnen we verder activeren dat kinderen samen blijven werken
en dat er voor diensten geen wederdiensten tegenover hoeven te staan.
Zo kan er ook al meteen begonnen worden om de kinderen aan vrijheden te
laten wennen die nu nog taboe zijn maar met de tijd dan zullen verdwijnen.
In de huidige tijd gaat men er nog vanuit dat men een kind autoritair moet
opvoeden, iets wat ik niet ken van mijn ouders die alles met me bepraatten en
alles zoveel mogelijk uitlegden. Alles werd in onze kringen gezet in wederzijds
respect en geloof in je eigen kunnen.NAAR MIJN VOLGENDE HOOFDSTUK

 

 

"Being human is helping each other"


 

Please enjoy this site, learn the way of never-ending health and for living a better life 
by finding your path in a World of Positive Energy.

A special thanks for all the people who support this site.

 

Facebook icon
Twitter icon
Linkendin icon
google icon


Due to the many visitors on this website, we are experiencing some delays in answering.
Your e-mail will be processed in the order it was received, 
but if you get no response to your e-mail within 2 days please write/submit again.